back to top
null

Кабинет директора

1. Директор
др Златко Грушановић
доктор филолошких наука, професор српског језика и књижевности са општом књижевношћу
Телефон: 011/206-80-05
e-mail: zlatko.grusanovic@zuov.gov.rs

2. Заменик директора
Дејана Милијић Субић
професор југословенске и опште књижевности
Телефон: 011/208-19-15, 011/208-19-11 локал 212; 065/333-10-98
e-mail: dejana.milijicsubic@zuov.gov.rs

3. Помоћник директора
Иван Савић
професор српског језика и књижевности са општом књижевношћу
Телефон: 065/533-10-23
e-mail: ivan.savic@zuov.gov.rs

4. Стручни сарадник за административне послове
Марјана Видојевић
струковни економиста
Телефон: 011/206-80-05; 065-533-10-14
e-mail: marjana.vidojevic@zuov.gov.rs

5. Интернет оператер
Данијела Вујичић
Телефон: 065-333-10-96
e-mail: danijela.vujicic@zuov.gov.rs