null

Листа спољних сарадника

Завода за унапређивање образовања и васпитања

ред. бр. име и презиме установа место установе звање/занимање
1 Адела Радивојевић ОШ „Младост“, Београд Београд Професор разредне наставе /
2 Адиса Мусић ОШ „Халифа бин Заид ал Нахјан“ Нови Пазар Мастер филолог српског језика и књижевности / Професор српског језика
3 Ајсела Хаџиахметовић ОШ Авдо Међедовић; МПНТР, Група за стручно-педагошки надзор Нови Пазар - ШУ Краљево Нови Пазар мастер професор технике и информатике за електронско учење; дипломирани инжењер информационих технол / наставник информатике и рачунарства; саветник спољни сарадник МПНТР
4 Албина Холод ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд и ОШ „Раде Драинац“, Београд Београд дипломирани биолог/професор биологије /
5 Алекса Вучићевић ОШ "Јован Стерија Поповић", Београд Београд професор технике и информатике /
6 Алекса Попадић ОШ Светозар Марковић Краљево мастер географ, педагошки саветник / наставник географије и наставник грађанског васпитања
7 Александар Савић Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд Београд дипломирани електротехнички инжењер /
8 Александар Андрејић Прва београдска гимназија Београд професор физичке културе
9 Александар Андрић Техничка школа Ваљево Ваљево наставник машинске групе предмета
10 Александар Бауцал Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор
11 Александар Брзаковић ОШ Иво Лола Рибар Сомбор Наставник математике / Дипломирани математичар за теоријску математику и примене
12 Александар Вељовић ОШ Др Драган Херцог Београд професор математике, рачунарства и информатике / наставник
13 Александар Грујић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник џез клавира /
14 Александар Догнар Гимназији за талентоване ученике „Костолањи Деже“ Суботица професор српског као нематерњег језика / професор
15 Александар Ђорђевић Хемијски факултет, Београд Београд мастер физикохемичар /
16 Александар Ђорђевић Vrtić: '' Duga '' PU: '' Zvezdara '' Beograd vaspitač / vaspitač
17 Александар Животић Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор
18 Александар Ивановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Крагујевац Крагујевац Дипломирани математичар за рачунарство и информатику / Просветни саветник
19 Александар Игњатовић Факултет педагошких наука, Крагујевац Крагујевац доктор наука физичке културе /
20 Александар Јовановић доктор наука – редовни професор у пензији Београд доктор наука – редовни професор у пензији
21 Александар Јовић ОШ Јован Јовановић Змај Ниш професор енглеског језика и књижевности
22 Александар Купусинац Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Нови Сад Ванредни професор / Наставник
23 Александар Липковски Математички факултет, Београд Београд доктор математичких наука /
24 Александар Мамић Основна школа ,, Петар Кочић" Инђија мастер професор технике и информатике / наставник технике и информатике
25 Александар Марковић Ваздухопловна академија, Београд Београд педагог, специјалиста криминалиста /
26 Александар Милановић Филолошки факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор, професор универзитета
27 Александар Миливојевић ПУ „Звездара“, Београд Београд Педагог /
28 Александар Милосављевић Прва основна школа краља Петра Другог Ужице Професор техничког образовања / наставник технике и технолигије и информатике и рачунарства
29 Александар Мировић OŠ IV kraljevački bataljon Краљево дипломирани историчар / професор историје
30 Александар Поповић СМШ Стеван Христић Крушевац дипл. професор информатикемастер / професор информатике
31 Александар Прокоповић Гимназија Лесковац мастер математичар професор / професор
32 Александар Радивојевић Природно математички факултет, Ниш Ниш доктор географских наука /
33 Александар Ракита Зрењанинска гимназија, Зрењанин Зрењанин Професор хемије специјалиста /
34 Александар Ракић ПУ „Олга Јовичић Рита", Краљево Краљево Васпитач /
35 Александар Средојевић Гимназија ,,Таковски устанак Горњи Милановац дипломирани математичар / професор математике
36 Александар Стевановић ОШ"Десанка Максимовић" Косовска Каменица дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства мастер / наставник информатике и рачунарства
37 Александар Стојановић Учитељски факултет Београд Редовни професор / Професор
38 Александар Тадић Филозофски факултет, Универзитет у Београду Београд доктор педагошких наука /
39 Александар Тодосијевић ОШ "Бранко Радичевић", Батајница Београд наставник историје /
40 Александар Тошић Железничка техничка школа, Београд Београд дипл. инж. саобраћаја /
41 Александар Weisner Фондација Темпус Ерaсмус+ Београд тренер, едукатор /
42 Александра Беговић Филозофски факултет, Косовска Митровица Косовска Митровица професор немачког језика /
43 Александра Грујић ОШ "Гаврило Принцип", Земун Београд професор техничког и информатичког образовања /
44 Александра Нешковић Прва обреновачка основна школа, Обреновац Београд професор разредне наставе /
45 Александра Ракићевић Фармацеутско-физиотерапеутскашкола, Београд Београд дипломирани хемичар опште хемије /
46 Александра Савић ОШ "Доситеј Обрадовић", Врање Врање професор енглеског језика и књижевности /
47 Александра Стевановић Пета економска школа "Раковица", Београд Београд дипломирани психолог /
48 Александра Стојковић ЕТШ, Зајечар Зајечар дипломирани економиста /
49 Александра Тасковић ОШ "Михајло Пупин", Ветерник Нови Сад професор енглеског језика /
50 Александра Анђелковић Педагошки факултет, Врање Врање Универзитетски наставник /
51 Александра Бакрач Економско трговинска школа Бечеј дипломирани економиста / наставник економске групе предмета
52 Александра Беговић Филозофски факултет у Косовској Митровици Косовска Митровица лектор
53 Александра Божић ОШ "Ђорђе Крстић" Чукарица, Београд мастер професор технике и информатике, дипл.инж. телекомуникационог саобраћаја мастер / наставница, инжењер пројектант
54 Александра Бошковић ОШ 3. октобар Бор дипломирани математичар / професор математике
55 Александра Буковица ОШ Милоје Павловић Београд дипломирани дефектолог - олигофренолог
56 Александра Весовић ОШ Емилија Остојић Пожега мастер математичар / наставник математике
57 Александра Видановић ОШ „Драгојло Дудић“, Београд Београд Професор разредне наставе и наставник енглеског језика за први циклус образовања /
58 Александра Влајић Градска управа Града Београда Београд виши саветник/психолог
59 Александра Вранеш Филолошки факултет, Универзитета у Београду Београд доктор филолошких наука, редовни професор /
60 Александра Димитријевић Средња школа Милоје Васић Велико Градиште дипломирани педагог
61 Александра Живковић Основна школа „Краљ Петар Први” Београд професор српског језика и књижевности
62 Александра Ивановић Машинско-електротехничка школа „Гоша“, Смедеревска Паланка Смедеревска паланка Дипломирани физикохемичар /
63 Александра Јаковљевић ОШ Јован Цвијић Београд Дипломирани математичар за професора математике и информатике / професор математике
64 Александра Јовановић Музичка школа Мокрањац Београд наставник виоле
65 Александра Јовановић Ђукић Техничка школа "Радоје Љубичић", Ужице Ужице дипломирани психолог /
66 Александра Јосиповић Јавно предузеће Путеви Србије Београд мастер проф. српског језика и књижевности /
67 Александра Калезић Вигњевић ЦИП- Центар за интерактивну педагогију Дринчићева 30, Београд МА Педагог / Педагог
68 Александра Максимовић Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Шабац Професор струковних студија /
69 Александра Максимовић Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Крагујевац доктор педагошких наука
70 Александра Манић ПУ Дечји дани Београд дипломирани педагог / стручни сарадник у предшколској установи
71 Александра Марцикић Предшколска установа “Младост” Бачка Паланка . / Васпитач
72 Александра Милићевић ОШ ,, Младост " Вршац професор разредне наставе / учитељица
73 Александра Митровић Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања доцент /
74 Александра Михајловић доктор методике наставе математике /
75 Александра Мишић ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд Београд дипломирани математичар/Наставник математике /
76 Александра Младеновић Амбасадори одрживог развоја и животне средине Београд; Београд магистар биолошких наука /
77 Александра Нешковић Прва обреновачка основна школа Обреновац Професор разредне наставе, педагошки саветник / Наставник разредне наставе
78 Александра Николић Машинско-електротехничка школа, Бор Бор дипл. инж. електротехнике /
79 Александра Обрадовић Дипломирани економиста /
80 Александра Пешић Мастер информатичар /
81 Александра Поповић Гимназија Светозар Марковић Нови Сад професор историјепедагошки саветник / професор историје
82 Александра Поповић Gimnazija Kraljevo Kraljevo Doktor likovnih umetnosti / Profesor likovne kulture
83 Александра Профиловић Костић Основна школа ”Братство” Нови Пазар Професор разредне наставе / Професор разредне наставе
84 Александра Пурић Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“ Тршић Тршић дипломирани економиста
85 Александра Радмановић Гимназија”Урош Предић” Панчево професор физичког васпитања / професор
86 Александра Росић Висока школа струковних студија за информационе технологије ИТС, Београд Београд специјалиста математике /
87 Александра Ружичић ПУ'' Дечја радост'' Панчево дипломирани психолог / стручни сарадник психолог
88 Александра Савић ОШ ,,Вук Караџић'' Гњилане - Шилово Шилово Дипломирани биолог мастер / Наставник биологије
89 Александра Секулић Гимназија ,,Светозар Марковић'' Јагодина педагошки саветник / мастер професор енглеског језика / наставник енглеског језика
90 Александра Станковић ОШ Васа Пелагић Београд наставник музичке културе
91 Александра Станковић Средња школа Мали Зворник и ОШ Браћа Рибар Доња Борина Мали Зворник Магистар дидактичко методичких наука / Професор српског језика и књижевности
92 Александра Стевановић Школска управа Јагодина Јагодина просветни саветник/докторант / наставник
93 Александра Степановић Јаковљевић ОШ "Јован Јовановић Змај" Крушевац дипломирани математичар, смер рачунарство и инфирматика / наставник математике у ОШ
94 Александра Стефановић ОШ Надежда Петровић Београд дипломирани педагог за физику и хемију/наставник физике и хемије
95 Александра Стојановић Основна школа Светозар Марковић Краљево дипломирани математичар и информатичар / наставник математике
96 Александра Суботић Зрењанинска гимназија Зрењанин дипломирани педагог
97 Александра Тасић ОШ Вук Караџић Сурдулица Доктор биотехничких наука / Професор биологије
98 Александра Тијанић Славујевић ОШ Стари град Ужице Ужице магистар уметности / професор музичке културе
99 Александра Томић ЕТШ “ Стари град”, Београд Београд дипл електротехнички инжењер /
100 Александра Тошовић Стевановић Факултет за пословне студије, Београд Београд доктор економских наука /
101 Александра Трајковић ОШ "Коста Абрашевић", Београд Београд дипломирани педагог /
102 Александра Црногорац Гимназија Свети Сава Београд Професор српског језика и књижевности и просветни саветник, сарадник / Професор српског језика и књижевности
103 Александра Шуваковић Филолошко-уметнички факултет Универзитет у Крагујевцу Крагујевац доктор наука филолошке науке/италијански језик
104 Алексaндрa Елез Арaндјеловaц Аранђеловац /
105 Алексaндaр Прокоповић Лесковaц Лесковац /
106 Ален Тахировић Техничко-пољопривредна школа Сјеница наставник енглеског језика
107 Аленка Орешчанин ОШ "Марија Трандафил", Ветерник Нови Сад професор разредне наставе /
108 Алксандар Јовановић доктор наука – редовни професор у пензији Београд доктор наука – редовни професор у пензији
109 Алмаса Жупљанин Угоститељско-туристичка школа Нови Пазар професор босанског језика и бошњачке књижевности
110 Амра Нумановић Ђуловић Основна школа Растко Немањић Нови Пазар мастер филолог англиста / наставник енглеског језика
111 Ана Анић Фармацеутско-физиотерапеутска школа Београд наставник математике и информатике
112 Ана Бешењи Предшколска установа ''Плави чуперак'', Тител Тител дипломирани психолог
113 Ана Божиновић МПНТР ШУ Зрењанин канцеларија у Панчеву Панчево саветник / просветна саветница
114 Ана Васиљевић Дипломирани историчар /
115 Ана Весков МШ „Јосип Славенски“, Београд Београд наставник виолине /
116 Ана Витковић Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност /
117 Ана Гајић ШОСО Свети Сава Умка Београд дипломирани дефектолог - олигофренолог
118 Ана Гудурић ОШ "Стари град", Ужице Ужице професор српског језика и књижевности /
119 Ана Гуциц Osnovna skola Vladimir Nazor Sopocka Diplomirani informaticar / Uciteljica
120 Ана Ђокић Остојић Основна школа Свети Сава Крагујевац магистар методике наставе биологије / наставник биологије
121 Ана Живковић ОШ "Чегар" Ниш дипломирани филолог за енглески језик и књижевност / професор енглеског језика
122 Ана Жигманов Вуковић Хемијско технолошка школа, Суботица Суботица дипл. инж. за текстилно инжењерство /
123 Ана Јеремић ОШIV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН Краљево дипломирани биолог / професор биологије
124 Ана Јовановић Филолошки факултет, Београд Београд доктор филолошких наука, доцент (шпански језик) /
125 Ана Кнежевић Петровић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд
126 Ана Којић ПУ-Бошко Буха- Палилула Београд Дипломирани педагог / Стручни сарадник педагог
127 Ана Максић Дипломирани историчар /
128 Ана Маравић ОШ,,Јован Дучић“ професор разредне наставе /
129 Ана Марковић Прва крагујевачка гимназија Крагујевац дипломирани физичар за општу физику / наставник физике
130 Ана Марковић Седма београдска гимназија Београд професор српског језика и књижевност /
131 Ана Мартиновић Гимназија у Смедереву Смедерево професор / професор енглеског језика
132 Ана Мартиноли Факултет драмских уметности, Београд Београд доктор наука /
133 Ана Мацановић Институт за српски језик САНУ Београд научни сарадник, лексикограф
134 Ана Милошевић ОШ "Јово Курсула", Краљево Београд професор разредне наставе /
135 Ана Милуновић ОШ "Светозар Марковић", Краљево Краљево професор српског језика и књижевности /
136 Ана Михајловић Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београд мастер педагог / просветни инспектор
137 Ана Младеновић ОШ Бранко Миљковић Ниш самостални педагошки саветник / професор разредне наставе
138 Ана Николић Гимназија Милош Савковић Аранђеловац Мастер математичар / Професор математике и рачунарства и информатике
139 Ана Опачић Висока школа за пословну економију, Београд Београд доктор правних наука /
140 Ана Павловић Радивојевић ОШ Бук Караџић Крушевац магистар филолошких наука / наставник енглеског језика
141 Ана Пејић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд дипломирани филолог српског језика и књижевностимастер /
142 Ана Петров ОШ"Младост" Томашевац професор биологије / наставник биологије
143 Ана Самарџић Београд професор енглеског језика и књижевности /
144 Ана Спремић Осма београдска гимназија Београд Дипломирани филолог руског језика и књижевности мастер / Наставник руског језика
145 Ана Стаменић Гимназија Ивањица дипл.инг.организационих наукаодсек за информационе системе / наставник информатике
146 Ана Станковић Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац Крагујевац дипломирани математичар /
147 Ана Стојановић Станковић ПУ "Бошко Буха", Београд Београд дипломирани педагог /
148 Ана Стојковић ОШ "1. мај" Вртогош, Врање Врање наставник технике и технологије и информатике /
149 Ана Томовић Филолошки факултет Универзитета у Београду Београд лектор за енглески језик и књижевност
150 Ана Ходак Дипломирани теолог /
151 Ана Цветковић ОШ"Светозар Марковић" Лесковац дипломирани географ / наставник географије
152 Анамарија Вичек Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд државна секретарка
153 Анастасија Мамутовић Филозофски факултет Ниш Сарадник у настави / Сарадник у настави на Департману за педагогију
154 Ангела Митић Младеновић Техничка школа Раде Металац Лесковац дипломирани математичар за рачунарство и информатику / наставница математике
155 Андреј Кубичек Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд научни саветник
156 Андреј Трифковић ОШ "Михајло Пупин" Ветерник дипл. информатичар / наставник математике
157 Андреја Пешић ЕТШ "Никола Тесла", Ниш дипломирани инжењер електронике /
158 Андрија Костић Дванаеста београдска гимназија, Београд Ниш дипломирани математичар, магистар техничких наука, доктор економских наука /
159 Андрија Ракочевић ГТШ Бранко Жежељ Београд дипломирани инжењер архитектуре/наставник грађевинске групе предмета
160 Андријана Жекић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
161 Андријана Максимовић Доктор политичких наука /
162 Анђела Антонијевић ОШ Братство Нови Пазар професор разредне наставе / учитељица
163 Анђела Лазаревић Машински факултет, Ниш Ниш Доктор техничких наука и мастер пословне администрације /
164 Анђелија Ивков Џигурски доктор географских наука /
165 Анђелија Огњановић ОШ Бошко Ђуричић Јагодина Дипломирани професор енглеског језика / наставник енглеског језика
166 Анђелка Грујичић Градски завод за јавно здравље Београд лекар специјалиста /
167 Анђелка Зец Гимназија Стеван Пузић Рума Професор социологије /
168 Анђелка Петровић ОШ Вук Караџић Чачак педагог / стручни сарадник
169 Анђелка Петровић ОШ Свети Сава Горњи Милановац дипломирани молекуларни биолог и физиолог / наставник биологије
170 Анђелко Марјацић ОШ Момчило Живојиновић Младеновац Професор технике и информатике / Наставник
171 Анита Бојић Перкин Средња школа, Нови Бечај мастер библиотекар, професор филозофије /
172 Анита Ерић ПУНада Наумовић Крагујевац педагог / стручни сарадник педагог
173 Анита Младеновић Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Београд магистар науке пословног управљања /дипломирани правник / наставник правне групе предмета
174 Анита Мрђић ОШ "Петар Кочић", Земун дипломирани филолог руског језика и књижевностимастер /
175 Анита Перић ОШДеспот Стефан Горњи Степош професор разредне наставе / учитељ
176 Анита Топаловић ОШ " Вељко Дугошевић" Рума дипломирани инжењер информатике / наставник у основној школи
