back to top

Листа одобрених уџбеника

Списак одобрених уџбеника налази се на сајту Министарства просвете и можете га преузети на овој страници.

Листу одобрених уџбеника за СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ можете преузети овде.

Листу уџбеника који се користе у пројекту “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” преузмите овде.

Стручне оцене квалитета рукописа уџбеника можете погледати овде.

Листа одобрених додатних наставних средстава

wdt_ID Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача Година подношења захтева
1 372 Играм се и размишљам, радно-игровни материјал за децу од пет до седам година, васпитаче и родитеље предшколски узраст Славица Марковић, Симеон Маринковић ПЗВ 1201/02 од 12.8.2022. године словачки језик и писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "Креативни центар" д.о.о. из Београда 2022
2 371 Радна свеска уз уџбеник биологије за пети разред основне школе, на мађарском језику и писму биологија Бојана Молнар, Наташа Томашевић Коларов, Дејан Бошковић ПЗВ 1178 од 9.8.2022. мађарски језик и писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
3 370 Радна свеска уз уџбеник биологије за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму биологија Бојана Молнар, Дејан Бошковић ПЗВ 1119 од 29.7.2022. мађарски језик и писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
4 369 Радна свеска уз уџбеник биологије за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму биологија Бојана Молнар, Дејан Бошковић ПЗВ 1121 од 29.7.2022. мађарски језик и писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
5 368 Радна свеска уз уџбеник биологије за шести разред основне школе, на мађарском језику и писму биологија Бојана Молнар, Дејан Бошковић ПЗВ 11210 од 29.7.2022. мађарски језик и писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
6 367 Домаћи задаци из математике за 6. разред основне школе математика Раде Козара, Јованка Гаћеша, Невенка Угринов, Адам Самарџић 748-3/2022 од 18.7.2022. српски језик, ћирилично писмо Школска књига из Новог Сада 2022
7 366 Српски језик: приручник за ученике четвртог разреда основне школе српски језик Петар Недић, Бранислав Недић 505-3/2022 од 18.7.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачко - књижарско предузеће "Богуновић" д.о.о. из Новог Сада 2022
8 365 Домаћи задаци из математике за 5. разред основне школе математика Раде Козара, Јованка Гаћеша, Невенка Угринов, Адам Самарџић 747-3/2022 од 18.7.2022. српски језик, ћирилично писмо Школска књига из Новог Сада
9 364 Путовање кроз дигитални свет, радни листови за децу предшколског узраста предшколски узраст Бојана Станковић 1038-3/2022 српски језик, ћирилично писмо "Institute Edepa" д.о.о. из Београда 2022
10 363 Корак више, радни листови из света око нас за први разред основне школе свет око нас Весела Мачкић, Александра Ичевић 917-36/2022 од 14.7.2022. српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
11 362 Шаролија 3, едукативно-дидактички материјал за развој опажања и графомоторике за децу узраста од 6 до 7 година предшколски узраст Александра Сашка Пејчић 168-3/2022 од 24.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Data Status d.o.o. из Београда 2022
12 361 Стварамо, радни листови за вртић и за рад код куће предшколски узраст Милка Симић, Марија Шћепановић 1071-3/2022 од 24.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачко привредно друштво "Вулкан издаваштво" д.о.о. из Београда 2022
13 360 Дневник читања за 8. разред основне школе. Како да боље запамтиш лектиру коју читаш српски језик Светлана Курћубић Ружић 387-3/2022 од 16.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачко привредно друштво "Вулкан издаваштво" д.о.о. из Београда 2022
14 359 Дневник читања за 7. разред основне школе. Како да боље запамтиш лектиру коју читаш српски језик Светлана Курћубић Ружић 388-3/2022 од 16.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачко привредно друштво "Вулкан издаваштво" д.о.о. из Београда 2022
15 358 Дневник читања за 6. разред основне школе. Како да боље запамтиш лектиру коју читаш српски језик Светлана Курћубић Ружић 389-3/2022 од 16.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачко привредно друштво "Вулкан издаваштво" д.о.о. из Београда 2022
