На интернет адреси kreativnaskola.zuov.gov.rs подигнут је нови сајт посвећен конкурсу “Креативна школа”. На сајту је поново постављена “База знања” са свим радовима из претходно одржаних конкурса, тј. преко 1.400 радова и у њима преко 4.500 припрема за часове.

Циљ поновног успостављања “Базе знања” јесте да се наставницима и стручним сарадницима поново омогући приступ квалитетном дигиталном наставном материјалу.

О конкурсу “Креативна школа”

У жељи да допринесу модернизацији наставе у Републици Србији кроз промоцију размене добрих примера образовне праксе и кроз тимски рад наставника, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мајкрософт су 2004. године покренули конкурс “Креативна школа”. Десетогодишњи резултат овог конкурса јесте стварање највеће базе угледних наставничких радова на српском језику, назване “База знања”.

Ова база представља важан извор квалитетних наставних материјала и инспирацију за иновације на часу многим наставницима у Србији. Наставне материјале праве српски наставници, описујући како су извели своје најбоље часове. Ови предлози су добро документовани припремама наставника за час, па и други наставници после преузимања са интернета могу да изведу такве часове. Рад наставника је у форми мултимедијалне презентације, са мноштвом слика и видео фајлова, уз детаљно упутство о примени на часу.