Konkurs „Saznali na seminaru – primenili u praksi“ 2018. godine održan je po osmi put. Iz godine u godinu broj zainteresovanih za naš konkurs sve više raste. Od skromnih početaka pre osam godina kada se pozivu na konkurs prijavilo samo par desetina radova, ove godine je u Zavod stiglo 112 prijavljenih radova. Ovakvoj tendenciji rasta zaposleni u Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju posebno se raduju, jer to doprinosi i njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Iz godine u godinu trude se da unaprede uslove konkursa, jer tim putem dobijaju preko potrebne informacije za unapređivanje ne samo vezane za navedeni konkurs, već i za unapređivanje procedure odobravanja programa stalnog stručnog usavršavanja koji se objavljuju u „Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika“  i njihovog praćenja.

Komisije su od 112 pristiglih radova 49 radova predložili za Bazu radova konkursa „Saznali na seminaru i primenili u praksi“, a od ovog broja radova 17 radova je predloženo za nagradu.

Kandidati čiji su radovi predloženi za nagradu predstavljali su svoje radove pred komisijom koju čini pet članova Centralne komisije i savetnici-koordinatori iz svih oblasti.

Svaki kandidat je imao deset minuta na raspolaganju da prezentuje svoj rad. Po završetku prezentacija članovi komisije glasali su za nagrade i obrazlagali svoja mišljenja.

Prvu nagradu prema glasovima komisije dobila je Dragana Dejanović iz Beograda, OŠ „Ivo Andrić“, sa radom „Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika“.

Drugu nagradu dobila je Tatjana Čubrilo Jovanović iz Beograda, OŠ „22. oktobar“, sa radom pod nazivom „Učiti o Holokaustu“.

Treću nagradu dobio je Zvonko Gašparović iz Novog Sada, ETŠ „Mihajlo Pupin“, za rad „E-tvining za početnike – prvi koraci“.

Interesantno je da je velikom većinom glasova odlučeno da se dodeli specijalna pohvalnica Nenadu Pantiću iz Beograda, OŠ „Sava Šumanović“, za rad „Jedna mala lopta može pokrenuti svet“.