back to top

Обуке Српски као страни језик у наставној пракси 1 и Српски као страни језик...

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Министарством просвете, Уницефом и Центром за образовне политике, одржао је две обуке од јавног интереса под називом Српски као страни језик у наставној пракси 1...

Нови правилници – Просветни гласник број 3/2024.

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 3/2024. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и...

Обука за педагошке асистенте за Знаковни језик и Брајево писмо

Oбуке за Педагошке асистенте који пружају подршку ученицима на Знаковном језику и Брајевом писму почињу 18.03.2024.године. У обуке ће бити укључени полазници који су већ на листи пријављених на Јавни позив који је објављен на...

Апликације намењене представљању споменика и установа културе и туристичких локација у Србији

На Веб сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру Националног образовног портала (Образовни ресурси за неговање културе српског народа и развијање националног идентитета), омогућен је приступ апликацијама које су намењене представљању споменика...

Прво коло едиције Српска књижевност за децу

У Српској књижевној задрузи 22. 2. представљено је прво коло едиције Српска књижевност за децу. Завод за унапређивање oбразовања и васпитања, који сарађује са СКЗ, био је позван да представи заједничке пројекте. Представница Завода,...

Српски као нематерњи језик – нови садржаји на нашем порталу

Како бисмо помогли свим колегама и колегиницама који предају Српски као нематерњи језик, као и свима који су заинтересовани (саветима националних мањина, истраживачима, научној заједници...), отворили смо нову страницу на нашем порталу  у оквиру...

Нови правилници: објављен је Просветни гласник број 1/2024

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 1/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардима квалитета рада установе ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних...

Позив за похађање бесплатне обуке од јавног интереса “Наши ученици у свету критичког мишљења...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 4. ЦИКЛУСУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НАЗИВ ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА: НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ 4.0 АКРЕДИТАЦИЈА: Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем...

Реализовано пилот такмичење из Грађанског васпитања

У оквиру пројекта који Завод за унапређивање образовања и васпитања реализује уз подршку  Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), 9. и 10.децембра 2023. на Факултету политичких наука одржано је пилот такмичење из Грађанског...

Информација о такмичењу из Грађанског васпитања за ученике завршног разреда гимназије

У суботу и недељу, 9. и 10. децембра 2023. одржаће се пилотирање модела такмичења из Грађанског васпитања за ученике завршног разреда гимназије. Такмичење ће се одржати на  Факултету политичких наука у Београду, јавно је, организовано...