null

База уџбеника и наставних средстава

Листа одобрених уџбеника

Списак одобрених уџбеника налази се на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и можете га преузети на овој страници.

wdt_ID Назив уџбеника Имена аутора Издавачка кућа Предмет Разред
1 Маша и Раша, Свет у мојим рукама, ликовна култура за први разред основне школе др Сања Филиповић Издавачка кућа „Klett“ Ликовна култура 1.        
2 Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе Гордана и Милутин Мићић Издавачка кућа „Нови Логос“ Ликовна култура 1.        
3 Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе Јован Глигоријевић Издавачка кућа „Фреска“ Ликовна култура 1.        
4 Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе Мариа Бузаши Марганић Предузеће за издаваштво, производњу и трговину „Едука“ Ликовна култура 1.        
5 Ликовна култура за први разред основне школе Љиљана Новковић, Биљана Поповић Привредно друштво „Герундијум“ Ликовна култура 1.        
6 Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе Кристинка Селаковић, Катарина Трифуновић Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава „БИГЗ школство” Ликовна култура 1.        
7 Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Издавачка кућа „Klett“ Математика 1.        
8 Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић Издавачка кућа „Нови Логос“ Математика 1.        
9 Математика, уџбеник за први разред основне школе Светлана Јоксимовић Издавачка кућа „Фреска“ Математика 1.        
10 Математика 1, уџбеник за први разред основне школе (први и други део) Нела Малиновић Јовановић и Јелена Малиновић Издавачко привредно друштво „Вулкан издаваштво“ Математика 1.        
Назив уџбеника Издавачка кућа Предмет Разред

Листа одобрених додатних наставних средстава

wdt_ID Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача Година подношења захтева
1 146 Приручник из физичког васпитања за основне школе физичко васпитање 972-3/2018 од 24.07.2018. српски језик, ћирилично писмо „Факултет за спорт и туризам“ из Новог Сада 2018
2 145 МУДРИЦА – СРПСКИ ЈЕЗИК 1, збирка задатака из српског језика за први разред основне школе српски језик 1065-3/2018 од 5.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Издавачко предузеће „Едука“ д.о.о. из Београда 2018
3 144 МУДРИЦА – СВЕТ ОКО НАС 1, збирка задатака за први разред основне школе свет око  нас 1066-3/2018 од 24.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Издавачко предузеће „Едука“ д.о.о. из Београда 2018
4 143 МУДРИЦА – МАТЕМАТИКА 1, збирка задатака за први разред основне школе математика 1067-2/2018 од 24.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Издавачко предузеће „Едука“ д.о.о. из Београда 2018
5 142 Пчелица 4, Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе природа и друштво 1100-3/2018 од 2.07.2018. српски језик, ћирилично писмо „Пчелица издаваштво ДОО Чачак“ из Чачка 2018
6 141 New English Adventure Starter A, радна свеска за први разред основне школе енглески језик 1132-3/2018 од 27.07.2018. српски језик, ћирилично писмо „AKRONOLO“ d.o.o. из Београда 2018
7 140 Our Discovery Island Starter, радна свеска за први разред основне школе енглески језик 1133-3/2018 од 27.07.2018. српски језик, ћирилично писмо „AKRONOLO“ d.o.o. из Београда 2018
8 139 ЧИТАЛИЦА – ПИСАЛИЦА, вежбанка из српског језика за први разред основне школе српски језик 1264-3/2018 од 27.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Издавачко предузеће „Едука“ д.о.о. из Београда 2018
9 138 Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне школе српски језик Ивана Јухас 1184-1-3/2018 од 2.08.2018. српски језик, ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда 2018
10 137 РАЗВОЈ ГОВОРА, радни лист за децу од 5 до 7 година за припремни предшколски програм српски језик 1444-2/2018 од 14.08.2018. српски језик, ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда 2018
Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача

Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви за одобрење поднети до августа 2016. године можете преузети овде.

