back to top

ПРОГРАМИ И УЏБЕНИЦИ

Вести Центра за развој програма и уџбеника

Процените квалитет уџбеника и програма

Ваше мишљење је важно!

Процените квалитет уџбеника и квалитет програма наставе и учења. Попуните упитнике којим се испитују мишљења и ставови наставника о различитим аспектима квалитета уџбеника и програма наставе и учења.

Остало

Приручници и материјали

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.