177 Аница Алексић ОШ "Бранко Радичевић", Београд Београд професор разредне наставе /
178 Аница Саковић ОШ "Вук Караџић", Краљево Краљево дипломирани педагог /
179 Аница Салом Пета београдска гимназија Београд професор хемије / наставник хемије
180 Аница Тричковић ОШ Топлички хероји Житорађа Дипл. математичар за информатику и рачунарство / Наставник математике
181 Анкица Савић Министарство просвете Београд професор основа технике и информатике
182 Анa Мaрaвић ОШ,,Јовaн Дучић“ Беогрaд /
183 Арпад Пастор ОШ "Свети Сава" Кикинда Професор технике и информатике / Наставник информатике и рачунарства
184 Аца Манић ОШ "Радоје Домановић" Врање професор информатике / професор
185 Барбара Ивковић ОШ Јован Шербановић Крепољин дипломирани историчар, самостални педагошки саветник / наставник историје
186 Барбара Јовчић ОШ ''Аца Синадиновић'' -Лоћика Алексинац Дипломирани биолог мастер / наставник биологије
187 Батица Николић ОШ “Вук Караџић” Сочаница Лепосaвић Лепосавић професор разредне наставе, дипломирани педагог, мастер учитељ, специјалиста методике природе и друштва /
188 Бахрија Сијарић Мастер учитељ /
189 Беатриса Кратовац Селаковић ОШ "Филип Вишњић", Београд Београд професор разредне наставе /
190 Беким Емини ОШ Никола Тесла Винча машински техничар/педагошки асистент
191 Биљана Митрићески Професор географије /
192 Биљана Анђелковић ОШ "Бранко Радичевић", Београд Београд професор разредне наставе /
193 Биљана Антић Секретаријат за за образовање града Београда Београд дипломирани правник
194 Биљана Анушић Професор српске књижевности и језика /
195 Биљана Барловац ОШ ,,Вук Караџић“, Краљево Краљево Директор школепрофесор педагогије /
196 Биљана Бојовић Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу Крагујевац доктор биолошких наука / наставник универзитета доцент
197 Биљана Бранић Латиновић Филолошка гимназија Београд професор лингвистике
198 Биљана Букинац Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд професор немачког језика и књижевности /
199 Биљана Васић Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Београд магистар фармације/Специјалиста фармације, наставник стручних предмета за област предмета смера фармацеутски техничар /
200 Биљана Војнић Хајдук ОШ "Иван Милутиновић", Суботица Суботица професор разредне наставе /
201 Биљана Вујановић ОШ "Илија Гарашанин", Аранђеловац Аранђеловац професор физике /
202 Биљана Вукосављевић ОШ"Јован Јовановић Змај" Обреновац професор бугарског језика и књижевности / наставник енглеског језика
203 Биљана Вулетић Томић Електротехничка школа „Никола Тесла“, Панчево Панчево Професор српског језика и књижевности /
204 Биљана Вуловић Основна школа Свети Сава, Топоница Самостални педагошки саветник и саветник спољни сарадник / Професор разредне наставе
205 Биљана Гачановић пензионер дипломирани филозоф /
206 Биљана Грујовић Земунска гимназија Београд школски педагог /
207 Биљана Дамњановић Професор биологије /
208 Биљана Димитријевић незапослена дипл. хемичар /
209 Биљана Добрић Гимназија друштвено-језичког и прир одно-математичког смера Косовска Митровица Професор енглеског језика и књижевности / Професор
210 Биљана Ђелић ОШ Лазар Саватић Београд дипломирани математичар/професор математике и информатике /
211 Биљана Ђукић Основна школа Свети Сава Краљево Дипломирани сликар ликовних уметности / Наставник ликовне културе
212 Биљана Ивановић Средења школа Никола Тесла Лепосавић Дипломирани математичар и нформатичар
213 Биљана Ивковић ОШ Јован Јовановић Змај, Обреновац Обреновац педагошки саветник / професор разредне наставе
214 Биљана Јаковљевић Земунска гимназија, Земун Београд дипломирани биолог /
215 Биљана Јовановић Главоњић Медицинска школа "Надежда Петровић" Београд помоћник директора школе
216 Биљана Калафатић ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад дипломирани инжењер електротехнике / наставник информатике и рачунарства
217 Биљана Кашерић Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Нови Сад професор физике
218 Биљана Косић OШ"Вук Караџић" Криваја Професор географије / Наставник географије
219 Биљана Косорић ОШ Зага Маливук Београд мастер учитељ/наставник разредне наставе
220 Биљана Крстин Основна школа "Васа Живковић" Панчево Дипл. географ / Проф. географије
221 Биљана Крстић Гимназија Бора Станковић Врање дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику / професор рачунарства и информатике
222 Биљана Крстић Прва београдска гимназија Београд дипломирани историчар / професор историје
223 Биљана Лазаревић ОШ „Јосиф Панчић“, Београд Београд Школски педагог /
224 Биљана Лукић Средња школа Милоје Васић Велико Градиште педагошки саветник, професор информатике / наставник рачунарства и информатике
225 Биљана Мандић Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац Крагујевац доктор наука (музичка уметтност) /
226 Биљана Маравић дипломирани психолог /
227 Биљана Марић Еуправа Београд магистар техничких наука, професор информатике / наставних информатике
228 Биљана Марковић Основна школа "Рашка" Рашка Професор информатике и рачунарства / Наставник информатике и рачунарства
229 Биљана Марковић ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд Београд професор српског језика /
230 Биљана Марковић Гочанин Гимназија Врњачка Бања Педагошки саветник / Професор хемије
231 Биљана Марковић Николић Медицинска школа Београд др специјалиста интерне медицине
232 Биљана Марчеља Гимназија "Вук Караџић " Лозница дипломирани инжењер електронике / наставник рачунарства и информатике
233 Биљана Мијаиловић ОШ "Кирило Савић", Ивањица Ивањица професор разредне наставе /
234 Биљана Милојевић Апостоловић Пета београдска гимназија Београд дипломирани психологпедагог/школски психолог /
235 Биљана Мирјанић Богданов ОШ Вук Караџић Београд наставник разредне наставе
236 Биљана Митровић ОШ „Аца Милосављевић“ Београд Наставник биологије /
237 Биљана Михаиловић ОШ „Јован Ристић“, Београд Београд Дипломирани школски психологпедагог /
238 Биљана Мичић Гимназија Лесковац Лесковац магистар филолошких наука / наставник српског језика и књижевности
239 Биљана Николић Филолошка гимназија, Београд Београд магистар психологије/Наставник психологије и стручни сарадник /
240 Биљана Нишавић Gimnazija ,,Takovski ustanak Gornji Milanovac Prof. engleskog jezika i knjiž. / direktor škole
241 Биљана Поповић ОШ "Дринка Павловић", Београд Београд професор разредне наставе /
242 Биљана Пршић Gimnazija Kruševac Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost / Profesor engleskog jezika
243 Биљана Радовић Гимназија 20. октобар Бачка Паланка / дипломирани психолог
244 Биљана Радојковић ПУ ЂУРЂЕВАК Младеновац дипломирани педагог / дипломирани педагог
245 Биљана Радосављевић ОШ Мирослав Антић Београд дипломирани педагог / педагог
246 Биљана Ристић Ужичка гимназија Ужице Дипломирани инжењер организационих наука смер информациони системи и технологије / Наставник рачунарства и информатике
247 Биљана Ристић професор разредне наставе /
248 Биљана Станковић Филозофски факултет, Универзитет у Београду Београд доктор психологије /
249 Биљана Стојановић Центар за образовне политике Београд дипломирани историчар
250 Биљана Стојичић Земунска гимназија, Земун Београд професор физике/професор физике /
251 Биљана Стојковић Биолошки факултет, Београд Београд доктор биолошких наука /
252 Биљана Тодоровић ОШ Сава Ковачевић Михајловац педагошки саветник / професор разредне наставе
253 Бисерка Симић О.Ш.Десанка Максимовић Косовска Каменица дипломирани физичар / професор физике
254 Бланка Богуновић Факултет музичке уметности, Београд Београд Редовни професор психологије и педагогије /
255 Бобан Илић ЕТШ “Никола Тесла”, Ниш Ниш дипл. инж. електротехнике /
256 Бобан Јовановић ОШСретен Младеновић Мика Ниш професор разредне наставе / учитељ
257 Бобан Марић „Техноарт Београд“ школа за машинство и уметничке занате, Београд Београд Дипломирани машински инжењер /
258 Бобан Милошевић Прва техничка школа “М. Миланковић”, Ниш Ниш дипл. машински инжењер /
259 Богдан Кајснер Гимназија Лесковац Лесковац дипломирани молекуларни биолог и физиолог / професор биологије
260 Богданка Ћурчић Танди Средња школа, Нови Бечеј Нови Бечеј дипл. инж. текстилног инжењерства /
261 Богољуб Лазаревић Минстарство просвете, науке и технолошког развоја Београд самостални саветник / проф. историје
262 Божана Вуковић Београд Дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа /
263 Божидар Јовановић NNK CONSULTING Обреновац мастер комуниколог
264 Божидар Јовановић доктор наука /
265 Божидар Милановић ОШ Коста Ђукић Младеновац дипломирани математичар / професор математике
266 Божидар Петровић ОШ Стана Бачанин Лешак професор енглеског језика и кнјижевности / наставник енглеског језика
267 Бојан Благојевић Техничка школа Иван Сарић Суботица наставник математике
268 Бојан Вукелић МШ „Коста Манојловић“, Земун, Београд Београд Наставник саксофона /
269 Бојан Ђорђевић Филолошки факултет, Београд Београд Ванредни професор /
270 Бојан Илић ОШ" Јастребачки партизани" Мерошина професор математике
271 Бојан Митровић МУП Републике Србије, Центар за полицијску обуку Београд доктор наука физичке културе
272 Бојан Младеновић Гимназија Параћин Параћин дипл. инг. електротехнике / наставник рачунарства и информатике
273 Бојан Муврин Гимназија Зајечар Зајечар Дипломирани инжењер за информационе системе / Власник и директор Д.О.О. ПроХАРД Зајечар и професор у Гимназији Зајечар
274 Бојан Радић Шумарски факултет Универзитета у Београду Београд дипломирани машински инжењер
275 Бојан Рогановић Дипломирани биолог /
276 Бојан Савић Доктор економских наука /
277 Бојан Чолак Институт за књижевност и уметност Београд Доктор филолошких наука /
278 Бојана Купусинац ПУ Полетарац Оџаци дипломирани педагог / педагог
279 Бојана Бојић ЕТШ “Никола Тесла”, Београд Београд дипл. инж. електротехнике /
280 Бојана Боровићанин Природно-математички факултет Крагујевац доктор математичких наука
281 Бојана Ђоковић ОШ Свети Сава Косовска Митровица професор српског језика и књижевности
282 Бојана Луковић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд саветница
283 Бојана Митрићески Анђелковић ОШ Бранислав Нушић Доња Трнава Професор географије /
284 Бојана Молнар ОШ 2. октобар Зрењанин Дипломирани биолог, педагошки саветник / Наставник биологије
285 Бојана Молнар ОШ 2. октобар Зрењанин дипломирани биолог
286 Бојана Сатарић Средња школа за економију, право и администрацију, Београд Београд дипломирани инжењер електротехнике /
287 Бојана Стајкић Филозофски факултет Београд истраживач сарадник
288 Бојана Ступар Професор разредне наставе /
289 Бојана Тешић ОШ Карађорђе Београд мастер професор српског језика и књижевности
290 Бојана Томић ОШ Васа Чарапић Бели Поток/Београд педагошки саветник / дипломирани педагог
291 Бојкица Искреновић ОШ „ Васа Пелагић“, Београд Београд дипломирани географ /
292 Боран Милићевић ОШ "3. октобaр" Бор Бор тио/информатика /
293 Боривоје Лаловић МШ „Коста Манојловић“, Београд Београд наставник контрабаса /
294 Борис Јашовић Железничка техничка школа, Београд Београд дипломирани социолог /
295 Борис Лемајић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник џез гитаре /
296 Борис Пендељ Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду Београд професор латинског језика /
297 Борис Рајковић ОШ Свети Сава Читлук, Крушевац професор разредне наставе / професор разредне наставе учитељ
298 Борисав Станичков / / / / /
299 Борислав Миљковић МШ „Мокрањац“, Краљево Краљево наставник дрвених народних инструмената и гусле /
300 Борислав Гајић доктор наука /
301 Борислав Јеринић ОШ Соња Маринковић Нови Сад Професор геограгије / Наставник географије
302 Борислав Ракочевић XIV београдска гимназија Београд дипломирани професор немачког језика и књижевности / наставник немачког језика
303 Борислав Светозаревић Београд дипломирани географ /
304 Борислав Станичков пензионер Сомбор дипломирани политиколог
305 Борка Поповић Пета београдска гимназија, Београд Београд наставник енглеског језика /
306 Борко Зечевић Гимназија, Рашка Рашка магистар сликарства /
307 Босиљка Јовановић Професор математике и информатике /
308 Бошко Зорић пуковник ВС у пензији Нова Пазова аналитичар
309 Бошко Милосављевић Земунска гимназија Београд професор српског језика и књижевности
310 Бошко Радовановић Средња техничка ПТТ школа Београд магистар техничких наука / наставник
311 Брана Косановић Медицинска школа "Београд", Београд Београд дипломирани биолог /
312 Бранијета Конџуловић Техничка школа за дизајн коже, Београд Београд Наставник српског језика и књижевности /
313 Бранимир Вукчевић Угоститељска школа, Врњачка Бања Врњачка Бања дипл. психолог /
314 Бранимир Здравковић дипломирани инжењер организационих наука одсек за информационе системе и технологије /
315 Бранислав Бројчин Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд редовни професор/дефектолог
316 Бранислав Вељковић ОШ "Вук Караџић" Велика Грабовница 16221 Велика Грабовница дипломирани инжењер индустријског менаџмента / наставник у основној школи
317 Бранислав Јовановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд Дипломирани физичар, спец информатике / Просветни саветник
318 Бранислав Минчић ОШ Соња Маринковић Нови Сад саветник спољни сарадник / наставник Српског језика и књижевности
319 Бранислав Мињовић професор албанског језика и књижевности /
320 Бранислав Ранђеловић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд доктор техничких наука
321 Бранислав Чабаркапа Прва економска школа Београд професор српског језика и књижевности
322 Бранислава Ђого ОШ,,Јовaн Дучић“ Беогрaд Београд професор разредне наставе /
323 Бранислава Буквић OS Jan Cajak Backi Petrovac Nastavnica srpskog jezika / Profesor
324 Бранислава Ђорђевић ОШ „Јован Дучић“, Београд Београд професор разредне наставе /
325 Бранислава Ивковић Економско-трговинска школа, Бечеј Бечеј дипломирани економиста /
326 Бранислава Крунић ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд Београд Професор техничког и информатичког образовања /
327 Бранислава Цуцић Топалов ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш професор разредне наставе / професор разредне наставе
328 Бранка Јовановић ОШ "Лазар Саватић", Земун Београд професор разредне наставе /
329 Бранка Анђеловић ОШ " Соња Маринковић", Суботица Суботица наставник разредне наставе /
330 Бранка Бешлић ОШ Иван Горан Ковачић Суботица в.д.директора школе / стручни сарадник психолог
331 Бранка Граховац ПУ „Драгољуб Удицки“, Кикинда Кикинда Стручни сарадник психолог /
332 Бранка Ивковић-Петронић ОМШ Невена Поповић Београд магистар музичке уметности /
333 Бранка Јаковљевић ОШ Деспот Стефан Лазаревић Београд дипломирани машински инжењер ваздухопловни смер, Професор техничког образовања /
334 Бранка Јемуовић Дванаеста гимназија Београд Дипломирани географ / Наставник географије
335 Бранка Мандић ООШ "Владислав Рибникар", Београд Београд магистар уметности из области сликарства /
336 Бранка Матијевић Основна школа Бранко Радичевић Београд Педагошки саветник / Професор разредне наставе
337 Бранка Миливојевић Гимназија Крушевац Крушевац дипломирани математичар / професор математике и рачунарства и информатике
338 Бранка Настасијевић Дипломирани биолог /
339 Бранка Радовановић OŠ Sveti Sava Bačka Palanka profesor razredne nastave / učiteljica
340 Бранка Радуловић Научни сарадник /
341 Бранка Ранчић ЕТШ “Никола Тесла”, Београд Београд дипл. инж. електротехнике/Наставник електротехничке групе предмета /
342 Бранка Станојевић ПУ „Ђурђевдан“, Крагујевац Крагујевац Педагог /
343 Бранка Стојић Вуковић ОШ Бранислав Нушић Београд дипломирани педагог
344 Бранка Томановић професор разредне наставе /
345 Бранка Шегрт пензионер Београд дипломирани биолог
346 Бранкица Пажун Доктор економских наука /
347 Бранкица Петковић ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац Књажевац Дипломирани математичар за рачунарство и информатику/наставник математике и информатике /
348 Бранкица Потић ОШ Десанка Максимовић Зајечар професор енглеског језика / наставник енглеског језика
349 Бранкица Ристић Дом ученика средње ПТТ школе, Београд Београд Стручни сарадник психолог /
350 Бранко Кљаић Omega Business Development d.o.o. Београд дипломирани инжењер електротехнике
351 Бранко Кљаић Omega Business Development d.o.o. Београд Дипломирани инжењер електротехнике /
352 Бранко Мићовић Прва основна школа краља Петра другог Ужице Дипломирани математичар / Наставник математике и рачунарства
353 Бранко Поповић Политехничка школа, Крагујевац дипл. машински инжењер /
354 Бранко Рајчић Средња школа „Свети Трифун“ Александровац Александровац дипл.инжењер пољопривреде /
355 Бранко Филиповић Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац директор Центра
356 Братислав Димитријевић Техничка школа Пирот Пирот дипломирани педагог /
357 Братислав Костић ОШ "Свети Сaвa" Пирот Пирот разредна настава /
358 Брaнко Мићовић Првa основнa школa крaљ Петaр II Ужице Ужице дипломирани математичар професор математике и рачунарства /
359 Будимир Лазић Дипломирани хемичар /
360 Валентина Антић ОШ „Јосиф Панчић“, Београд Београд Дипломирани психолог /
361 Валентина Богићевић Специјалистичка ординација за физикалну медицину и рехабилитацију "Valmedic", Београд Београд Лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације /
362 Валентина Вељковић Николић ОШ "Десанка Максимовић", Ниш Ниш дипломирани филолог за српски језик и књижевност /
363 Валентина Вићовац Гимназија Младеновац Београд дипломирани педагог и специјалиста из области медијације
364 Валентина Грбић ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац дипломирани психолог / стручни сарадник
365 Валентина Добријевић Дванаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани математичар /
366 Валентина Ђоковић ОШ Јошаничка Бања Јошаничка Бања професор енглеског језика и књижевности / наставник енглеског језика
367 Валентина Паровић Гимназија Урош Предић Панчево мр, самостални педагошки саветник / професор
368 Валентина Петровић ПУ "Лане" Београд Алексинац / мастер психолог
