null

Листа спољних сарадника

Завода за унапређивање образовања и васпитања

ред. бр. име и презиме установа место установе звање/занимање
1 Адела Радивојевић ОШ „Младост“, Београд Београд Професор разредне наставе /
2 Адиса Мусић ОШ „Халифа бин Заид ал Нахјан“ Нови Пазар Мастер филолог српског језика и књижевности / Професор српског језика
3 Ајсела Хаџиахметовић ОШ Авдо Међедовић; МПНТР, Група за стручно-педагошки надзор Нови Пазар - ШУ Краљево Нови Пазар мастер професор технике и информатике за електронско учење; дипломирани инжењер информационих технол / наставник информатике и рачунарства; саветник спољни сарадник МПНТР
4 Албина Холод ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд и ОШ „Раде Драинац“, Београд Београд дипломирани биолог/професор биологије /
5 Алекса Вучићевић ОШ "Јован Стерија Поповић", Београд Београд професор технике и информатике /
6 Алекса Попадић ОШ Светозар Марковић Краљево мастер географ, педагошки саветник / наставник географије и наставник грађанског васпитања
7 Александар Савић Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд Београд дипломирани електротехнички инжењер /
8 Александар Бауцал Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор
9 Александар Богосављевић Дипломирани биолог /
10 Александар Брзаковић ОШ Иво Лола Рибар Сомбор Наставник математике / Дипломирани математичар за теоријску математику и примене
11 Александар Вељовић ОШ Др Драган Херцог Београд професор математике, рачунарства и информатике / наставник
12 Александар Грујић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник џез клавира /
13 Александар Догнар Гимназији за талентоване ученике „Костолањи Деже“ Суботица професор српског као нематерњег језика / професор
14 Александар Ђорђевић Хемијски факултет, Београд Београд мастер физикохемичар /
15 Александар Ђорђевић Vrtić: '' Duga '' PU: '' Zvezdara '' Beograd vaspitač / vaspitač
16 Александар Ивановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Крагујевац Крагујевац Дипломирани математичар за рачунарство и информатику / Просветни саветник
17 Александар Игњатовић Факултет педагошких наука, Крагујевац Крагујевац доктор наука физичке културе /
18 Александар Јовановић доктор наука – редовни професор у пензији Београд доктор наука – редовни професор у пензији
19 Александар Јовић ОШ Јован Јовановић Змај Ниш професор енглеског језика и књижевности
20 Александар Крстић Магистар филозофије /
21 Александар Купусинац Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Нови Сад Ванредни професор / Наставник
22 Александар Липковски Математички факултет, Београд Београд доктор математичких наука /
23 Александар Мамић Основна школа ,, Петар Кочић" Инђија мастер професор технике и информатике / наставник технике и информатике
24 Александар Марковић Ваздухопловна академија, Београд Београд педагог, специјалиста криминалиста /
25 Александар Милановић Филолошки факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор, професор универзитета
26 Александар Миливојевић ПУ „Звездара“, Београд Београд Педагог /
27 Александар Милосављевић Прва основна школа краља Петра Другог Ужице Професор техничког образовања / наставник технике и технолигије и информатике и рачунарства
28 Александар Мировић OŠ IV kraljevački bataljon Краљево дипломирани историчар / професор историје
29 Александар Поповић СМШ Стеван Христић Крушевац дипл. професор информатикемастер / професор информатике
30 Александар Прокоповић Гимназија Лесковац мастер математичар професор / професор
31 Александар Радивојевић Природно математички факултет, Ниш Ниш доктор географских наука /
32 Александар Ракита Зрењанинска гимназија, Зрењанин Зрењанин Професор хемије специјалиста /
33 Александар Ракић ПУ „Олга Јовичић Рита", Краљево Краљево Васпитач /
34 Александар Средојевић Гимназија ,,Таковски устанак Горњи Милановац дипломирани математичар / професор математике
35 Александар Стевановић ОШ"Десанка Максимовић" Косовска Каменица дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства мастер / наставник информатике и рачунарства
36 Александар Стевановић Доктор наука филозофије /
37 Александар Стојановић Учитељски факултет Београд Редовни професор / Професор
38 Александар Стојковић мастер професор технике и информатике /
39 Александар Тадић Филозофски факултет, Универзитет у Београду Београд доктор педагошких наука /
40 Александар Тодосијевић ОШ "Бранко Радичевић", Батајница Београд наставник историје /
41 Александар Тошић Железничка техничка школа, Београд Београд дипл. инж. саобраћаја /
42 Александар Weisner Фондација Темпус Ерaсмус+ Београд тренер, едукатор /
43 Александра Беговић Филозофски факултет, Косовска Митровица Косовска Митровица професор немачког језика /
44 Александра Грујић ОШ "Гаврило Принцип", Земун Београд професор техничког и информатичког образовања /
45 Александра Нешковић Прва обреновачка основна школа, Обреновац Београд професор разредне наставе /
46 Александра Ракићевић Фармацеутско-физиотерапеутскашкола, Београд Београд дипломирани хемичар опште хемије /
47 Александра Савић ОШ "Доситеј Обрадовић", Врање Врање професор енглеског језика и књижевности /
48 Александра Стевановић Пета економска школа "Раковица", Београд Београд дипломирани психолог /
49 Александра Стојковић ЕТШ, Зајечар Зајечар дипломирани економиста /
50 Александра Тасковић ОШ "Михајло Пупин", Ветерник Нови Сад професор енглеског језика /
51 Александра Алексић Професор шпанског језика и књижевности /
52 Александра Анђелковић Педагошки факултет, Врање Врање Универзитетски наставник /
53 Александра Бакрач Економско трговинска школа Бечеј дипломирани економиста / наставник економске групе предмета
54 Александра Беговић Филозофски факултет у Косовској Митровици Косовска Митровица лектор
55 Александра Божић ОШ "Ђорђе Крстић" Чукарица, Београд мастер професор технике и информатике, дипл.инж. телекомуникационог саобраћаја мастер / наставница, инжењер пројектант
56 Александра Бошковић ОШ 3. октобар Бор дипломирани математичар / професор математике
57 Александра Бреу Професор немачког језика и књижевности /
58 Александра Буковица ОШ Милоје Павловић Београд дипломирани дефектолог - олигофренолог
59 Александра Весовић ОШ Емилија Остојић Пожега мастер математичар / наставник математике
60 Александра Видановић ОШ „Драгојло Дудић“, Београд Београд Професор разредне наставе и наставник енглеског језика за први циклус образовања /
61 Александра Влајић Градска управа Града Београда Београд виши саветник/психолог
62 Александра Вранеш Филолошки факултет, Универзитета у Београду Београд доктор филолошких наука, редовни професор /
63 Александра Грујић Јанкулоски професор техничког образовања /
64 Александра Димитријевић Средња школа Милоје Васић Велико Градиште дипломирани педагог
65 Александра Живковић Основна школа „Краљ Петар Први” Београд професор српског језика и књижевности
66 Александра Зарубица Доктор техничких наука /
67 Александра Ивановић Машинско-електротехничка школа „Гоша“, Смедеревска Паланка Смедеревска паланка Дипломирани физикохемичар /
68 Александра Јаковљевић ОШ Јован Цвијић Београд Дипломирани математичар за професора математике и информатике / професор математике
69 Александра Јовановић Музичка школа Мокрањац Београд наставник виоле
70 Александра Јовановић Ђукић Техничка школа "Радоје Љубичић", Ужице Ужице дипломирани психолог /
71 Александра Јосиповић Јавно предузеће Путеви Србије Београд мастер проф. српског језика и књижевности /
72 Александра Калезић Вигњевић ЦИП- Центар за интерактивну педагогију Дринчићева 30, Београд МА Педагог / Педагог
73 Александра Максимовић Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Шабац Професор струковних студија /
74 Александра Максимовић Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Крагујевац доктор педагошких наука
75 Александра Манић ПУ Дечји дани Београд дипломирани педагог / стручни сарадник у предшколској установи
76 Александра Марцикић Предшколска установа “Младост” Бачка Паланка . / Васпитач
77 Александра Милићевић ОШ ,, Младост " Вршац професор разредне наставе / учитељица
78 Александра Митровић Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања доцент /
79 Александра Михајловић доктор методике наставе математике /
80 Александра Мишић ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд Београд дипломирани математичар/Наставник математике /
81 Александра Младеновић Амбасадори одрживог развоја и животне средине Београд; Београд магистар биолошких наука /
82 Александра Нешковић Прва обреновачка основна школа Обреновац Професор разредне наставе, педагошки саветник / Наставник разредне наставе
83 Александра Николић Машинско-електротехничка школа, Бор Бор дипл. инж. електротехнике /
84 Александра Обрадовић Дипломирани економиста /
85 Александра Пешић Мастер информатичар /
86 Александра Поповић Гимназија Светозар Марковић Нови Сад професор историјепедагошки саветник / професор историје
87 Александра Поповић Gimnazija Kraljevo Kraljevo Doktor likovnih umetnosti / Profesor likovne kulture
88 Александра Профиловић Костић Основна школа ”Братство” Нови Пазар Професор разредне наставе / Професор разредне наставе
89 Александра Пурић Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“ Тршић Тршић дипломирани економиста
90 Александра Радмановић Гимназија”Урош Предић” Панчево професор физичког васпитања / професор
91 Александра Росић Висока школа струковних студија за информационе технологије ИТС, Београд Београд специјалиста математике /
92 Александра Ружичић ПУ'' Дечја радост'' Панчево дипломирани психолог / стручни сарадник психолог
93 Александра Савић ОШ ,,Вук Караџић'' Гњилане - Шилово Шилово Дипломирани биолог мастер / Наставник биологије
94 Александра Секулић Гимназија ,,Светозар Марковић'' Јагодина педагошки саветник / мастер професор енглеског језика / наставник енглеског језика
95 Александра Станковић ОШ Васа Пелагић Београд наставник музичке културе
96 Александра Станковић Средња школа Мали Зворник и ОШ Браћа Рибар Доња Борина Мали Зворник Магистар дидактичко методичких наука / Професор српског језика и књижевности
97 Александра Стевановић Школска управа Јагодина Јагодина просветни саветник/докторант / наставник
98 Александра Степановић Јаковљевић ОШ "Јован Јовановић Змај" Крушевац дипломирани математичар, смер рачунарство и инфирматика / наставник математике у ОШ
99 Александра Стојановић Основна школа Светозар Марковић Краљево дипломирани математичар и информатичар / наставник математике
100 Александра Суботић Зрењанинска гимназија Зрењанин дипломирани педагог
101 Александра Тасић ОШ Вук Караџић Сурдулица Доктор биотехничких наука / Професор биологије
102 Александра Тијанић Славујевић ОШ Стари град Ужице Ужице магистар уметности / професор музичке културе
103 Александра Томић ЕТШ “ Стари град”, Београд Београд дипл електротехнички инжењер /
104 Александра Тошовић Стевановић Факултет за пословне студије, Београд Београд доктор економских наука /
105 Александра Трајковић ОШ "Коста Абрашевић", Београд Београд дипломирани педагог /
106 Александра Црногорац Гимназија Свети Сава Београд Професор српског језика и књижевности и просветни саветник, сарадник / Професор српског језика и књижевности
107 Александра Шуваковић Филолошко-уметнички факултет Универзитет у Крагујевцу Крагујевац доктор наука филолошке науке/италијански језик
108 Алексaндрa Елез Арaндјеловaц Аранђеловац /
109 Алексaндaр Прокоповић Лесковaц Лесковац /
110 Аленка Орешчанин ОШ "Марија Трандафил", Ветерник Нови Сад професор разредне наставе /
111 Алксандар Јовановић доктор наука – редовни професор у пензији Београд доктор наука – редовни професор у пензији
112 Амра Нумановић Ђуловић Основна школа Растко Немањић Нови Пазар мастер филолог англиста / наставник енглеског језика
113 Ана Анић Фармацеутско-физиотерапеутска школа Београд наставник математике и информатике
114 Ана Бешењи Предшколска установа ''Плави чуперак'', Тител Тител дипломирани психолог
115 Ана Божиновић МПНТР ШУ Зрењанин канцеларија у Панчеву Панчево саветник / просветна саветница
116 Ана Васиљевић Дипломирани историчар /
117 Ана Весков МШ „Јосип Славенски“, Београд Београд наставник виолине /
118 Ана Витковић Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност /
119 Ана Гајић ШОСО Свети Сава Умка Београд дипломирани дефектолог - олигофренолог
120 Ана Гудурић ОШ "Стари град", Ужице Ужице професор српског језика и књижевности /
121 Ана Гуциц Osnovna skola Vladimir Nazor Sopocka Diplomirani informaticar / Uciteljica
122 Ана Ђокић Остојић Основна школа Свети Сава Крагујевац магистар методике наставе биологије / наставник биологије
123 Ана Живковић ОШ "Чегар" Ниш дипломирани филолог за енглески језик и књижевност / професор енглеског језика
124 Ана Жигманов Вуковић Хемијско технолошка школа, Суботица Суботица дипл. инж. за текстилно инжењерство /
125 Ана Јеремић ОШIV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН Краљево дипломирани биолог / професор биологије
126 Ана Јовановић Филолошки факултет, Београд Београд доктор филолошких наука, доцент (шпански језик) /
127 Ана Кнежевић Петровић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд
128 Ана Којић ПУ-Бошко Буха- Палилула Београд Дипломирани педагог / Стручни сарадник педагог
129 Ана Максић Дипломирани историчар /
130 Ана Маравић ОШ,,Јован Дучић“ професор разредне наставе /
131 Ана Марковић Прва крагујевачка гимназија Крагујевац дипломирани физичар за општу физику / наставник физике
132 Ана Марковић Седма београдска гимназија Београд професор српског језика и књижевност /
133 Ана Мартиновић Гимназија у Смедереву Смедерево професор / професор енглеског језика
134 Ана Мартиноли Факултет драмских уметности, Београд Београд доктор наука /
135 Ана Мацановић Институт за српски језик САНУ Београд научни сарадник, лексикограф
136 Ана Милошевић ОШ "Јово Курсула", Краљево Београд професор разредне наставе /
137 Ана Милуновић ОШ "Светозар Марковић", Краљево Краљево професор српског језика и књижевности /
138 Ана Михајловић Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београд мастер педагог / просветни инспектор
139 Ана Младеновић ОШ Бранко Миљковић Ниш самостални педагошки саветник / професор разредне наставе
140 Ана Николић Гимназија Милош Савковић Аранђеловац Мастер математичар / Професор математике и рачунарства и информатике
141 Ана Опачић Висока школа за пословну економију, Београд Београд доктор правних наука /
142 Ана Павловић Радивојевић ОШ Бук Караџић Крушевац магистар филолошких наука / наставник енглеског језика
143 Ана Пејић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд дипломирани филолог српског језика и књижевностимастер /
144 Ана Петров ОШ"Младост" Томашевац професор биологије / наставник биологије
145 Ана Самарџић Београд професор енглеског језика и књижевности /
146 Ана Спремић Осма београдска гимназија Београд Дипломирани филолог руског језика и књижевности мастер / Наставник руског језика
147 Ана Стаменић Гимназија Ивањица дипл.инг.организационих наукаодсек за информационе системе / наставник информатике
148 Ана Станковић Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац Крагујевац дипломирани математичар /
149 Ана Стојановић Станковић ПУ "Бошко Буха", Београд Београд дипломирани педагог /
150 Ана Стојковић ОШ "1. мај" Вртогош, Врање Врање наставник технике и технологије и информатике /
151 Ана Ходак Дипломирани теолог /
152 Ана Цветковић ОШ"Светозар Марковић" Лесковац дипломирани географ / наставник географије
153 Анамарија Вичек Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд државна секретарка
154 Анастасија Мамутовић Филозофски факултет Ниш Сарадник у настави / Сарадник у настави на Департману за педагогију
155 Ангела Митић Младеновић Техничка школа Раде Металац Лесковац дипломирани математичар за рачунарство и информатику / наставница математике
156 Андреј Кубичек Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд научни саветник
157 Андреј Трифковић ОШ "Михајло Пупин" Ветерник дипл. информатичар / наставник математике
158 Андреја Пешић ЕТШ "Никола Тесла", Ниш дипломирани инжењер електронике /
159 Андрија Костић Дванаеста београдска гимназија, Београд Ниш дипломирани математичар, магистар техничких наука, доктор економских наука /
160 Андријана Жекић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
161 Андријана Максимовић Доктор политичких наука /
162 Анђела Антонијевић ОШ Братство Нови Пазар професор разредне наставе / учитељица
163 Анђела Лазаревић Машински факултет, Ниш Ниш Доктор техничких наука и мастер пословне администрације /
164 Анђелија Ивков Џигурски доктор географских наука /
165 Анђелија Огњановић ОШ Бошко Ђуричић Јагодина Дипломирани професор енглеског језика / наставник енглеског језика
166 Анђелка Грујичић Градски завод за јавно здравље Београд лекар специјалиста /
167 Анђелка Зец Гимназија Стеван Пузић Рума Професор социологије /
168 Анђелка Петровић ОШ Вук Караџић Чачак педагог / стручни сарадник
169 Анђелка Петровић ОШ Свети Сава Горњи Милановац дипломирани молекуларни биолог и физиолог / наставник биологије
170 Анђелко Марјацић ОШ Момчило Живојиновић Младеновац Професор технике и информатике / Наставник
171 Анита Бојић Перкин Средња школа, Нови Бечај мастер библиотекар, професор филозофије /
172 Анита Ерић ПУНада Наумовић Крагујевац педагог / стручни сарадник педагог
173 Анита Младеновић Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Београд магистар науке пословног управљања /дипломирани правник / наставник правне групе предмета
