null

Контакт информације

Aдреса Завода
Фабрисова 10/1, 11040 Београд (општина Савски венац) – седиште Завода 
Драже Павловића 15 (општина Палилула, Београд)

Телефон и факс
Фабрисова 10 – fax: 011/206-80-07
Драже Павловић 15 – централа: 011/208-19-16, 011/208-19-14, 011/208-19-15, fax: 011/208-19-10

Матични број: 17568973
ПИБ: 103476211
Текући рачун Завода: 840-2068660-14

Скенирајте QR код телефоном да би добили координате на мапи на вашем мобилном уређају и тачну трасу како доћи до нас.
Уколико сајту приступате преко мобилног телефона, кликните на иконицу QR кода.

Андроид:

iOS:

1. Директор
мр Златко Грушановић
Тел. 011/206-80-05
e-mail: zlatko.grusanovic@zuov.gov.rs

2. Заменик директора
Гордана Мијатовић
Тел. 011/208-19-15, 011/208-19-11 локал 212
e-mail: gordana.mijatovic@zuov.gov.rs

3. Помоћник директора
Здравко Војновић
Тел. 011/206-80-59

4. Руководилац Центра за развој програма и уџбеника
Дејана Милијић Субић
Тел. 011/208-19-09, 011/208-19-11
e-mail: dejana.milijicsubic@zuov.gov.rs

5. Руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих
Гојко Бановић
Тел. 011/206-80-52
e-mail: gojko.banovic@zuov.gov.rs

6. Руководилац Центра за професионални развој запослених у образовању
Оливера Тодороовић
Тел. 011/206-80-20
e-mail: olivera.todorovic@zuov.gov.rs

7. Руководилац Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања
др Зорица Поповић
Тел. 011/208-19-16, 011/208-19-11
e-mail: zorica.popovic@zuov.gov.rs

8. Руководилац Сектора за правне и кадровске послове
Миладин Пушица
Тел. 011/206-8017

9. Руководилац Сектора за финансијске и рачуноводствене послове
Данијела Јовановић
Тел. 011/206-80-26
e-mail: danijela.jovanovic@zuov.gov.rs

10. Руководилац Сектора за опште послове
Небојша Баралић
Тел. 011/208-19-16
e-mail: nebojsa.baralic@zuov.gov.rs