Slide Почетак Носиоци пројекта О програму РЕСУРСИ

Slide Slide
Програм оснаживања запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика
ОДГОВОРАН ОДНОС
ПРЕМА ЗДРАВЉУ
Унапређивање међупредметне компетенције ученика

Slide Носиоци пројекта Пројекат спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са тимом УНФПА (Популационим фондом Уједињених нација) и Заводом за унапређивање образовања и васпитања МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја Посетите сајт УНФПА Популациони фонд Уједињених нација
Посетите сајт
ЗУОВ Завод за унапређивање образовања и васпитања
Посетите сајт

Slide О програму Нужност да се здравствена писменост развија кроз све предмете намеће се као императив, нарочито када имамо ограничено деловање, као што је то случај за време епидемије. Програм се односи на оснаживање запослених у ОВ установама за примену концепта којима се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности и пружа им активну подршку у планирању и остваривању наставних и вананаставних активности везаних за ову област.

Slide Ресурси Образовно-васпитни материјали који могу да се користе у раду са ученицима и родитељима основних и средњих школа за теме: Родна равноправност и родно засновано насиље Малолетнички и дечији бракови Здравствено васпитање

Одговоран однос према здрављу

Ресурси са обуке Радови наставника

Slide Одговоран однос према здрављу Носиоци пројекта Министарство просвете, науке и технолошког развоја Популациони фонд Уједињених нација Завод за унапређивање образовања и васпитања Израду овог сегмента веб сајта омогућио је Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА). Садржај овог сегмента веб сајта је искључива одговорност аутора и не представља нужно ставове Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА).

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link