174 Анита Мрђић ОШ "Петар Кочић", Земун дипломирани филолог руског језика и књижевностимастер /
175 Анита Перић ОШДеспот Стефан Горњи Степош професор разредне наставе / учитељ
176 Анита Топаловић ОШ " Вељко Дугошевић" Рума дипломирани инжењер информатике / наставник у основној школи
177 Аница Алексић ОШ "Бранко Радичевић", Београд Београд професор разредне наставе /
178 Аница Саковић ОШ "Вук Караџић", Краљево Краљево дипломирани педагог /
179 Аница Салом Пета београдска гимназија Београд професор хемије / наставник хемије
180 Аница Тричковић ОШ Топлички хероји Житорађа Дипл. математичар за информатику и рачунарство / Наставник математике
181 Анa Мaрaвић ОШ,,Јовaн Дучић“ Беогрaд /
182 Арпад Пастор ОШ "Свети Сава" Кикинда Професор технике и информатике / Наставник информатике и рачунарства
183 Аца Манић ОШ "Радоје Домановић" Врање професор информатике / професор
184 Барбара Ивковић ОШ Јован Шербановић Крепољин дипломирани историчар, самостални педагошки саветник / наставник историје
185 Барбара Јовчић ОШ ''Аца Синадиновић'' -Лоћика Алексинац Дипломирани биолог мастер / наставник биологије
186 Батица Николић ОШ “Вук Караџић” Сочаница Лепосaвић Лепосавић професор разредне наставе, дипломирани педагог, мастер учитељ, специјалиста методике природе и друштва /
187 Бахрија Сијарић Мастер учитељ /
188 Беатриса Кратовац Селаковић ОШ "Филип Вишњић", Београд Београд професор разредне наставе /
189 Беким Емини ОШ Никола Тесла Винча машински техничар/педагошки асистент
190 Биљана Митрићески Професор географије /
191 Биљана Анђелковић ОШ "Бранко Радичевић", Београд Београд професор разредне наставе /
192 Биљана Антић Секретаријат за за образовање града Београда Београд дипломирани правник
193 Биљана Анушић Професор српске књижевности и језика /
194 Биљана Барловац ОШ ,,Вук Караџић“, Краљево Краљево Директор школепрофесор педагогије /
195 Биљана Бојовић Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу Крагујевац доктор биолошких наука / наставник универзитета доцент
196 Биљана Букинац Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд професор немачког језика и књижевности /
197 Биљана Васић Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Београд магистар фармације/Специјалиста фармације, наставник стручних предмета за област предмета смера фармацеутски техничар /
198 Биљана Војнић Хајдук ОШ "Иван Милутиновић", Суботица Суботица професор разредне наставе /
199 Биљана Вујановић ОШ "Илија Гарашанин", Аранђеловац Аранђеловац професор физике /
200 Биљана Вукосављевић ОШ"Јован Јовановић Змај" Обреновац професор бугарског језика и књижевности / наставник енглеског језика
201 Биљана Вулетић Томић Електротехничка школа „Никола Тесла“, Панчево Панчево Професор српског језика и књижевности /
202 Биљана Вуловић Основна школа Свети Сава, Топоница Самостални педагошки саветник и саветник спољни сарадник / Професор разредне наставе
203 Биљана Гачановић пензионер дипломирани филозоф /
204 Биљана Грујовић Земунска гимназија Београд школски педагог /
205 Биљана Дамњановић Професор биологије /
206 Биљана Димитријевић незапослена дипл. хемичар /
207 Биљана Добрић Гимназија друштвено-језичког и прир одно-математичког смера Косовска Митровица Професор енглеског језика и књижевности / Професор
208 Биљана Ђелић ОШ Лазар Саватић Београд дипломирани математичар/професор математике и информатике /
209 Биљана Ђукић Основна школа Свети Сава Краљево Дипломирани сликар ликовних уметности / Наставник ликовне културе
210 Биљана Ивановић Средења школа Никола Тесла Лепосавић Дипломирани математичар и нформатичар
211 Биљана Ивковић ОШ Јован Јовановић Змај, Обреновац Обреновац педагошки саветник / професор разредне наставе
212 Биљана Јаковљевић Земунска гимназија, Земун Београд дипломирани биолог /
213 Биљана Јовановић Главоњић Медицинска школа "Надежда Петровић" Београд помоћник директора школе
214 Биљана Калафатић ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад дипломирани инжењер електротехнике / наставник информатике и рачунарства
215 Биљана Косић OШ"Вук Караџић" Криваја Професор географије / Наставник географије
216 Биљана Косорић мастер учитељ /
217 Биљана Крстин Основна школа "Васа Живковић" Панчево Дипл. географ / Проф. географије
218 Биљана Крстић Гимназија Бора Станковић Врање дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику / професор рачунарства и информатике
219 Биљана Крстић Прва београдска гимназија Београд дипломирани историчар / професор историје
220 Биљана Лазаревић ОШ „Јосиф Панчић“, Београд Београд Школски педагог /
221 Биљана Лукић Средња школа Милоје Васић Велико Градиште педагошки саветник, професор информатике / наставник рачунарства и информатике
222 Биљана Мандић Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац Крагујевац доктор наука (музичка уметтност) /
223 Биљана Маравић дипломирани психолог /
224 Биљана Марић Еуправа Београд магистар техничких наука, професор информатике / наставних информатике
225 Биљана Марковић Основна школа "Рашка" Рашка Професор информатике и рачунарства / Наставник информатике и рачунарства
226 Биљана Марковић ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд Београд професор српског језика /
227 Биљана Марковић Гочанин Гимназија Врњачка Бања Педагошки саветник / Професор хемије
228 Биљана Марковић Николић Медицинска школа Београд др специјалиста интерне медицине
229 Биљана Марчеља Гимназија "Вук Караџић " Лозница дипломирани инжењер електронике / наставник рачунарства и информатике
230 Биљана Мијаиловић ОШ "Кирило Савић", Ивањица Ивањица професор разредне наставе /
231 Биљана Милојевић Апостоловић Пета београдска гимназија Београд дипломирани психологпедагог/школски психолог /
232 Биљана Мирјанић Богданов ОШ Вук Караџић Београд наставник разредне наставе
233 Биљана Митровић ОШ „Аца Милосављевић“ Београд Наставник биологије /
234 Биљана Михаиловић ОШ „Јован Ристић“, Београд Београд Дипломирани школски психологпедагог /
235 Биљана Мичић Гимназија Лесковац Лесковац магистар филолошких наука / наставник српског језика и књижевности
236 Биљана Николић Филолошка гимназија, Београд Београд магистар психологије/Наставник психологије и стручни сарадник /
237 Биљана Нишавић Gimnazija ,,Takovski ustanak Gornji Milanovac Prof. engleskog jezika i knjiž. / direktor škole
238 Биљана Поповић ОШ "Дринка Павловић", Београд Београд професор разредне наставе /
239 Биљана Пршић Gimnazija Kruševac Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost / Profesor engleskog jezika
240 Биљана Радовић Гимназија 20. октобар Бачка Паланка / дипломирани психолог
241 Биљана Радојковић ПУ ЂУРЂЕВАК Младеновац дипломирани педагог / дипломирани педагог
242 Биљана Радосављевић ОШ Мирослав Антић Београд дипломирани педагог / педагог
243 Биљана Ристић Ужичка гимназија Ужице Дипломирани инжењер организационих наука смер информациони системи и технологије / Наставник рачунарства и информатике
244 Биљана Ристић професор разредне наставе /
245 Биљана Станковић Филозофски факултет, Универзитет у Београду Београд доктор психологије /
246 Биљана Стојановић Центар за образовне политике Београд дипломирани историчар
247 Биљана Стојичић Земунска гимназија, Земун Београд професор физике/професор физике /
248 Биљана Стојковић Биолошки факултет, Београд Београд доктор биолошких наука /
249 Биљана Тодоровић ОШ Сава Ковачевић Михајловац педагошки саветник / професор разредне наставе
250 Бисерка Симић О.Ш.Десанка Максимовић Косовска Каменица дипломирани физичар / професор физике
251 Бланка Богуновић Факултет музичке уметности, Београд Београд Редовни професор психологије и педагогије /
252 Бобан Илић ЕТШ “Никола Тесла”, Ниш Ниш дипл. инж. електротехнике /
253 Бобан Јовановић ОШСретен Младеновић Мика Ниш професор разредне наставе / учитељ
254 Бобан Марић „Техноарт Београд“ школа за машинство и уметничке занате, Београд Београд Дипломирани машински инжењер /
255 Бобан Милошевић Прва техничка школа “М. Миланковић”, Ниш Ниш дипл. машински инжењер /
256 Богдан Кајснер Гимназија Лесковац Лесковац дипломирани молекуларни биолог и физиолог / професор биологије
257 Богданка Ћурчић Танди Средња школа, Нови Бечеј Нови Бечеј дипл. инж. текстилног инжењерства /
258 Богољуб Лазаревић Минстарство просвете, науке и технолошког развоја Београд самостални саветник / проф. историје
259 Божана Вуковић Београд Дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа /
260 Божидар Јовановић NNK CONSULTING Обреновац мастер комуниколог
261 Божидар Јовановић доктор наука /
262 Божидар Милановић ОШ Коста Ђукић Младеновац дипломирани математичар / професор математике
263 Божидар Петровић ОШ Стана Бачанин Лешак професор енглеског језика и кнјижевности / наставник енглеског језика
264 Бојан Вукелић МШ „Коста Манојловић“, Земун, Београд Београд Наставник саксофона /
265 Бојан Ђорђевић Филолошки факултет, Београд Београд Ванредни професор /
266 Бојан Илић ОШ" Јастребачки партизани" Мерошина професор математике
267 Бојан Младеновић Гимназија Параћин Параћин дипл. инг. електротехнике / наставник рачунарства и информатике
268 Бојан Муврин Гимназија Зајечар Зајечар Дипломирани инжењер за информационе системе / Власник и директор Д.О.О. ПроХАРД Зајечар и професор у Гимназији Зајечар
269 Бојан Радић Шумарски факултет Универзитета у Београду Београд дипломирани машински инжењер
270 Бојан Рогановић Дипломирани биолог /
271 Бојан Савић Доктор економских наука /
272 Бојан Чолак Институт за књижевност и уметност Београд Доктор филолошких наука /
273 Бојана Купусинац ПУ Полетарац Оџаци дипломирани педагог / педагог
274 Бојана Бојић ЕТШ “Никола Тесла”, Београд Београд дипл. инж. електротехнике /
275 Бојана Боровићанин Природно-математички факултет Крагујевац доктор математичких наука
276 Бојана Ђоковић ОШ Свети Сава Косовска Митровица професор српског језика и књижевности
277 Бојана Луковић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд саветница
278 Бојана Митрићески Анђелковић Професор географије /
279 Бојана Молнар ОШ 2. октобар Зрењанин Дипломирани биолог, педагошки саветник / Наставник биологије
280 Бојана Молнар ОШ 2. октобар Зрењанин дипломирани биолог
281 Бојана Сатарић Средња школа за економију, право и администрацију, Београд Београд дипломирани инжењер електротехнике /
282 Бојана Стајкић Филозофски факултет Београд истраживач сарадник
283 Бојана Ступар Професор разредне наставе /
284 Бојана Тешић ОШ Карађорђе Београд мастер професор српског језика и књижевности
285 Бојана Томић ОШ Васа Чарапић Бели Поток/Београд педагошки саветник / дипломирани педагог
286 Бојкица Искреновић ОШ „ Васа Пелагић“, Београд Београд дипломирани географ /
287 Боран Милићевић ОШ "3. октобaр" Бор Бор тио/информатика /
288 Боривоје Лаловић МШ „Коста Манојловић“, Београд Београд наставник контрабаса /
289 Борис Јашовић Железничка техничка школа, Београд Београд дипломирани социолог /
290 Борис Лемајић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник џез гитаре /
291 Борис Пендељ Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду Београд професор латинског језика /
292 Борис Рајковић ОШ Свети Сава Читлук, Крушевац професор разредне наставе / професор разредне наставе учитељ
293 Борисав Станичков / / / / /
294 Борислав Миљковић МШ „Мокрањац“, Краљево Краљево наставник дрвених народних инструмената и гусле /
295 Борислав Гајић доктор наука /
296 Борислав Јеринић ОШ Соња Маринковић Нови Сад Професор геограгије / Наставник географије
297 Борислав Ракочевић XIV београдска гимназија Београд дипломирани професор немачког језика и књижевности / наставник немачког језика
298 Борислав Светозаревић Београд дипломирани географ /
299 Борислав Станичков пензионер Сомбор дипломирани политиколог
300 Борка Поповић Пета београдска гимназија, Београд Београд наставник енглеског језика /
301 Борко Зечевић Гимназија, Рашка Рашка магистар сликарства /
302 Босиљка Јовановић Професор математике и информатике /
303 Бошко Милосављевић Земунска гимназија Београд професор српског језика и књижевности
304 Бошко Радовановић Средња техничка ПТТ школа Београд магистар техничких наука / наставник
305 Брана Косановић Медицинска школа "Београд", Београд Београд дипломирани биолог /
306 Бранијета Конџуловић Техничка школа за дизајн коже, Београд Београд Наставник српског језика и књижевности /
307 Бранимир Вукчевић Угоститељска школа, Врњачка Бања Врњачка Бања дипл. психолог /
308 Бранимир Здравковић дипломирани инжењер организационих наука одсек за информационе системе и технологије /
309 Бранислав Бројчин Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд редовни професор/дефектолог
310 Бранислав Вељковић ОШ "Вук Караџић" Велика Грабовница 16221 Велика Грабовница дипломирани инжењер индустријског менаџмента / наставник у основној школи
311 Бранислав Јовановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд Дипломирани физичар, спец информатике / Просветни саветник
312 Бранислав Минчић ОШ Соња Маринковић Нови Сад саветник спољни сарадник / наставник Српског језика и књижевности
313 Бранислав Мињовић професор албанског језика и књижевности /
314 Бранислав Ранђеловић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд доктор техничких наука
315 Бранислав Чабаркапа Прва економска школа Београд професор српског језика и књижевности
316 Бранислава Ђого ОШ,,Јовaн Дучић“ Беогрaд Београд професор разредне наставе /
317 Бранислава Буквић OS Jan Cajak Backi Petrovac Nastavnica srpskog jezika / Profesor
318 Бранислава Ђорђевић ОШ „Јован Дучић“, Београд Београд професор разредне наставе /
319 Бранислава Ивковић Економско-трговинска школа, Бечеј Бечеј дипломирани економиста /
320 Бранислава Крунић ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд Београд Професор техничког и информатичког образовања /
321 Бранислава Цуцић Топалов ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш професор разредне наставе / професор разредне наставе
322 Бранка Јовановић ОШ "Лазар Саватић", Земун Београд професор разредне наставе /
323 Бранка Анђеловић ОШ " Соња Маринковић", Суботица Суботица наставник разредне наставе /
324 Бранка Бешлић ОШ Иван Горан Ковачић Суботица в.д.директора школе / стручни сарадник психолог
325 Бранка Граховац ПУ „Драгољуб Удицки“, Кикинда Кикинда Стручни сарадник психолог /
326 Бранка Ивковић-Петронић магистар музичке уметности /
327 Бранка Јаковљевић ОШ Деспот Стефан Лазаревић Београд дипломирани машински инжењер ваздухопловни смер, Професор техничког образовања /
328 Бранка Јемуовић Дванаеста гимназија Београд Дипломирани географ / Наставник географије
329 Бранка Мандић ООШ "Владислав Рибникар", Београд Београд магистар уметности из области сликарства /
330 Бранка Матијевић Основна школа Бранко Радичевић Београд Педагошки саветник / Професор разредне наставе
331 Бранка Миливојевић Гимназија Крушевац Крушевац дипломирани математичар / професор математике и рачунарства и информатике
332 Бранка Настасијевић Дипломирани биолог /
333 Бранка Радовановић OŠ Sveti Sava Bačka Palanka profesor razredne nastave / učiteljica
334 Бранка Радуловић Научни сарадник /
335 Бранка Ранчић ЕТШ “Никола Тесла”, Београд Београд дипл. инж. електротехнике/Наставник електротехничке групе предмета /
336 Бранка Станојевић ПУ „Ђурђевдан“, Крагујевац Крагујевац Педагог /
337 Бранка Стојић Вуковић ОШ Бранислав Нушић Београд дипломирани педагог
338 Бранка Томановић професор разредне наставе /
339 Бранка Шегрт пензионер Београд дипломирани биолог
340 Бранкица Пажун Доктор економских наука /
341 Бранкица Петковић ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац Књажевац Дипломирани математичар за рачунарство и информатику/наставник математике и информатике /
342 Бранкица Потић ОШ Десанка Максимовић Зајечар професор енглеског језика / наставник енглеског језика
343 Бранкица Ристић Дом ученика средње ПТТ школе, Београд Београд Стручни сарадник психолог /
344 Бранко Кљаић Omega Business Development d.o.o. Београд дипломирани инжењер електротехнике
345 Бранко Кљаић Omega Business Development d.o.o. Београд Дипломирани инжењер електротехнике /
346 Бранко Мићовић Прва основна школа краља Петра другог Ужице Дипломирани математичар / Наставник математике и рачунарства
347 Бранко Поповић Политехничка школа, Крагујевац дипл. машински инжењер /
348 Бранко Рајчић Средња школа „Свети Трифун“ Александровац Александровац дипл.инжењер пољопривреде /
349 Бранко Филиповић Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац директор Центра
350 Братислав Димитријевић Техничка школа Пирот Пирот дипломирани педагог /
351 Братислав Костић ОШ "Свети Сaвa" Пирот Пирот разредна настава /
352 Брaнко Мићовић Првa основнa школa крaљ Петaр II Ужице Ужице дипломирани математичар професор математике и рачунарства /
353 Будимир Лазић Дипломирани хемичар /
354 Валентина Антић ОШ „Јосиф Панчић“, Београд Београд Дипломирани психолог /
355 Валентина Богићевић Специјалистичка ординација за физикалну медицину и рехабилитацију "Valmedic", Београд Београд Лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације /
356 Валентина Вељковић Николић ОШ "Десанка Максимовић", Ниш Ниш дипломирани филолог за српски језик и књижевност /
357 Валентина Вићовац Гимназија Младеновац Београд дипломирани педагог и специјалиста из области медијације
358 Валентина Грбић ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац дипломирани психолог / стручни сарадник