369 Валерија Живковић ОШ Рада Миљковић Јагодина Педагошки саветник / Дипломирани психолог, мастер
370 Валерија Николић ОШ,, Братство-јединство'' Сомбор магистар методичкодидактичких наука разредне наставе / професор разредне наставе
371 Валерија Хлад Филолошка гимназија Београд професор старогрчког језика и књижевности
372 Вања Белецки ОШ „Раде Драинац“, Борча, Београд Београд професор разредне наставе /
373 Вања Јеремић ОШ Анта Богићевић, Лозница; Гимназија Вук Караџић Лозница Лозница дипломирани педагог / педагог
374 Вања Јовановић Алфа универзитет, Београд;„Техноарт Београд“ школа за машинство и уметничке занате, Београд Београд Ванредни професор на високошколској установи и наставник уметничких предмета у средњем стручном образовању /
375 Вања Станков Дипломирани економиста за међународне финансије /
376 Вања Танасковић Гимназија биологија /
377 Васко Николов Шумарска школа, Краљево Краљево дипл.инж.архитектуре /
378 Вела Чоја Средња техничка ПТТ школа Београд, Здравка Челара 16 самостални педагошки саветник / дипломирани инжењер електротехнике
379 Велибор Филиповић ОШ „Свети Сава“, Бајина Башта; Гимназија „Јосиф Панчић“, Бајина Башта Бајина башта дипломирани музички педагог, мастер/Наставник музичке културе /
380 Велиборка Пешић дипломирани математичар /
381 Велимир Николић О. Ш. проф. Ибрахим Кељменди Прешево Наставник српског као нематерњег језика / Професор разредне наставе
382 Велина Стојковић Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште Самостални педагошки саветник / професор енглеског језика
383 Велиша Јоксимовић Министратсво просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Пожаревац Пожаревац магистар филолошких наука / професор српског језика и књижевности
384 Вељко Алексић Факултет техничких наука, Чачак Чачак доктор наукаметодика наставе /
385 Вељко Брборић Филолошки факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор
386 Венера Арсенов Бојовић мастер професор језика и књижевности /
387 Венера Арсенов Бојовић ОШ Јован Јовановић Змај Ковин професор енглеског језика и књижевности
388 Вера Бојовић пензионер дипломирани физичар /
389 Вера Дивац Доктор наука Хемијске науке /
390 Вера Дујаковић Прва нишка гимназија Стеван Сремац Ниш Дипломирани историчар / Наставник историје
391 Вера Ђорђевић Пензионер Дипломирани биолог /
392 Вера Еркић ЕТШ “Михајло Пупин”, Нови Сад Нови Сад мастер инж. електротехнике /
393 Вера Исаиловић ОШ Стеван Чоловић Ариље педагошки саветник / дипломирани историчар
394 Вера Коџо Друга економска школа Београд дипломирани економиста / наставник
395 Вера Миланов Предшколска установа Лане Гроцка Гроцка васпитач / васпитач
396 Вера Милићевић Техничка школа Лозница педагошки саветник, саветник спољни сарадник, дипломирани грађевински инжењер / Професор стручних предмета грађевинске струке
397 Вера Савић Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Јагодина доктор филолошких наука/Наставник страног језика (енглески језик са методиком) /
398 Вера Стојановић ЕТШ "Никола Тесла" Ниш наставник стручних предмета
399 Вера Стојшић Гашпаровски ОШ"Јован Јовановић Змај", Сремска Каменица Сремска Каменица наставник разредне наставе /
400 Верица Арула ОШ Бранислав Нушић Београд Професор српскиг језика и књижевности / Наставник српскиг језика и књижевности
401 Верица Лукић ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“, Јадранска Лешница Јадарска Лешница Професор разредне наставе /
402 Верица Марковић ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд Београд дипломирани математичар професор математике и рачунарства /
403 Верица Миловановић - Аврамовић Ваљевска гимназија Ваљево Дипломирани биолог / Наставник биологије
404 Верица Петровић Школа за дизајн текстила Београд наставник текстилне групе предмета
405 Верица Протић Саобраћајна школа Пинки , ОШ Јован Поповић Нови Сад Педагошки саветник, Просветни саветник спољни сарадник / Професор руског језика и руске књижевности
406 Верица Ристић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник тромбона и за тубу /
407 Верица Фаркаш ОШ "Владимир Назор", Ђурђин Ђурђин професор разредне наставе /
408 Весела Милинковић ОШХалифа бин Заид Ал Нахјан Дојевиће дипломирани биолог / наставник биологије
409 Веселинка Јурић ОШ Филип Вишњић Београд Дипломирани учитељ / Наставник разредне наставе
410 Веселинка Милетић нaстaвник мaтемaтике у пензији Београд нaстaвник мaтемaтике у пензији
411 Веселинка Станковић-Илић ОШ "Десанка Максимовић", Чокот Чокот дипломирани математичар /
412 Веселка Сантини Дипломирани филозоф /
413 Весна Ацковић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани етномузиколог
414 Весна Бјелић Професор шпанског језика и хиспанских књижевности /
415 Весна Богићевић ОШ,,Браћа Вилотијевић,, Краљево професор педагогије / школски педагог
416 Весна Божиновић ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац Књажевац Дипломирани правник /
417 Весна Вајс ОШ "Сечењи Иштван", Суботица Суботица професор српског језика и књижевности, директор /
418 Весна Васић Пољопривредна школа Соња Маринковић Пожаревац доктор ветеринарске медицине
419 Весна Димитријевић ОШ ,,Лаза Костић Београд др историјских наука, саветник спољни сарадник / професор историје
420 Весна Димитријевић ОШ,,Вук Стефановић Караџић Крагујевац професор српског језика и књижевности,мастер учитљ / наставник српског језика и књижевности
421 Весна Дрљача ОШ „Бранко Радичевић“, Мали Зворник Мали Зворник професор разредне наставе /
422 Весна Ђорђевић Институт за српски језик и књижевност Београд дипломирани филолог српског језика и књижевностимастер /
423 Весна Ђорђевић Гимназија Бора Станковић Врање дипломирани математичар за рачунарство и информатику / професор математике
424 Весна Жунић-Павловић Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд Београд Редовни професор /
425 Весна Загорац Министарство просвете Београд професор књижевности - виши саветнк
426 Весна Златаровић ЦИП-Центар за интерактивну педагогију Београд Мастер психологије / Психолог
427 Весна Илић Гимназија, Параћин Параћин дипломирани психолог /
428 Весна Јеремић Дипломирани биолог /
429 Весна Јовановић Основна школа "Јосиф Костић" Лесковац професор разредне наставе / професор разредне наставе
430 Весна Јовицки Школска управа Нови Сад, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Нови Сад професор педагогије и психологије / просветни саветник
431 Весна Јокић „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд дипл.економиста /
432 Весна Јоцић ОШ „Младост“, Београд Београд Професор физичког васпитања /
433 Весна Картал Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Београд професор разредне наставе /
434 Весна Кљуковница професор енглеског језика и књижевности /
435 Весна Којовић Седма београдска гимназија, Београд Београд дипломирани филолог српског језика и књижевностимастер /
436 Весна Костић ОШ „Јован Дучић“, Београд Београд дипломирани историчар, наставник историје /
437 Весна Краварушић Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Алексинац Професор струковних студија, др педагошких наука /
438 Весна Крајишник Филолошки факултет, Универзитет у Београду Београд доктор филолошких наука, ванредни професор /
439 Весна Лазаревић ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“, Крупањ Крупањ Професор разредне наставе, специјалиста методике наставе математике /
440 Весна Лекић Друга економска школа Београд наставник економске групе предмета
441 Весна Ломпар Филолошки факултет, Универзитет у Београду Београд доктор филолошких наука /
442 Весна Лучић Основна школа Стари град Ужице педагошки саветник / професор историје
443 Весна Макрагић ОШ ,,Вук Караџић Крушевац дипломирани биолог / професор биологије
444 Весна Маринковић Математички факултет Београд доцент
445 Весна Марић Школа за дизајн текстила, Београд Београд дипл. инж. за дизајн и пројектовање /
446 Весна Марјановић ОШ,,Чегар'' Ниш Професор технике и информатике, дипломирани машински инж. / Наставник информатике, наставник технике и технологије, наставник техничког васпитања
447 Весна Миленковић Основна школа ,,Страхиња Поповић Дворане професор разредне наставе / директор
448 Весна Миленковић OШ ,,Свети Сава'' Пожаревац педагошки саветник и специјалиста за менаџмент у образовању / професор
449 Весна Миленовић ОШ Вук Караџић Житковац дипломирани биолог
450 Весна Милеуснић ОШ „Јовaн Стеријa Поповић“ Беогрaд Београд професор разредне наставе /
451 Весна Миловић Гимназија Зајечар Зајечар Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику / Професор Рачунарства и информатике
452 Весна Митровић Дипломирани музички педагог /
453 Весна Михаиловић Школа-Дрво арт Београд инжењер пејзажне архитектуре /
454 Весна Муратовић Дробац Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ШУ Београд Београд просветни саветник / професор српског језика и књижевности
455 Весна Недељковић ОШ Мика Петровић Алас, Београд Београд професор српског језика и књижевности /
456 Весна Никитовић Гимназија "Жарко Зрењанин", Врбас Врбас професор информатике /
457 Весна Никитовић Гимназија Жарко Зрењанин Врбас професор информатике / професор рачунарства и информатике
458 Весна Николовски Трећа београдска гимназија, Београд Београд професор немачког језика и књижевности /
459 Весна Николовски Трећа београдска гимназија Београд наставник у гимназији / професор немачког језика
460 Весна Петровић ОШ "Вук Караџић", Рипањ Београд специјалиста методике наставе ПД,професор разредне наставе /
461 Весна Петровић ОШ Вук Караџић Рипањ Рипањ самостални педагошки саветник / професор разредне наставе
462 Весна Петровић Основна школа ,,Петар Петровић Његош“ Зрењанин наставница српског језика и књижевности
463 Весна Пијевац Трговачка школа Београд дипломирани економиста, наставник економске групе предмета /
464 Весна Пјевац Средња туристичка школа Београд дипломирани економиста
465 Весна Поповић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд магистар филолошких наука /
466 Весна Поповић ШУ Зрењанин/Панчево Панчево саветник/просветни саветник / професор разредне наставе/магистар филолошких наука
467 Весна Радонић ОШКраљ Петар Први Београд педагошки саветник / педагог
468 Весна Радуловић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд професор педагогије /
469 Весна Радуловић МПНТР ШУ Нови Сад Нови Сад саветник / педагог/просветни саветник
470 Весна Рашковић Пета београдска гимназија Београд наставница историје
471 Весна Симић Рачунарска гимназија, Београд Београд дипломирани музичар педагог /
472 Весна Симић ОШ „Драган Лукић“, Београд Београд Наставник музичке културе /
473 Весна Станисављевић дипломирани графичар, примењена графика /
474 Весна Станојевић ЕТШ “Михајло Пупин”, Нови Сад Нови Сад дипл. инж. електротехнике и рачунарства /
475 Весна Станојевић Основна школа ,,Чегар" Ниш професор југословенских књижевности и опште књижевности / наставник Српског језика и књижевности
476 Весна Станојевић ОШ Милена Павловић Барили Београд дипл.математичар за теоријску математику и примене / наставник математике
477 Весна Тепавац Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун Београд Доктор медицине, специјалиста интерне медицине наставник стручних медицинских предмета у средњој медицинској школи /
478 Весна Тодоровић Угоститељско-туристичка школа, Београд Београд Диплонирани економиста наставник економске/туристичке групе предмета /
479 Весна Тодорчевић доктор математике /
480 Весна Трифуновић Доктор социолошких наука /
481 Весна Филиповић Средња туристичка школа, Београд Београд дипл. економиста /
482 Весна Филиповић Петровић ОШ Васа Пелагић Лесковац Лесковац магистар дидактичкометодичких наука и самостални педагошки саветник / школски библиотекар
483 Весна Хлавати-Ширка ОШ ,,Стевица Јовановић'' Панчево Доктор наукаеколошке науке / Професор биологије
484 Весна Цветановић ОШ Жарко Зрењанин Нови Сад / дипломирани економиста, мастер лидерство у образовању
485 Весна Цолић Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад Нови Сад доктор педагошких наука / професор струковних студија
486 Весна Чворић Земунска гимназија Београд мастер физичар/наставник физике
487 Весна Шавија Школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом „6. октобар” Кикинда стручни сарадник - педагог
488 Весна Шапоњић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани педагог
489 Весна Шапоњић ОШ Чибуковачки партизани Краљево самостални педагошки саветник / педагог
490 Весна Шкара Професор разредне наставе /
491 Виктор Савић Филолошки факултет Универзитета у Београду Београд ванредни професор
492 Викторија Костић професор разредне наставе /
493 Виолета Марковић ОШ "Илија Гарашанин", Гроцка Београд професор техничког образовања /
494 Виолета Алексић ОШ "Светозар Марковић" Лесковац професор српског језика и књижевности / наставник
495 Виолета Алфелди OOŠ ,, Vladislav Ribnikar Beograd profesor razredne nastave / učiteljica
496 Виолета Бранковић Професор технике и информатике /
497 Виолета Врцељ Одри Предшколска установа Наша радост Суботица дипломирани педагог / Педагог
498 Виолета Давидовић ОШ Аца Алексић Александровац професор разредне наставе / наставник разредне наставе
499 Виолета Димић ЕТШ “Никола Тесла”, Ниш Ниш дипл. инж. електронике за рачунарску технику /
500 Виолета Живковић Основна школа " Стеван Јаковљевић" Параћин педагошки саветник / професор разредне наставе
501 Виолета Јовановски професор разредне наставе /
502 Виолета Карановић ОШ Филип Кљаић Фића српски језик /
503 Виолета Кецман Пета београдска гимназија Београд местер другог степена теорије драмских уметности, медија и културе / професор српског језика и књижевности
504 Виолета Мајски ОШ "Доситеј Обрадовић" Сомбор Мастер професор информатике и технике / Професор информатике и рачунарства
505 Виолета Марјановић професор разредне наставе /
506 Виолета Марковић ОШ,,Илија Гарашанин" Гроцка Професор техничког образовања / наставник
507 Виолета Панчић Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Ниш Дипломирани психолог /
508 Виолета Симић Гимназија Зајечар Зајечар Професор српског језика и књижевности / Професор српског језика и књижевности
509 Виолета Станимировић ОШ Свети Сава Смедерево магистар географије
510 Виолетa Кaрaновић ОШ Филип Кљaић Фићa Беогрaд Београд /
511 Вишња Васиљевић ОШИво Андрић Радинац, Смедерево дипломирани историчар / професор Историје
512 Вишња Ђорђић Факултет спорта и физичке културе Нови Сад редовни професор
490 Вишња Милосављевић Музеј Југославије Београд дипломирани етнолог
514 Вишња Минчев Железничка техничка школа, Београд Београд професор енглеског језика и књижевности /
515 Вишња Ракић Министарство унутрашње и спољне трговине Београд помоћник министра
516 Владан Младеновић Алексиначка гимназија и ОШ "Иван Вушовић", Ражањ Ражањ наставник физике, информатике и тио /
517 Владан Веснић Техничка школа, Пожега Пожега дипл. машински инжењер /
518 Владан Ивановић Доктор економских наука /
519 Владан Јовановић Доктор филолошких наука /
520 Владан Миљковић ОШ „Стеван Синђелћ“ Београд Дипломирани историчар /
521 Владан Младеновић ОШ Иван Вушовић Ражањ /Алексиначка гимназија Алексинац дипломирани физичар/проф физике и технике / професор физике/наставник Техничког
522 Владан Ницовић Економска школа, Чачак Чачак директор школе /
523 Владан Пејовић Гимназија Краљево дипломирани физичар / наставник физике
524 Владан Радевић Ваздухопловна академија, Београд Београд дипл. машински инжењер /
525 Владан Сеизовић Школска управа Краљево Краљево саветник / просветни саветник
526 Владана Нушић Филолошка гимназија, Београд Београд дипломирани математичар, наставник рачунарства и информатике /
527 Владета Милин Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд доцент
528 Владимир Ђоковић Институт за нуклеарне науке "Винча", Београд Београд доктор физичких наука /
529 Владимир Филиповић ОШ "Милан Ракић" Медошевац Професор историје / Професор историје
530 Владимир Бојковић Le ARNY doo Beograd Београд дипломирани правник
531 Владимир Вулетић Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд Доктор социолошких наука /
532 Владимир Копривица Факултет за спорт Унион Београд редовни професор
533 Владимир Марић Гимназија Урош Предић Панчево Дипломирани физичар / Наставник физике
534 Владимир Михаиловић ОШ Николај Велимировић Шабац Професор математике и информатике / Наставник математике
535 Владимир Мраовић ОШ „Дринка Павловић“, Београд и Прва економска школа, Београд Београд професор физичког васпитања /
536 Владимир Нинковић Шабачка гимназија Шабац Дипломирани информатичар / Наставник рачунарства и информатике
537 Владимир Пантелић TCOM, Београд Београд тренер, администратор /
538 Владимир Полић Мастер професор географије /
539 Владимир Поломац Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Крагујевац ванредни професор
540 Владимир Ристановић Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Београд дипл. правник /
541 Владимир Ристановић Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд Београд доктор економских наука /
542 Владимир Трипковић Телетрадер доо, предузеће за развој софтвера Београд дипл. инг. саобраћаја / Програмер
543 Владимир Чабрић Прва техничка школа Крагујевац мастер српског језика и књижевности
544 Владимир Шегрт Универзитетски спортски савез Београд Београд Специјалиста струковни менаџер /
545 Владимир Шереметов Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ Професор технике и информатике / Наставник предметне наставе
546 Владислав Марјановић Доктор економских наука /
547 Владица Андрејић Математички факултет Универзитета у Београду Београд ванредни професор
548 Владица Илић Trip-Avantura Београд Београд дипломирани музичар
549 Владица Перић Гимназија-Косовска Каменица Косовска Каменица Дипломирани хемичар / Проф. хемије
550 Владица Стојановић Дипломирани инжењер машинства /
551 Владо Стијеповић Дом ученика средњих школа Београд, Београд Београд Професорваспитач/професор спорта и физичког васпитања /
552 Власта Орчић ОМШ „Јосип Славенски“, Нови Сад наставник солфеђа и теорије /
553 Војин Недељковић Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду Београд професор латинског језика /
