Уверење о савладаној Обуци наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

29587

Уверење о савладаној Обуци наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења наставници разредне наставе, стручни сарадници и директори који су обуку похађали у периоду од 21. априла до 26. јуна 2018. године могу преузети овде уписивањам властитог јединственог матичног броја.