359 Валентина Добријевић Дванаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани математичар /
360 Валентина Ђоковић ОШ Јошаничка Бања Јошаничка Бања професор енглеског језика и књижевности / наставник енглеског језика
361 Валентина Паровић Гимназија Урош Предић Панчево мр, самостални педагошки саветник / професор
362 Валентина Петровић ПУ "Лане" Београд Алексинац / мастер психолог
363 Валерија Живковић ОШ Рада Миљковић Јагодина Педагошки саветник / Дипломирани психолог, мастер
364 Валерија Николић ОШ,, Братство-јединство'' Сомбор магистар методичкодидактичких наука разредне наставе / професор разредне наставе
365 Вања Белецки ОШ „Раде Драинац“, Борча, Београд Београд професор разредне наставе /
366 Вања Јеремић ОШ Анта Богићевић, Лозница; Гимназија Вук Караџић Лозница Лозница дипломирани педагог / педагог
367 Вања Јовановић Алфа универзитет, Београд;„Техноарт Београд“ школа за машинство и уметничке занате, Београд Београд Ванредни професор на високошколској установи и наставник уметничких предмета у средњем стручном образовању /
368 Вања Станков Дипломирани економиста за међународне финансије /
369 Вања Танасковић Гимназија биологија /
370 Васко Николов Шумарска школа, Краљево Краљево дипл.инж.архитектуре /
371 Вела Чоја Средња техничка ПТТ школа Београд, Здравка Челара 16 самостални педагошки саветник / дипломирани инжењер електротехнике
372 Велибор Филиповић ОШ „Свети Сава“, Бајина Башта; Гимназија „Јосиф Панчић“, Бајина Башта Бајина башта дипломирани музички педагог, мастер/Наставник музичке културе /
373 Велиборка Пешић дипломирани математичар /
374 Велимир Николић О. Ш. проф. Ибрахим Кељменди Прешево Наставник српског као нематерњег језика / Професор разредне наставе
375 Велина Стојковић Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште Самостални педагошки саветник / професор енглеског језика
376 Велиша Јоксимовић Министратсво просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Пожаревац Пожаревац магистар филолошких наука / професор српског језика и књижевности
377 Вељко Алексић Факултет техничких наука, Чачак Чачак доктор наукаметодика наставе /
378 Венера Арсенов Бојовић мастер професор језика и књижевности /
379 Вера Бојовић пензионер дипломирани физичар /
380 Вера Дивац Доктор наука Хемијске науке /
381 Вера Дујаковић Прва нишка гимназија Стеван Сремац Ниш Дипломирани историчар / Наставник историје
382 Вера Ђорђевић Пензионер Дипломирани биолог /
383 Вера Еркић ЕТШ “Михајло Пупин”, Нови Сад Нови Сад мастер инж. електротехнике /
384 Вера Исаиловић ОШ Стеван Чоловић Ариље педагошки саветник / дипломирани историчар
385 Вера Коџо Друга економска школа Београд дипломирани економиста / наставник
386 Вера Миланов Предшколска установа Лане Гроцка Гроцка васпитач / васпитач
387 Вера Милићевић Техничка школа Лозница педагошки саветник, саветник спољни сарадник, дипломирани грађевински инжењер / Професор стручних предмета грађевинске струке
388 Вера Савић Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Јагодина доктор филолошких наука/Наставник страног језика (енглески језик са методиком) /
389 Вера Стојановић ЕТШ "Никола Тесла" Ниш наставник стручних предмета
390 Вера Стојшић Гашпаровски ОШ"Јован Јовановић Змај", Сремска Каменица Сремска Каменица наставник разредне наставе /
391 Верица Арула ОШ Бранислав Нушић Београд Професор српскиг језика и књижевности / Наставник српскиг језика и књижевности
392 Верица Лукић ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“, Јадранска Лешница Јадарска Лешница Професор разредне наставе /
393 Верица Марковић ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд Београд дипломирани математичар професор математике и рачунарства /
394 Верица Миловановић - Аврамовић Ваљевска гимназија Ваљево Дипломирани биолог / Наставник биологије
395 Верица Петровић Школа за дизајн текстила Београд наставник текстилне групе предмета
396 Верица Протић Саобраћајна школа Пинки , ОШ Јован Поповић Нови Сад Педагошки саветник, Просветни саветник спољни сарадник / Професор руског језика и руске књижевности
397 Верица Ристић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник тромбона и за тубу /
398 Верица Фаркаш ОШ "Владимир Назор", Ђурђин Ђурђин професор разредне наставе /
399 Весела Милинковић ОШХалифа бин Заид Ал Нахјан Дојевиће дипломирани биолог / наставник биологије
400 Веселинка Јурић ОШ Филип Вишњић Београд Дипломирани учитељ / Наставник разредне наставе
401 Веселинка Милетић нaстaвник мaтемaтике у пензији Београд нaстaвник мaтемaтике у пензији
402 Веселинка Станковић-Илић ОШ "Десанка Максимовић", Чокот Чокот дипломирани математичар /
403 Веселка Сантини Дипломирани филозоф /
404 Весна Вајс ОШ "Сечењи Иштван", Суботица Суботица професор српског језика и књижевности, директор /
405 Весна Ђорђевић Институт за српски језик и књижевност Београд дипломирани филолог српског језика и књижевностимастер /
406 Весна Илић Гимназија, Параћин Параћин дипломирани психолог /
407 Весна Картал Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Београд професор разредне наставе /
408 Весна Којовић Седма београдска гимназија, Београд Београд дипломирани филолог српског језика и књижевностимастер /
409 Весна Крајишник Филолошки факултет, Универзитет у Београду Београд доктор филолошких наука, ванредни професор /
410 Весна Никитовић Гимназија "Жарко Зрењанин", Врбас Врбас професор информатике /
411 Весна Николовски Трећа београдска гимназија, Београд Београд професор немачког језика и књижевности /
412 Весна Петровић ОШ "Вук Караџић", Рипањ Београд специјалиста методике наставе ПД,професор разредне наставе /
413 Весна Поповић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд магистар филолошких наука /
414 Весна Радуловић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд професор педагогије /
415 Весна Симић Рачунарска гимназија, Београд Београд дипломирани музичар педагог /
416 Весна Ацковић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани етномузиколог
417 Весна Бјелић Професор шпанског језика и хиспанских књижевности /
418 Весна Богићевић ОШ,,Браћа Вилотијевић,, Краљево професор педагогије / школски педагог
419 Весна Божиновић ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац Књажевац Дипломирани правник /
420 Весна Димитријевић ОШ ,,Лаза Костић Београд др историјских наука, саветник спољни сарадник / професор историје
421 Весна Димитријевић ОШ,,Вук Стефановић Караџић Крагујевац професор српског језика и књижевности,мастер учитљ / наставник српског језика и књижевности
422 Весна Дрљача ОШ „Бранко Радичевић“, Мали Зворник Мали Зворник професор разредне наставе /
423 Весна Ђорђевић Гимназија Бора Станковић Врање дипломирани математичар за рачунарство и информатику / професор математике
424 Весна Жунић-Павловић Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд Београд Редовни професор /
425 Весна Златаровић ЦИП-Центар за интерактивну педагогију Београд Мастер психологије / Психолог
426 Весна Јеремић Дипломирани биолог /
427 Весна Јовановић Основна школа "Јосиф Костић" Лесковац професор разредне наставе / професор разредне наставе
428 Весна Јовицки Школска управа Нови Сад, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Нови Сад професор педагогије и психологије / просветни саветник
429 Весна Јокић „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд дипл.економиста /
430 Весна Јоцић ОШ „Младост“, Београд Београд Професор физичког васпитања /
431 Весна Кљуковница професор енглеског језика и књижевности /
432 Весна Костић ОШ „Јован Дучић“, Београд Београд дипломирани историчар, наставник историје /
433 Весна Краварушић Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Алексинац Професор струковних студија, др педагошких наука /
434 Весна Лазаревић ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“, Крупањ Крупањ Професор разредне наставе, специјалиста методике наставе математике /
435 Весна Ломпар Филолошки факултет, Универзитет у Београду Београд доктор филолошких наука /
436 Весна Лучић Основна школа Стари град Ужице педагошки саветник / професор историје
437 Весна Макрагић ОШ ,,Вук Караџић Крушевац дипломирани биолог / професор биологије
438 Весна Маринковић Математички факултет Београд доцент
439 Весна Марић Школа за дизајн текстила, Београд Београд дипл. инж. за дизајн и пројектовање /
440 Весна Марјановић ОШ,,Чегар'' Ниш Професор технике и информатике, дипломирани машински инж. / Наставник информатике, наставник технике и технологије, наставник техничког васпитања
441 Весна Миленковић Основна школа ,,Страхиња Поповић Дворане професор разредне наставе / директор
442 Весна Миленковић ОШ "Вук Караџић", Житковац Житковац магистар науке животне средине /
443 Весна Миленковић OШ ,,Свети Сава'' Пожаревац педагошки саветник и специјалиста за менаџмент у образовању / професор
444 Весна Милеуснић ОШ „Јовaн Стеријa Поповић“ Беогрaд Београд професор разредне наставе /
445 Весна Миловић Гимназија Зајечар Зајечар Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику / Професор Рачунарства и информатике
446 Весна Митровић Дипломирани музички педагог /
447 Весна Михаиловић Школа-Дрво арт Београд инжењер пејзажне архитектуре /
448 Весна Муратовић Дробац Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ШУ Београд Београд просветни саветник / професор српског језика и књижевности
449 Весна Недељковић ОШ Мика Петровић Алас, Београд Београд професор српског језика и књижевности /
450 Весна Никитовић Гимназија Жарко Зрењанин Врбас професор информатике / професор рачунарства и информатике
451 Весна Николовски Трећа београдска гимназија Београд наставник у гимназији / професор немачког језика
452 Весна Петровић ОШ Вук Караџић Рипањ Рипањ самостални педагошки саветник / професор разредне наставе
453 Весна Петровић Основна школа ,,Петар Петровић Његош“ Зрењанин наставница српског језика и књижевности
454 Весна Пијевац Трговачка школа Београд дипломирани економиста, наставник економске групе предмета /
455 Весна Пјевац Средња туристичка школа Београд дипломирани економиста
456 Весна Поповић ШУ Зрењанин/Панчево Панчево саветник/просветни саветник / професор разредне наставе/магистар филолошких наука
457 Весна Радонић ОШКраљ Петар Први Београд педагошки саветник / педагог
458 Весна Радуловић МПНТР ШУ Нови Сад Нови Сад саветник / педагог/просветни саветник
459 Весна Рашковић Пета београдска гимназија Београд наставница историје
460 Весна Симић ОШ „Драган Лукић“, Београд Београд Наставник музичке културе /
461 Весна Станисављевић дипломирани графичар, примењена графика /
462 Весна Станојевић ЕТШ “Михајло Пупин”, Нови Сад Нови Сад дипл. инж. електротехнике и рачунарства /
463 Весна Станојевић Основна школа ,,Чегар" Ниш професор југословенских књижевности и опште књижевности / наставник Српског језика и књижевности
464 Весна Станојевић ОШ Милена Павловић Барили Београд дипл.математичар за теоријску математику и примене / наставник математике
465 Весна Тепавац Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун Београд Доктор медицине, специјалиста интерне медицине наставник стручних медицинских предмета у средњој медицинској школи /
466 Весна Тодоровић Угоститељско-туристичка школа, Београд Београд Диплонирани економиста наставник економске/туристичке групе предмета /
467 Весна Тодорчевић доктор математике /
468 Весна Трифуновић Доктор социолошких наука /
469 Весна Филиповић Средња туристичка школа, Београд Београд дипл. економиста /
470 Весна Филиповић Петровић ОШ Васа Пелагић Лесковац Лесковац магистар дидактичкометодичких наука и самостални педагошки саветник / школски библиотекар
471 Весна Хлавати-Ширка ОШ ,,Стевица Јовановић'' Панчево Доктор наукаеколошке науке / Професор биологије
472 Весна Цветановић ОШ Жарко Зрењанин Нови Сад / дипломирани економиста, мастер лидерство у образовању
473 Весна Цолић Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад Нови Сад доктор педагошких наука / професор струковних студија
474 Весна Шавија Школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом „6. октобар” Кикинда стручни сарадник - педагог
475 Весна Шапоњић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани педагог
476 Весна Шапоњић ОШ Чибуковачки партизани Краљево самостални педагошки саветник / педагог
477 Весна Шкара Професор разредне наставе /
478 Викторија Костић професор разредне наставе /
479 Виолета Марковић ОШ "Илија Гарашанин", Гроцка Београд професор техничког образовања /
480 Виолета Алексић ОШ "Светозар Марковић" Лесковац професор српског језика и књижевности / наставник
481 Виолета Алфелди OOŠ ,, Vladislav Ribnikar Beograd profesor razredne nastave / učiteljica
482 Виолета Бранковић Професор технике и информатике /
483 Виолета Врцељ Одри Предшколска установа Наша радост Суботица дипломирани педагог / Педагог
484 Виолета Давидовић ОШ Аца Алексић Александровац професор разредне наставе / наставник разредне наставе
485 Виолета Димић ЕТШ “Никола Тесла”, Ниш Ниш дипл. инж. електронике за рачунарску технику /
486 Виолета Живковић Основна школа " Стеван Јаковљевић" Параћин педагошки саветник / професор разредне наставе
487 Виолета Јовановски професор разредне наставе /
488 Виолета Карановић ОШ Филип Кљаић Фића српски језик /
489 Виолета Кецман Пета београдска гимназија Београд местер другог степена теорије драмских уметности, медија и културе / професор српског језика и књижевности
490 Виолета Мајски ОШ "Доситеј Обрадовић" Сомбор Мастер професор информатике и технике / Професор информатике и рачунарства
491 Виолета Марјановић професор разредне наставе /
492 Виолета Марковић ОШ,,Илија Гарашанин" Гроцка Професор техничког образовања / наставник
493 Виолета Панчић Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Ниш Дипломирани психолог /
494 Виолета Симић Гимназија Зајечар Зајечар Професор српског језика и књижевности / Професор српског језика и књижевности
495 Виолетa Кaрaновић ОШ Филип Кљaић Фићa Беогрaд Београд /
496 Вишња Васиљевић ОШИво Андрић Радинац, Смедерево дипломирани историчар / професор Историје
497 Вишња Ђорђић Факултет спорта и физичке културе Нови Сад редовни професор
498 Вишња Минчев Железничка техничка школа, Београд Београд професор енглеског језика и књижевности /
499 Вишња Ракић Министарство унутрашње и спољне трговине Београд помоћник министра
500 Владан Младеновић Алексиначка гимназија и ОШ "Иван Вушовић", Ражањ Ражањ наставник физике, информатике и тио /
501 Владан Веснић Техничка школа, Пожега Пожега дипл. машински инжењер /
502 Владан Ивановић Доктор економских наука /
503 Владан Јовановић Доктор филолошких наука /
504 Владан Миљковић ОШ „Стеван Синђелћ“ Београд Дипломирани историчар /
505 Владан Младеновић ОШ Иван Вушовић Ражањ /Алексиначка гимназија Алексинац дипломирани физичар/проф физике и технике / професор физике/наставник Техничког
506 Владан Ницовић Економска школа, Чачак Чачак директор школе /
507 Владан Пејовић Гимназија Краљево дипломирани физичар / наставник физике
508 Владан Радевић Ваздухопловна академија, Београд Београд дипл. машински инжењер /
509 Владан Сеизовић Школска управа Краљево Краљево саветник / просветни саветник
510 Владана Нушић Филолошка гимназија, Београд Београд дипломирани математичар, наставник рачунарства и информатике /
511 Владета Милин Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд доцент
512 Владимир Ђоковић Институт за нуклеарне науке "Винча", Београд Београд доктор физичких наука /
513 Владимир Филиповић ОШ "Милан Ракић" Медошевац Професор историје / Професор историје
514 Владимир Бојковић Le ARNY doo Beograd Београд дипломирани правник
515 Владимир Вулетић Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд Доктор социолошких наука /
516 Владимир Копривица Факултет за спорт Унион Београд редовни професор
517 Владимир Марић Гимназија Урош Предић Панчево Дипломирани физичар / Наставник физике
518 Владимир Михаиловић ОШ Николај Велимировић Шабац Професор математике и информатике / Наставник математике
519 Владимир Мраовић ОШ „Дринка Павловић“, Београд и Прва економска школа, Београд Београд професор физичког васпитања /
520 Владимир Нинковић Шабачка гимназија Шабац Дипломирани информатичар / Наставник рачунарства и информатике
521 Владимир Пантелић TCOM, Београд Београд тренер, администратор /
522 Владимир Полић Мастер професор географије /
523 Владимир Поломац Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Крагујевац ванредни професор
524 Владимир Ристановић Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Београд дипл. правник /
525 Владимир Ристановић Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд Београд доктор економских наука /
526 Владимир Трипковић Телетрадер доо, предузеће за развој софтвера Београд дипл. инг. саобраћаја / Програмер
527 Владимир Чабрић Прва техничка школа Крагујевац мастер српског језика и књижевности
528 Владимир Шегрт Универзитетски спортски савез Београд Београд Специјалиста струковни менаџер /
529 Владимир Шереметов Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ Професор технике и информатике / Наставник предметне наставе
530 Владислав Марјановић Доктор економских наука /
531 Владица Илић Trip-Avantura Београд Београд дипломирани музичар
532 Владица Перић Гимназија-Косовска Каменица Косовска Каменица Дипломирани хемичар / Проф. хемије
533 Владица Стојановић Дипломирани инжењер машинства /
534 Владо Стијеповић Дом ученика средњих школа Београд, Београд Београд Професорваспитач/професор спорта и физичког васпитања /