554 Војислав Андрић Ваљевска гимназија, Ваљево Ваљево доктор методике математике /
555 Војислав Божанић Факултет организационих наука, Београд Београд Доктор техничких наука, ванредни професор универзитета /
556 Војислав Калезић ОШ „Свети Сава“, Београд Београд Професор физичке културе /
557 Војислав Мрђа БЕМ доо Београд Београд Инг геологије /
558 Војислава Ћирић ГТШ “Бранко Жежељ”, Београд Београд дипл. инж. архитектуре /
559 Војислaв Илић ОШ „Милутин и Дрaгињa Тодоровић“ Крaгујевaц Крагујевац ликовна култура /
560 Вујадин Здравковић Основна школа "Јован Поповић" Нови Сад Мастер професор биологије / Наставник биологије
561 Вук Бошковић Факултет драмских уметности Београд дипломирани драматург
562 Вук Јовановић Тринаеста београдска гимназија, Београд Београд МА религиолог, дипломирани теолог /
563 Вук Рајовић Едукативни центар НТЦ Нови Сад доктор наука технолошког инжењерства
564 Вук Рогановић ГХМШ Милутин Миланковић Београд наставник-геолошке групе предмета
565 Вукица Грбић Земунска гимназија Београд, Земун Дипломирани математичар, смерМатеметика и информатика са применом рачунара / наставник рачунарства и информатике
566 Вукица Павловић ПУ „Перка Вићентијевић“, Обреновац Београд Мастер васпитач /
567 Вукица Станојевић-Момчиловић Техничка школа „23. мај“, Панчево Панчево Наставник стручних предмета /
568 Вукосава Ракић ОШ "Ђура Јакшић", Каћ Каћ професор српског језика /
569 Вучина Раичевић пензионер доктор филолошких наука/Професор универзитета у пензији /
570 Вaњa Тaнaсковић Гимнaзијa Ниш Ниш /
571 Габриела Галус ОШ Стеван Сремац Сента Специјалиста дидактичких методичких науке у области разредне наставе методике специјалног рада са де / Професор разредне наставе
572 Габријела Косо МШ „Исидор Бајић“, Нови Сад Нови Сад наставник фагота /
573 Габријела Петровић Филолошка гимназија Београд професорка латинског језика и књижевности
574 Гајин Цветкоски ОШ ,,Исидора Секулић Панчево професор разредне наставе, педагошки саветник / наставник разредне наставе
575 Галина Суботин ОМШ „Јосип Славенски“, Нови Сад Нови Сад наставник тамбуре /
576 Георгина Миладиновић ОШ „Филип Кљајић Фића“, Београд Београд Дипломирани педагог /
577 Гизела Берзе О.Ш. Стеван Сремац Сента Р.Ј. 11. новембар Мастер учитељ / Професор разредне наставе
578 Гојко Бановић пензионер Београд дипломирани инжењер грађевине
579 Гојко Калајџић доктор математичких наука /
580 Гојко Скорић Графичко медијска школа Београд наставник практичне наставе
581 Горан Илић ОШ "Стана Бачанин" Лешак дипломирани графичар / Наставник ликовне културе
582 Горан Јовишић Карловачка гимназија, Сремски Карловци Сремски Карловци професор информатике /
583 Горан Бандовић ОШ „Ј.Ј.Змај“, Економско-трговинска школа Врање Професор француског језика и књижевности / Професор предметне наставе
584 Горан Бирчанин Техничка школа Ваљево Ваљево наставник машинске групе предмета
585 Горан Боканић ОШ ''Стевица Јовановић'' Панчево Мастер професор информатике и технике / Наставник технике и технологије
586 Горан Вилотијевић Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов Вршац Доктор педагошких наука / Професор педагогије
587 Горан Гојков ОШ "Вук Караџић" Кикинда Мастер професор информатике и технике / Наставник технике и технологије и информатике и рачунарства
588 Горан Дрча Средња туристичка школа Београд наставник куварства
589 Горан Дујковић ОШ "Радојка Лакић", Београд Београд дипломирани историчар /
590 Горан Јовишић Карловачка гимназија Сремски Карловци Професор информатике / Професор информатике
591 Горан Јоксимовић Министарство просвете науке и технолошког развоја - Школска управа Крагујевац Крагујевац виши саветник / просветни саветник
592 Горан Костић Професор географије /
593 Горан Манојловић ОШ "Љубица Радосављевић Нада", ОШ "Љуба Нешић" Зајечар мастер професор технике и информатике / наставник
594 Горан Милић ОШ "Бранко Радичевић", Батајница, Београд Београд дипломирани физичар /
595 Горан Милић OШ "Бранко Крсмановић" Сикирица Дипломирани географ / Професор географије
596 Горан Милићев XIV београдска гимназија Београд дипломирани биолог / наставник биологије
597 Горан Недовић Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд редовни професор
598 Горан Петковић ош ,,Вељко Дугошевић``- Ранилуг Ранилуг професор разредне наставе / учитељ
599 Горан Петровић ЕТШ “Мија Станимировић”, Ниш Ниш дипл. инж. електротехнике /
600 Горан Петровић ОШ "Младост", Београд Београд магистар наука физичке културе /
601 Горан Попарић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
602 Горан Ројевић Хуманитарна организација Дечје срце Београд дипломирани дефектолог
603 Горан Самарџић професор физичке културе /
604 Горан Сегера ОШ "Краљ Александар Први", Пожаревац Пожаревац дипломирани професор физичке културе /
605 Горан Станојевић Средња техничка ПТТ школа Београд самостални педагошки саветник / дип. инж. саобраћаја
606 Горан Стојановић Гимназија Крушевац Дипломирани инжењер електротехнике / Наставник
607 Горан Царевић ОШ"Лаза Костић" Нови Београд Професор разредне наставе / Наставник
608 Горана Петровић OŠSimeon Aranicki Stara Pazova dipl. filolog opšte lingvistike / Nastavnik engleskog jezika
609 Гордана Алексић Sportska gimnazija Beograd diplomirani astrofizičar / profesor fizike
610 Гордана Беквалац Гимназија Светозар Марковић, Нови Сад Нови Сад професор физике / наставник физике
611 Гордана Вучинић ОШ ,, Јован Цвијић Зубин Поток професор разредне наставе / учитељица
612 Гордана Гајић ОШ „Светозар Милетић”, Београд Београд професор разредне наставе /
613 Гордана Даниловић Ужичка гимназија Ужице Професор / Професор српског језика и књижевности
614 Гордана Ђорђевић П.У. Др Сима Милошевић Земун дипломирани педагог, специјалиста управљања пројектима / стручни сарадник педагог
615 Гордана Ђурковић ОШ,,Илија Гарашанин" Аранђеловац дипломирани информатичар / наставник математике
616 Гордана Јаневска ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар", Књажевац Књажевац професор разредне наставе /
617 Гордана Јауковић Народна банка Србије Београд виши стручни сарадник
618 Гордана Јованов Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Београд Београд Наставник стручних предмета прехрамбене струке /
619 Гордана Јовић ОШ "Краљ Александар I", Нови Београд Београд професор физике и хемије за основну школу /
620 Гордана Јосимов ОШ "Руђер Бошковић", Београд Београд професор разредне наставе /
621 Гордана Карапанџић Гимназија Краљево Педагошки саветник сарадник / Наставник италијанског и латинског језика
622 Гордана Косановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани психолог
623 Гордана Крсмановић Техничка школа ГСП, Београд Београд Наставник филозофије /
624 Гордана Марковић Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд Београд дипл.грађевински инжењер/Наставник стручних предмета /
625 Гордана Марковић ОШ „Стеван Сремац“, Београд Београд дипломирани историчар/Наставник историје /
626 Гордана Марковић-Сакић Основна школа Анта Богићевић Лозница педагошки саветник / школски психологпедагог
627 Гордана Матијевић ОШ „Стефан Дечански“, Београд Београд Школски педагог /
628 Гордана Матић Доктор биолошких наука /
629 Гордана Мијаиловић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Ссирмијум Сремска Митровица доктор педагогије / професор
630 Гордана Миловановић Економска школа "Ваљево", Ваљево Ваљево дипломирани педагог /
631 Гордана Митровић пензионер Београд магистар техничких наука
632 Гордана Митровић у пензији магистар техничких наука /
633 Гордана Мићић OШ "Доктор Јован Цвијић" Зрењанин професор / професор разредне наставе
634 Гордана Мишчевић Учитељски факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор
635 Гордана Мишчевић Кадијевић доктор дидактичко методичких наука /
636 Гордана Николић Педагошки факултет, Сомбор Сомбор доктор дефектолошких наука /
637 Гордана Одовић Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд Београд Доктор дефектолошких наука /
638 Гордана Петровић Машинска техничка школа 14.октобар Краљево Диоломирани машински инжењер / Наставник стручних предмета
639 Гордана Петровић ОШ "Никола Тесла", Скела Скела професор разредне наставе /
640 Гордана Петровић ПУ Савски венац Београд Директор Установе / Васпитач
641 Гордана Поповић ОШ ,,Ћирило и Методије Београд специјалиста наставе математике / наставник математике
642 Гордана Поповић Божанић Економска школа, Чачак Чачак педагошки саветник /
643 Гордана Ракић ПУ „11. април“, Београд Београд Педагог, стручни сарадник /
644 Гордана Рацков ОШ Свети Сава Кикинда Доктор наука методика наставе; Педагошки саветник / Учитељ (професор разредне наставе)
645 Гордана Сјеничић PUMoje detinjstvo Čačak Vaspitač / Vaspitač
646 Гордана Станковић Школска управа Лесковац Лесковац саветник / Просветни саветник
647 Гордана Станојевић ЕТШ “Никола Тесла”, Београд Београд дипл. инж. електротехнике /
648 Гордана Степић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум Сремска Митровица Професор струковних студија дидактичка група предмета / Доктор дидактичкометодичких наука
649 Гордана Хајдуковић-Јандрић Основна школа Мирослав Антић Футог Доктор методике наставе физике, Саветникспољни сарадник Министарства просвете, науке и технолошког / Наставник физике
650 Гордана Чапрић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд доктор психолошких наука /
651 Гордана Чукурановић Министарство просвете, науке и технолишког развоја, Школска управа Београд Београд просветни саветник / дипл.педагог
652 Гордана Швоња Парезановић Дипломирани фармацеут /
653 Гордана Шиндик ОШ"Сава Шумановић" Београд професор техничког образовања / наставник предметне наставе
654 Горица Гледовић О.Ш. "Слободан Бајић - Паја", С.Т.М.Ш. "Михајло Пупин" Инђија, Нови Карловци Дипломирани биолог / Наставник биологије
655 Горица Ивановић ОШ “Свети Сава” Београд, Врачар, Николаја Краснова 8 Прос.савет.спољни сарадник и педагошки саветник / проф.раз.наставе
656 Горица Матић ОШ "Херој Света Младеновић" Сараорци професор разредне наставе / наставник разредне наставе
657 Горица Милетић ОШ''Љубиша Урошевић'' Рибаре стручни сарадник / дипломирани педагог
658 Горица Његовановић ОШ "Михајло Пупин", Земун Београд професор разредне наставе /
659 Горица Петронијевић Спортска гимназија, Београд Београд Наставник ликовне културе и наставник цртања и сликања /
660 Горица Ћуковић ОШ ,,Милан Ђ. Милићевић“, Београд Београд наставник физике /
661 Града Манојловић ТШ “15 мај”, Прокупље Прокупље дипл. електроинжењер /
662 Градимирка Поповић ОШ "Свети Сава", Косовска Митровица Косовска Митровица магистар техничких наука /
663 Градимирка Николић ОШ" Јастребачки партизани", Мерошина Мерошина дипломирани инжењер електротехнике, наставник технике и технологије и информатике, педагошки саветник /
664 Гроздана Бурић професор разредне наставе /
665 Давид Милошевић ОШ "Милоје Васић", Калуђерица Београд дипломирани географ/професор географије /
666 Давид Стевановић Француска Школа у Београду Београд Инжeњер информационих технологија /
667 Дајана Цветковић Лазић Економско-трговинска школа Крушевац професор српског језика и књижевности /
668 Дајана Тркуља Професор разредне наставе /
669 Далибор Аранђеловић ОШ Деспот Стефан Лазаревић Бабушница Професор разредне наставе / Наставник разредне наставе
641 Далибор Пешић Центар за културу Сопот Сопот диоломирани етнолог
671 Далибор Станковић Основна школа "Свети Сава" Трстеник професор српског језика и књижевности / наставник српског језика и књижевности
672 Далибор Тодоровић ОШ Вук Караџић Ниш Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику / Професор информатике и рачунарства
673 Далибор Тодоровић ОШ Бранко Радичевић Мали Зворник наставник историје
674 Далиборка Месар ПУ Савски венац Београд васпитач
675 Далиборка Поповић Државни универзитет у Новом Пазару Нови Пазар Доцент / Наставник
676 Дамир Добриловић Техничка школа Зајечар наставник саобраћајне групе предмета
677 Дамир Смиљанић Доктор наука филозофије /
678 Даниела Митић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Лесковац републички просветни ниспектор / професор разредне наставе
679 Даниела Радосав Николић Професор српског језика и књижевности /
680 Даниела Стефановић ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд Београд Професор српског језика и књижевности /
681 Даниела Фулгоси Факултет примењених уметности, Београд Београд магистар уметности /
682 Данијел Данковић Доктор техничких наука /
683 Данијел Николић ОШ Радица Ранковић Лозовик професор математике и рачунарства / наставник математике
684 Данијела Анђелковић ОШ Трајко Перић, Велико Ропотово Велико Ропотово професор руског језика / наставник руског језика
685 Данијела Баштовановић ОШ Станко Марић Београд дипломирани филолог/наставник енглеског језика
686 Данијела Василијевић ОШ"Петар Лековић" Пожега Професор технике и информатике / Наставник техничког и информатичког образовања
687 Данијела Василијевић доктор дидактичкометодичких наука /
688 Данијела Вилотијевић ОШ „Бановић Страхиња“, Београд Београд МА наставник разредне наставе /
689 Данијела Вукићевић ОШ Краљ Петар Први Београд наставник математике и информатике и рачунарства
690 Данијела Грујић ОШ "Вук Караџић", Краљево Краљево мастер учитељ /
691 Данијела Дидовић OŠ Rifat Burdžović Tršo Novi Pazar Profesor razredne nastave / Učiteljica
692 Данијела Драмићанин Денић Гимназија Косовска Каменица дипломирани математичар / професор математике
693 Данијела Ђого Предшколска установа „11. април“, Нови Београд Београд мастер васпитач
694 Данијела Ђорђевић ОШ ,,Светозар Марковић" Рековац професор разредне наставе / учитељица
695 Данијела Ђорђевић ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин Зрењанин Професор југословенске књижевности и језика /
696 Данијела Ђорђевић Техничка школа, Медицинска школа Зајечар дипломирани биолог / професор биологије
697 Данијела Ђоровић Филолошки факултет, Београд Београд Ванредни професор /
698 Данијела Ђукић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд дипломирани дефектолог
699 Данијела Ђушић Школа за дизајн Београд наставник уметничких предмета
700 Данијела Жуковски Пожаревачка гимназија, Пожаревац Пожаревац професор математике /
701 Данијела Ибрахим ОШ Вук Караџић Дољевац дипломирани психолог
702 Данијела Јашин Visoka tehnicka skola strukovnih studija, Zrenjanin Zrenjanin Doktor fizickohemijskih nauka / Profesor
703 Данијела Јелић Школа за негу лепоте Београд наставник српског језика и књижевности
704 Данијела Картаљевић Дипломирани филолог за српски језик и књижевност /
705 Данијела Ковачевић Микић Школска управа Чачак Чачак дипломирани филолог српског језика и књижевности мастер / просветни саветник
706 Данијела Кужет ОШ"Мића Стојковић" Умчари дипломирани историчар мастер / професор историје
707 Данијела Луковић Телеком Србија АД Београд економиста /
708 Данијела Љубојевић ОШ Мирослав Антић Београд доктор филолошких наука / наставник енглеског језика
709 Данијела Марковић Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Ниш Професор разредне наставе /
710 Данијела Матић Дипломирани филолог /
711 Данијела Милић Основна школа Јован јовановић Змај Сурдулица професор разредне наставе / наставник разрдене наставе
712 Данијела Милчић Ђошић ОШ Вук Караџић Житковац Дипломирани филолог за српски језик и књижевност
713 Данијела Мићовић ОШ,,Емилија Остојић Пожега дипломирани биолог / наставник биологије
714 Данијела Момчиловић ОШ „Вук Караџић Сурдулица Професор разредне наставе / Професор разредне наставе
715 Данијела Николић Саобраћајна школа "ПИНКИ" Нови Сад наставник предметне наставе
716 Данијела Обрадовић ОШДесанка Максимовић Ваљево магистар психологије / психолог
717 Данијела Очишник Prva kragujevačka gimnazija Kragujevac diplomirani matematičar smer računske mašine i programiranje / nastavnik
718 Данијела Павловић Професор руског језика и књижевности /
719 Данијела Поповић ОШ Доситеј Обрадовић Партеш Дипломирани графички дизајнер / Наставник ликовне културе
720 Данијела Радовановић ОШ,,Краљ Александар I Пожаревац Учитељ / Професор разредне наставе
721 Данијела Ракић МШ „Коста Манојловић“, Београд Београд наставник хармонике /
722 Данијела Ралетић Основна школа 21. октобар Крагујевац професор српског језика и књижевности / директор школе
723 Данијела Ромић ОШ "Иван Милутиновић", Суботица Суботица професор разредне наставе /
724 Данијела Секулић Основна школа "Кнез Лазар" Велики Купци Дипломирани географ педагошки саветник / Просветни радник
725 Данијела Симић Доктор наука рачунарске науке /
726 Данијела Стефановић ОШ Вук Караџић Житковац професор разредне наставе, педагошки саветник / наставник разредне наставе
727 Данијела Стојановић Пета економска школа ”Раковица”, Београд; Београдска банкарска академија Београд Професор економске групе предмета у средњој школи и асистент на факултету /
728 Данијела Стошић Панић Доктор економских наука /
729 Данијела Судзиловски доктор наука /
730 Данијела Ћушић Школа за дизајн Београд наставник цртања и сликања
731 Данијела Чукнић ПУ „Дечја радост“, Свилајнац Свилајнац Директор струковни васпитач /
732 Данијела Шћепановић Министарство просвете Београд доктор образовних технологија
733 Данило Иличић ОШ Светозар Марковић Лапово дипл. математичаринформатичар / наставник информатике
734 Данило Спасојевић ОШ Живан Маричић Жича Професор српскога језика и књижевности / Наставник
735 Данимир Мандић Учитељски факултет Београд редовни професор
736 Даница Веселинов Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов Вршац Професор струковних студија / Професор струковних студија
737 Даница Вукмановић дипломирани професор енглеског језика и књижевности /
738 Даница Вуксановић Дом ученика средњих школа Београд, Београд Београд Заменик директора /
739 Даница Јевтовић Мишић ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина Мерошина професор разредне наставе /
740 Даница Ковачевћ ОШ Доситеј Обрадовић Пожаревац дипломирани географ / наставник географије
741 Даница Коцевска Osmovna škola Mihajlo Pupin Veternik Novi Sad - Veternik / / profesor razredne nastave
742 Даница Лечић Цветковић ФОН Београд ... / ...
