back to top

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Приручници и ресурси

 

НОСИОЦИ
ПРОЈЕКТА

ПРИРУЧНИЦИ
ЗА НАСТАВНИКЕ

ПРИРУЧНИК

ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2020.)

ПРИРУЧНИК

ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2020.)

ПРИРУЧНИК

ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ (2020.)

РЕСУРСИ
ЗА НАСТАВУ

Материјали за реализацију наставе

Материјали и ресурси на овој платформи превасходно су намењени наставицима Грађанског васпитања у средњој школи и то као вид помоћи при реализацији програма за трећи и четврти разред гимназије. Међутим, по свом садржају, ресурси и материјали могу бити интересантна и од користи свим наставницима Грађанског васпитања, Историје, Социологије, као и изборног програма у гимназији Појединац, групе и друштво.

Ставови и мишљења изражени у ресурсима припадају искључиво ауторима и не представљају нужно мишљења и ставове Уницефа, Завода за унапређивање образовања и васпитања и партнера.