535 Власта Орчић ОМШ „Јосип Славенски“, Нови Сад наставник солфеђа и теорије /
536 Војин Недељковић Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду Београд професор латинског језика /
537 Војислав Андрић Ваљевска гимназија, Ваљево Ваљево доктор методике математике /
538 Војислав Божанић Факултет организационих наука, Београд Београд Доктор техничких наука, ванредни професор универзитета /
539 Војислав Калезић ОШ „Свети Сава“, Београд Београд Професор физичке културе /
540 Војислав Мрђа БЕМ доо Београд Београд Инг геологије /
541 Војислава Ћирић ГТШ “Бранко Жежељ”, Београд Београд дипл. инж. архитектуре /
542 Војислaв Илић ОШ „Милутин и Дрaгињa Тодоровић“ Крaгујевaц Крагујевац ликовна култура /
543 Вујадин Здравковић Основна школа "Јован Поповић" Нови Сад Мастер професор биологије / Наставник биологије
544 Вук Јовановић Тринаеста београдска гимназија, Београд Београд МА религиолог, дипломирани теолог /
545 Вук Рајовић Едукативни центар НТЦ Нови Сад доктор наука технолошког инжењерства
546 Вук Рогановић ГХМШ Милутин Миланковић Београд наставник-геолошке групе предмета
547 Вукица Грбић Земунска гимназија Београд, Земун Дипломирани математичар, смерМатеметика и информатика са применом рачунара / наставник рачунарства и информатике
548 Вукица Павловић ПУ „Перка Вићентијевић“, Обреновац Београд Мастер васпитач /
549 Вукица Станојевић-Момчиловић Техничка школа „23. мај“, Панчево Панчево Наставник стручних предмета /
550 Вукосава Ракић ОШ "Ђура Јакшић", Каћ Каћ професор српског језика /
551 Вучина Раичевић пензионер доктор филолошких наука/Професор универзитета у пензији /
552 Вaњa Тaнaсковић Гимнaзијa Ниш Ниш /
553 Габриела Галус ОШ Стеван Сремац Сента Специјалиста дидактичких методичких науке у области разредне наставе методике специјалног рада са де / Професор разредне наставе
554 Габријела Косо МШ „Исидор Бајић“, Нови Сад Нови Сад наставник фагота /
555 Гајин Цветкоски ОШ ,,Исидора Секулић Панчево професор разредне наставе, педагошки саветник / наставник разредне наставе
556 Галина Суботин ОМШ „Јосип Славенски“, Нови Сад Нови Сад наставник тамбуре /
557 Георгина Миладиновић ОШ „Филип Кљајић Фића“, Београд Београд Дипломирани педагог /
558 Гизела Берзе О.Ш. Стеван Сремац Сента Р.Ј. 11. новембар Мастер учитељ / Професор разредне наставе
559 Гојко Калајџић доктор математичких наука /
560 Гојко Скорић Графичко медијска школа Београд наставник практичне наставе
561 Горан Илић ОШ "Стана Бачанин" Лешак дипломирани графичар / Наставник ликовне културе
562 Горан Јовишић Карловачка гимназија, Сремски Карловци Сремски Карловци професор информатике /
563 Горан Бандовић ОШ „Ј.Ј.Змај“, Економско-трговинска школа Врање Професор француског језика и књижевности / Професор предметне наставе
564 Горан Боканић ОШ ''Стевица Јовановић'' Панчево Мастер професор информатике и технике / Наставник технике и технологије
565 Горан Вилотијевић Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов Вршац Доктор педагошких наука / Професор педагогије
566 Горан Гојков ОШ "Вук Караџић" Кикинда Мастер професор информатике и технике / Наставник технике и технологије и информатике и рачунарства
567 Горан Дујковић ОШ "Радојка Лакић", Београд Београд дипломирани историчар /
568 Горан Јовишић Карловачка гимназија Сремски Карловци Професор информатике / Професор информатике
569 Горан Јоксимовић Министарство просвете науке и технолошког развоја - Школска управа Крагујевац Крагујевац виши саветник / просветни саветник
570 Горан Костић Професор географије /
571 Горан Манојловић ОШ "Љубица Радосављевић Нада", ОШ "Љуба Нешић" Зајечар мастер професор технике и информатике / наставник
572 Горан Милић ОШ "Бранко Радичевић", Батајница, Београд Београд дипломирани физичар /
573 Горан Милић OШ "Бранко Крсмановић" Сикирица Дипломирани географ / Професор географије
574 Горан Милићев XIV београдска гимназија Београд дипломирани биолог / наставник биологије
575 Горан Недовић Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд редовни професор
576 Горан Петковић ош ,,Вељко Дугошевић``- Ранилуг Ранилуг професор разредне наставе / учитељ
577 Горан Петровић ЕТШ “Мија Станимировић”, Ниш Ниш дипл. инж. електротехнике /
578 Горан Петровић ОШ "Младост", Београд Београд магистар наука физичке културе /
579 Горан Попарић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
580 Горан Ројевић Хуманитарна организација Дечје срце Београд дипломирани дефектолог
581 Горан Самарџић професор физичке културе /
582 Горан Сегера ОШ "Краљ Александар Први", Пожаревац Пожаревац дипломирани професор физичке културе /
583 Горан Станојевић Средња техничка ПТТ школа Београд самостални педагошки саветник / дип. инж. саобраћаја
584 Горан Стојановић Гимназија Крушевац Дипломирани инжењер електротехнике / Наставник
585 Горан Царевић ОШ"Лаза Костић" Нови Београд Професор разредне наставе / Наставник
586 Горана Петровић OŠSimeon Aranicki Stara Pazova dipl. filolog opšte lingvistike / Nastavnik engleskog jezika
587 Гордана Мишчевић Кадијевић доктор дидактичко методичких наука /
588 Гордана Алексић Sportska gimnazija Beograd diplomirani astrofizičar / profesor fizike
589 Гордана Беквалац Гимназија Светозар Марковић, Нови Сад Нови Сад професор физике / наставник физике
590 Гордана Вучинић ОШ ,, Јован Цвијић Зубин Поток професор разредне наставе / учитељица
591 Гордана Гајић ОШ „Светозар Милетић”, Београд Београд професор разредне наставе /
592 Гордана Даниловић Ужичка гимназија Ужице Професор / Професор српског језика и књижевности
593 Гордана Ђорђевић П.У. Др Сима Милошевић Земун дипломирани педагог, специјалиста управљања пројектима / стручни сарадник педагог
594 Гордана Ђурковић ОШ,,Илија Гарашанин" Аранђеловац дипломирани информатичар / наставник математике
595 Гордана Јаневска ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар", Књажевац Књажевац професор разредне наставе /
596 Гордана Јауковић Народна банка Србије Београд виши стручни сарадник
597 Гордана Јованов Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Београд Београд Наставник стручних предмета прехрамбене струке /
598 Гордана Јовић ОШ "Краљ Александар I", Нови Београд Београд професор физике и хемије за основну школу /
599 Гордана Јосимов ОШ "Руђер Бошковић", Београд Београд професор разредне наставе /
600 Гордана Карапанџић Гимназија Краљево Педагошки саветник сарадник / Наставник италијанског и латинског језика
601 Гордана Косановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани психолог
602 Гордана Крсмановић Техничка школа ГСП, Београд Београд Наставник филозофије /
603 Гордана Марковић Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд Београд дипл.грађевински инжењер/Наставник стручних предмета /
604 Гордана Марковић ОШ „Стеван Сремац“, Београд Београд дипломирани историчар/Наставник историје /
605 Гордана Марковић-Сакић Основна школа Анта Богићевић Лозница педагошки саветник / школски психологпедагог
606 Гордана Матијевић ОШ „Стефан Дечански“, Београд Београд Школски педагог /
607 Гордана Матић Доктор биолошких наука /
608 Гордана Мијаиловић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Ссирмијум Сремска Митровица доктор педагогије / професор
609 Гордана Миловановић Економска школа "Ваљево", Ваљево Ваљево дипломирани педагог /
610 Гордана Митровић пензионер Београд магистар техничких наука
611 Гордана Митровић у пензији магистар техничких наука /
612 Гордана Мићић OШ "Доктор Јован Цвијић" Зрењанин професор / професор разредне наставе
613 Гордана Николић Педагошки факултет, Сомбор Сомбор доктор дефектолошких наука /
614 Гордана Одовић Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд Београд Доктор дефектолошких наука /
615 Гордана Петровић Машинска техничка школа 14.октобар Краљево Диоломирани машински инжењер / Наставник стручних предмета
616 Гордана Петровић ОШ "Никола Тесла", Скела Скела професор разредне наставе /
617 Гордана Петровић ПУ Савски венац Београд Директор Установе / Васпитач
618 Гордана Поповић ОШ ,,Ћирило и Методије Београд специјалиста наставе математике / наставник математике
619 Гордана Поповић Божанић Економска школа, Чачак Чачак педагошки саветник /
620 Гордана Ракић ПУ „11. април“, Београд Београд Педагог, стручни сарадник /
621 Гордана Рацков ОШ Свети Сава Кикинда Доктор наука методика наставе; Педагошки саветник / Учитељ (професор разредне наставе)
622 Гордана Сјеничић PUMoje detinjstvo Čačak Vaspitač / Vaspitač
623 Гордана Станковић Школска управа Лесковац Лесковац саветник / Просветни саветник
624 Гордана Станојевић ЕТШ “Никола Тесла”, Београд Београд дипл. инж. електротехнике /
625 Гордана Степић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум Сремска Митровица Професор струковних студија дидактичка група предмета / Доктор дидактичкометодичких наука
626 Гордана Хајдуковић-Јандрић Основна школа Мирослав Антић Футог Доктор методике наставе физике, Саветникспољни сарадник Министарства просвете, науке и технолошког / Наставник физике
627 Гордана Чапрић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд доктор психолошких наука /
628 Гордана Чукурановић Министарство просвете, науке и технолишког развоја, Школска управа Београд Београд просветни саветник / дипл.педагог
629 Гордана Швоња Парезановић Дипломирани фармацеут /
630 Гордана Шиндик ОШ"Сава Шумановић" Београд професор техничког образовања / наставник предметне наставе
631 Горица Гледовић О.Ш. "Слободан Бајић - Паја", С.Т.М.Ш. "Михајло Пупин" Инђија, Нови Карловци Дипломирани биолог / Наставник биологије
632 Горица Ивановић ОШ “Свети Сава” Београд, Врачар, Николаја Краснова 8 Прос.савет.спољни сарадник и педагошки саветник / проф.раз.наставе
633 Горица Матић ОШ "Херој Света Младеновић" Сараорци професор разредне наставе / наставник разредне наставе
634 Горица Милетић ОШ''Љубиша Урошевић'' Рибаре стручни сарадник / дипломирани педагог
635 Горица Његовановић ОШ "Михајло Пупин", Земун Београд професор разредне наставе /
636 Горица Петронијевић Спортска гимназија, Београд Београд Наставник ликовне културе и наставник цртања и сликања /
637 Горица Ћуковић ОШ ,,Милан Ђ. Милићевић“, Београд Београд наставник физике /
638 Града Манојловић ТШ “15 мај”, Прокупље Прокупље дипл. електроинжењер /
639 Градимирка Поповић ОШ "Свети Сава", Косовска Митровица Косовска Митровица магистар техничких наука /
640 Градимирка Николић ОШ" Јастребачки партизани", Мерошина Мерошина дипломирани инжењер електротехнике, наставник технике и технологије и информатике, педагошки саветник /
641 Гроздана Бурић професор разредне наставе /
642 Давид Милошевић ОШ "Милоје Васић", Калуђерица Београд дипломирани географ/професор географије /
643 Давид Стевановић Француска Школа у Београду Београд Инжeњер информационих технологија /
644 Дајана Цветковић Лазић Економско-трговинска школа Крушевац професор српског језика и књижевности /
645 Дајана Тркуља Професор разредне наставе /
646 Далибор Аранђеловић ОШ Деспот Стефан Лазаревић Бабушница Професор разредне наставе / Наставник разредне наставе
647 Далибор Станковић Основна школа "Свети Сава" Трстеник професор српског језика и књижевности / наставник српског језика и књижевности
648 Далибор Тодоровић ОШ Вук Караџић Ниш Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику / Професор информатике и рачунарства
649 Далиборка Месар ПУ Савски венац Београд васпитач
650 Далиборка Поповић Државни универзитет у Новом Пазару Нови Пазар Доцент / Наставник
651 Дамир Смиљанић Доктор наука филозофије /
652 Даниела Митић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Лесковац републички просветни ниспектор / професор разредне наставе
653 Даниела Радосав Николић Професор српског језика и књижевности /
654 Даниела Стефановић ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд Београд Професор српског језика и књижевности /
655 Даниела Фулгоси Факултет примењених уметности, Београд Београд магистар уметности /
656 Данијел Данковић Доктор техничких наука /
657 Данијел Николић ОШ Радица Ранковић Лозовик професор математике и рачунарства / наставник математике
658 Данијела Анђелковић ОШ Трајко Перић, Велико Ропотово Велико Ропотово професор руског језика / наставник руског језика
659 Данијела Василијевић ОШ"Петар Лековић" Пожега Професор технике и информатике / Наставник техничког и информатичког образовања
660 Данијела Василијевић доктор дидактичкометодичких наука /
661 Данијела Вилотијевић ОШ „Бановић Страхиња“, Београд Београд МА наставник разредне наставе /
662 Данијела Вукићевић ОШ Краљ Петар Први Београд наставник математике и информатике и рачунарства
663 Данијела Грујић ОШ "Вук Караџић", Краљево Краљево мастер учитељ /
664 Данијела Дидовић OŠ Rifat Burdžović Tršo Novi Pazar Profesor razredne nastave / Učiteljica
665 Данијела Драмићанин Денић Гимназија Косовска Каменица дипломирани математичар / професор математике
666 Данијела Ђого Предшколска установа „11. април“, Нови Београд Београд мастер васпитач
667 Данијела Ђорђевић ОШ ,,Светозар Марковић" Рековац професор разредне наставе / учитељица
668 Данијела Ђорђевић ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин Зрењанин Професор југословенске књижевности и језика /
669 Данијела Ђорђевић Техничка школа, Медицинска школа Зајечар дипломирани биолог / професор биологије
670 Данијела Ђоровић Филолошки факултет, Београд Београд Ванредни професор /
671 Данијела Ђукић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд дипломирани дефектолог
672 Данијела Жуковски Пожаревачка гимназија, Пожаревац Пожаревац професор математике /
673 Данијела Ибрахим ОШ Вук Караџић Дољевац дипломирани психолог
674 Данијела Јашин Visoka tehnicka skola strukovnih studija, Zrenjanin Zrenjanin Doktor fizickohemijskih nauka / Profesor
675 Данијела Јелић Школа за негу лепоте Београд наставник српског језика и књижевности
676 Данијела Картаљевић Дипломирани филолог за српски језик и књижевност /
677 Данијела Ковачевић Микић Школска управа Чачак Чачак дипломирани филолог српског језика и књижевности мастер / просветни саветник
678 Данијела Кужет ОШ"Мића Стојковић" Умчари дипломирани историчар мастер / професор историје
679 Данијела Луковић Телеком Србија АД Београд економиста /
680 Данијела Љубојевић ОШ Мирослав Антић Београд доктор филолошких наука / наставник енглеског језика
681 Данијела Марковић Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Ниш Професор разредне наставе /
682 Данијела Матић Дипломирани филолог /
683 Данијела Милић Основна школа Јован јовановић Змај Сурдулица професор разредне наставе / наставник разрдене наставе
684 Данијела Милчић Ђошић ОШ Вук Караџић Житковац Дипломирани филолог за српски језик и књижевност
685 Данијела Мићовић ОШ,,Емилија Остојић Пожега дипломирани биолог / наставник биологије
686 Данијела Момчиловић ОШ „Вук Караџић Сурдулица Професор разредне наставе / Професор разредне наставе
687 Данијела Николић Саобраћајна школа "ПИНКИ" Нови Сад наставник предметне наставе
688 Данијела Обрадовић ОШДесанка Максимовић Ваљево магистар психологије / психолог
689 Данијела Очишник Prva kragujevačka gimnazija Kragujevac diplomirani matematičar smer računske mašine i programiranje / nastavnik
690 Данијела Павловић Професор руског језика и књижевности /
691 Данијела Поповић ОШ Доситеј Обрадовић Партеш Дипломирани графички дизајнер / Наставник ликовне културе
692 Данијела Радовановић ОШ,,Краљ Александар I Пожаревац Учитељ / Професор разредне наставе
693 Данијела Ракић МШ „Коста Манојловић“, Београд Београд наставник хармонике /
694 Данијела Ралетић Основна школа 21. октобар Крагујевац професор српског језика и књижевности / директор школе
695 Данијела Ромић ОШ "Иван Милутиновић", Суботица Суботица професор разредне наставе /
696 Данијела Секулић Основна школа "Кнез Лазар" Велики Купци Дипломирани географ педагошки саветник / Просветни радник
697 Данијела Симић Доктор наука рачунарске науке /
698 Данијела Стефановић ОШ Вук Караџић Житковац професор разредне наставе, педагошки саветник / наставник разредне наставе
699 Данијела Стојановић Пета економска школа ”Раковица”, Београд; Београдска банкарска академија Београд Професор економске групе предмета у средњој школи и асистент на факултету /
700 Данијела Стошић Панић Доктор економских наука /
701 Данијела Судзиловски доктор наука /
702 Данијела Ћушић Школа за дизајн Београд наставник цртања и сликања
703 Данијела Чукнић ПУ „Дечја радост“, Свилајнац Свилајнац Директор струковни васпитач /
704 Данило Иличић ОШ Светозар Марковић Лапово дипл. математичаринформатичар / наставник информатике
705 Данило Спасојевић ОШ Живан Маричић Жича Професор српскога језика и књижевности / Наставник
706 Данимир Мандић Учитељски факултет Београд редовни професор
707 Даница Веселинов Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов Вршац Професор струковних студија / Професор струковних студија
708 Даница Вукмановић дипломирани професор енглеског језика и књижевности /
709 Даница Вуксановић Дом ученика средњих школа Београд, Београд Београд Заменик директора /
710 Даница Јевтовић Мишић ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина Мерошина професор разредне наставе /
711 Даница Ковачевћ ОШ Доситеј Обрадовић Пожаревац дипломирани географ / наставник географије
712 Даница Коцевска Osmovna škola Mihajlo Pupin Veternik Novi Sad - Veternik / / profesor razredne nastave
713 Даница Лечић Цветковић ФОН Београд ... / ...