743 Даница Марковић Музичка школа „Мокрањац“, Београд Београд дипломирани теоретичар уметности специјалиста/Наставник солфеђа и теорије музике /
744 Даница Мијушковић ТШ „Нови Београд“, Београд Београд Дипломирани машински инжењер /
745 Даница Станимиров Економско-трговинска школа Сента наставник групе стручних предмета
746 Даница Шантић Географски факултет, Београд Београд доктор географских наука /
747 Данка Вујичић Гимназија у Чачку Чачак дипломирани хемичар / професор хемије
748 Данка Пајић Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ Професор разредне наставе / Наставник разредне наставе
749 Данка Тешић ОШ "Живан Маричић" Жича Самостални педагошки саветник / Професор разредне наставе
750 Данко Андријанић Прва техничка школа, Крагујевац Крагујевац инж. електротехнике /
751 Данко Данковић Техничка школа ''Раде Металац'' Лесковац дипломирани инжењер електротехнике / електроника и телекомуникације / наставник електротехничке групе предмета
752 Дарије Јаношевић Центар за промоцију науке, Београд Београд мастер економије /
753 Дарко Бајић Гимназија Свети Сава Београд дипломирани георгаф / наставник географије
754 Дарко Грујичић Доктор биолошких наука /
755 Дарко Жарић Banka Intesa Београд Дипломирани економиста /
756 Дарко Карајић МШ „Јосип Славенски“, Београд Београд наставник лауте /
757 Дарко Крсмановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Краљево Просветни саветник / Педагошки саветник / Дипломирани инжењер електротехнике
758 Дарко Манојловић мастер професор технике и информатике /
759 Дарко Михајловић професор историје и специјалиста политиколог из области међународне политике /
760 Дарко Перић Mitrovačka Gimnazija Sremska Mitrovica Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva master / Profesor IT grupe predmeta
761 Дарко Радосављевић Технолошко-металуршки факултет Београд Доктор социолошких наука /
762 Дарко Симић ОШ "Чегар" Ниш Ниш магистар физике/Наставник физике, информатике и рачунарства и ТИО /
763 Дарко Станојковић школа Банко Пешић, Земун Београд наставник разредне наставе /
764 Дарко Трифуновић Институт за националну и међународну безбедност Београд научни саветник
765 Дејан Алексић Железничка техничка школа, Београд Београд Директор школе /
766 Дејан Андрејић OŠ Dragomir Marković Kruševac diplomirani filolog za srpski jezik i književnost / nastavnik srpskog jezika
767 Дејан Анђеловић ОШ " Соња Маринковић" Суботица и ОШ "Милош Црњански", Суботица Суботица професор разредне наставе /
768 Дејан Бошковић ОШ „Иво Андрић“ Београд магистар хемијских наука, самостални педагошки саветник / наставник биологије (50%) и помоћник директора (50%)
769 Дејан Виденовић ПУ „Чукарица“, Београд Београд Психолог /
770 Дејан Грба Факултет ликовних уметности, Београд Београд доктор уметности /
771 Дејан Ђурић Основна школа "Милан Ракић" Мионица Мастер наставник технике и информатике / Наставник техничког и информатичког образовања; Наставник технике и технологике
772 Дејан Илић Универзитет „Унион-Никола Тесла“ у Београду, Факултет за пословне студије и право“ Београд Доктор наука из области „бизнис и менаџмент“ /
773 Дејан Јанковић ОШ "Михаило Петровић Алас" Београд, Стари град мастер професор језика и књижевности / наставник француског језика
774 Дејан Јањић Основна школа "Радоје Домановић" Врање Професор српске књижевности и српског језика / Наставник српског језика и књижевности
775 Дејан Јовановић ОШ "Јанко Веселиновић", Београд Београд дипломирани инжењер машинства/професор физике и основа технике /
776 Дејан Јосиповић Девета гимназија "Михајло Петровић Алас", Београд Београд дипломирани географ /
777 Дејан Крунић Gimnazija u Cacku Cacak Pedagoški savetnik / Profesor knjizevnosti
778 Дејан Милуновић Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац" Свилајнац наставник
779 Дејан Милутиновић Пољопривредно-ветеринарска школа, Свилајнац Свилајнац дипл. физичар /
780 Дејан Недић / / / / /
781 Дејан Николић Национална служба за запошљавање Београд дипл. инж. машинства /
782 Дејан Опсеница Доктор хемијских наука /
783 Дејан Пејовић Дванаеста београдска гимназија, Београд Београд наставник филозофије /
784 Дејан Пејчић Економска школа Ниш Ниш Педагошки саветник / Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику
785 Дејан Петровић ОШ Вук Краџић Кнић, ОШ Рада Шубакић Гружа, Средња стручна школа Крагујевац Кнић Магистар Примењених уметности из области ПисмАдПЛ. гРАФИЧКИ ДИЗЈАНЕР / Наставник Ликовне културе и Писма
786 Дејан Радивојевић ОШ "Младост" Књажевац Књажевац доктор наука методика наставе /
787 Дејан Савичевић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум Сремска Митровица доктор наука из области физичка култура / професор струковних студија
788 Дејан Стаменковић ОШ Трајко Перић Ранилуг дипл. менаџер , смер информатика у менаџменту / наставник информатике
789 Дејан Стевановић ОШ Јован Јованвић Змај Крушевац Крушевац Професор технике и информатике / Професор технике и информатике
790 Дејан Травица Музичка школа Мокрањац Београд саветник спољни сарадник ШУ Београд / наставник виолончела
791 Дејан Цакић ОШ Милутин Смиљковић Лесковац, Винарце педагошки саветник / професор разредне наставе,
792 Дејан Цветковић ОШ "Радоје Домановић" Бошњаце дипломирани инжењер електротехнике за електронику и телекомуникације / професор
793 Дејан Шабић Географски факултет, Београд Београд доктор географских наука /
794 Дејана Војиновић ОШ "Лазар Саватић", Земун Београд мастер математичар /
795 Дејана Ковачевић ОШ,,Чибуковачки партизани Краљево самостални педагошки саветник / професор разредне наставе
796 Дени Мирош Основна школа ,,Аца Синадин" у Предејану код Лесковца Лесковац Дипломирани математичар за рачунарство и информатику / Професор математике ; Професор информатике.
797 Дениз Хоти Connecting Панчево експерт за пројектно оријентисану наставу
798 Дениса Цурић дипломирани дефектологлогопед /
799 Десанка Станимировић ОШ Вук Караџић Београд професор разредне наставе
800 Десанка Станимировић ОШ Вук Караџић Београд професор разредне наставе
801 Десимир Поповић Првa основнa школa крaљa Петрa Другог Ужице Ужице професор разредне наставе /
802 Дијана Граховац Професор хемије /
803 Дијана Брусин ПУ ,,Пава Сударски Нови Бечеј мастер васпитач / васпитач
804 Дијана Ђорђевић Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш Ниш професор рачунарства и информатике
805 Дијана Копуновић Торма ПУ „Наша радост“, Суботица Суботица Стручни сарадник у предшколској установи психолог /
806 Дијана Сретеновић МШ „Мокрањац“, Београд Београд наставник харфе и за ренесансну харфу /
807 Дијана Црнојевић Чекић ОШ Вук Караџић професор разредне наставе /
808 Димитрије Пецић Факултет ликовних уметности, Београд Београд магистар уметности /
809 Дина Заварко ОШ ,,Вељко Влаховић Нови Сад професор разредне наставе / наставник разредне наставе
810 Дино Алић Ваздухопловна академија, Београд Београд дипл. машински инжењер /
811 Добрила Величковић Ваздухопловна академија, Београд Београд дипл. електритехнички инжењер /
812 Добрила Лукић Осма београдска гимназија, Београд Београд Доктор географије, наставник географије и помоћник директора у Осмој београдској гимназији /
813 Добринка Кузмановић Филолошки факултет Универзитета у Београду Београд доцент
814 Добринка Милосављевић пензионер специјалиста наставе физике /
815 Добрица Маринковић Стојановић ОШ Аљи Бекташи с.Несалце Професор српске књижевности и језика / Наставник српског као нематерњег језика
816 Доста Крстић Школа за дизајн текстила, Београд Београд дипл. инж. за дизајн и пројектовање /
817 др Ана Капларевић Малишић Природно-математички факултет, Крагујевац Крагујевац доцент /
818 др Борис Пендељ Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду. Београд професор латинског језика /
819 др Владимир Милошевић Факултет спорта и физичког васпитања асистент /
820 др Војин Недељковић Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду. Београд професор латинског језика /
821 др Данијел Синани Филозофски факултет, Београд Београд редовни професор, декан /
822 др Дејан Филиповић Географски факултет, Београд Београд редовни професор, декан /
823 др Драган Симић Факултет политичких наука, Београд Београд редовни професор, декан /
824 др Драгана Митровић Факултет политичких наука Београд; Београд редовни професор /
825 др Драгица Тривић Хемијски факултет Београд; Београд ванредни професор /
826 др Драгомир Бонџић Институт за савремену историју Београд Београд виши научни сарадник /
827 др Дубравка Вејновић Центар за промоцију науке, Београд Београд биолог /
828 др Љиљана Марковић Филолошки факултет, Београд Београд редовни професор, декан /
829 др Марија Масникоса Факултет музичке уметности Београд; Београд ванредни професор на Катедри за музикологију /
830 др Милена Вукић Академија струковних студија, одсек Висока хотелијерска школа Београд доктор наука, професор струковних студија /
831 др Милена Драгићевић Шешић Факултет драмских уметности, Београд Београд редовни професор /
832 др Мирјана Стакић Филолошка гимназија, Београд Београд наставник књижевности /
833 др Небојша Лалић Медицински факултет, Београд Београд редовни професор, декан /
834 др Славица Јашић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд виши саветник / доктор дидактичкометодичких наука
835 др Слађана Анђелковић Географски факултет, Београд Београд ванредни професор Педагогије /
836 др Снежана Вуковић МПНТР; Београд самостални саветник /
837 др Mиша Ђурковић Институт за европске студије, Београд Београд научни саветник /
838 Драга Кесић ОШ Вук Стефановић Караџић, Крагујевац Београд професор географије и историје /
839 Драган Банићевић Министарство просвете науке и технолошког развоја Београд Просветни саветник / Доктор наука у области физичког васпитања и спорта
840 Драган Гејо Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ниш виши саветник, професор физичког васпитања
841 Драган Грујић ОШ Свети Сава Пожаревац Педагошки саветник / Професор техничког образовања
842 Драган Грујовић ОШ Кирило Савић Ивањица дипл. инг. електротехнике / Наставник информатике
843 Драган Ђорђевић ОШ "Светозар Марковић", Крагујевац наставник ликовне културе /
844 Драган Ђорђевић Тринаеста београдска гиманзија, Београд доктор филолошких наука /
845 Драган Ј. Радовановић О.Ш. Вук Караџић. Сочаница, Лепосавић Директор /
846 Драган Крецуљ ОШ "Јован С. Поповић" Београд Београд Проф. ТиТ/ТИО/ИРПедагошки саветник, Др машинства / Професор
847 Драган Кувељић ОШ “ Милосав Стиковић’’ Пријепоље Педагошки саветник/спец.за методику ГВа / учитељ
848 Драган Машуловић Природно-математички факултет Нови Сад редовни професор
849 Драган Милошевић ОШ "Јелица Миловановић", Сопот магистар географије /
850 Драган Пантовић Техничка школа, Чачак Чачак дипл. грађевински инжењер /
851 Драган Пршић Доктор техничких наука /
852 Драган Раковић ОШ"Вук Стефановић Караџић" Крагујевац професор технике и информатике / наставник технике и технологије
853 Драган Ристић Тринаеста београдска гимназија, Београд наставник физике /
854 Драган Товаришић Техничка школа “Иван Сарић”, Суботица дипл. инж. електротехнике /
855 Драган Филиповић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд начелник школске управе Београд
856 Драгана Глоговац Школска управа Нови Сад Нови Сад проф.разредне наставе, магистар дидактичкометодичких наука, методика наставе математике / Просветни саветник
857 Драгана Гавриловић Обрадовић ОШ "Ђура Јакшић", Каћ доктор дидактичкометодичких наука, професор разредне наставе /
858 Драгана Кончар Дом ученика средње железничке школе, Београд професор биологије /
859 Драгана Љубисављевић ОШ "Вук Караџић", Књажевац дипломирани професор разредне наставемастер, директор школе /
860 Драгана Пурешевић Филозофски факултет Београд мастер педагог / педагог
861 Драгана Ристић Дипломирани графички дизајнер /
862 Драгана Алексић Основна школа Нада Матић Ужице немам / професор енглеског језика
863 Драгана Андрејевић Гимназија Лесковац Дипломирани инжењер организационих наука / Наставник рачунарства и информатике
864 Драгана Анђелковић Četvrta gimnazija Beograd Diplomirani profesor hemije / Profesor hemije
865 Драгана Аничић професор разредне наставе /
866 Драгана Антић ПУ Љубица Вребалов Пожаревац медицинска сестра васпитач / медицинска сестра васпитач
867 Драгана Бабић ШОСО Милан Петровић са домом ученика Нови Сад професор педагогије / педагог
868 Драгана Бајатовић Gimnazija Svetozar Markovic Novi Sad Novi Sad pedagog / pedagog
869 Драгана Бањац ОШ"Змај ЈоваЈовановић" Рума Дипломирани инжењер информатике ( Мастер инжењер информационих технологија) / Наставник
870 Драгана Богавац Учитељски факултет, Београд Дипломирани педагог /
871 Драгана Боос OŠ "Nikola Tesla" Bačka Topola Nastavnik nemačkog jezika / Profesor nemačkog jezika
872 Драгана Вељковић Лазић Дипломирани историчар /
873 Драгана Весић дипломирани инжењер саобраћаја /
874 Драгана Влаховић ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад Нови Сад Васпитач /
875 Драгана Вучен ОШ „Младост“, Београд Београд Професор разредне наставе /
876 Драгана Вучковић ОШ "Бранко Радичевић" Брестовац Мастер професор технике и информатике / наставник
877 Драгана Гавриловић-Обрадовић ОШ Ђура Јакшић Каћ Доктор дидактичкометодичких наука / Професор разредне наставе
878 Драгана Георгиев Школска управа Лесковац - канцеларија у Врању Врање саветник / просветни саветник
879 Драгана Глушац Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин Врање Професор информатике /
880 Драгана Димитријевић ОШ Бранко Радичевић Владичин Хан доктор дидактичкометодичких наука / наставник разредне наставе
881 Драгана Драгичевић ГТШ “Бранко Жежељ”, Београд Београд Наставник математике /
882 Драгана Драгојевић Мастер хемичар, специјалистапрофесор хемије /
883 Драгана Ђурић Медицинска школа и Ужичка гимназија, Ужице Ужице дипломирани психолог /
884 Драгана Ђурковић ОШ"Бранко Радичевић" Неготин Професор разредне наставе / учитељица
885 Драгана Захаријевски Доктор социолошких наука /
886 Драгана Илић професор енглеског језика /
887 Драгана Јаковљевић Економска школа Чачак Чачак наставник економске групе предмета
888 Драгана Јовановић ОШ "Моша Пијаде" и ОШ "Мирослав Антић Мика" Иваново и Панчево мастер / професор немачког језика и књижевности
889 Драгана Јовичић Основна школа "Душан Радовић" Пирот дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенске књижевности / наставник српског језика
890 Драгана Кончар Дом ученика Патријарх Павле Београд Професор биологије / Васпитач
891 Драгана Костић Милутиновић Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац Пожаревац Саветник спољни сарадник / Наставник солфеђа и теорије музике
892 Драгана Кузмановић ОШ "Вук Караџић" Београд Професор разредне наставе / Учитељ
893 Драгана Леповић Стефановић ОШ "Десанка Максимовић", Чокот Чокот педагог /
894 Драгана Љубисављевић ОШ Вук Караџић Књажевац професор разредне наставемастер / професор разредне наставе
895 Драгана Мандић Железничка техничка школа, Београд Београд професор историје /
896 Драгана Марић Перуничић ОШ Вук Караџић Крушевац Професор технике и информатике / Наставник информатике и рачунарства; наставник технике и технологије
897 Драгана Милановић Филолошка гимназија, Београд Београд доктор биолошких наука /
898 Драгана Миличић Биолошки факултет, Београд Београд доктор биолошких наука /
899 Драгана Миловић ОШ ,,Милан Ђ. Милићевић“, Београд Београд наставник информатике и рачунарства /
900 Драгана Милошевић ПУ "Бошко Буха", Београд Београд дипломирани педагог /
901 Драгана Милошевић доктор методике наставе географије /
902 Драгана Милуновић Гимназија Краљево Краљево Наставник физике, педагошки саветник / Дипломирани физичар за општу физику
903 Драгана Михајловић ОШ Станимир Вељковић Зеле Бојник Професор разредне наставе / Наставник
904 Драгана Мишић дипломирани историчар /
905 Драгана Мудринић Техничка школа ''Милева Марић Ајнштајн'' Нови Сад професор стручних предмета из области шумарства и обраде дрвета
906 Драгана Нешић ОШ "Филип Вишњић", Београд Београд професор музичке културе /
907 Драгана Нинић ош"Радоје Домановић" Бошњаце,општина Лебане наставник музичке културе / наставник музичке културе
908 Драгана Оцокољић МПНТР ШУ Крагујевац Крагујевац дипломирани педагог / самостални просветни саветник
909 Драгана Павловић Бренеселовић Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд доктор наука
910 Драгана Пејчић ОШ Мирослав Антић Београд професор разредне наставе / наставник разредне наставе
911 Драгана Пелемиш ОШЂура Јакшић Каћ Каћ дипломирани педагог / стручни сарадникпедагог
912 Драгана Петровић ОШ Бане Миленковић Ново Село професор педагогије и психологије / педагог
913 Драгана Петровић ОШ" Ратко Павловић Ћићко" Прокупље пофесор српског језика / професор
914 Драгана Пиваш ОШ ,,Скадарлија“, Београд Београд дипломирани педагог физике и техничког образовања /
915 Драгана Прокић Прва крагујевачка гимназија Крагујевац професор енглеског језика и књижевности / наставник енглеског језика
916 Драгана Прокопијевић Кандић ОШ"Емилија Остојић" Пожега професор енглеског језика и књижевности / наставник енглеског језика
917 Драгана Раденовић Средња школа за информационе технологије, Београд Београд мастер педагог /
918 Драгана Радовановић Филозофски факултет, Косовска Митровица и Институт за српски језик САНУ Косовска Митровица доктор филолошких наука /
919 Драгана Ракић ОШ " Ђура Јакшић", Београд Београд магистар цртежа /
920 Драгана Ристовић Основнна школа Братство Нови Пазар професо разредне наставе / учитељица
921 Драгана Самарџија дипломирани класични филолог /
922 Драгана Спасојевић ОШ "Ђура Даничић", Београд Београд самостални педагошки саветник / дипломирани педагог
923 Драгана Стаменковић ОШ Вук Караџић Београд професор разредне наставе
924 Драгана Станисављевић ОШ "Радоје Домановић" Београд дипл. инг. организације за инфорамационе системе, мастер професор информатике и технике и технологиј / наставник информатике и рачунарства и технике и технологије
925 Драгана Станишић Магистар биолошких наука микробиолог /
926 Драгана Станојевић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд дипломирани математичармастер /
927 Драгана Стефановић Професор енглеског језика и књижевности /
928 Драгана Стојадиновић Рудњанин ПУ „Олга Јовичић Рита“, Краљево Краљево Васпитач /
929 Драгана Стојановић ПУ Звездара Београд Дипломирани психолог / Психолог
