back to top

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

СТРУЧНИ СКУПОВИ

ПРОГРАМИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Вести Центра за професионални развој запослених у образовању

Процените квалитет стручног усавршавања

Ваше мишљење је важно!

Процените квалитет стручног усавршавања запослених у установама образовања и васпитања. Попуните упитнике којим се испитују мишљења и ставови наставника, стручних сарадника, директора, васпитача…

Остало

Центар за професионални развој запослених у образовању обавља стручне послове који обухватају: припремање стандарда компетенција за професију наставник и васпитач; унапређивање и развој система сталног стручног усавршавања и професионални развој запослених у образовању; припремање програма за увођење у посао приправника и програма за полагање испита за дозволу зa рад наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и пружање стручно-педагошке помоћи запосленима у образовању.