714 Даница Марковић Музичка школа „Мокрањац“, Београд Београд дипломирани теоретичар уметности специјалиста/Наставник солфеђа и теорије музике /
715 Даница Мијушковић ТШ „Нови Београд“, Београд Београд Дипломирани машински инжењер /
716 Даница Шантић Географски факултет, Београд Београд доктор географских наука /
717 Данка Вујичић Гимназија у Чачку Чачак дипломирани хемичар / професор хемије
718 Данка Пајић Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ Професор разредне наставе / Наставник разредне наставе
719 Данка Тешић ОШ "Живан Маричић" Жича Самостални педагошки саветник / Професор разредне наставе
720 Данко Андријанић Прва техничка школа, Крагујевац Крагујевац инж. електротехнике /
721 Данко Данковић Техничка школа ''Раде Металац'' Лесковац дипломирани инжењер електротехнике / електроника и телекомуникације / наставник електротехничке групе предмета
722 Дарије Јаношевић Центар за промоцију науке, Београд Београд мастер економије /
723 Дарко Бајић Гимназија Свети Сава Београд дипломирани георгаф / наставник географије
724 Дарко Грујичић Доктор биолошких наука /
725 Дарко Жарић Banka Intesa Београд Дипломирани економиста /
726 Дарко Карајић МШ „Јосип Славенски“, Београд Београд наставник лауте /
727 Дарко Крсмановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Краљево Просветни саветник / Педагошки саветник / Дипломирани инжењер електротехнике
728 Дарко Манојловић мастер професор технике и информатике /
729 Дарко Михајловић професор историје и специјалиста политиколог из области међународне политике /
730 Дарко Перић Mitrovačka Gimnazija Sremska Mitrovica Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva master / Profesor IT grupe predmeta
731 Дарко Радосављевић Технолошко-металуршки факултет Београд Доктор социолошких наука /
732 Дарко Симић ОШ "Чегар" Ниш Ниш магистар физике/Наставник физике, информатике и рачунарства и ТИО /
733 Дарко Станојковић школа Банко Пешић, Земун Београд наставник разредне наставе /
734 Дејан Алексић Железничка техничка школа, Београд Београд Директор школе /
735 Дејан Андрејић OŠ Dragomir Marković Kruševac diplomirani filolog za srpski jezik i književnost / nastavnik srpskog jezika
736 Дејан Анђеловић ОШ " Соња Маринковић" Суботица и ОШ "Милош Црњански", Суботица Суботица професор разредне наставе /
737 Дејан Бошковић ОШ „Иво Андрић“ Београд магистар хемијских наука, самостални педагошки саветник / наставник биологије (50%) и помоћник директора (50%)
738 Дејан Виденовић ПУ „Чукарица“, Београд Београд Психолог /
739 Дејан Грба Факултет ликовних уметности, Београд Београд доктор уметности /
740 Дејан Ђурић Основна школа "Милан Ракић" Мионица Мастер наставник технике и информатике / Наставник техничког и информатичког образовања; Наставник технике и технологике
741 Дејан Илић Универзитет „Унион-Никола Тесла“ у Београду, Факултет за пословне студије и право“ Београд Доктор наука из области „бизнис и менаџмент“ /
742 Дејан Јанковић ОШ "Михаило Петровић Алас" Београд, Стари град мастер професор језика и књижевности / наставник француског језика
743 Дејан Јањић Основна школа "Радоје Домановић" Врање Професор српске књижевности и српског језика / Наставник српског језика и књижевности
744 Дејан Јовановић ОШ "Јанко Веселиновић", Београд Београд дипломирани инжењер машинства/професор физике и основа технике /
745 Дејан Јосиповић Девета гимназија "Михајло Петровић Алас", Београд Београд дипломирани географ /
746 Дејан Крунић Gimnazija u Cacku Cacak Pedagoški savetnik / Profesor knjizevnosti
747 Дејан Милуновић Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац" Свилајнац наставник
748 Дејан Милутиновић Пољопривредно-ветеринарска школа, Свилајнац Свилајнац дипл. физичар /
749 Дејан Недић / / / / /
750 Дејан Николић Национална служба за запошљавање Београд дипл. инж. машинства /
751 Дејан Опсеница Доктор хемијских наука /
752 Дејан Пејовић Дванаеста београдска гимназија, Београд Београд наставник филозофије /
753 Дејан Пејчић Економска школа Ниш Ниш Педагошки саветник / Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику
754 Дејан Петровић ОШ Вук Краџић Кнић, ОШ Рада Шубакић Гружа, Средња стручна школа Крагујевац Кнић Магистар Примењених уметности из области ПисмАдПЛ. гРАФИЧКИ ДИЗЈАНЕР / Наставник Ликовне културе и Писма
755 Дејан Радивојевић ОШ "Младост" Књажевац Књажевац доктор наука методика наставе /
756 Дејан Савичевић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум Сремска Митровица доктор наука из области физичка култура / професор струковних студија
757 Дејан Стаменковић ОШ Трајко Перић Ранилуг дипл. менаџер , смер информатика у менаџменту / наставник информатике
758 Дејан Стевановић ОШ Јован Јованвић Змај Крушевац Крушевац Професор технике и информатике / Професор технике и информатике
759 Дејан Травица Музичка школа Мокрањац Београд саветник спољни сарадник ШУ Београд / наставник виолончела
760 Дејан Цакић ОШ Милутин Смиљковић Лесковац, Винарце педагошки саветник / професор разредне наставе,
761 Дејан Цветковић ОШ "Радоје Домановић" Бошњаце дипломирани инжењер електротехнике за електронику и телекомуникације / професор
762 Дејан Шабић Географски факултет, Београд Београд доктор географских наука /
763 Дејана Војиновић ОШ "Лазар Саватић", Земун Београд мастер математичар /
764 Дејана Ковачевић ОШ,,Чибуковачки партизани Краљево самостални педагошки саветник / професор разредне наставе
765 Дени Мирош Основна школа ,,Аца Синадин" у Предејану код Лесковца Лесковац Дипломирани математичар за рачунарство и информатику / Професор математике ; Професор информатике.
766 Дениз Хоти Connecting Панчево експерт за пројектно оријентисану наставу
767 Дениса Цурић дипломирани дефектологлогопед /
768 Десанка Станимировић ОШ Вук Караџић Београд професор разредне наставе
769 Десанка Станимировић ОШ Вук Караџић Београд професор разредне наставе
770 Десимир Поповић Првa основнa школa крaљa Петрa Другог Ужице Ужице професор разредне наставе /
771 Дијана Граховац Професор хемије /
772 Дијана Брусин ПУ ,,Пава Сударски Нови Бечеј мастер васпитач / васпитач
773 Дијана Ђорђевић Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш Ниш професор рачунарства и информатике
774 Дијана Копуновић Торма ПУ „Наша радост“, Суботица Суботица Стручни сарадник у предшколској установи психолог /
775 Дијана Сретеновић МШ „Мокрањац“, Београд Београд наставник харфе и за ренесансну харфу /
776 Дијана Црнојевић Чекић ОШ Вук Караџић професор разредне наставе /
777 Димитрије Пецић Факултет ликовних уметности, Београд Београд магистар уметности /
778 Дина Заварко ОШ ,,Вељко Влаховић Нови Сад професор разредне наставе / наставник разредне наставе
779 Дино Алић Ваздухопловна академија, Београд Београд дипл. машински инжењер /
780 Добрила Величковић Ваздухопловна академија, Београд Београд дипл. електритехнички инжењер /
781 Добрила Лукић Осма београдска гимназија, Београд Београд Доктор географије, наставник географије и помоћник директора у Осмој београдској гимназији /
782 Добринка Милосављевић пензионер специјалиста наставе физике /
783 Добрица Маринковић Стојановић ОШ Аљи Бекташи с.Несалце Професор српске књижевности и језика / Наставник српског као нематерњег језика
784 Доста Крстић Школа за дизајн текстила, Београд Београд дипл. инж. за дизајн и пројектовање /
785 др Ана Капларевић Малишић Природно-математички факултет, Крагујевац Крагујевац доцент /
786 др Борис Пендељ Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду. Београд професор латинског језика /
787 др Весна Крајишник Универзитет у Београду Филолошки факултет Београд ванредни професор /
788 др Владимир Милошевић Факултет спорта и физичког васпитања асистент /
789 др Војин Недељковић Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду. Београд професор латинског језика /
790 др Данијел Синани Филозофски факултет, Београд Београд редовни професор, декан /
791 др Дејан Филиповић Географски факултет, Београд Београд редовни професор, декан /
792 др Драган Симић Факултет политичких наука, Београд Београд редовни професор, декан /
793 др Драгана Митровић Факултет политичких наука Београд; Београд редовни професор /
794 др Драгица Тривић Хемијски факултет Београд; Београд ванредни професор /
795 др Драгомир Бонџић Институт за савремену историју Београд Београд виши научни сарадник /
796 др Дубравка Вејновић Центар за промоцију науке, Београд Београд биолог /
797 др Љиљана Марковић Филолошки факултет, Београд Београд редовни професор, декан /
798 др Марија Масникоса Факултет музичке уметности Београд; Београд ванредни професор на Катедри за музикологију /
799 др Милена Вукић Академија струковних студија, одсек Висока хотелијерска школа Београд доктор наука, професор струковних студија /
800 др Милена Драгићевић Шешић Факултет драмских уметности, Београд Београд редовни професор /
801 др Мирјана Стакић Филолошка гимназија, Београд Београд наставник књижевности /
802 др Небојша Лалић Медицински факултет, Београд Београд редовни професор, декан /
803 др Славица Јашић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд виши саветник / доктор дидактичкометодичких наука
804 др Слађана Анђелковић Географски факултет, Београд Београд ванредни професор Педагогије /
805 др Снежана Вуковић МПНТР; Београд самостални саветник /
806 др Mиша Ђурковић Институт за европске студије, Београд Београд научни саветник /
807 Драга Кесић ОШ Вук Стефановић Караџић, Крагујевац Београд професор географије и историје /
808 Драган Банићевић Министарство просвете науке и технолошког развоја Београд Просветни саветник / Доктор наука у области физичког васпитања и спорта
809 Драган Гејо Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ниш виши саветник, професор физичког васпитања
810 Драган Грујић ОШ Свети Сава Пожаревац Педагошки саветник / Професор техничког образовања
811 Драган Грујовић ОШ Кирило Савић Ивањица дипл. инг. електротехнике / Наставник информатике
812 Драган Ђорђевић ОШ "Светозар Марковић", Крагујевац наставник ликовне културе /
813 Драган Ђорђевић Тринаеста београдска гиманзија, Београд доктор филолошких наука /
814 Драган Ј. Радовановић О.Ш. Вук Караџић. Сочаница, Лепосавић Директор /
815 Драган Крецуљ ОШ "Јован С. Поповић" Београд Београд Проф. ТиТ/ТИО/ИРПедагошки саветник, Др машинства / Професор
816 Драган Кувељић ОШ “ Милосав Стиковић’’ Пријепоље Педагошки саветник/спец.за методику ГВа / учитељ
817 Драган Машуловић Природно-математички факултет Нови Сад редовни професор
818 Драган Милошевић ОШ "Јелица Миловановић", Сопот магистар географије /
819 Драган Пантовић Техничка школа, Чачак Чачак дипл. грађевински инжењер /
820 Драган Пршић Доктор техничких наука /
821 Драган Раковић ОШ"Вук Стефановић Караџић" Крагујевац професор технике и информатике / наставник технике и технологије
822 Драган Ристић Тринаеста београдска гимназија, Београд наставник физике /
823 Драган Товаришић Техничка школа “Иван Сарић”, Суботица дипл. инж. електротехнике /
824 Драган Филиповић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд начелник школске управе Београд
825 Драгана Глоговац Школска управа Нови Сад Нови Сад проф.разредне наставе, магистар дидактичкометодичких наука, методика наставе математике / Просветни саветник
826 Драгана Гавриловић Обрадовић ОШ "Ђура Јакшић", Каћ доктор дидактичкометодичких наука, професор разредне наставе /
827 Драгана Кончар Дом ученика средње железничке школе, Београд професор биологије /
828 Драгана Љубисављевић ОШ "Вук Караџић", Књажевац дипломирани професор разредне наставемастер, директор школе /
829 Драгана Пурешевић Филозофски факултет Београд мастер педагог / педагог
830 Драгана Ристић Дипломирани графички дизајнер /
831 Драгана Алексић Основна школа Нада Матић Ужице немам / професор енглеског језика
832 Драгана Андрејевић Гимназија Лесковац Дипломирани инжењер организационих наука / Наставник рачунарства и информатике
833 Драгана Анђелковић Četvrta gimnazija Beograd Diplomirani profesor hemije / Profesor hemije
834 Драгана Аничић професор разредне наставе /
835 Драгана Антић ПУ Љубица Вребалов Пожаревац медицинска сестра васпитач / медицинска сестра васпитач
836 Драгана Бабић ШОСО Милан Петровић са домом ученика Нови Сад професор педагогије / педагог
837 Драгана Бајатовић Gimnazija Svetozar Markovic Novi Sad Novi Sad pedagog / pedagog
838 Драгана Бањац ОШ"Змај ЈоваЈовановић" Рума Дипломирани инжењер информатике ( Мастер инжењер информационих технологија) / Наставник
839 Драгана Богавац Учитељски факултет, Београд Дипломирани педагог /
840 Драгана Боос OŠ "Nikola Tesla" Bačka Topola Nastavnik nemačkog jezika / Profesor nemačkog jezika
841 Драгана Вељковић Лазић Дипломирани историчар /
842 Драгана Весић дипломирани инжењер саобраћаја /
843 Драгана Влаховић ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад Нови Сад Васпитач /
844 Драгана Вучен ОШ „Младост“, Београд Београд Професор разредне наставе /
845 Драгана Вучковић ОШ "Бранко Радичевић" Брестовац Мастер професор технике и информатике / наставник
846 Драгана Гавриловић-Обрадовић ОШ Ђура Јакшић Каћ Доктор дидактичкометодичких наука / Професор разредне наставе
847 Драгана Георгиев Школска управа Лесковац - канцеларија у Врању Врање саветник / просветни саветник
848 Драгана Глушац Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин Врање Професор информатике /
849 Драгана Димитријевић ОШ Бранко Радичевић Владичин Хан доктор дидактичкометодичких наука / наставник разредне наставе
850 Драгана Драгичевић ГТШ “Бранко Жежељ”, Београд Београд Наставник математике /
851 Драгана Драгојевић Мастер хемичар, специјалистапрофесор хемије /
852 Драгана Ђурић Медицинска школа и Ужичка гимназија, Ужице Ужице дипломирани психолог /
853 Драгана Ђурковић ОШ"Бранко Радичевић" Неготин Професор разредне наставе / учитељица
854 Драгана Захаријевски Доктор социолошких наука /
855 Драгана Илић професор енглеског језика /
856 Драгана Јовановић ОШ "Моша Пијаде" и ОШ "Мирослав Антић Мика" Иваново и Панчево мастер / професор немачког језика и књижевности
857 Драгана Јовичић Основна школа "Душан Радовић" Пирот дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенске књижевности / наставник српског језика
858 Драгана Кончар Дом ученика Патријарх Павле Београд Професор биологије / Васпитач
859 Драгана Костић Милутиновић Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац Пожаревац Саветник спољни сарадник / Наставник солфеђа и теорије музике
860 Драгана Кузмановић ОШ "Вук Караџић" Београд Професор разредне наставе / Учитељ
861 Драгана Леповић Стефановић ОШ "Десанка Максимовић", Чокот Чокот педагог /
862 Драгана Љубисављевић ОШ Вук Караџић Књажевац професор разредне наставемастер / професор разредне наставе
863 Драгана Мандић Железничка техничка школа, Београд Београд професор историје /
864 Драгана Марић Перуничић ОШ Вук Караџић Крушевац Професор технике и информатике / Наставник информатике и рачунарства; наставник технике и технологије
865 Драгана Милановић Филолошка гимназија, Београд Београд доктор биолошких наука /
866 Драгана Миличић Биолошки факултет, Београд Београд доктор биолошких наука /
867 Драгана Миловић ОШ ,,Милан Ђ. Милићевић“, Београд Београд наставник информатике и рачунарства /
868 Драгана Милошевић ПУ "Бошко Буха", Београд Београд дипломирани педагог /
869 Драгана Милошевић доктор методике наставе географије /
870 Драгана Милуновић Гимназија Краљево Краљево Наставник физике, педагошки саветник / Дипломирани физичар за општу физику
871 Драгана Михајловић ОШ Станимир Вељковић Зеле Бојник Професор разредне наставе / Наставник
872 Драгана Мишић дипломирани историчар /
873 Драгана Мудринић Техничка школа ''Милева Марић Ајнштајн'' Нови Сад професор стручних предмета из области шумарства и обраде дрвета
874 Драгана Нешић ОШ "Филип Вишњић", Београд Београд професор музичке културе /
875 Драгана Нинић ош"Радоје Домановић" Бошњаце,општина Лебане наставник музичке културе / наставник музичке културе
876 Драгана Оцокољић МПНТР ШУ Крагујевац Крагујевац дипломирани педагог / самостални просветни саветник
877 Драгана Павловић Бренеселовић Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд доктор наука
878 Драгана Пејчић ОШ Мирослав Антић Београд професор разредне наставе / наставник разредне наставе
879 Драгана Пелемиш ОШЂура Јакшић Каћ Каћ дипломирани педагог / стручни сарадникпедагог
880 Драгана Петровић ОШ Бане Миленковић Ново Село професор педагогије и психологије / педагог
881 Драгана Петровић ОШ" Ратко Павловић Ћићко" Прокупље пофесор српског језика / професор
882 Драгана Пиваш ОШ ,,Скадарлија“, Београд Београд дипломирани педагог физике и техничког образовања /
883 Драгана Прокић Прва крагујевачка гимназија Крагујевац професор енглеског језика и књижевности / наставник енглеског језика
884 Драгана Прокопијевић Кандић ОШ"Емилија Остојић" Пожега професор енглеског језика и књижевности / наставник енглеског језика
885 Драгана Раденовић Средња школа за информационе технологије, Београд Београд мастер педагог /
886 Драгана Радовановић Филозофски факултет, Косовска Митровица и Институт за српски језик САНУ Косовска Митровица доктор филолошких наука /
887 Драгана Ракић ОШ " Ђура Јакшић", Београд Београд магистар цртежа /
888 Драгана Ристовић Основнна школа Братство Нови Пазар професо разредне наставе / учитељица
889 Драгана Самарџија дипломирани класични филолог /
890 Драгана Спасојевић ОШ "Ђура Даничић", Београд Београд самостални педагошки саветник / дипломирани педагог
891 Драгана Стаменковић ОШ Вук Караџић Београд професор разредне наставе