930 Драгана Тасић Геолошка и хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић" Београд професор хидрограђевинске групе предмета
931 Драгана Тица ПУ''Радосно детињство''Нови Сад Нови Сад дипломирани психолог / стручни сарадник психолог
932 Драгана Тодоровић Гимназија "Свети Сава", Београд Београд магистар богословских наука /
933 Драгана Ћећез Иљукић Филолошка гимназија Београд професор српског језика и књижевности
934 Драгана Ћурчић Економско-трговинска школа, Бечеј Бечеј дипломирани математичар за рачунарство и информатику /
935 Драгана Хаџић Дипломирани историчар /
936 Драгана Цвијовић доктор филолошких наука /
937 Драгана Церовић Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Београд доктор физичких наука /
938 Драгана Цуцић ОШ Јован Јовановић Змај Панчево професор српског језика и књижевности
939 Драгана Чакаревић ОШ Вук Караџић Сочаница Професор технике и информатике / наставник предметне наставе
940 Драгиња Дувњак дипломирани економиста у пензији /
941 Драгица Антанасијевић ОШ „Јосиф Костић“, Лесковац Лесковац професор разредне наставе /
942 Драгица Андрејић Друга економска школа Београд наставник економске групе предмета
943 Драгица Босанац ОШ „Раде Драинац“, Београд Београд Професор историје /
944 Драгица Вујичић Економска школа, Чачак Чачак наставник економске групе предмета /
945 Драгица Гатарић Доктор геонаука /
946 Драгица Живковић Прва економска школа магистар економских наука /
947 Драгица Ивковић Математичка гимназија, Београд Београд дипломирани физичар за општу физику /
948 Драгица Илић Николић Гимназија ,,Светозар Марковић Нови Сад професор историје / професор историје
949 Драгица Јовановић Професор технике и информатике /
950 Драгица Јокић МПНТР РС, Школска управа Ужице Ужице професор разредне наставе / просветни саветник
951 Драгица Крвавац пензионер мастер професор физике /
952 Драгица Миражић Немет ОШ Соња Маринковић Нови Сад Нови Сад / стручна сарадница психолошкиња и наставница грађанског васпитања
953 Драгица Радомировић Основна школа Братство, Нови Пазар Нови Пазар професор разредне наставе / учитељ
954 Драгица Ранковић Медицинска школа Др Миша Пантић Ваљево Ваљево доктор техничких наука / професор математике
955 Драгица Средојев ОШ "Свети Сава" Кикинда Професор историје / Наставник историје
956 Драго Катић Мастер професор информатике и технике; Мастер информатичар; /
957 Драгољуб Илин ОШ "Петар Кочић", Земун Београд дипломирани историчар, професор историје /
958 Драгољуб Ацковић Скупштина Србије Београд доктор ромолошких студија
959 Драгољуб Вишњић Пензионер доктор наука физичке културе /
960 Драгољуб Даниловић Гимназија Краљево Краљево доктор историјских наука и педагошки саветник / професор историје
961 Драгољуб Цуцић Регионални центар за таленте Михајло Пупин Панчево доктор историје науке и филозофије науке
962 Драгољуб Штрбац Географски институт „Јован Цвијић” САНУ Београд истраживач-пројектант за Географске информационе системе (ГИС)
963 Драгомир Братић МШ „Даворин Јенко“, Београд Београд наставник клавира и за упоредни клавир /
964 Драгомир Димитријевић Доктор економских наука /
965 Драгче Видојевић Ваздухопловна академија, Београд Београд дипл. машински инжењер /
966 Дражан Милосављевић ОШ Миле Дубљевић Лајковац Лајковац дипломирани педагог, мастер комуниколог / школски педагог стручни сарадник
967 Драженка Мијатовић ОШ Вук Караџић Београд наставник разредне наставе
968 Дракче Видојевић Ваздухопловна академија Београд наставник машинске групе предмета
969 Драшко Бегуш Савремена гимназија Београд професор математике
970 Драшко Грујић Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ШУ Пожаревац Пожаревац саветник / просветни саветник(професор разредне наставе)
971 Дринка Вујичић Основна школа ''Милан Благојевић'' Лучани професор разредне наставе / наставник разредне наставе
972 Дринка Савић Средња техничка ПТТ школа Београд Самостални педагошки саветник / Стручни сарадник педагог
973 Дрaгaн Рaковић ОШ "Вук Ст. Кaрaджић" Крaгујевaц Крагујевац /
974 Дрaгaнa Ђокић ОШ "Лaзa Костић" Беогрaд Београд професор разредне наставе /
975 Дрaгaнa Соколов ОШ "8. септембaр" Пирот Пирот биологија /
976 Дубравка Валић Недељковић Филозофски факултет, Нови Сад Нови Сад доктор наука (лингвистика) /
977 Дубравка Думбеловић Наставник историје, дипл. Историчар /
978 Дубравка Јовановић МПНТР ШУ Јагодина Јагодина Магистар методике наставе географије / Просветни саветник
979 Дубравка Блажић Професор енглеског језика и књижевности /
980 Дубравка Гатић ОШ "Илија Гарашанин", Гроцка Београд школски психолог /
981 Дубравка Маљукан Дрљача ОШ „Драгојло Дудић“, Београд Београд Педагог /
982 Дубравка Томић ОШ Лаза Костић Београд доктор наука о драмским уметностима, дипл. музичар / наставник
983 Душа Вуковић Matematička gimnazija Beograd Master matematičar / Nastavnik
984 Душан Вулетић ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад Мастер професор информатике и технике / Наставник
985 Душан Кићовић Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Beograd Doktor geografskih nauka / Prosvetni savetnik
986 Душан Ковачевић Шабачка гимназија Шабац Мастер математичар Професор математике и рачунарства / Професор математике и информатике
987 Душан Комленац Угоститељско-туристичка школа Београд мастер економиста, помоћник директора /
988 Душан Лукић дипломирани математичаринформатичар /
989 Душан Милошевић Дипломирани инжењер за текстилно инжењерство(текстилномашинска струка) /
990 Душан Петровић Факултет драмских уметности у Београду Београд редовни професор
991 Душан Ристановић Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац доктор дидактичкометодичких наука /
992 Душан Савковић МШ „Даворин Јенко“, Београд Београд наставник кларинета /
993 Душан Секулић Caissa Comerce d.o.o. Београд дипломирани економиста
994 Душан Сладић Хемијски факултет, Београд Београд Доктор хемијских наука/редовни професор /
995 Душан Станковић Основна школа Браћа Рибар Доња Борина доктор наука методика разредне наставе / наставник разредне наставе
996 Душан Стефановић Хемијска техничка школа, Суботица Суботица дипл. инж. текстила /
997 Душан Трумпић ОШ "Радојка Лакић" Београд Професор енглеског језика и књижевности / Наставник енглеског језика
998 Душан Џамић Факултет организационих наука, Универзитет у Београду Београд мастер математичар / асистент у настави
999 Душан Шуљагић Адакта Нови Београд Мастер математичар професор математике и рачунарства / Развој софтвера
1.000 Душанка Стојковић МПНТР, ШУ Пожаревац (од 17.01.2020. у пензији) Пожаревац, канцеларија у Смедереву Саветник / Дипломирани педагог
1.001 Душанка Вукобратов Школска управа Сомбор Сомбор просветни саветник / професор биологије, професор разредне наставе мастер
1.002 Душанка Звекић Душановић Филозофски факултет, Центар за српски као страни језик; Београд самостални саветник /
1.003 Душанка Лазаревић Доктор психолошких наука /
1.004 Душанка Милојковић-Опсеница Хемијски факултет, Београд Београд Доктор хемијских наука /
1.005 Душанка Милосављевић ОШ ,,Јован Поповић'' Крушевац професор српског језика и књижевности / професор српског језика и књижевности
1.006 Душанка Обадовић Природно-математички факултет, Нови Сад Нови Сад доктор физичких наука /
1.007 Душанка Павковић професор разредне наставе /
1.008 Душица Добродолац Гимназија Крушевац Крушевац саветник спољни сарадник / магистар српског језика
1.009 Душица Бишевац Тринаеста београдска гимназија, Београд Београд професор историје /
1.010 Душица Брљак ОШ Душко Радовић Београд професор српскохрватског језика и југословенских књижевности /
1.011 Душица Вранић ОШ "Краљ Александар I", Горњи Милановац Горњи Милановац професор основа технике и информатике /
1.012 Душица Глигоровски ОШ Вук Караџић Београд професор разредне наставе
1.013 Душица Кордић Професор енглеског језика и књижевности /
1.014 Душица Малинић Институт за педагошка истраживања, Београд Београд Истраживач (доктор педагогије, научни сарадник) /
1.015 Душица Марковић ОШ "Стефан Немања", Ниш Ниш дипломирани математичар/наставник математике /
1.016 Душица Милосављевић ОШ Миле Дубљевић Лајковац; ОШ Андра Савчић Ваљево Лајковац; Ваљево Професор српског језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности / Наставник српског језика и књижевности
1.017 Душица Мињовић Основна школа "Младост" Нови Београд доктор књижевних наука / наставник српског језика и књижевности
1.018 Душица Младеновић Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Ниш Београд - Ниш Самостални саветник / Професор енглеског језика и књижевности
1.019 Душица Николић Професор социологије /
1.020 Душица Пецељ ОШ "Данило Киш" Београд мастер професор географије / професор географије
1.021 Душица Ристовић Ужичка гимназија и Економска школа Ужице Ужице педагошки саветник / наставник биологије
1.022 Душица Родић доктор наука методике наставе /
1.023 Душица Стаменић Техничка школа "Радоје Љубичић", Ужице Ужице магистар географије/наставник географије /
1.024 Душица Чолаковић ПУ 11.април Нови Београд дипл.педагог / стручни сарадник педагог
1.025 Душка Пешић доктор методике наставе математике /
1.026 Душко Бабић Српска књижевна задруга Београд доктор књижевних наука
1.027 Душко Вешић Мачванска средња школа Богатић мастер математичар / математичар
1.028 Душко Кузовић Доктор техничких наука /
1.029 Душко Латас Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
1.030 Дaвид Стевaновић Фрaнцускa школa Беогрaд Београд инжењер информaционих технологијa /
1.031 Дaнијелa Живковић ОШ "8. септембaр" Пирот Пирот разредна настава /
1.032 Дaнијелa Очишник Првa крaгујевaчкa гимнaзијa Крагујевац /
1.033 Дaрко Периц Сремскa Митровицa Сремска Митровица /
1.034 Ђоко Петровић Школска управа Ваљево Ваљево просветни саветник / професор српског језика и књижевности
1.035 Ђорђе Јанковић Учитељски факултет Београд мастер / асистент
1.036 Ђорђе Лазић пензионер мр техничких наука /
1.037 Ђорђе Миљаковић Гимназија Краљево Краљево Дипломирани математичар програмер / Професор математике
1.038 Ђорђе Митровић Доктор економских наука /
1.039 Ђорђе Спасојевић ОШ Бранко Радичевић Косовска Митровица дипломирани математичар / наставник математике
1.040 Ђорђе Чантрак Доктор наука – машинско инжењерство /
1.041 Ђорше Јовановић пензионер Београд доктор економских наука/професор факултета у пензији
1.042 Ђурђија Арсић ОШ Јован Миодраговић Београд мастер професор технике и информатике
1.043 Ђурђица Ергић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд професор српског језика и књижевности
1.044 Ђуро Јешић Халкбанк а.д. Београд Београд Дипломирани инжењер телекомуникација /
1.045 Ђуро Церанић ОШ "Ратко Митровић" Чачак дипломирани географ / наставник
1.046 Един Зећировић ОШ ''Растко Немањић'' Нови Пазар, Дежева Мастер професор технике и информатике за електронско учење / Наставник технике и информатике у основној школи
1.047 Едита Климента ОШ Стефан Немања Нови Пазар доктор лингвистичких наука / наставник енглеског језика
1.048 Едита Сакали Основна школа Братство јединство Сомбор школски педагог / професор педагогијешколски педагог
1.049 Елбира Стефановић ОШ Петефи Шандор Нови Сад дипломирани педагог / педагог
1.050 Елвира Ђекић Техничка школа, Нови Пазар Нови Пазар Професор српског и босанског језика/мастер менаџер управљања у високом образовању /
1.051 Елвира Хазировић ОШ "Вук Караџић", Нови Пазар Нови Пазар професор разредне наставемастер /
1.052 Елдена Станић ОШ „Ђура Јакшић“ – Павлиш Павлиш специјалиста за припремни предшколски програм
1.053 Елзана Баждар Техничко-пољопривредна школа Сјеница мастер филолог српског језика и књижевности
1.054 Елизабета Вујичић Медицинска школа Звездара, Београд Београд Наставник медицинске групе предмета /
1.055 Емилија Манић Економски факултет географија /
1.056 Емилија Томић Дипломирани социолог /
1.057 Емилија Ћоровић магистар књижевних наука /
1.058 Емилијa Мaнић Економски фaкултет Беогрaд Београд /
1.059 Емина Илић ОШ"17.октобар" Јагодина Дип.инж.инд.мемаџмента / Наставник информатике и технике
1.060 Емина Јеремић Мићовић Прва основна школа краља Петра Другог Ужице професор енглеског језика и књижевности / наставник енглеског језика
1.061 Емина Пештанац ОШ "Драгојло Дудић", Београд Београд професор руског језика и књижевности /
1.062 Енвер Кучевић Гимназија Нови Пазар Дипломирани инжењер електротехнике / Професор информатике
1.063 Ендре Jo Gimnazija Svetozar Markovic Subotica Profesor informatike / Profesor informatike
1.064 Ервина Здравковић Дипломирани инжењер хемијске технологије /
1.065 Естер Милентијевић Факултету уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану Звечан Ванредни професор за ужу уметничку област Графички дизајн /
1.066 Жаклина Веселиновић Центар за образовне политике Београд мастер политикологије
1.067 Жаклина Стојановић Доктор економских наука /
1.068 Жанка Селаковић ОШ Стеван Чоловић Ариље Педагошки саветник / Професор разредне наставе
1.069 Жанка Станојевић Техничка школа “Р. Љубичић”, Ужице Ужице дипл. инж. технологије /
1.070 Жарко Васић Правно пословна школа Београд Београд дипл. правник /
1.071 Жарко Павловић Gimnazija Kraljevo Kraljevo Dipl matematicar za racunarstvo i informatiku / Profesor
1.072 Жарко Петковић Филозофски факултет у Београду Београд ванредни професор
1.073 Желимир Јурик ТШ “Милева Марић Ајнштајн”, Нови Сад Нови Сад дипл. инж. графичког инжењерства и дизајна /
1.073 Желимир Кешетовић Факултет безбедности Универзитета у Београду Београд редовни професор
1.074 Жељка Јанковић Центар за социјални рад Лозница дипломирани психолог
1.076 Жељка Кнежевић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд секретар Министарства
1.077 Жељка Цвијановић ОДСЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ - запослена Београд дипл. инжињер организационих наука /
1.078 Жељка Црноглавац Дом ученика средње железничке школе, Београд Београд Стручни сарадник педагог/андрагог /
1.079 Жељко Антијевић ОШ "Љуба Нешић" Зајечар Дипломирани инжењер организационих наука одсек за информационе системе / Наставник информатике и рачунарства
1.080 Жељко Грујчић Техничка школа, Београд Београд доктор техничких наука /
1.081 Жељко Ђорђевић ОШ "Свети Сaвa" Пирот Пирот географија /
1.082 Жељко Николић ОШ "Кадињача", Лозница Лозница мастер технике и информатике /
1.083 Жељко Покрајац ОШ Радивој Поповић Београд дипломирани дефектолог - сурдолог
1.084 Жељко Софијанић Langos d.o.o. Београд мастер људских ресурса у јавној управи
1.085 Жељко Стаменковић Техничка школа Саво Мунћан Бела Црква дипломирани машински инжењер
1.086 Жељко Трифуновић Дипломирани инжењер машинства, мастер професор технике и информатике за електронско учење /
1.087 Живадинка Јовановић Милићевић ОШ Вук Караџић Чачак Професор;педагошки саветник / Професор биологије;спољни сарадник министарства
1.088 Живана Баратовић Основна школа Милан Муњас Уб Уб професор француског језика и књижевности / директор школе
1.089 Живана Крејић Мастер економиста за туризам/доктор менаџмента и бизниса /
1.090 Живана Ранисављевић Основна школа „Милан Муњас“ Уб Уб професор француског језика и књижевности
1.091 Живка Комленац ПУ Јелица Станивуковић Шиља Шид педагошки саветник педагог / дипл. педагог
1.092 Живка Крњаја Универзитет у Београду Филозофски факултет Београд редовни професор
1.093 Живкица Ђорђевић Пожаревачка гимназија, Пожаревац Пожаревац дипломирани педагог /
1.094 Живко Јовановић молекуларни биолог и физиолог доктор биолошких наука /
1.095 Живко Ралић Факултет за инжењерски менаџмент ванредни професор /
1.096 Жолт Коња ЕТШ “Михајло Пупин” Нови Сад мастер инж. електротехнике и рачунарства /
1.097 Загорка Ђурић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд самостални саветник
1.098 Загорка Пастор Техничка школа Кикинда Дипломирани инженјер електротехнике / Наставник електротехничке групе предмета
1.099 Захарије Радивојевић Електротехнички факултет Београд редовни професор
1.100 Звездан Савић Факултет спорта и физичког васпитања Ниш Доктор наука из области спорта и физичког васпитања
1.101 Звонко Гашпаровић ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови Сад Дипломирани инжењер електротехнике / Наставник
1.102 Зденка Рајковић ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад професор разредне наставе / наставник разредне наставе
1.103 Здравко Војновић Пензионер Београд Дипломирани правник /
1.104 Здравко Милинковић пензионер доктор наука /
1.105 Златинка Бумбић Девета гимназија "Михајло Петровић Алас", Београд Београд дипломирани педагог /
1.106 Златица Геров Техничка школа Књажевац педагошки саветник / мастер инжењер машинства управљање и примењено рачунарство
1.107 Златица Јовић Школска управа Нови Сад Нови Сад саветник / просветни саветник
1.108 Златко Ланговић Доктор економских наука /
1.109 Золна Шимо Дипломирани географ /
1.110 Зона Мркаљ Филолошки факултет, Београд Београд доктор филолошких наука /
1.111 Зора Дешић консултант организације „Save the children“ у МПНТР, пензионер Београд психолог
1.112 Зоран Сретеновић Школска управа Крагујевац Крагујевац просветни саветник, физичко васпитање /
1.113 Зоран Аврамовић Институт за педагошка истраживања Београд редовни професор, социолог
1.114 Зоран Андријанић Техничка школа, Краљево Краљево дипл. машински инжењер /
1.115 Зоран Блажина Факултет примењених уметности, Београд Београд редовни професор, декан /
1.116 Зоран Вуликић Гимназија Вук Караџић Лозница Наставник рачунарства и информатике / Дипломирани електроинжењер за информатику (ЕТФ/РТИ)
1.117 Зоран Дамњановић Гимназија у Смедереву Смедерево дипломирани математичар / наставник математике
1.117 Зоран Драгишић Факултет безбедности Универзитета у Београду Београд редовни професор
1.119 Зоран Ђукић професор немачког језика и књижевности /
1.120 Зоран Игњатовић ОШ "Радоје Домановић", Крагујевац Крагујевац наставник ликовног васпитања /
1.121 Зоран Илић ОШ Светозар Марковић Лесковац професор разредне наставе / учитељ
1.122 Зоран Јаковљевић Учење на даљину доо Београд дипломирани инжењер електротехнике
1.123 Зоран Каделбург пензионер доктор математичких наука /
1.124 Зоран Киш ОШ ,,Олга Петров Радишић Вршац саветник спољни сарадник Министарства просвете / професор разредне наставе учитељ
1.125 Зоран Костадиновић МШ „Јосип Славенски“, Београд Београд наставник виеле /
1.126 Зоран Костић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд доктор наука/специјални саветник министра
