Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju raspisuje

VIII KONKURS

Saznali na seminaru i primenili u praksi 2018

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) radi razvijanja i promovisanja kulture primene znanja i veština stečenih na seminarima odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja poziva zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim/srednjim školama i domovima učenika da svoja iskustva podele sa kolegama.

Na ovaj način želimo da podržimo nastavnike, vaspitače i stručne saradnike u razmeni ideja i iskustava stečenih na seminarima, koja su najviše doprinela unapređivanju njihove prakse.

Konkurs se odnosi na prikaz primene znanja i veština stečenih tokom programa obuke odobrenih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u poslednjih pet godina.*

Ako je prikaz primene programa stručnog usavršavanja u praksi produkt timskog rada, autori su u obavezi da izaberu jednog predstavnika koji će prijaviti rad na Konkurs.

Pravo učešća nemaju radovi koji su učestvovali na nekom od konkursa kao što su Kreativna škola, Digitalni čas i sl.

Prijava na Konkurs sadrži:
1. Formular za prijavu se nalazi na sajtu Zavoda (link “Prijavite se” ispod teksta)
2. Prilog (rad maksimalne veličine 5 MB).

Radovi moraju biti lektorisani (ćirilično pismo, Times New Roman, font 12).
Rok za dostavljanje prijava je
15. 10. 2018. godine.

Radove procenjuju oblasne komisije koje imenuje direktor ZUOV-a. Odabrani primeri dobre prakse nalaziće se u elektronskoj bazi na sajtu ZUOV-a. Autori najboljih primera dobre prakse svoje radove predstaviće Centralnoj komisiji, a autori tri najbolja rada biće nagrađeni.

Radovi koji ne ispunjavaju propisane uslove Konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

*Odnosi se samo na programe u Katalogu.

null
FORMULAR ZA PRIJAVU
„Saznali na seminaru i primenili u praksi 2018.“
Prijavite se

DO KRAJA KONKURSA OSTALO JE

2018/10/15 23:59:59