16 357 Домаћи задаци из математике за 7. разред основне школе математика Раде Козара, Јованка Гаћеша, Невенка Угринов, Адам Самарџић 749-3/2022 од 30.6.2022, српски језик, ћирилично писмо Школска књига из Новог Сада 2022
17 356 Домаћи задаци из математике за 8. разред основне школе математика Раде Козара, Јованка Гаћеша, Невенка Угринов, Адам Самарџић 750-3/2022 од 30.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Школска књига из Новог Сада 2022
18 355 Корак више, радни листови из природе и друштва за четврти разред основне школе природа и друштво Ивана Стојимировић, Стојанка Баљ 548-3/2022 од 8.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
19 354 Корак више, радни листови из српског језика за трећи разред основне школе српски језик Јелена рацић 453-3/2022 од 10.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
20 353 Наставни листови уз Граматику српског језика за 6. разред основне школе српски језик Весна Ломпар, Славка Јовановић 368-3/2022 од 8.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачка кућа "KLETT" д.о.о из Београда 2022
21 352 Наставни листови уз Граматику српског језика за 7. разред основне школе српски језик Весна Ломпар, Славка Јовановић 367-3/2022 од 8.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачка кућа "KLETT" д.о.о из Београда 2022
22 351 Наставни листови уз Граматику српског језика за 8. разред основне школе српски језик Весна Ломпар, Славка Јовановић 366-3/2022 од 8.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачка кућа "KLETT" д.о.о из Београда 2022
23 350 Корак више, радни листови из природе и друштва за трећи разред основне школе природа и друштво Александра Тадијан 372-3/2022 од 2.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
24 349 Корак више, радни листови из света око нас за други разред основне школе свет око нас Јосип Тоља, Наташа Белић 396-3/2022 од 2.6.2022. српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
25 348 Корак више, радни листови за први разред основне школе математика Сања Маричић 560-3/2022 српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
26 347 Дневник читања, Српски језик од првог до четвртог разреда основне школе српски језик Светлана Курћубић Ружић 391-3/2022 од 23.5.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачко привредно друштво "Вулкан издаваштво" д.о.о. из Београда 2022
27 346 Дневник читања за 5. разред основне школе. Како да боље запамтиш лектиру коју читаш српски језик Светлана Курћубић Ружић 390-3/2022 од 23.5.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачко привредно друштво "Вулкан издаваштво" д.о.о. из Београда 2022
28 345 Материјал за конструкторско обликовање за седми разред основне школе техника и технологија Милан Санадер, Гордана Санадер 440-3/2022 од 6.5.2022. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, промет и услуге "М&Г Дакта" д.о.о. из Београда 2022
29 344 Материјал за конструкторско обликовање за осми разред основне школе техника и технологија Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир Филиповић 439-3/2022 од 6.5.2022. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, промет и услуге "М&Г Дакта" д.о.о. из Београда 2022
30 343 Наставни листови уз Граматику српског језика за пети разред основне школе српски језик Весна Ломпар, Славка Јовановић 369-3/2022 од 21.4.2022. српски језик, ћирилично писмо Издавачка кућа "KLETT" д.о.о из Београда 2022
31 342 С речи на дела 5, Радна свеска из српског језика и књижевности за пети разред основне школе српски језик Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јолета Булатовић, Зорана Бошковић, Милан Шиповац 135-3/2022 српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2022
32 341 Илустровани историјски атлас историја Александар Крстић 111/2/2022 од 1.4.2022. српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво "Герундијум" д.о.о. из Београда 2022
33 340 Старт, природа и друштво за трећи разред основне школе, тестови, одговори и решења природа и друштво Милена Војновић, Јелена Зељковић 1628-3/2021 од 22.3.2022. српски језик, ћирилично писмо Школа плус д.о.о. из Београда 2021
34 339 Старт, природа и друштво за четврти разред основне школе, тестови, одговори и решења природа и друштво Милена Војновић, Јелена Зељковић 1629-3/2021 од 22.3.2022. српски језик, ћирилично писмо Школа плус д.о.о. из Београда 2021
35 338 Математика, Радна свеска за четврти разред основне школе на босанском језику математика Весна Анђелић, Марина Вићентијевић, