back to top

СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Вести Центра за стручно образовање и образовање одраслих

Процените квалитет уџбеника и програма

Ваше мишљење је важно!

Процените квалитет уџбеника и квалитет програма наставе и учења. Попуните упитнике којим се испитују мишљења и ставови наставника о различитим аспектима квалитета уџбеника и програма наставе и учења.

Остало

Центар за стручно образовање и образовање одраслих остварује послове који се односе на: развој, праћење и осигурање квалитета средњег стручног образовања и образовања одраслих; стручно усавршавање након завршеног средњег образовања, стручно оспособљавање и обуку, припремање стручне матуре, завршних, специјалистичких и мајсторских испита, припремање програма стручног оспособљавања и обуке, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава за средње стручне школе и образовање одраслих.