1.127 Зоран Лапчевић ОШ "Доситеј Обрадовић" Београд Београд наставник технике и технологије /
1.128 Зоран Луковић ОШ Др Драгиша Мишовић Чачак професор технике и информатике / професор технике и информатике
1.129 Зоран Лучић професор техничког образовања /
1.130 Зоран Маринковић Основна школа "Милена Павловић Барили" Вишњичка Бања, Београд Професор техничког образовања / Наставник
1.131 Зоран Милојевић Еконоомско трговинска школа Бор Бор наставник информатике и рачунарства
1.132 Зоран Милојевић пензионер дипл. машински инжењер /
1.133 Зоран Миљковић ЕТШ “ Никола Тесла”, Јагодина Јагодина дипл. математичар за рачунарство и информатику /
1.134 Зоран Николић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
1.135 Зоран Радовановић МШ „Даворин Јенко“, Београд Београд наставник трубе /
1.136 Зоран Раичевић Техничка школа „Нови Београд“, Београд Београд Дипломирани инжењер производног менаџмента, Дипломирани инжењер за развој машинске струке /
1.137 Зоран Ранковић Православни богословски факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор
1.138 Зоран Ристовић Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић Доктор филолошких наука / Професор енглеског језика
1.139 Зоран Сарајевчић Министарство просвете Београд дипломирани политиколог
1.140 Зоран Сретеновић Министаарство просвете, науке и технолошког развоја -Школска управа Крагујевац Крагујевац САВЕТНИК / ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК
1.141 Зоран Ташић СШ, Велико Градиште Велико Градиште мастер математичар /
1.142 Зоран Ћирић Девета гимназија, Београд Београд професор физичке културе /
1.143 Зорана Опачић Учитељски факултет, Београд Београд доктор књижевних наука /
1.144 Зорана Бојичић ОШ "Арчибалд Рајс", Београд Београд дипломирани педагог /
1.145 Зорана Матићевић Гимназија Патријарх Павле Београд педагошки саветник / Наставник социологије
1.146 Зорана Тошић Девета гимназија "Михаило Петровић Алас" Нови Београд мастер математике / наставник рачунарства и информатике
1.147 Зорислава Јеринић Топић Техничка школа ,,Никола Тесла“ Шид Шид наставник предметне наставе у средњој школи
1.148 Зорица Бошков Гимназија Јован Јовановић Змај Нови Сад професор инфоматике / настаник информатике
1.149 Зорица Вукајловић ОШ „Вељко Дугошевић” Београд нема / професор разредне наставе
1.150 Зорица Гргић дипломирани математичар /
1.151 Зорица Ивановић Техничка школа, Параћин Параћин магистар филолошких наука, Наставник српског језика и књижевности /
1.152 Зорица Перовић Земунска гимназија, Земун Београд професор филозофије и социологије /
1.153 Зорица Радуловић ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун Београд Дипломирани педагог /
1.154 Зорица Радуловић Доктор биотехничких наука /
1.155 Зорица Анђелић Економско-трговинска школа, Параћин Параћин дипломирани економиста/Професор економске групе предмета /
1.156 Зорица Бошков Нови Сад /
1.157 Зорица Веиновић Учитељски факултет универзитета у Београду Београд редовни професор
1.158 Зорица Вељковић ОШ ''12.Септембар''- Мајданпек; ОШ Вук Караџић'' Доњи Милановац; Гимназија Мајданпек, Техничка школа Мајданпек Мајданпек дипломирани психолог / стручни сарадникпсихолог, професорка психологије
1.159 Зорица Дуковић Aкадемија васпитачко медицинских струковних студија одсек Крушевац Крушевац доктор наука драмских уметности / професор струковних студија
1.160 Зорица Ђукић Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Београд Професор енглеског језика и књижевности /
1.161 Зорица Здравковић Јовановић ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић'', Београд Београд професор југословенске и опште књижевности/директор /
1.162 Зорица Ивановић Технолошка школа Параћин Магистар филолошких наука, педагошки саветник / Наставник српског језика и књижевности
1.163 Зорица Ивковић ОШ "Кнез Лазар" Лазаревац Професор разредне наставе / учитељица
1.164 Зорица Јоцић Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Ваљево Ваљево руководилац Школске управе за Колубарски и Мачвански округ са седиштем у Ваљеву / доктор дидактичкометодичких наука
1.165 Зорица Ковачевић Универзитет у Београду Учитељски факултет Београд Доктор дидактичкометодичких наука / Професор
1.166 Зорица Кораћ Регионални центар за животну средину, Београд Београд дипломирани биологмастер /
1.167 Зорица Костић Трговачка школа Београд дипломирани економиста, помоћник директора /
1.168 Зорица Лазић ОШ"Филип Кљајић Фића", Београд Београд професор биологије /
1.169 Зорица Маринковић Земунска гимназија Београд специјалиста математике /
1.170 Зорица Миладиновић Професор енглеског језика и књижевности /
1.171 Зорица Милосављевић Основна школа ,,Димитрије Туцовић Чајетина Магистар наука заштите животне средине / професор биологије
1.172 Зорица Митић-Петковић Железничка техничка школа, Београд Београд дипл. инж. саобраћаја /
1.173 Зорица Михаиловић Угоститељско-туристичка школа Београд Београд мастер психолог
1.174 Зорица Михајловић ОШ Мирко Јовановић српски језик /
1.175 Зорица Николетић Гимназија Светозар Марковић Нови Сад Професор информатике / Наставник рачунарства и информатике
1.176 Зорица Перовић Земунска гимназија Београд професор социологије и филозофије
1.177 Зорица Петровић ОШ "Вук Ст. Караџић" Крагујевац Крагујевац енглески језик /
1.178 Зорица Поповић ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац Крагујевац Професор разредне наставе, педагошки саветник /
1.179 Зорица Прњат доктор наука филолошке науке /
1.180 Зорица Радуловић ПУ “Др Сима Милошевић“, Земун Београд стручни сарадник педагог
1.181 Зорица Сорак ОШ Станислав Сремчевић Крагујевац професор југословенских књижевности и српског језика, мастер образовних политика, педагошка саветниц / наставник српског језика и књижевности
1.182 Зорица Станимировић Математички факултет, Београд Београд доктор математичких наука /
1.183 Зорица Тодоровић ПУУжице Ужице Дипломирани психолог / Стручни сарадникпсихолог
1.184 Зорица Церовић Професор српског језика и књижевности /
1.185 Зорица Шћекић Струковни зубни техничар /
1.186 Зорицa Здрaвковић Јовaновић Директор школе ОШ ''Деспот Стефaн Лaзaревић'', Беогрaд Беогрaд Београд /
1.187 Зорицa Михaјловић ОШ Мирко Јовaновић Крaгујевaц Крагујевац /
1.188 Зaрко Пaвловиц Гимнaзијa, Крaљево Краљево /
1.189 Ива Суботић Красојевић Техноарт - школа за машинство и уметничке занате Београд доктор историје уметности
1.190 Иван Ружичић Гимназија Чачак Чачак / директор
1.191 Иван Белошевић Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Београд доктор саобраћајних наука
1.192 Иван Величковић ОШ „Старина Новак“, Београд Београд магистар уметности /
1.193 Иван Гржетић Хемијски факултет, Београд Београд доктор хемијских наука /
1.194 Иван Дојчиновић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
1.195 Иван Дурмишевић ОШ Петар Тасић Лесковац наставник ромског језика
1.196 Иван Ђурић ОШ "Јован Дучић", Београд Београд професор разредне наставе /
1.197 Иван Јовановић Филозофски факултет Универзитета у Нишу Ниш ванредни професор
1.198 Иван Маринковић Пожаревачка гимназија Пожаревац Дипломирани историчар / Наставник историје
1.199 Иван Марковић IT Begins Now Београд консултант за информационе технологије/доктор наука
1.200 Иван Матовић Техничка школа, Ада Ада дипл. инж. електротехнике /
1.201 Иван Миленковић Четрнаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани историчар /
1.202 Иван Миловановић ОШ "Јоца Милосављевић" Багрдан педагошки саветник / професор разредне наставе
1.203 Иван Милојевић Основна школа Рада Миљковић Јагодина професор разредне наставе / nastavnik razredne nastave
1.204 Иван Николић ОШ Витко и Света Гаџин Хан професор технике и информатике / наставник ТиТ и ТИО
1.205 Иван Новаковић Гимназија Свети Сава Пожега мастер професор технике и информатике / наставник рачунарства и информатике
1.206 Иван Павловић Средња стручна школа Крагујевац професор стручних машинских предмета
1.207 Иван Радивојевић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник џез трубе /
1.208 Иван Стипић ОШИван Милутиновић Суботица директор школе / професор разредне наставе
1.209 Иван Ћираковић Техничка школа, Аранђеловац Аранђеловац дипл. инж. електротехнике /
1.210 Иван Шамара Дела холдинг Београд инжењер информатике и рачунарства
1.211 Ивана Зарић професор српског језика и књижевности /
1.212 Ивана Адамов ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд Београд дипломирани географ ‒ туризмолог/Професор географије /
1.213 Ивана Андрејевић Гимназија Свети Крило и Методије Димитровград професор бугарског језика
1.214 Ивана Антић ОШ „Бора Станковић“, Каравуково Каравуково математика /
1.215 Ивана Арсић Економско-трговинска школа из Приштине у Лапљем Селу Лапље Село професор југословенске књижевности и српског језика / професор српског језика и књижевности
1.216 Ивана Благојевић ОШ Страхиња Поповић Дворане Професор разредне наставе / Учитељ
1.217 Ивана Вукмирица Интернационални образовни систем „Руђер Бошковић“, Београд Београд директор гимназије /
1.218 Ивана Грошко ОШ Соња Маринковић Нови Сад педагошки саветник / професор разредне наставе
1.219 Ивана Дежаров Стаменковић Електротехничка школа "Стари град", Београд Београд мастер физикохемичар /
1.220 Ивана Дражић Средња школа за информационе технологије-ИТХС, Београд Београд мастер математичар /
1.221 Ивана Ђерић Институт за педагошка истраживања, Београд Београд Истраживач (доктор педагогије, научни сарадник) /
1.222 Ивана Ђорђевић незапослена Београд мастер професор француског језика и књижевности
1.223 Ивана Ђурић ОШ „Јован Дучић“, Београд Београд професор разредне наставе / ...
1.224 Ивана Илић Музичка школа др Милоје Милојевић' Крагујевац наставник клавира
1.225 Ивана Илић дипломирани професор математике и рачунарства /
1.226 Ивана Јанковић Основна школа "Јеврем Обреновић" Шабац мастер професор технике и информатике / професор технике и информатике
1.227 Ивана Јовичић Прва основна школа краља Петра II Ужице Професор енглеског језика и књижевности / Наставник енглеског језика
1.228 Ивана Кнежевић Спортска гимназија, Београд Београд професор физичке културе /
1.229 Ивана Ковачевић ОШ ,,Др Драган Херцог" Београд Професор српског језика и књижевности мастер / Наставник српског језика
1.230 Ивана Колдан мастер теоретичар уметности дипломирани музичар педагог /
1.231 Ивана Кричак ОШ,, Страхиња Поповић Дворане село Дворане дипломирани филолог за енглески језик и књижевност / професор енглеског језика
1.232 Ивана Кузмановић Нововић Висока школа -Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију доктор наука (историја уметности) /
1.233 Ивана Лашић О.Ш. Гоце Делчев Јабука Мастер филолог англиста / наставник енглеског језика
1.234 Ивана Лукић Четрнаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани психолог /
1.235 Ивана Максимовић Основна школа „Алекса Шантић“, Калуђерица Београд професор разредне наставе /
1.236 Ивана Марковић Београд Професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу /
1.237 Ивана Миладиновић ЕТШ “ Мија Станимировић”, Ниш Ниш дипл. инж. електротехнике /
1.238 Ивана Милановић Факултет спорта и физичког васпитања Београд редовни професор
1.239 Ивана Милисављевић Економска школа, Чачак Чачак наставник економске групе предмета /
1.240 Ивана Милојевић ОШ "Душан Јерковић", Рума Рума доктор филолошких наука /
1.241 Ивана Милосављевић Гимназија Светозар Марковић Јагодина Мастер математичар / Професор рачунарства и информатике и професор математике
1.242 Ивана Милошевић Математичка гимназија, Београд Београд дипломирани професор енглеског језика ‒ мастер /
1.243 Ивана Мишић Тошић ОШ "Милош Савић", Лучица Лучица психолог /
1.244 Ивана Мојовић Дипломирани биологеколог /
1.245 Ивана Новаковић Основна школа "Краљ Александар Карађор" Прњавор, Шабац Мастер професор информатике и технике / Наставник у основној школи
1.246 Ивана Њароди Трећи крагујевачки батаљон Крагујевац професор разредне наставе /
1.247 Ивана Оролицки Основна школа Светозар Марковић Београд спољни сарадник / психолог, тренутно директор школе
1.248 Ивана Павковић ОШ"Јован Дучић" Нови Београд професор разредне наставе мастер учитељ / учитељица
1.249 Ивана Пецикоза дипломирани математичар смер рачунарство и информатика /
1.250 Ивана Поповић Петровски ОШМирослав Антић Београд професор разредне наставе / учитељица
1.251 Ивана Предолац Институт за српски језик САНУ, Београд Београд дипломирани филолог за српски језик и књижевност /
1.252 Ивана Прлић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум Сремска Митровица Мастер педагог / Асистент, докторанд
1.253 Ивана Радошевић ОШ"Љубиша Урошевић" Рибаре Дипломирани математичар / Наставник математике
1.254 Ивана Радуловић Средња школа ,,Никола Тесла Лепосавић дипломирани математиар / професор математике у средњој стручној школи и имназији
1.255 Ивана Ристић Учитељски факултет у Косовској Митровици Косовска Митровица доктор дефектолошких наука /
1.256 Ивана Роксандић ОШ „Радивој Поповић“, Земун Београд Дипломирани дефектолог сурдолог /
1.257 Ивана Савић Дипломирани музичар пијаниста /
1.258 Ивана Секулић Мазић професор енглеског језика и књижевности /
1.259 Ивана Симоновић ПУ Моје детињство Чачак васпитач у предшколској установи / васпитач
1.259 Ивана Спасовић Факултет за културу и медије Београд ванредни професор/доктор историјских наука
1.261 Ивана Стаменковић ОШ Олга Петров дипломирани биолог /
1.262 Ивана Стаменковић Академија Васпитачко-медицинских струковних студија - Одсек Крушевац Крушевац Дипломирани педагог / Асистент за извођење вежби из области Педагошких наука
1.263 Ивана Станковић Уметничка школа у Нишу Ниш Магистар графике / Nastavnik стручних предмета
1.264 Ивана Стевановић Електротехничка школа „ Михајло Пупин” Сушица Дипломирани графички дизајнер / Наставник ликовне културе
1.265 Ивана Стојменовић Дипломирани инжињер хемијског и биохемијског инжињерства /
1.266 Ивана Томић Прва крагујевачка гимназија Крагујевац наставник географије / дипломирани географ
1.267 Ивана Филиповић Матић ОШ „Вук Караџић“, Београд Београд професор енглеског језика
1.268 Ивана Ценерић Центар за образовне политике Београд мастер психологије
1.269 Иванка Томић Ваљевска гимназија Ваљево професор математике / дипломирани математичар
1.270 Ивица Жупањац /
1.271 Ивица Жупањац OШ,,Милун Ивановић" Ушће код Краљева професор разредне наставе / професор разредне наставе
1.272 Ивица Златановић Школска управа Косовска Митровица Ранилуг Просветни саветник / Дипломирани инжињер електротехнике, електроника и телекомуникације
1.273 Ивица Шантић Четрнаеста београдска гимназија, Београд Београд магистар географских наука /
1.274 Ивко Николић Учитељски факултет, Београд Београд доктор дидактичко методичких наука/Професор разредне наставе /
1.275 Ивона Васић Филолошка гимназија Београд професор јапанског језика и књижевности
1.276 Ивона Симић PR HR Team by Ivona Simic Београд дипломирани психолог
1.277 Ивaнa Николић ОШ "8. септембaр" Пирот Пирот историја /
1.278 Ивaнa Стaменковић ОШ Олгa Петров Пaдинскa Скелa Падинска Скела /
1.279 Игњатовић Мирјан Техничка школа, Пирот Пирот дипл. инж. електротехнике /
1.280 Игор Јовановић ОШ Вук Караџић Београд мастер професор историје
1.281 Игор Мицов Зрењанинска гимназија Зрењанин дипломирани историчар / професор историје
1.282 Игор Перишић Институт за књижевност и уметност Београд виши научни сарадник
1.283 Игор Радовановић ОШ "Радомир Лазић", Азања Азања професор разредне наставе /
1.284 Илија Козомара дипломирани историчар /
1.285 Илија Стојимировић ГСП Београд дипломирани саобраћајни инжењер
1.286 Илинка Милетић ОШ "Ђорђе Крстић", Београд Београд професор педагогије и психологије /
1.287 Индира Аземовић Професор разредне наставе /
1.288 Ирена Безаревић дипломирани математичар за рачунарство и информатику /
1.289 Ирена Госпавић ТШ “Радоје Љубичић”, Ужице Ужице дипл.грађевински инжењер за конструкције /
1.290 Ирена Златковић ОШ „Ћеле кула“, Ниш Ниш Наставник српског језика /
1.291 Ирена Лободок Штулић Удружење грађана "Тим психокод", Београд Београд школски психологпедагог /
1.292 Ирена Манчић ОШ "Свети Сава", Пирот Пирот професор разредне наставе /
1.293 Ирена Миленковић ОШ "Браћа Миленковић" Шишава филолог за српски језик и књижевност / наставник српског језика и књижевности
1.294 Ирена Мучибабић ОШ,,22.октобар'' Сурчин Београд дипломирани педагог / стручни сарадникпедагог, педагошки саветник
1.295 Ирена Терзић Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац дипломирани педагог физичке културе и мастер образовне политике /
1.296 Ирена Цветковић Теофиловић Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд ванредни професор
1.297 Ирис Јанковић Дипломирани филозоф /
1.298 Ирис Стантић Миљачки ОШ "Владимир Назор" Ђурђин мастер учитељ / професор разредне наставе
1.299 Исидор Мијовић Шумарска школа Краљево Краљево дипломирани инжењер шумарства
1.300 Исидора Амиџић Академија уметности, Нови Сад Нови Сад дипл. инж. архитектуре, др уметности и сценског дизајна /
1.301 Исидора Бјелаковић Филозофски факултет Нови Сад ванредни професор
1.302 Исидора Илић Гимназија „Свети Сава“, Београд Београд наставник математике
1.303 Исидора Кораћ Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум Сремска Митровица доктор наука / професор струковних студија
1.304 Исидора Пап ОШ ,,Др Ђорђе Јоановић'' Ново Милошево Дипломирани математичар примењена математика / Наставник математике
1.305 Исидора Толић Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд мастер класичних наука
1.306 Иштван Фодор Пољопривредно-техничка школа “Беседеш Јожеф” ,Кањижа Кањижа дипл. инж. машинства /
1.307 Јаблан Дојчиловић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
1.308 Јаворка Стаменковић дипломирани математичар /
1.309 Јагода Колунџија Графичка школа, Београд Београд дипл. инж. организације рада /
1.310 Јагода Петровић-Укај Геодетска техничка школа/гимназија „Свети Сава“ Београд Дипломирани географ /
1.311 Јагода Поповић ОШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац Аранђеловац професор енглеског језика и књижевности /
1.312 Јадранка Васић о.ш. Десанка Максимовић Косовска Каменица Дипломирани географ / Професор
1.313 Јадранка Гламочић ОШ "Марија Трандафил", Ветерник и Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад Нови Сад мастер инжењер машинства /
1.314 Јадранка Косовац ОШ „ Јанко Веселиновић“, Београд Београд дипломирани географ /
