back to top
null

Јавне набавке

Завода за унапређивање образовања и васпитања

План јавних набавки  Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2024. годину.
Преузмите:

План јавних набавки  Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2023. годину.
Преузмите:

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Рачунарска и друга опрема, редни број: ЈНМВ-Д-02/2020, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација      Одлука о закључењу оквирног споразума  Одлука о закљученом оквирном споразуму     Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – Набавка електричне енергије, редни број: ЈНМВ-Д-01/2020, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда    Kонкурсна документација   Одлука о додели уговора    Обавештење о закљученом уговору

Заједничка јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Електричне енергије, редни број: ПЗЈН 01/2020, за потребе Наручилаца Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација  Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем – набавка услуга: одржавање и развијање наставничког портала, редни број: ЈНМВ-У-03/2020, за потребе наручиоца: Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација     Обавештење о продужењу рока      Одлука о закљученом оквирном споразуму    Обавештење-о-закљученом оквирном споразуму  Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга туристичких агенција, редни број: ЈНМВ-У-02/2020, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација     Измене конкурсне документације   Одлука о додели уговора       Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуга организације обука са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, редни број ЈН: ОП-У-01/2020, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација     Одлука о закључењу оквирног споразума        Обавештење о закљученом оквирном споразуму ОП-У-01-20

Јавна набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем – набавка добара: канцеларијски материјал, редни број: ЈНМВ-Д-03/2019, за потребе наручиоца: Завода за унапређивање образовања и васпитања

Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација    Питања и одговори      Одлука о закључењу оквирног споразума    Obavestenje-o-zakljucenom-okvirnom-sporazumu-JNMV-D-03-19

Јавна набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем – набавка услуга: одржавање и развијање наставничког портала, редни број: ЈНМВ-У-06/2019, за потребе наручиоца: Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација    Питања и одговори        Одлука о закључењу оквирног споразума  Обавештење-о-закљученом оквирном споразуму  Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Рачунарска и друга опрема, редни број: ЈНМВ-Д-02/2019, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација     Питања и одговори    Одлука о закључењу оквирног споразума    Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈНМВ-Д-02-19   Обавештење-о-закљученом-ос-ЈНМВ-Д-02-19

Отворени поступак јавне набавке – Набавка услуга туристичких агенција, редни број: ОП-У-05/2019, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација     Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга штампе, ЈН редни број: ЈНМВ-У-04/2019, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација     Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Јавна набавка мале вредности – Набавка електричне енергије, редни број: ЈНМВ-Д-01/2019, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда   Kонкурсна документација   Одлука о додели уговора

Заједничка јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Електричне енергије, редни број: ПЗЈН 01/2019, за потребе Наручилаца Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда      Kонкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге техничке реализације дигиталне обуке и техничке подршке, редни број: ЈНМВ-У-03/2019, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда  Kонкурсна документација   Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке – Набавка услуга организације обука, редни број: ОП-У-02/2019, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:  Позив за подношење понуда  Kонкурсна документација    Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга туристичких агенција, редни број: ЈНМВ-У-01/2019, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда  Kонкурсна документација   Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуга – услуге комуникацијске подршке у пројекту Дигитална учионица, редни број: ЈНМВ-У-10/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација     Питања и одговори      Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга израде Наставничког образовног портала, редни број: ЈНМВ-У-09/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Разни прехрамбени производи и безалкохолна пића, ЈН редни број: ЈНМВ-Д-04/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација    Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге промовисања, редни број: ЈНМВ-У-08/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Конкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге истраживања тржишта и привреде, анкетирање и статистички подаци, редни број: ЈНМВ-У-07/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуга – Организовање разних дешавања, редни број: ЈНМВ-У-06/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Конкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга штампеЈН редни број: ЈНМВ-У-05/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Питања и одговори   Питања и одговори 2      Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга достављања припремљених оброка за остала предузећа или установе, редни број: ЈНМВ-У-04/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација  Одлука о закључењу оквирног споразума

Отворени поступак јавне набавке услуга – Услуге посредовања при куповини авио и других путних карата и рез ервацији хотелског и апартманског смештаја за путовања у земљи и иностранству, редни број: ОП-У-03/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Рачунарска и друга опрема, редни број: ЈНМВ-Д-03/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка електричне енергије, редни број: ЈНМВ-Д-02/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација  Одлука о додели уговора

Заједничка јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Електричне енергије, редни број: ПЗЈН 01/2018, за потребе Наручилаца Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документацијe Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Разни прехрамбени производи и безалкохолна пића, редни број: ЈНМВ-Д-01/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга достављања припремљених оброка у школске управе, редни број: ЈНМВ-У-02/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга туристичких агенција, редни број: ЈНМВ-У-01/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.  Одлука о додели уговора
Преузмите: Позив за подношење понуда Конкурсна документација  Одлука о додели уговора