Obuka trenera za uvođenje novog nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija i primenu relevantnih programskih sadržaja orijentisanih ka ishodima

130

U organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, 25. oktobra 2017.  godine, u prostorijama Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja održana je jednodnevna obuka za 75 trenera koji treba da obuče 2 600 nastavnika Tehnike i tehnologije da primene novi nastavni plan i program za 5. razred. Obuka sadrži četiri teme: Nastavni program predmeta Tehnika i tehnologijaOdnos međupredmetnih kompetencija i nastavnog programa Tehnike i tehnologijePreduzetništvo kao međupredmetna kompetencija i Projektna nastava. Cilj ove obuke je upoznavanje učesnika obuke sa nastavnim planom i programom novog predmeta Tehnika i tehnologija za 5. razred osnovne škole;  upoznavanje sa međupredmetnim kompetencijama sa fokusom na preduzetništvo i primena projektne nastave i relevantnih programskih sadržaja usmerenih prema ishodima.