wdt_ID Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача Година подношења захтева
1 3 Свет око нас 1, додатни материјал за електронски подржано учење уз уџбеник Свет око нас за први разред основне школе Свет око нас Ивана Јухас 1639/2018 српски језик ћирилица Издавачко предузеће „Едука” д.о.о. из  Београда 2018.
2 2 Моја географија 5 –за ученике петог разреда основне школе, намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка Географија Славица Малиновић Милићевић и Ангелина Симојловић 1679/2018 српски језик, ћирилица Друштво за издавачко-графичку делатност, инжињеринг и трговину „Школски сервис Гајић” д.о.о.  из Београда 2018.
4 1 Техника и технологија 5 Материјал за конструкторско обликовање УПУТСТВО Техника и технологија Милан Санадер и Гордана Санадер 1701/2018 српски језик ћирилица Предузеће за издаваштво, промет и услуге „М&Г ДАКТА”д.о.о. из  Београда 2018.
Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача Година подношења захтева

Остале информације

ИНФОРМАЦИЈА о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

Уз захтев, издавач подноси у штампаној и електронској форми:

  • графички, ликовно и технички обликован рукопис додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства у пет примерака;
  • елаборат у пет примерака (eлаборат садржи три стручне оцене квалитета рукописа додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства коју даје рецензентска комисија издавача);
  • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства;
  • сагласност издавача да ће омогућити јавном издавачу и наставницима да без накнаде користе садржаје додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства који је изабрала њихова школа, ради прилагођавања према индивидуалном образовном плану за ученике са сметњама у развоју;
  • сагласност издавача да ће омогућити јавном издавачу да без накнаде користи садржаје уџбеника за потребе издавања додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства на језику и писму националне мањине у случају избора тог наставног средства, уколико издавач не прихвати обавезу да га издаје;
  • сагласност издавача да ће у случају избора тог додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства омогућити јавном издавачу да без накнаде користи садржаје уџбеника за потребе издавања прилагођеног наставног средства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом уколико издавач не прихвати обавезу да сам прилагоди наставно средство.

Осим тога, издавач подноси у штампаној форми:

  • потписану и оверену изјаву у којој се потврђује да ће наставно средство бити израђено од материјала који нису штетни по здравље;
  • доказ о уплаћеној такси за стручно мишљење.

Захтев са наведеним прилозима доставља се на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Фабрисова 10, 11000 Београд

(Са назнаком: „Захтев за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава“)

Такса за стручно мишљење износи:

1) додатно наставно средство …………………………………….. 13.330,00 динара
2) дидактичко средство …………………………………………………  9.970,00 динара
3) дидактичко игровно средство …………………………………..  9.970,00 динара

Број жиро рачуна за уплату Републичке административне таксе је увек 840-742221843-57.
– Број модела за уплату административне таксе је увек 97,
– Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује – види табелу позива на број.

Табелу позива на број за уплату административне таксе можете преузети ОВДЕ.

*) Када се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који по својој природи не могу бити достављени у електронској форми (дидактичка игровна средства, различити модели и др.) уз захтев се прилажу четири примерка наставног средства.

*) Kада се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који су намењени за опремање специјализованих учионица, кабинета, школских радионица, играоница и слично, а чији облик, величина и финансијска вредност захтевају посебне услове за њихов преглед и складиштење, број примерака наставног средства који се достављају Заводу на преглед може бити и мањи од наведеног. Издавач је у обавези да контактира Завод пре подношења захтева за одобравање оваквог наставног средства како би се, у односу на његову специфичност, одредио оптималан број примерака потребан за давање стручног мишљења.

Oсоба за контакт је Татјана Мишовић ( tatjana.misovic@zuov.gov.rs или 011-208-1908).

**) Елаборат обавезно садржи референце и истраживања коришћена у припреми рукописа наставног средства која се нарочито односе на: приказ теоријских концепата, примену научних сазнања, увођења нових приступа у обради програмских садржаја у складу са савременим теоријама и истраживањима и слично. Такође, елаборат треба да садржи опис на који начин издавач прати квалитет дидактичког средства у току његове примене (непосредан контакт са наставницима, фокус групе, упитници…).