Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju raspisuje

IX NAGRADNI KONKURS

Saznali na seminaru – primenili u praksi

U cilju razvijanja i promovisanja kulture primene znanja i veština razvijanih na obukama odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) poziva zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim/srednjim školama i domovima učenika da učestvuju na konkursu i tako podele iskustva koja su doprinela unapređivanju njihove prakse.

Pozivaju se nastavnici, vaspitači i stručni saradnici da prijave radove koji predstavljaju primere dobre prakse u obrazovno-vaspitnom/vaspitno-obrazovnom radu. Radovi treba da budu inovativni, originalni, da se izdvajaju po ostvarenim efektima, održivosti, uključivanju partnera iz lokalne i/ili šire društvene zajednice.

Rad koji se dostavlja na Konkurs može biti produkt timskog rada ili produkt rada pojedinca.

Pravo učešća na konkursu imaju radovi:

– koji se odnose na prikaz primene razvijanih znanja i veština tokom obuke odobrenih programa od strane ZUOV-a u poslednjih pet godina,*

– koji nisu učestvovali na nekom od drugih konkursa,

– koji su lektorisani, pisani ćirilicom,  u fontu Times New Roman veličine 12.

Radovi koji ne ispunjavaju propisane uslove Konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava je 15. 10. 2019. godine.

Radove, koji odgovaraju uslovima konkursa, procenjuju komisije koje imenuje direktor ZUOV-a. Odabrani primeri dobre prakse nalaziće se u elektronskoj bazi na sajtu ZUOV-a. Autori najboljih primera dobre prakse predstaviće svoje radove Centralnoj komisiji, a tri najbolja rada biće nagrađena.

*Odnosi se samo na programe u Katalogu.

DO KRAJA KONKURSA OSTALO JE:

2019/10/15 23:59:59