892 Драгана Станисављевић ОШ "Радоје Домановић" Београд дипл. инг. организације за инфорамационе системе, мастер професор информатике и технике и технологиј / наставник информатике и рачунарства и технике и технологије
893 Драгана Станишић Магистар биолошких наука микробиолог /
894 Драгана Станојевић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд дипломирани математичармастер /
895 Драгана Стефановић Професор енглеског језика и књижевности /
896 Драгана Стојадиновић Рудњанин ПУ „Олга Јовичић Рита“, Краљево Краљево Васпитач /
897 Драгана Стојановић ПУ Звездара Београд Дипломирани психолог / Психолог
898 Драгана Тасић Геолошка и хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић" Београд професор хидрограђевинске групе предмета
899 Драгана Тица ПУ''Радосно детињство''Нови Сад Нови Сад дипломирани психолог / стручни сарадник психолог
900 Драгана Тодоровић Гимназија "Свети Сава", Београд Београд магистар богословских наука /
901 Драгана Ћурчић Економско-трговинска школа, Бечеј Бечеј дипломирани математичар за рачунарство и информатику /
902 Драгана Хаџић Дипломирани историчар /
903 Драгана Цвијовић доктор филолошких наука /
904 Драгана Церовић Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд Београд доктор физичких наука /
905 Драгана Цуцић ОШ Јован Јовановић Змај Панчево професор српског језика и књижевности
906 Драгана Чакаревић ОШ Вук Караџић Сочаница Професор технике и информатике / наставник предметне наставе
907 Драгиња Дувњак дипломирани економиста у пензији /
908 Драгица Антанасијевић ОШ „Јосиф Костић“, Лесковац Лесковац професор разредне наставе /
909 Драгица Босанац ОШ „Раде Драинац“, Београд Београд Професор историје /
910 Драгица Вујичић Економска школа, Чачак Чачак наставник економске групе предмета /
911 Драгица Гатарић Доктор геонаука /
912 Драгица Живковић Прва економска школа магистар економских наука /
913 Драгица Ивковић Математичка гимназија, Београд Београд дипломирани физичар за општу физику /
914 Драгица Илић Николић Гимназија ,,Светозар Марковић Нови Сад професор историје / професор историје
915 Драгица Јовановић Професор технике и информатике /
916 Драгица Јокић МПНТР РС, Школска управа Ужице Ужице професор разредне наставе / просветни саветник
917 Драгица Крвавац пензионер мастер професор физике /
918 Драгица Миражић Немет ОШ Соња Маринковић Нови Сад Нови Сад / стручна сарадница психолошкиња и наставница грађанског васпитања
919 Драгица Радомировић Основна школа Братство, Нови Пазар Нови Пазар професор разредне наставе / учитељ
920 Драгица Ранковић Медицинска школа Др Миша Пантић Ваљево Ваљево доктор техничких наука / професор математике
921 Драгица Средојев ОШ "Свети Сава" Кикинда Професор историје / Наставник историје
922 Драго Катић Мастер професор информатике и технике; Мастер информатичар; /
923 Драгољуб Илин ОШ "Петар Кочић", Земун Београд дипломирани историчар, професор историје /
924 Драгољуб Ацковић Скупштина Србије Београд доктор ромолошких студија
925 Драгољуб Вишњић Пензионер доктор наука физичке културе /
926 Драгољуб Даниловић Гимназија Краљево Краљево доктор историјских наука и педагошки саветник / професор историје
927 Драгољуб Цуцић Регионални центар за таленте Михајло Пупин Панчево доктор историје науке и филозофије науке
928 Драгољуб Штрбац Географски институт „Јован Цвијић” САНУ Београд истраживач-пројектант за Географске информационе системе (ГИС)
929 Драгомир Братић МШ „Даворин Јенко“, Београд Београд наставник клавира и за упоредни клавир /
930 Драгомир Димитријевић Доктор економских наука /
931 Драгче Видојевић Ваздухопловна академија, Београд Београд дипл. машински инжењер /
932 Дражан Милосављевић ОШ Миле Дубљевић Лајковац Лајковац дипломирани педагог, мастер комуниколог / школски педагог стручни сарадник
933 Драженка Мијатовић ОШ Вук Караџић Београд наставник разредне наставе
934 Драшко Грујић Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ШУ Пожаревац Пожаревац саветник / просветни саветник(професор разредне наставе)
935 Дринка Вујичић Основна школа ''Милан Благојевић'' Лучани професор разредне наставе / наставник разредне наставе
936 Дринка Савић Средња техничка ПТТ школа Београд Самостални педагошки саветник / Стручни сарадник педагог
937 Дрaгaн Рaковић ОШ "Вук Ст. Кaрaджић" Крaгујевaц Крагујевац /
938 Дрaгaнa Ђокић ОШ "Лaзa Костић" Беогрaд Београд професор разредне наставе /
939 Дрaгaнa Соколов ОШ "8. септембaр" Пирот Пирот биологија /
940 Дубравка Валић Недељковић Филозофски факултет, Нови Сад Нови Сад доктор наука (лингвистика) /
941 Дубравка Думбеловић Наставник историје, дипл. Историчар /
942 Дубравка Јовановић МПНТР ШУ Јагодина Јагодина Магистар методике наставе географије / Просветни саветник
943 Дубравка Блажић Професор енглеског језика и књижевности /
944 Дубравка Гатић ОШ "Илија Гарашанин", Гроцка Београд школски психолог /
945 Дубравка Маљукан Дрљача ОШ „Драгојло Дудић“, Београд Београд Педагог /
946 Дубравка Томић ОШ Лаза Костић Београд доктор наука о драмским уметностима, дипл. музичар / наставник
947 Душа Вуковић Matematička gimnazija Beograd Master matematičar / Nastavnik
948 Душан Вулетић ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад Мастер професор информатике и технике / Наставник
949 Душан Кићовић Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Beograd Doktor geografskih nauka / Prosvetni savetnik
950 Душан Ковачевић Шабачка гимназија Шабац Мастер математичар Професор математике и рачунарства / Професор математике и информатике
951 Душан Комленац Угоститељско-туристичка школа Београд мастер економиста, помоћник директора /
952 Душан Лукић дипломирани математичаринформатичар /
953 Душан Милошевић Дипломирани инжењер за текстилно инжењерство(текстилномашинска струка) /
954 Душан Петровић Факултет драмских уметности у Београду Београд редовни професор
955 Душан Ристановић Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац доктор дидактичкометодичких наука /
956 Душан Савковић МШ „Даворин Јенко“, Београд Београд наставник кларинета /
957 Душан Сладић Хемијски факултет, Београд Београд Доктор хемијских наука/редовни професор /
958 Душан Станковић Основна школа Браћа Рибар Доња Борина доктор наука методика разредне наставе / наставник разредне наставе
959 Душан Стефановић Хемијска техничка школа, Суботица Суботица дипл. инж. текстила /
960 Душан Трумпић ОШ "Радојка Лакић" Београд Професор енглеског језика и књижевности / Наставник енглеског језика
961 Душан Џамић Факултет организационих наука, Универзитет у Београду Београд мастер математичар / асистент у настави
962 Душан Шуљагић Адакта Нови Београд Мастер математичар професор математике и рачунарства / Развој софтвера
963 Душанка Стојковић МПНТР, ШУ Пожаревац (од 17.01.2020. у пензији) Пожаревац, канцеларија у Смедереву Саветник / Дипломирани педагог
964 Душанка Вукобратов Школска управа Сомбор Сомбор просветни саветник / професор биологије, професор разредне наставе мастер
965 Душанка Звекић Душановић Филозофски факултет, Центар за српски као страни језик; Београд самостални саветник /
966 Душанка Лазаревић Доктор психолошких наука /
967 Душанка Милојковић-Опсеница Хемијски факултет, Београд Београд Доктор хемијских наука /
968 Душанка Милосављевић ОШ ,,Јован Поповић'' Крушевац професор српског језика и књижевности / професор српског језика и књижевности
969 Душанка Обадовић Природно-математички факултет, Нови Сад Нови Сад доктор физичких наука /
970 Душанка Павковић професор разредне наставе /
971 Душица Добродолац Гимназија Крушевац Крушевац саветник спољни сарадник / магистар српског језика
972 Душица Бишевац Тринаеста београдска гимназија, Београд Београд професор историје /
973 Душица Брљак ОШ Душко Радовић Београд професор српскохрватског језика и југословенских књижевности /
974 Душица Вранић ОШ "Краљ Александар I", Горњи Милановац Горњи Милановац професор основа технике и информатике /
975 Душица Глигоровски ОШ Вук Караџић Београд професор разредне наставе
976 Душица Кордић Професор енглеског језика и књижевности /
977 Душица Малинић Институт за педагошка истраживања, Београд Београд Истраживач (доктор педагогије, научни сарадник) /
978 Душица Марковић ОШ "Стефан Немања", Ниш Ниш дипломирани математичар/наставник математике /
979 Душица Милосављевић ОШ Миле Дубљевић Лајковац; ОШ Андра Савчић Ваљево Лајковац; Ваљево Професор српског језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности / Наставник српског језика и књижевности
980 Душица Мињовић Основна школа "Младост" Нови Београд доктор књижевних наука / наставник српског језика и књижевности
981 Душица Младеновић Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Ниш Београд - Ниш Самостални саветник / Професор енглеског језика и књижевности
982 Душица Николић Професор социологије /
983 Душица Пецељ ОШ "Данило Киш" Београд мастер професор географије / професор географије
984 Душица Ристовић Ужичка гимназија и Економска школа Ужице Ужице педагошки саветник / наставник биологије
985 Душица Родић доктор наука методике наставе /
986 Душица Стаменић Техничка школа "Радоје Љубичић", Ужице Ужице магистар географије/наставник географије /
987 Душица Чолаковић ПУ 11.април Нови Београд дипл.педагог / стручни сарадник педагог
988 Душка Пешић доктор методике наставе математике /
989 Душко Вешић Мачванска средња школа Богатић мастер математичар / математичар
990 Душко Кузовић Доктор техничких наука /
991 Душко Латас Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
992 Дaвид Стевaновић Фрaнцускa школa Беогрaд Београд инжењер информaционих технологијa /
993 Дaнијелa Живковић ОШ "8. септембaр" Пирот Пирот разредна настава /
994 Дaнијелa Очишник Првa крaгујевaчкa гимнaзијa Крагујевац /
995 Дaрко Периц Сремскa Митровицa Сремска Митровица /
996 Ђоко Петровић Школска управа Ваљево Ваљево просветни саветник / професор српског језика и књижевности
997 Ђорђе Јанковић Учитељски факултет Београд мастер / асистент
998 Ђорђе Лазић пензионер мр техничких наука /
999 Ђорђе Миљаковић Гимназија Краљево Краљево Дипломирани математичар програмер / Професор математике
1.000 Ђорђе Митровић Доктор економских наука /
1.001 Ђорђе Спасојевић ОШ Бранко Радичевић Косовска Митровица дипломирани математичар / наставник математике
1.002 Ђорђе Чантрак Доктор наука – машинско инжењерство /
1.003 Ђорше Јовановић пензионер Београд доктор економских наука/професор факултета у пензији
1.004 Ђурђица Ергић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд професор српског језика и књижевности
1.005 Ђуро Јешић Халкбанк а.д. Београд Београд Дипломирани инжењер телекомуникација /
1.006 Ђуро Церанић ОШ "Ратко Митровић" Чачак дипломирани географ / наставник
1.007 Един Зећировић ОШ ''Растко Немањић'' Нови Пазар, Дежева Мастер професор технике и информатике за електронско учење / Наставник технике и информатике у основној школи
1.008 Едита Климента ОШ Стефан Немања Нови Пазар доктор лингвистичких наука / наставник енглеског језика
1.009 Едита Сакали Основна школа Братство јединство Сомбор школски педагог / професор педагогијешколски педагог
1.010 Елбира Стефановић ОШ Петефи Шандор Нови Сад дипломирани педагог / педагог
1.011 Елвира Ђекић Техничка школа, Нови Пазар Нови Пазар Професор српског и босанског језика/мастер менаџер управљања у високом образовању /
1.012 Елвира Хазировић ОШ "Вук Караџић", Нови Пазар Нови Пазар професор разредне наставемастер /
1.013 Елдена Станић ОШ „Ђура Јакшић“ – Павлиш Павлиш специјалиста за припремни предшколски програм
1.014 Елизабета Вујичић Медицинска школа Звездара, Београд Београд Наставник медицинске групе предмета /
1.015 Емилија Манић Економски факултет географија /
1.016 Емилија Томић Дипломирани социолог /
1.017 Емилија Ћоровић магистар књижевних наука /
1.018 Емилијa Мaнић Економски фaкултет Беогрaд Београд /
1.019 Емина Илић ОШ"17.октобар" Јагодина Дип.инж.инд.мемаџмента / Наставник информатике и технике
1.020 Емина Јеремић Мићовић Прва основна школа краља Петра Другог Ужице професор енглеског језика и књижевности / наставник енглеског језика
1.021 Емина Пештанац ОШ "Драгојло Дудић", Београд Београд професор руског језика и књижевности /
1.022 Енвер Кучевић Гимназија Нови Пазар Дипломирани инжењер електротехнике / Професор информатике
1.023 Ендре Jo Gimnazija Svetozar Markovic Subotica Profesor informatike / Profesor informatike
1.024 Ервина Здравковић Дипломирани инжењер хемијске технологије /
1.025 Естер Милентијевић Факултету уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану Звечан Ванредни професор за ужу уметничку област Графички дизајн /
1.026 Жаклина Веселиновић Центар за образовне политике Београд мастер политикологије
1.027 Жаклина Стојановић Доктор економских наука /
1.028 Жанка Селаковић ОШ Стеван Чоловић Ариље Педагошки саветник / Професор разредне наставе
1.029 Жанка Станојевић Техничка школа “Р. Љубичић”, Ужице Ужице дипл. инж. технологије /
1.030 Жарко Васић Правно пословна школа Београд Београд дипл. правник /
1.031 Жарко Павловић Gimnazija Kraljevo Kraljevo Dipl matematicar za racunarstvo i informatiku / Profesor
1.032 Жарко Петковић Филозофски факултет у Београду Београд ванредни професор
1.033 Желимир Јурик ТШ “Милева Марић Ајнштајн”, Нови Сад Нови Сад дипл. инж. графичког инжењерства и дизајна /
1.034 Жељка Кнежевић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд секретар Министарства
1.035 Жељка Цвијановић ОДСЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ - запослена дипл. инжињер организационих наука /
1.036 Жељка Црноглавац Дом ученика средње железничке школе, Београд Београд Стручни сарадник педагог/андрагог /
1.037 Жељко Антијевић ОШ "Љуба Нешић" Зајечар Дипломирани инжењер организационих наука одсек за информационе системе / Наставник информатике и рачунарства
1.038 Жељко Грујчић Техничка школа, Београд Београд доктор техничких наука /
1.039 Жељко Ђорђевић ОШ "Свети Сaвa" Пирот Пирот географија /
1.040 Жељко Николић ОШ "Кадињача", Лозница Лозница мастер технике и информатике /
1.041 Жељко Покрајац ОШ Радивој Поповић Београд дипломирани дефектолог - сурдолог
1.042 Жељко Софијанић Langos d.o.o. Београд мастер људских ресурса у јавној управи
1.043 Жељко Стаменковић Техничка школа Саво Мунћан Бела Црква дипломирани машински инжењер
1.044 Жељко Трифуновић Дипломирани инжењер машинства, мастер професор технике и информатике за електронско учење /
1.045 Живадинка Јовановић Милићевић ОШВук Караџић Чачак Професор;педагошки саветник / Професор биологије;спољни сарадник министарства
1.046 Живана Баратовић Основна школа Милан Муњас Уб Уб професор француског језика и књижевности / директор школе
1.047 Живана Крејић Мастер економиста за туризам/доктор менаџмента и бизниса /
1.048 Живана Ранисављевић Основна школа „Милан Муњас“ Уб Уб професор француског језика и књижевности
1.049 Живка Комленац ПУ Јелица Станивуковић Шиља Шид педагошки саветник педагог / дипл. педагог
1.050 Живка Крњаја Универзитет у Београду Филозофски факултет Београд редовни професор
1.051 Живкица Ђорђевић Пожаревачка гимназија, Пожаревац Пожаревац дипломирани педагог /
1.052 Живко Јовановић молекуларни биолог и физиолог доктор биолошких наука /
1.053 Живко Ралић Факултет за инжењерски менаџмент ванредни професор /
1.054 Жолт Коња ЕТШ “Михајло Пупин” Нови Сад мастер инж. електротехнике и рачунарства /
1.055 Загорка Ђурић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд самостални саветник
1.056 Загорка Пастор Техничка школа Кикинда Дипломирани инженјер електротехнике / Наставник електротехничке групе предмета
1.057 Захарије Радивојевић Електротехнички факултет Београд редовни професор
1.058 Звездан Савић Факултет спорта и физичког васпитања Ниш Доктор наука из области спорта и физичког васпитања
1.059 Звонко Гашпаровић ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови Сад Дипломирани инжењер електротехнике / Наставник
1.060 Зденка Рајковић ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад професор разредне наставе / наставник разредне наставе
1.061 Здравко Војновић Пензионер Дипломирани правник /
1.062 Здравко Милинковић пензионер доктор наука /
1.063 Златинка Бумбић Девета гимназија "Михајло Петровић Алас", Београд Београд дипломирани педагог /
1.064 Златица Геров Техничка школа Књажевац педагошки саветник / мастер инжењер машинства управљање и примењено рачунарство
1.065 Златица Јовић Школска управа Нови Сад Нови Сад саветник / просветни саветник
1.066 Златко Ланговић Доктор економских наука /
1.067 Золна Шимо Дипломирани географ /
1.068 Зона Мркаљ Филолошки факултет, Београд Београд доктор филолошких наука /
1.069 Зора Дешић консултант организације „Save the children“ у МПНТР, пензионер Београд психолог
1.070 Зоран Сретеновић Школска управа Крагујевац Крагујевац просветни саветник, физичко васпитање /
1.071 Зоран Аврамовић Институт за педагошка истраживања Београд редовни професор, социолог
1.072 Зоран Андријанић Техничка школа, Краљево Краљево дипл. машински инжењер /
1.073 Зоран Блажина Факултет примењених уметности, Београд Београд редовни професор, декан /
1.074 Зоран Вуликић Гимназија Вук Караџић Лозница Наставник рачунарства и информатике / Дипломирани електроинжењер за информатику (ЕТФ/РТИ)
1.075 Зоран Дамњановић Гимназија у Смедереву Смедерево дипломирани математичар / наставник математике
1.076 Зоран Ђукић професор немачког језика и књижевности /
1.077 Зоран Игњатовић ОШ "Радоје Домановић", Крагујевац Крагујевац наставник ликовног васпитања /
1.078 Зоран Илић ОШ Светозар Марковић Лесковац професор разредне наставе / учитељ
1.079 Зоран Јаковљевић Учење на даљину доо Београд дипломирани инжењер електротехнике
1.080 Зоран Каделбург пензионер доктор математичких наука /
1.081 Зоран Киш ОШ ,,Олга Петров Радишић Вршац саветник спољни сарадник Министарства просвете / професор разредне наставе учитељ
1.082 Зоран Костадиновић МШ „Јосип Славенски“, Београд Београд наставник виеле /
1.083 Зоран Костић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд доктор наука/специјални саветник министра
1.084 Зоран Лапчевић ОШ "Доситеј Обрадовић" Београд Београд наставник технике и технологије /
1.085 Зоран Луковић ОШ Др Драгиша Мишовић Чачак професор технике и информатике / професор технике и информатике
1.086 Зоран Лучић професор техничког образовања /
1.087 Зоран Маринковић Основна школа "Милена Павловић Барили" Вишњичка Бања, Београд Професор техничког образовања / Наставник
1.088 Зоран Милојевић Еконоомско трговинска школа Бор Бор наставник информатике и рачунарства
1.089 Зоран Милојевић пензионер дипл. машински инжењер /
1.090 Зоран Миљковић ЕТШ “ Никола Тесла”, Јагодина Јагодина дипл. математичар за рачунарство и информатику /
1.091 Зоран Николић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
1.092 Зоран Радовановић МШ „Даворин Јенко“, Београд Београд наставник трубе /
1.093 Зоран Раичевић Техничка школа „Нови Београд“, Београд Београд Дипломирани инжењер производног менаџмента, Дипломирани инжењер за развој машинске струке /
1.094 Зоран Ранковић Православни богословски факултет Универзитета у Београду Београд редовни професор
1.095 Зоран Ристовић Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић Доктор филолошких наука / Професор енглеског језика
1.096 Зоран Сретеновић Министаарство просвете, науке и технолошког развоја -Школска управа Крагујевац Крагујевац САВЕТНИК / ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК
1.097 Зоран Ташић СШ, Велико Градиште Велико Градиште мастер математичар /
1.098 Зоран Ћирић Девета гимназија, Београд Београд професор физичке културе /
1.099 Зорана Опачић Учитељски факултет, Београд Београд доктор књижевних наука /
1.100 Зорана Бојичић ОШ "Арчибалд Рајс", Београд Београд дипломирани педагог /
1.101 Зорана Матићевић Гимназија Патријарх Павле Београд педагошки саветник / Наставник социологије
1.102 Зорана Тошић Девета гимназија "Михаило Петровић Алас" Нови Београд мастер математике / наставник рачунарства и информатике
1.103 Зорислава Јеринић Топић Техничка школа ,,Никола Тесла“ Шид Шид наставник предметне наставе у средњој школи
1.104 Зорица Бошков Гимназија Јован Јовановић Змај Нови Сад професор инфоматике / настаник информатике
1.105 Зорица Вукајловић ОШ „Вељко Дугошевић” Београд нема / професор разредне наставе
1.106 Зорица Гргић дипломирани математичар /
1.107 Зорица Ивановић Техничка школа, Параћин Параћин магистар филолошких наука, Наставник српског језика и књижевности /
1.108 Зорица Перовић Земунска гимназија, Земун Београд професор филозофије и социологије /
1.109 Зорица Радуловић ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун Београд Дипломирани педагог /
1.110 Зорица Радуловић Доктор биотехничких наука /
1.111 Зорица Анђелић Економско-трговинска школа, Параћин Параћин дипломирани економиста/Професор економске групе предмета /
1.112 Зорица Бошков Нови Сад /
1.113 Зорица Веиновић Учитељски факултет универзитета у Београду Београд редовни професор
1.114 Зорица Вељковић ОШ ''12.Септембар''- Мајданпек; ОШ Вук Караџић'' Доњи Милановац; Гимназија Мајданпек, Техничка школа Мајданпек Мајданпек дипломирани психолог / стручни сарадникпсихолог, професорка психологије
1.115 Зорица Дуковић Aкадемија васпитачко медицинских струковних студија одсек Крушевац Крушевац доктор наука драмских уметности / професор струковних студија
1.116 Зорица Ђукић Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Београд Професор енглеског језика и књижевности /
1.117 Зорица Здравковић Јовановић ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић'', Београд Београд професор југословенске и опште књижевности/директор /
1.118 Зорица Ивановић Технолошка школа Параћин Магистар филолошких наука, педагошки саветник / Наставник српског језика и књижевности
1.119 Зорица Ивковић ОШ "Кнез Лазар" Лазаревац Професор разредне наставе / учитељица
1.120 Зорица Јоцић Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Ваљево Ваљево руководилац Школске управе за Колубарски и Мачвански округ са седиштем у Ваљеву / доктор дидактичкометодичких наука
1.121 Зорица Ковачевић Универзитет у Београду Учитељски факултет Београд Доктор дидактичкометодичких наука / Професор
1.122 Зорица Кораћ Регионални центар за животну средину, Београд Београд дипломирани биологмастер /
1.123 Зорица Костић Трговачка школа Београд дипломирани економиста, помоћник директора /
1.124 Зорица Лазић ОШ"Филип Кљајић Фића", Београд Београд професор биологије /
1.125 Зорица Маринковић Земунска гимназија Београд специјалиста математике /
1.126 Зорица Миладиновић Професор енглеског језика и књижевности /
1.127 Зорица Милосављевић Основна школа ,,Димитрије Туцовић Чајетина Магистар наука заштите животне средине / професор биологије
1.128 Зорица Митић-Петковић Железничка техничка школа, Београд Београд дипл. инж. саобраћаја /
1.129 Зорица Михаиловић Угоститељско-туристичка школа Београд Београд мастер психолог
1.130 Зорица Михајловић ОШ Мирко Јовановић српски језик /
1.131 Зорица Николетић Гимназија Светозар Марковић Нови Сад Професор информатике / Наставник рачунарства и информатике
1.132 Зорица Перовић Земунска гимназија Београд професор социологије и филозофије
1.133 Зорица Петровић ОШ "Вук Ст. Караџић" Крагујевац Крагујевац енглески језик /
1.134 Зорица Поповић ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац Крагујевац Професор разредне наставе, педагошки саветник /
1.135 Зорица Прњат доктор наука филолошке науке /
1.136 Зорица Радуловић ПУ “Др Сима Милошевић“, Земун Београд стручни сарадник педагог
1.137 Зорица Сорак ОШ Станислав Сремчевић Крагујевац професор југословенских књижевности и српског језика, мастер образовних политика, педагошка саветниц / наставник српског језика и књижевности
1.138 Зорица Станимировић Математички факултет, Београд Београд доктор математичких наука /
1.139 Зорица Тодоровић ПУУжице Ужице Дипломирани психолог / Стручни сарадникпсихолог
1.140 Зорица Церовић Професор српског језика и књижевности /
1.141 Зорица Шћекић Струковни зубни техничар /
1.142 Зорицa Здрaвковић Јовaновић Директор школе ОШ ''Деспот Стефaн Лaзaревић'', Беогрaд Беогрaд Београд /
1.143 Зорицa Михaјловић ОШ Мирко Јовaновић Крaгујевaц Крагујевац /
1.144 Зaрко Пaвловиц Гимнaзијa, Крaљево Краљево /
1.145 Иван Ружичић Гимназија Чачак Чачак / директор
1.146 Иван Величковић ОШ „Старина Новак“, Београд Београд магистар уметности /
1.147 Иван Гржетић Хемијски факултет, Београд Београд доктор хемијских наука /
1.148 Иван Дојчиновић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
1.149 Иван Дурмишевић ОШ Петар Тасић Лесковац наставник ромског језика
1.150 Иван Ђурић ОШ "Јован Дучић", Београд Београд професор разредне наставе /
1.151 Иван Јовановић Филозофски факултет Универзитета у Нишу Ниш ванредни професор
1.152 Иван Маринковић Пожаревачка гимназија Пожаревац Дипломирани историчар / Наставник историје
1.153 Иван Марковић IT Begins Now Београд консултант за информационе технологије/доктор наука
1.154 Иван Матовић Техничка школа, Ада Ада дипл. инж. електротехнике /
1.155 Иван Миленковић Четрнаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани историчар /
1.156 Иван Миловановић ОШ "Јоца Милосављевић" Багрдан педагошки саветник / професор разредне наставе
1.157 Иван Милојевић Основна школа Рада Миљковић Јагодина професор разредне наставе / nastavnik razredne nastave
1.158 Иван Николић ОШ Витко и Света Гаџин Хан професор технике и информатике / наставник ТиТ и ТИО
1.159 Иван Новаковић Гимназија Свети Сава Пожега мастер професор технике и информатике / наставник рачунарства и информатике
1.160 Иван Павловић Средња стручна школа Крагујевац професор стручних машинских предмета
1.161 Иван Радивојевић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник џез трубе /
1.162 Иван Стипић ОШИван Милутиновић Суботица директор школе / професор разредне наставе
1.163 Иван Ћираковић Техничка школа, Аранђеловац Аранђеловац дипл. инж. електротехнике /
1.164 Ивана Зарић професор српског језика и књижевности /
1.165 Ивана Стаменковић ОШ Олга Петров дипломирани биолог /
1.166 Ивана Адамов ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд Београд дипломирани географ ‒ туризмолог/Професор географије /
1.167 Ивана Антић ОШ „Бора Станковић“, Каравуково Каравуково математика /
1.168 Ивана Арсић Економско-трговинска школа из Приштине у Лапљем Селу Лапље Село професор југословенске књижевности и српског језика / професор српског језика и књижевности
1.169 Ивана Благојевић ОШ Страхиња Поповић Дворане Професор разредне наставе / Учитељ
1.170 Ивана Вукмирица Интернационални образовни систем „Руђер Бошковић“, Београд Београд директор гимназије /
1.171 Ивана Грошко ОШ Соња Маринковић Нови Сад педагошки саветник / професор разредне наставе
1.172 Ивана Дежаров Стаменковић Електротехничка школа "Стари град", Београд Београд мастер физикохемичар /
1.173 Ивана Дражић Средња школа за информационе технологије-ИТХС, Београд Београд мастер математичар /
1.174 Ивана Ђерић Институт за педагошка истраживања, Београд Београд Истраживач (доктор педагогије, научни сарадник) /
1.175 Ивана Ђурић ОШ „Јован Дучић“, Београд Београд професор разредне наставе / ...
1.176 Ивана Илић Музичка школа др Милоје Милојевић' Крагујевац наставник клавира
1.177 Ивана Илић дипломирани професор математике и рачунарства /
1.178 Ивана Јанковић Основна школа "Јеврем Обреновић" Шабац мастер професор технике и информатике / професор технике и информатике
1.179 Ивана Јовичић Прва основна школа краља Петра II Ужице Професор енглеског језика и књижевности / Наставник енглеског језика
1.180 Ивана Кнежевић Спортска гимназија, Београд Београд професор физичке културе /
1.181 Ивана Ковачевић ОШ ,,Др Драган Херцог" Београд Професор српског језика и књижевности мастер / Наставник српског језика
1.182 Ивана Колдан мастер теоретичар уметности дипломирани музичар педагог /
1.183 Ивана Кричак ОШ,, Страхиња Поповић Дворане село Дворане дипломирани филолог за енглески језик и књижевност / професор енглеског језика
1.184 Ивана Кузмановић Нововић Висока школа -Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију доктор наука (историја уметности) /
1.185 Ивана Лашић О.Ш. Гоце Делчев Јабука Мастер филолог англиста / наставник енглеског језика
1.186 Ивана Лукић Четрнаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани психолог /
1.187 Ивана Максимовић Основна школа „Алекса Шантић“, Калуђерица Београд професор разредне наставе /
1.188 Ивана Марковић Београд Професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу /
1.189 Ивана Миладиновић ЕТШ “ Мија Станимировић”, Ниш Ниш дипл. инж. електротехнике /
1.190 Ивана Милановић Факултет спорта и физичког васпитања Београд редовни професор
1.191 Ивана Милисављевић Економска школа, Чачак Чачак наставник економске групе предмета /
1.192 Ивана Милојевић ОШ "Душан Јерковић", Рума Рума доктор филолошких наука /
1.193 Ивана Милосављевић Гимназија Светозар Марковић Јагодина Мастер математичар / Професор рачунарства и информатике и професор математике
1.194 Ивана Милошевић Математичка гимназија, Београд Београд дипломирани професор енглеског језика ‒ мастер /
1.195 Ивана Мишић Тошић ОШ "Милош Савић", Лучица Лучица психолог /
1.196 Ивана Мојовић Дипломирани биологеколог /
1.197 Ивана Новаковић Основна школа "Краљ Александар Карађор" Прњавор, Шабац Мастер професор информатике и технике / Наставник у основној школи
1.198 Ивана Њароди Трећи крагујевачки батаљон Крагујевац професор разредне наставе /
1.199 Ивана Оролицки Основна школа Светозар Марковић Београд спољни сарадник / психолог, тренутно директор школе
1.200 Ивана Павковић ОШ"Јован Дучић" Нови Београд професор разредне наставе мастер учитељ / учитељица
1.201 Ивана Пецикоза дипломирани математичар смер рачунарство и информатика /
1.202 Ивана Поповић Петровски ОШМирослав Антић Београд професор разредне наставе / учитељица
1.203 Ивана Предолац Институт за српски језик САНУ, Београд Београд дипломирани филолог за српски језик и књижевност /
1.204 Ивана Прлић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум Сремска Митровица Мастер педагог / Асистент, докторанд
1.205 Ивана Радошевић ОШ"Љубиша Урошевић" Рибаре Дипломирани математичар / Наставник математике
1.206 Ивана Радуловић Средња школа ,,Никола Тесла Лепосавић дипломирани математиар / професор математике у средњој стручној школи и имназији
1.207 Ивана Ристић Учитељски факултет у Косовској Митровици Косовска Митровица доктор дефектолошких наука /
1.208 Ивана Роксандић ОШ „Радивој Поповић“, Земун Београд Дипломирани дефектолог сурдолог /
1.209 Ивана Савић Дипломирани музичар пијаниста /
1.210 Ивана Секулић Мазић професор енглеског језика и књижевности /
1.211 Ивана Симоновић ПУ Моје детињство Чачак васпитач у предшколској установи / васпитач
1.212 Ивана Стаменковић Академија Васпитачко-медицинских струковних студија - Одсек Крушевац Крушевац Дипломирани педагог / Асистент за извођење вежби из области Педагошких наука
1.213 Ивана Станковић Уметничка школа у Нишу Ниш Магистар графике / Nastavnik стручних предмета
1.214 Ивана Стевановић Електротехничка школа „ Михајло Пупин” Сушица Дипломирани графички дизајнер / Наставник ликовне културе
1.215 Ивана Стојменовић Дипломирани инжињер хемијског и биохемијског инжињерства /
1.216 Ивана Томић Прва крагујевачка гимназија Крагујевац наставник географије / дипломирани географ
1.217 Ивана Филиповић Матић ОШ „Вук Караџић“, Београд Београд професор енглеског језика
1.218 Ивана Ценерић Центар за образовне политике Београд мастер психологије
1.219 Иванка Томић Ваљевска гимназија Ваљево професор математике / дипломирани математичар
1.220 Ивица Жупањац /
1.221 Ивица Жупањац OШ,,Милун Ивановић" Ушће код Краљева професор разредне наставе / професор разредне наставе
1.222 Ивица Златановић Школска управа Косовска Митровица Ранилуг Просветни саветник / Дипломирани инжињер електротехнике, електроника и телекомуникације
1.223 Ивица Шантић Четрнаеста београдска гимназија, Београд Београд магистар географских наука /
1.224 Ивко Николић Учитељски факултет, Београд Београд доктор дидактичко методичких наука/Професор разредне наставе /
1.225 Ивона Симић PR HR Team by Ivona Simic Београд дипломирани психолог
1.226 Ивaнa Николић ОШ "8. септембaр" Пирот Пирот историја /
1.227 Ивaнa Стaменковић ОШ Олгa Петров Пaдинскa Скелa Падинска Скела /
1.228 Игњатовић Мирјан Техничка школа, Пирот Пирот дипл. инж. електротехнике /
1.229 Игор Јовановић ОШ Вук Караџић Београд мастер професор историје
1.230 Игор Мицов Зрењанинска гимназија Зрењанин дипломирани историчар / професор историје
1.231 Игор Перишић Институт за књижевност и уметност Београд виши научни сарадник
1.232 Игор Радовановић ОШ "Радомир Лазић", Азања Азања професор разредне наставе /
1.233 Илија Козомара дипломирани историчар /
1.234 Илија Стојимировић ГСП Београд дипломирани саобраћајни инжењер
1.235 Илинка Милетић ОШ "Ђорђе Крстић", Београд Београд професор педагогије и психологије /
1.236 Индира Аземовић Професор разредне наставе /
1.237 Ирена Безаревић дипломирани математичар за рачунарство и информатику /
1.238 Ирена Госпавић ТШ “Радоје Љубичић”, Ужице Ужице дипл.грађевински инжењер за конструкције /
1.239 Ирена Златковић ОШ „Ћеле кула“, Ниш Ниш Наставник српског језика /
1.240 Ирена Лободок Штулић Удружење грађана "Тим психокод", Београд Београд школски психологпедагог /
1.241 Ирена Манчић ОШ "Свети Сава", Пирот Пирот професор разредне наставе /
1.242 Ирена Миленковић ОШ "Браћа Миленковић" Шишава филолог за српски језик и књижевност / наставник српског језика и књижевности
1.243 Ирена Мучибабић ОШ,,22.октобар'' Сурчин Београд дипломирани педагог / стручни сарадникпедагог, педагошки саветник
1.244 Ирена Терзић Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац дипломирани педагог физичке културе и мастер образовне политике /
1.245 Ирис Јанковић Дипломирани филозоф /
1.246 Ирис Стантић Миљачки ОШ "Владимир Назор" Ђурђин мастер учитељ / професор разредне наставе
1.247 Исидор Мијовић Шумарска школа Краљево Краљево дипломирани инжењер шумарства
1.248 Исидора Амиџић Академија уметности, Нови Сад Нови Сад дипл. инж. архитектуре, др уметности и сценског дизајна /
1.249 Исидора Бјелаковић Филозофски факултет Нови Сад ванредни професор
1.250 Исидора Илић Гимназија „Свети Сава“, Београд Београд наставник математике
1.251 Исидора Кораћ Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум Сремска Митровица доктор наука / професор струковних студија
1.252 Исидора Пап ОШ ,,Др Ђорђе Јоановић'' Ново Милошево Дипломирани математичар примењена математика / Наставник математике
1.253 Иштван Фодор Пољопривредно-техничка школа “Беседеш Јожеф” ,Кањижа Кањижа дипл. инж. машинства /
1.254 Јаблан Дојчиловић Физички факултет, Београд Београд доктор физичких наука /
1.255 Јаворка Стаменковић дипломирани математичар /
1.256 Јагода Колунџија Графичка школа, Београд Београд дипл. инж. организације рада /
1.257 Јагода Петровић-Укај Геодетска техничка школа/гимназија „Свети Сава“ Београд Дипломирани географ /
1.258 Јагода Поповић ОШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац Аранђеловац професор енглеског језика и књижевности /
1.259 Јадранка Васић о.ш. Десанка Максимовић Косовска Каменица Дипломирани географ / Професор
1.260 Јадранка Гламочић ОШ "Марија Трандафил", Ветерник и Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад Нови Сад мастер инжењер машинства /
1.261 Јадранка Косовац ОШ „ Јанко Веселиновић“, Београд Београд дипломирани географ /
1.262 Јадранка Лукић Предшколска установа Радосно детињство Нови Сад Дипломирани психолог / Стручни сарадник психолог
1.263 Јадранка Урошевић Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја Ћуприја Доктор наукаспецијална едукација и рехабилитација, професор струковних студија /
1.264 Јанош Пушкаш Педагошки завод Војводине Нови Сад наставник физике/директор Завода
1.265 Јарослава Радојевић Факултет спорта и физичког васпитања, Београд Београд Редовни професор у пензији /
1.266 Јасенка Анђелковић Протић Музичка школа "Мокрањац", Београд Београд магистар наука из области музичке уметности /
1.267 Јасмина Петровић ОШ "Јован Цвијић", Дебрц Дебрц професор разредне наставе /
1.268 Јасмина Стојковић ОШ "Краљ Александар Први", Београд Београд професор разредне наставе /
1.269 Јасмина Алексић ОШ "Драгојло Дудић" Београд Професор техничког образовања / Наставник Информатике и рачунарства, наставник Технике и технологије, наставнике Техничког и информ
1.270 Јасмина Анђелковић -Ђорђевић ПУ Вукица Митровић Лесковац / / дипломирани психолог
1.271 Јасмина Антић ПУ Наше дете Врање Врање Дипломирани педагог / Стручни сарадникпедагог
1.272 Јасмина Арсенијевић Висока школа за васпитаче, Кикинда; Интернационални универзитет, Нови Пазар Нови Пазар Професор струковних студија; доцент /
1.273 Јасмина Арсић ОШ „Стеван Сремац“, Београд Београд Професор српског језика и књижевности; магистар филолошких наука /
1.274 Јасмина Боуали Станојковић ПУ "Др Сима Милошевић " Земун Специјалиста струковни васпитач / васпитач
1.275 Јасмина Вулетић ПУ Наше дете Шабац Шабац професор педагогије / Стручни сарадник педагог
1.276 Јасмина Вучићевић Медицинска школа „Београд“, Београд Београд Педагог /
1.277 Јасмина Гвоздић Гимназија Косовска Митровица Дипломирани биолог / Професор биологије
1.278 Јасмина Гејо Школска управа Ниш Ниш саветник / просветни саветник
1.279 Јасмина Дражић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Нови Сад професор/доцент /
1.280 Јасмина Ђелић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани педагог и мастер учитељ / Начелник Одељења за координацију рада школских управа
1.281 Јасмина Ђокић Јовановић Дипломирани физичар /
1.282 Јасмина Ђорђевић ОШ "Вук Караџић" Пирот Пирот разредна настава /
1.283 Јасмина Живановић Политехничка школа, Крагујевац Крагујевац дипл. инж. машинства /
1.284 Јасмина Јанић ОШ "Мајур", Мајур Мајур професор разредне наставе /
1.285 Јасмина Јерковић ОШ "Ђура Јакшић", Каћ Каћ професор информатике /
1.286 Јасмина Јовановић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд дипломирани психолог
1.287 Јасмина Јовановић ОШ,,Јован Јовановић Змај Крушевац Професор разредне наставе, педагошки саветник / Учитељица
1.288 Јасмина Кековић ОШ "Јован Јовановић Змај" Стопања дипломирани филолог за енглески језик и књижевност / наставник енглеског језика
1.289 Јасмина Клеменовић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Нови Сад Редови професор за ужу научну областе педагогија / Професор универзитета
1.290 Јасмина Ковачевић ОШ ”Душан Дугалић” Београд дипломирани дефектолог - олигофренолог
1.291 Јасмина Којић Професор југословенске књижевности и српскохрватског језика /
1.292 Јасмина Красавчић Професор српске књижевности и језика /
1.293 Јасмина Љубисављевић ОШ Вук Стефановић Караџић Крагујевац Крагујевац разредна настава /
1.294 Јасмина Миладић ОШ2.октобар Зрењанин професор математике / професор математике
1.295 Јасмина Миленковић Дипломирани хемичар опште хемије /
1.296 Јасмина Милинковић Учитељски факултет Београд ванредни професор / професор
1.297 Јасмина Милић 14. Београдска гимназија, Београд Београд магистар наставе математике ‒ методика наставе математике /
1.298 Јасмина Мицић Прва крагујевачка гимназија Крагујевац Дипломирани математичар / Наставник математике
1.299 Јасмина Мишић ОШ,, Иво Лола Рибар'' Велико Градиште педагошки саветник / професор разредне наставе; наставник енглеског језика
1.300 Јасмина Младеновић Гимназија Бора Станковић Врање дипл. инг. електротехнике / наставник рачунарства и информатике
1.301 Јасмина Момчиловић ОШ Душан Радовић Бор Педагог / Педагог
1.302 Јасмина Николић Школска управа Београд Београд самостални саветник / просветни саветник
1.303 Јасмина Павлов ОШ Анта Богићевић Лозница наставник енглеског језика / професор енглеског језика и књижевности
1.304 Јасмина Павловић ОШ Радоје Домановић Ниш Професор географије / Наставник географије
1.305 Јасмина Пејовић ош Митрополит Михаило Сокобања дипломирани биолог / наставник
1.306 Јасмина Петровић ОШ "Доситеј Обрадовић" Свође, Власотинце Професор разредне наставе / Библиотекар, наставник информатике
1.307 Јасмина Пита Михајловић ОШ Ћирило и Методије Београд, Звездара Саветник спољни сарадник / Професор разредне наставе
1.308 Јасмина Сенић професор југословенске књижевности и српскохрватског језика /
1.309 Јасмина Станковић ОШ "Вук Караџић" разредна настава /
1.310 Јасмина Станковић ОШ "Ћирило и Методије", Београд Београд професор српског језика и књижевности /
1.311 Јасмина Стојановић ОШ Војвода Путник Рипањ професор разредне наставе / наставник
1.312 Јасмина Стојковић специјалиста методике наставе математике, мастер учитељ /
1.313 Јасмина Стојковић Бујков ОШ Краљ Александар Први Београд Педагошки саветник; / Професор разредне наставе
1.314 Јасмина Тодоровић Дипломирани хемичар /
1.315 Јасмина Филеп ОШ "Милош Црњански" Српски Итебеј професор информатике / Професор информатике
1.316 Јасминка Богдановић ОШ,,Вук Караџић,, Лебане Наставник / Професор разредне наставе
1.317 Јасминка Олић Илчешин Основна школа"Братство јединство" Куцура професор српске књижевности / наставник српског јеѕика
1.318 Јасминка Радовановић Gimnazija Isidora Sekulić Novi Sad Doktor metodike nastave matematike / Profesor matematike
1.319 Јасминка Чекић Марковић Центар за образовне политике Београд мастер психологије
1.320 Јасна Васић Школска управа Зајечар Зајечар Виши саветник / Просветни саветник
1.321 Јасна Петровић МШ „Јосип Славенски“, Београд Београд наставник хорне /
1.322 Јасна Радојичић МПНТР Београд саветник / професор разредне наставе
1.323 Јасна Бошковић Електротехничка школа Никола Тесла Панчево Дипломирани инжењер електротехнике смер Рачунарска техника и информатика / Професор
1.324 Јасна Грубић ГТШ “Бранко Жежељ”, Београд Београд дипл. инж. архитектуре /
1.325 Јасна Ђукић ОШ "Ђура Јакшић", Каћ Каћ професор физичког васпитања и дипломирани тренер рукомета/професор физичке културе /
1.326 Јасна Живковић Брајковић ОШ "Јован Јовановић Змај", Крушевац Крушевац професор енглеског језика и књижевности /
1.327 Јасна Јарамазовић OШ "Jован Јовановић Змај" Суботицa Дипломирани математичар професор математике / Наставник математике
1.328 Јасна Лазаревић Техничка школа, Смедерево Смедерево дипл. инж. организационих наука /
1.329 Јасна Павловић Анић ОШ Симеон Араницки Стара Пазова дипломирани педагог / педагог
1.330 Јасна Перић Шеста београдска гимназија, Београд Београд специјалиста географије /
1.331 Јасна Радојичић Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд саветник у Одсеку за послове основног образовања и васпитања
1.332 Јасна Ристић Електротехничка школа Никола Тесла Београд дипломирани инжењер електротехнике / наставник
1.333 Јасна Танасковић ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић Крагујевац дипломирани математичар за рачунарство и информатику / професор математике и информатике
1.334 Јелана Копривица ПУ „Радосно детињство“ Врбас дипломирани васпитач
1.335 Јелена Анђелковић Грашар Археолошки институт, Београд доктор наука (археологија) /
1.336 Јелена Гинић Филолошки факултет, Београд Београд доктор филолошких наука, доцент (руски језик) /
1.337 Јелена Динић ОШ "Креативно перо" Београд Београд дипломирани хемичар /
1.338 Јелена Загорац Дванаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани биолог специјалиста /
1.339 Јелена Илић Економско-трговинска школа, Пожаревац Пожаревац професор српског језика и књижевности /
1.340 Јелена Лазић ОШ "Живко Томић", Доња Шаторња Доња Шаторња наставник разредне наставе /
1.341 Јелена Најдановић Томић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Београд специјалиста за менаџмент у образовању /
1.342 Јелена Недељковић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Београд дипломирани психолог /
1.343 Јелена Радовановић ОШ "Слободан Секулић", Ужице Ужице мастер физичар /
1.344 Јелена Александров Гимназија „ Таковски устанак“ Горњи Милановац наставник историје
1.345 Јелена Ангеловски ОШ ,,Јован Јовановић Змај Панчево Панчево доктор наука / наставник српског језика
1.346 Јелена Андрејевић Маркварт ОШ "Стеван Сремац", Београд Београд дипломирани биолог /
1.347 Јелена Анђелковић Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Ниш Професор биологије /
1.348 Јелена Ацовић ОШ "Краљ Александар I", Горњи Милановац Горњи Милановац мастер учитељ /
1.349 Јелена Бига Основна школа Ђорђе Крстић Београд Професор технике и информатике / Натавник технике и информатике
1.350 Јелена Блажевић Десета гимназија "Михајло Пупин", Београд Београд дипломирани психолог /
1.351 Јелена Бошковић Земунска гимназија Београд Дипл. инж. организационих наука информациони системи / професор информатике и рачунрства
1.352 Јелена Брашић ОШ ,,Ћирило и Методије'' Београд саветник спољни сарадник / професор разредне наставе
1.353 Јелена Булатовић ОШ "Ђура Јакшић" Кикинда професор информатике / наставник информатике
1.354 Јелена Војновић ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд Београд дипломирани сликар/професор ликовне културе /
1.355 Јелена Воларов ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд Београд дипломирани математичар/Наставник математике /
1.356 Јелена Вујић дипломирани теолог /
1.357 Јелена Гавриловић Миликић Основна школа ”Радислав Никчевић” Мајур Дипломирани филологмастер / Наставник српског језика и књижевности
1.358 Јелена Гавровић Трећа београдска гимназија и Музичка школа  «Мокрањац» Београд дипломирани проф.италијанског језика и  књижевности /
1.359 Јелена Гајић ОШ „Веселин Маслеша“ Београд професор разредне наставе
1.360 Јелена Геић ОШ''Михаило Петровић Алас'' Београд Професор разредне наставе / професор разредне наставе/учитељ
1.361 Јелена Грујичић Земунска гимназија Земун dipl. ing. organizacije informacionih sistema / profesor računarstva i informatike
1.362 Јелена Дакић ОШ ,,Коста Трифковић" Нови Сад Професор енглеског језика / Наставник енглеског језика
1.363 Јелена Дубљевић дипломирани музички педагог /
1.364 Јелена Ђурић Правно-пословна школа Ниш Ниш дипл. правник /
1.365 Јелена Ђуровић Медицинска школа, Пожаревац Пожаревац дипломирани педагог /
1.366 Јелена Ждраљевић ОШ Антон Скала Београд мастер дефектолог
1.367 Јелена Живановић професор физике /
1.368 Јелена Зељковић ОШ ,,Иван Гундулић" Нови Сад професор разредне наставе / професор разредне наставе
1.369 Јелена Ијачић СМШ ”Стеван Христић” Крушевац професор италијанског језика
1.370 Јелена Илић ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Београд Београд наставник гитаре /
1.371 Јелена Јаковљевић ОШ Драган Ковачевић Београд мастер математичар
1.372 Јелена Јанковић Музичка школа Михаило Вукодраговић Шабац наставник солфеђа
1.373 Јелена Јеврић Основна школа Јеврем Обреновић Шабац мастер историчар; саветникспољни сарадник за предмете, групе и области предмета, активности и струч / наставник предметне наставе историја
1.374 Јелена Јеринић Правни факултет Универзитета Унион Београд Правница/универзитетска професорка /
1.375 Јелена Јовановић Електротехничка школа „Никола Тесла“, Београд Београд мастер професор српског језика и књижевности /
1.376 Јелена Јововић МШ „Станковић“, Београд Београд наставник џез певања /
1.377 Јелена Кашанин Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд Београд Магистар медицинских наука специјалиста хигијене /
1.378 Јелена Кенић ОШ Др Драгиша Мишовић Чачак Дипломирани математичар / Наставник математике
1.379 Јелена Колунџија Друга економска школа, Београд Београд Наставник /
1.380 Јелена Крсмановић ПУ Др Сима Милошевић Београд, Земун стручни сарадник педагог / дипломирани педагог
1.381 Јелена Лазић ОШ Живко Томић Доња Шаторња / / професор разредне наставе
1.382 Јелена Маглешева ОШ Светозар Марковић Крагујевац професор музичке културе / дипломирани музички педагог
1.383 Јелена Максимовић ОШ,,Доситеј Обрадовић бб Филолог за српски језик и књижевност / наставник Српског језика
1.384 Јелена Максић Политехничка школа, Крагујевац Крагујевац дипл. инж. машинства /
1.385 Јелена Марковић ОШ Вук Караџић Сурчин,Београд педагошки саветник / наставник историје
1.386 Јелена Међедовић Земунска гимназија, Земун Београд Професор француског језика /
1.387 Јелена Миочиновић Доктор биотехничких наука /
1.388 Јелена Мирић Мастер професор биологије /
1.389 Јелена Мићић "Техноарт Београд" школа за машинство и уметничке занате, Београд Београд Дипломирани машински инжењер наставник машинске групе предмета /
1.390 Јелена Момчиловић ОШ "Вук Караџић" Лесковац Дипломирани професор технике и информатике мастер / Наставник информатике и рачунарства и техничког и информатичког образовања
1.391 Јелена Муцић ОШ „Јован Дучић“, Београд Београд дипломирани хемичар/Наставник хемије /
1.392 Јелена Павловић дипломирани историчар /
1.393 Јелена Павловић Анић гимназија Светозар Марковић Јагодина Дипломирани инжењер електротехнике за телекомуникације / Професор рачунарства и информатике
1.394 Јелена Павловић Анић МПНТР, Школска управа Ужице Ужице Саветник / Професор педагогије
1.395 Јелена Паић ПУ Раковица Београд мастер педагог / стручни сарадник педагог
1.396 Јелена Панић Мараш Учитељски факултет, Београд Београд доцент доктор књижевних наука /
1.397 Јелена Петковић Универзитет у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет; Крагујевац доцент /
1.398 Јелена Петровић Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Београд дипломирани психолог /
1.399 Јелена Поповић ОШ Иван Горан Ковачић Београд дипломирани педагог/магистар
1.400 Јелена Радовановић ОШ Слободан Секулић Ужице Ужице доктор методике наставе; саветник спољни сарадник / наставник физике
1.401 Јелена Рађеновић Национална асоцијација родитеља и наставника Србије, Београд Београд професор физичког васпитања /
1.402 Јелена Ракић ОШ „Исидора Секулић“, Београд Београд Професор разредне наставе /
1.403 Јелена Редли Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Нови Сад ... / ...
1.404 Јелена Ристивојевић Основна школа "1300 каплара" Београд, Звездара професор разредне наставе / учитељица
1.405 Јелена Русић ОШ "14. октобар", Београд Београд професор разредне наставе /
1.406 Јелена Савић Дипломирани електротехнички инжењер /
1.407 Јелена Савковић ОШ Дуле Караклајић Лазаревац дипломирани математичар
1.408 Јелена Селак ПУ Полетарац Оџаци Специјалиста струковни васпитач / Васпитач
1.409 Јелена Спасојевић Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања дипломирани економиста, директор /
1.410 Јелена Станисављевић Биолошки факултет, Београд Београд Универзитетски професор /
1.411 Јелена Станишић Институт за педагошка истраживања, Београд Београд Истраживач (доктор педагогије, научни сарадник) /
1.412 Јелена Станковић Ћирковић СФРЈ МРЕЖА Београд COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
1.413 Јелена Станојевић Друга економска школа Београд наставник економске групе предмета /
1.414 Јелена Стевановић Институт за педагошка истраживања, Београд Београд Доктор филолошких наука (ужа научна област: савремени српски језик); научни сарадник /
1.415 Јелена Стојановић-Вишњић ОШ „Никола Тесла“, Винча Београд Наставник верске наставе /
1.416 Јелена Стојиљковић Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Београд наставник српског језика и књижевности /
1.417 Јелена Стојковић Филозофски факултет Београд Мастер педагог / Педагог
1.418 Јелена Стојковић Четрнаеста београдска гимназија, Београд Београд дипломирани хемичар /
1.419 Јелена Стојковић Бујков Зрењанинска гимназија Зрењанин професор енглеског језика и књижевности / професор енглеског језика
1.420 Јелена Стокић Техноарт, Београд Београд мр костимографије /
1.421 Јелена Стошић Филозофски факултет у Нишу Ниш доцент
1.422 Јелена Томић ОШ "Војислав Вока Савић" Лазаревац дипломирани географ / професор географије
1.423 Јелена Топаловић дипломирани историчар /
1.424 Јелена Трајковић Факултет уметности, Ниш Ниш доктор уметности ‒ ликовне уметности /
1.425 Јелена Тришић - Стајић ПУ „11. април“, Београд Београд Педагог у предшколској установи /
1.426 Јелена Трпковић пензионер * /
1.427 Јелена Урошевић пензионер дипломирани физичар /
1.428 Јелена Филиповић Дипломирани географ /
1.429 Јелена Хаџи-Ђорђевић ОШ „Дринка Павловић‟ Београд Београд наставник хемије /
1.430 Јелена Цветковић Професор биологије /
1.431 Јелена Чеперковић Угоститељско- туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања Врњачка Бања Наставник економске групе предмета /
1.432 Јелисавета Вилотић ОШ Дринка Павловић Београд самостални педагошки саветник / школски психолог
1.433 Јелица Милићевић Техничка школа „Никола Тесла“, Велика Плана Велика Плана Професор српског језика и књижевности /
1.434 Јелица Пајић Зуботехничка школа и Седма београдска гимназија, Београд Београд мастер филолог/професор српског језика и књижевности /