Baza primera uspešnih vannastavnih aktivnosti

2864

Baza primera uspešnih vannastavnih aktivnosti je postavljena na naš sajt. Možete joj pristupiti putem linka https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/ 

VIŠE O BAZI PRIMERA USPEŠNIH VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Baza uspešnih primera vannastavnih aktivnosti nastala je na osnovu izabranih radova koje su škole i domovi učenika iz cele Srbije predali na Konkurs Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a koji je bio otvoren od oktobra 2017. do kraja januara 2018. godine. Konkurs nije bio takmičarski, ali stimulacija za učesnike je bila mogućnost da njihovi radovi budu uvršeći u Bazu dostupnu na sajtu ZUOV-a čime se dodatno afirmiše rad njihovih ustanova.

Konkurs je deo trogodišnjeg projekta Jačanje vaspitne uloge škole koji Zavod sprovodi na osnovu Strategije razvoja obrazovanja do 2020. u Republici Srbiji i pratećeg Akcionog plana. Konkurs je imao za cilj da afirmiše škole i domove učenika koji uspešno ostvaruju različite vannastavne aktivnosti radi ostvarivanja vaspitne uloge, kao i da obezbedi bazu primera dobre prakse.

Uslovi Konkursa bili su takvi da su škole i domovi učenika mogli da prijave različite aspekte školskog života, odnosno života u domu učenika, a koji nisu deo redovne nastave, odnosno vaspitnog rada, kao što su: društvene, umetničke, tehničke,  humanitarne, kulturne, sportske i druge aktivnosti (uključujući učeničke zadruge, proširenu delatnost škole…); izleti, ekskurzije, nastava u prirodi, letnje škole, istraživački kampovi; aktivnosti u funkciji podrške osetljivim grupama učenika (manjinske grupe, učenici kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, migranti, deca koja žive u domovima, deca koja menjaju školu…); aktivnosti u okviru odeljenske zajednice i drugo.

Na Konkurs su stigla 364 rada iz 179 ustanova. Najveći broj ustanova (njih 101), poslalo je po jedan rad,  38  je poslalo dva rada, 20 ustanova po tri rada, a 20 ustanova  četiri ili više radova. Komisija sastavljena od savetnika Zavoda pregledala je sve pristigle radove i izabrala one koji po svom kvalitetu i inspirativnosti treba da budu u bazi primera uspešnih vannastavnih aktivnosti. U njoj se nalaze radovi malih i velikih, gradskih, prigradskih i seoskih, opšteobrazovnih i stručnih ustanova, a koji se  razlikuju po obimu, formi, trajanju, temi i sadržaju. Zbog ovakve raznovrsnosti radova u Bazi postignuto je da ona bude podstrek za  pokretanje novih vannastavnih aktivnosti u školama i domovima učenika.

Kako je kvalitet izabranih radova bio izuzetan Zavod je, u oktobru 2018,  organizovao Javno predstavljanje odabranih radova sa Konkursa, na kojem je tridesetak  škola i domova učenika imalo prilike da na različite načine predstave svoje vannastavne aktivnosti i njihove produkte.