1.315 Јадранка Лукић Предшколска установа Радосно детињство Нови Сад Дипломирани психолог / Стручни сарадник психолог
1.316 Јадранка Урошевић Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја Ћуприја Доктор наукаспецијална едукација и рехабилитација, професор струковних студија /
1.317 Јанош Пушкаш Педагошки завод Војводине Нови Сад наставник физике/директор Завода
1.318 Јарослава Радојевић Факултет спорта и физичког васпитања, Београд Београд Редовни професор у пензији /
1.319 Јасенка Анђелковић Протић Музичка школа "Мокрањац", Београд Београд магистар наука из области музичке уметности /
1.320 Јасмина Петровић ОШ "Јован Цвијић", Дебрц Дебрц професор разредне наставе /
1.321 Јасмина Стојковић ОШ "Краљ Александар Први", Београд Београд професор разредне наставе /
1.322 Јасмина Алексић ОШ "Драгојло Дудић" Београд Професор техничког образовања / Наставник Информатике и рачунарства, наставник Технике и технологије, наставнике Техничког и информ
1.323 Јасмина Анђелковић -Ђорђевић ПУ Вукица Митровић Лесковац / / дипломирани психолог
1.324 Јасмина Антић ПУ Наше дете Врање Врање Дипломирани педагог / Стручни сарадникпедагог
1.325 Јасмина Арсенијевић Висока школа за васпитаче, Кикинда; Интернационални универзитет, Нови Пазар Нови Пазар Професор струковних студија; доцент /
1.326 Јасмина Арсић ОШ „Стеван Сремац“, Београд Београд Професор српског језика и књижевности; магистар филолошких наука /
1.327 Јасмина Боуали Станојковић ПУ "Др Сима Милошевић " Земун Специјалиста струковни васпитач / васпитач
1.328 Јасмина Вулетић ПУ Наше дете Шабац Шабац професор педагогије / Стручни сарадник педагог
1.329 Јасмина Вучићевић Медицинска школа „Београд“, Београд Београд Педагог /
1.330 Јасмина Гвоздић Гимназија Косовска Митровица Дипломирани биолог / Професор биологије
1.331 Јасмина Гејо Школска управа Ниш Ниш саветник / просветни саветник
1.332 Јасмина Дражић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Нови Сад професор/доцент /
1.333 Јасмина Ђелић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани педагог и мастер учитељ / Начелник Одељења за координацију рада школских управа
1.334 Јасмина Ђокић Јовановић Дипломирани физичар /
1.335 Јасмина Ђорђевић ОШ "Вук Караџић" Пирот Пирот разредна настава /
1.336 Јасмина Живановић Политехничка школа, Крагујевац Крагујевац дипл. инж. машинства /
1.337 Јасмина Јанић ОШ "Мајур", Мајур Мајур професор разредне наставе /
1.338 Јасмина Јерковић ОШ "Ђура Јакшић", Каћ Каћ професор информатике /
1.339 Јасмина Јовановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани психолог
1.340 Јасмина Јовановић ОШ,,Јован Јовановић Змај Крушевац Професор разредне наставе, педагошки саветник / Учитељица
1.341 Јасмина Кековић ОШ "Јован Јовановић Змај" Стопања дипломирани филолог за енглески језик и књижевност / наставник енглеског језика
1.342 Јасмина Клеменовић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Нови Сад Редови професор за ужу научну областе педагогија / Професор универзитета
1.343 Јасмина Ковачевић ОШ ”Душан Дугалић” Београд дипломирани дефектолог - олигофренолог
1.344 Јасмина Којић Професор југословенске књижевности и српскохрватског језика /
1.345 Јасмина Красавчић Професор српске књижевности и језика /
1.346 Јасмина Љубисављевић ОШ Вук Стефановић Караџић Крагујевац Крагујевац разредна настава /
1.347 Јасмина Миладић ОШ2.октобар Зрењанин професор математике / професор математике
1.348 Јасмина Миленковић Дипломирани хемичар опште хемије /
1.349 Јасмина Милинковић Учитељски факултет Београд ванредни професор / професор
1.350 Јасмина Милић 14. Београдска гимназија, Београд Београд магистар наставе математике ‒ методика наставе математике /
1.351 Јасмина Мицић Прва крагујевачка гимназија Крагујевац Дипломирани математичар / Наставник математике
1.352 Јасмина Мишић ОШ,, Иво Лола Рибар'' Велико Градиште педагошки саветник / професор разредне наставе; наставник енглеског језика
1.353 Јасмина Младеновић Гимназија Бора Станковић Врање дипл. инг. електротехнике / наставник рачунарства и информатике
1.354 Јасмина Момчиловић ОШ Душан Радовић Бор Педагог / Педагог
1.355 Јасмина Николић Школска управа Београд Београд самостални саветник / просветни саветник
1.356 Јасмина Павлов ОШ Анта Богићевић Лозница наставник енглеског језика / професор енглеског језика и књижевности
1.357 Јасмина Павловић ОШ Радоје Домановић Ниш Професор географије / Наставник географије
1.358 Јасмина Пејовић ош Митрополит Михаило Сокобања дипломирани биолог / наставник
1.359 Јасмина Петровић ОШ "Доситеј Обрадовић" Свође, Власотинце Професор разредне наставе / Библиотекар, наставник информатике
1.360 Јасмина Пита Михајловић ОШ Ћирило и Методије Београд, Звездара Саветник спољни сарадник / Професор разредне наставе
1.361 Јасмина Сенић професор југословенске књижевности и српскохрватског језика /
1.362 Јасмина Станковић ОШ "Вук Караџић" разредна настава /
1.363 Јасмина Станковић ОШ "Ћирило и Методије", Београд Београд професор српског језика и књижевности /
1.364 Јасмина Стојановић ОШ Војвода Путник Рипањ професор разредне наставе / наставник
1.365 Јасмина Стојковић специјалиста методике наставе математике, мастер учитељ /
1.366 Јасмина Стојковић Бујков ОШ Краљ Александар Први Београд Педагошки саветник; / Професор разредне наставе
1.367 Јасмина Тадеин Прва београдска гимназија Београд дипломирани правник
1.368 Јасмина Тодоровић Дипломирани хемичар /
1.369 Јасмина Филеп ОШ "Милош Црњански" Српски Итебеј професор информатике / Професор информатике
1.370 Јасминка Богдановић ОШ,,Вук Караџић,, Лебане Наставник / Професор разредне наставе
1.371 Јасминка Олић Илчешин Основна школа"Братство јединство" Куцура професор српске књижевности / наставник српског јеѕика
1.372 Јасминка Радовановић Gimnazija Isidora Sekulić Novi Sad Doktor metodike nastave matematike / Profesor matematike
1.373 Јасминка Чекић Марковић Центар за образовне политике Београд мастер психологије
1.374 Јасна Васић Школска управа Зајечар Зајечар Виши саветник / Просветни саветник
1.375 Јасна Петровић МШ „Јосип Славенски“, Београд Београд наставник хорне /
1.376 Јасна Радојичић МПНТР Београд саветник / професор разредне наставе
1.377 Јасна Бошковић Електротехничка школа Никола Тесла Панчево Дипломирани инжењер електротехнике смер Рачунарска техника и информатика / Професор
1.378 Јасна Грубић ГТШ “Бранко Жежељ”, Београд Београд дипл. инж. архитектуре /
1.379 Јасна Ђукић ОШ "Ђура Јакшић", Каћ Каћ професор физичког васпитања и дипломирани тренер рукомета/професор физичке културе /
1.380 Јасна Живковић Брајковић ОШ "Јован Јовановић Змај", Крушевац Крушевац професор енглеског језика и књижевности /
1.381 Јасна Јарамазовић OШ "Jован Јовановић Змај" Суботицa Дипломирани математичар професор математике / Наставник математике
1.382 Јасна Лазаревић Техничка школа, Смедерево Смедерево дипл. инж. организационих наука /
1.383 Јасна Павловић Анић ОШ Симеон Араницки Стара Пазова дипломирани педагог / педагог
1.384 Јасна Перић Шеста београдска гимназија, Београд Београд специјалиста географије /
1.385 Јасна Радојичић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд саветник у Одсеку за послове основног образовања и васпитања
1.386 Јасна Ристић Електротехничка школа Никола Тесла Београд дипломирани инжењер електротехнике / наставник
1.387 Јасна Танасковић ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић Крагујевац дипломирани математичар за рачунарство и информатику / професор математике и информатике
1.388 Јелана Копривица ПУ „Радосно детињство“ Врбас дипломирани васпитач
1.389 Јелена Анђелковић Грашар Археолошки институт, Београд доктор наука (археологија) /
1.390 Јелена Гинић Филолошки факултет, Београд Београд доктор филолошких наука, доцент (руски језик) /
1.391 Јелена Динић ОШ "Креативно перо" Београд Београд дипломирани хемичар /
1.392 Јелена Загорац Дванаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани биолог специјалиста /
1.393 Јелена Илић Економско-трговинска школа, Пожаревац Пожаревац професор српског језика и књижевности /
1.394 Јелена Лазић ОШ "Живко Томић", Доња Шаторња Доња Шаторња наставник разредне наставе /
1.395 Јелена Најдановић Томић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Београд специјалиста за менаџмент у образовању /
1.396 Јелена Недељковић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Београд дипломирани психолог /
1.397 Јелена Радовановић ОШ "Слободан Секулић", Ужице Ужице мастер физичар /
1.398 Јелена Александров Гимназија „ Таковски устанак“ Горњи Милановац наставник историје
1.399 Јелена Ангеловски ОШ ,,Јован Јовановић Змај Панчево Панчево доктор наука / наставник српског језика
1.400 Јелена Андрејевић Маркварт ОШ "Стеван Сремац", Београд Београд дипломирани биолог /
1.401 Јелена Анђелковић Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Ниш Професор биологије /
1.402 Јелена Ацовић ОШ "Краљ Александар I", Горњи Милановац Горњи Милановац мастер учитељ /
1.403 Јелена Бига Основна школа Ђорђе Крстић Београд Професор технике и информатике / Натавник технике и информатике
1.404 Јелена Блажевић Десета гимназија "Михајло Пупин", Београд Београд дипломирани психолог /
1.405 Јелена Бошковић Земунска гимназија Београд Дипл. инж. организационих наука информациони системи / професор информатике и рачунрства
1.406 Јелена Брашић ОШ ,,Ћирило и Методије'' Београд саветник спољни сарадник / професор разредне наставе
1.407 Јелена Булатовић ОШ "Ђура Јакшић" Кикинда професор информатике / наставник информатике
1.408 Јелена Војновић ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд Београд дипломирани сликар/професор ликовне културе /
1.409 Јелена Воларов ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд Београд дипломирани математичар/Наставник математике /
1.410 Јелена Вујић дипломирани теолог /
1.411 Јелена Гавриловић Миликић Основна школа ”Радислав Никчевић” Мајур Дипломирани филологмастер / Наставник српског језика и књижевности
1.412 Јелена Гавровић Трећа београдска гимназија и Музичка школа  «Мокрањац» Београд дипломирани проф.италијанског језика и  књижевности /
1.413 Јелена Гајић ОШ „Веселин Маслеша“ Београд професор разредне наставе
1.414 Јелена Геић ОШ''Михаило Петровић Алас'' Београд Професор разредне наставе / професор разредне наставе/учитељ
1.415 Јелена Грујичић Земунска гимназија Земун dipl. ing. organizacije informacionih sistema / profesor računarstva i informatike
1.416 Јелена Дакић ОШ ,,Коста Трифковић" Нови Сад Професор енглеског језика / Наставник енглеског језика
1.417 Јелена Дубљевић дипломирани музички педагог /
1.418 Јелена Ђурић Правно-пословна школа Ниш Ниш дипл. правник /
1.419 Јелена Ђуровић Медицинска школа, Пожаревац Пожаревац дипломирани педагог /
1.420 Јелена Ждраљевић ОШ Антон Скала Београд мастер дефектолог
1.421 Јелена Живановић професор физике /
1.422 Јелена Зељковић ОШ ,,Иван Гундулић" Нови Сад професор разредне наставе / професор разредне наставе
1.423 Јелена Ијачић СМШ ”Стеван Христић” Крушевац професор италијанског језика
1.424 Јелена Илић ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Београд Београд наставник гитаре /
1.425 Јелена Јаковљевић ОШ Драган Ковачевић Београд мастер математичар
1.426 Јелена Јанковић Музичка школа Михаило Вукодраговић Шабац наставник солфеђа
1.427 Јелена Јеврић Основна школа Јеврем Обреновић Шабац мастер историчар; саветникспољни сарадник за предмете, групе и области предмета, активности и струч / наставник предметне наставе историја
1.428 Јелена Јеринић Правни факултет Универзитета Унион Београд Правница/универзитетска професорка /
1.429 Јелена Јовановић Електротехничка школа „Никола Тесла“, Београд Београд мастер професор српског језика и књижевности /
1.430 Јелена Јововић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник џез певања /
1.431 Јелена Кашанин Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд Београд Магистар медицинских наука специјалиста хигијене /
1.432 Јелена Кенић ОШ Др Драгиша Мишовић Чачак Дипломирани математичар / Наставник математике
1.433 Јелена Колунџија Друга економска школа, Београд Београд Наставник /
1.434 Јелена Крсмановић ПУ Др Сима Милошевић Београд, Земун стручни сарадник педагог / дипломирани педагог
1.429 Јелена Лађаревић Предузетничка агенција Ентина Београд дипломирани економиста
1.436 Јелена Лазић ОШ Живко Томић Доња Шаторња / / професор разредне наставе
1.437 Јелена Маглешева ОШ Светозар Марковић Крагујевац професор музичке културе / дипломирани музички педагог
1.438 Јелена Максимовић ОШ,,Доситеј Обрадовић бб Филолог за српски језик и књижевност / наставник Српског језика
1.439 Јелена Максић Политехничка школа, Крагујевац Крагујевац дипл. инж. машинства /
1.440 Јелена Марковић ОШ Вук Караџић Сурчин,Београд педагошки саветник / наставник историје
1.441 Јелена Међедовић Земунска гимназија, Земун Београд Професор француског језика /
1.442 Јелена Миочиновић Доктор биотехничких наука /
1.443 Јелена Мирић Мастер професор биологије /
1.444 Јелена Мићић "Техноарт Београд" школа за машинство и уметничке занате, Београд Београд Дипломирани машински инжењер наставник машинске групе предмета /
1.445 Јелена Момчиловић ОШ "Вук Караџић" Лесковац Дипломирани професор технике и информатике мастер / Наставник информатике и рачунарства и техничког и информатичког образовања
1.446 Јелена Муцић ОШ „Јован Дучић“, Београд Београд дипломирани хемичар/Наставник хемије /
1.447 Јелена Павловић дипломирани историчар /
1.448 Јелена Павловић Анић гимназија Светозар Марковић Јагодина Дипломирани инжењер електротехнике за телекомуникације / Професор рачунарства и информатике
1.449 Јелена Павловић Анић МПНТР, Школска управа Ужице Ужице Саветник / Професор педагогије
1.450 Јелена Паић ПУ Раковица Београд мастер педагог / стручни сарадник педагог
1.451 Јелена Панић Мараш Учитељски факултет, Београд Београд доцент доктор књижевних наука /
1.452 Јелена Петковић Универзитет у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет; Крагујевац доцент /
1.453 Јелена Петровић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Београд дипломирани психолог /
1.454 Јелена Поповић ОШ Иван Горан Ковачић Београд дипломирани педагог/магистар
1.455 Јелена Радовановић ОШ Слободан Секулић Ужице Ужице доктор методике наставе; саветник спољни сарадник / наставник физике
1.456 Јелена Рађеновић Национална асоцијација родитеља и наставника Србије, Београд Београд професор физичког васпитања /
1.457 Јелена Ракић ОШ „Исидора Секулић“, Београд Београд Професор разредне наставе /
1.458 Јелена Редли Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Нови Сад ... / ...
1.459 Јелена Ристивојевић Основна школа "1300 каплара" Београд, Звездара професор разредне наставе / учитељица
2.836 Јелена Рудовић Филолошка гимназија Сремски Карловци професорка латинског језика и књижевности
1.461 Јелена Русић ОШ "14. октобар", Београд Београд професор разредне наставе /
1.462 Јелена Савић Дипломирани електротехнички инжењер /
1.463 Јелена Савковић ОШ Дуле Караклајић Лазаревац дипломирани математичар
1.464 Јелена Селак ПУ Полетарац Оџаци Специјалиста струковни васпитач / Васпитач
1.465 Јелена Спасојевић Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања дипломирани економиста, директор /
1.466 Јелена Станисављевић Биолошки факултет, Београд Београд Универзитетски професор /
1.467 Јелена Станишић Институт за педагошка истраживања, Београд Београд Истраживач (доктор педагогије, научни сарадник) /
1.468 Јелена Станковић Ћирковић СФРЈ МРЕЖА Београд COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
1.469 Јелена Станојевић Друга економска школа Београд наставник економске групе предмета /
1.470 Јелена Стевановић Институт за педагошка истраживања, Београд Београд Доктор филолошких наука (ужа научна област: савремени српски језик); научни сарадник /
1.471 Јелена Стојановић-Вишњић ОШ „Никола Тесла“, Винча Београд Наставник верске наставе /
1.472 Јелена Стојиљковић Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Београд наставник српског језика и књижевности /
1.473 Јелена Стојкановић Гимназија Јосиф Панчић Бајина Башта наставник математике
1.474 Јелена Стојковић Филозофски факултет Београд Мастер педагог / Педагог
1.475 Јелена Стојковић Четрнаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани хемичар /
1.476 Јелена Стојковић Бујков Зрењанинска гимназија Зрењанин професор енглеског језика и књижевности / професор енглеског језика
1.477 Јелена Стокић Техноарт, Београд Београд мр костимографије /
1.478 Јелена Стошић Филозофски факултет у Нишу Ниш доцент
1.479 Јелена Томић ОШ "Војислав Вока Савић" Лазаревац дипломирани географ / професор географије
1.480 Јелена Топаловић дипломирани историчар /
1.481 Јелена Трајковић Факултет уметности, Ниш Ниш доктор уметности ‒ ликовне уметности /
1.482 Јелена Тришић - Стајић ПУ „11. април“, Београд Београд Педагог у предшколској установи /
1.483 Јелена Трпковић пензионер * /
1.484 Јелена Урошевић пензионер дипломирани физичар /
1.485 Јелена Филиповић Дипломирани географ /
1.486 Јелена Хаџи-Ђорђевић ОШ „Дринка Павловић‟ Београд Београд наставник хемије /
1.487 Јелена Цветковић Професор биологије /
1.488 Јелена Чеперковић Угоститељско- туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања Врњачка Бања Наставник економске групе предмета /
1.489 Јелисавета Вилотић ОШ Дринка Павловић Београд самостални педагошки саветник / школски психолог
1.490 Јелица Милићевић Техничка школа „Никола Тесла“, Велика Плана Велика Плана Професор српског језика и књижевности /
1.491 Јелица Пајић Зуботехничка школа и Седма београдска гимназија, Београд Београд мастер филолог/професор српског језика и књижевности /
1.492 Јелка Петровић Земунска гимназија, Земун Београд професор енглеског језика и књижевности /
1.493 Јелка Филиповић Школа за основно образовање одраслих Сомбор Дипломирани биолог / Професор биологије
1.494 Јован Вукчевић Школска управа НС Нови Сад Виши саветник (руководилац ШУ НС) / Професор ФВ
1.495 Јован Драгићевић ОШ „Стеван Синђелић“, Београд Београд дипломирани географ /
1.496 Јован Ђорђевић ОШ "Ђура Јакшић", Зрењанин Зрењанин професор политехничког образовања и васпитања /
1.497 Јован Комленац Гимназија Сава Шумановић Шид Мастер психолог / Школски психолог
1.498 Јован Коцевски Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад Нови Сад професор разредне наставе /
1.499 Јован Мирић Филозофски факултет Београд редовни професор, развојни психолог
1.500 Јован Михел Халкбанк а.д. Београд Инжењер одржа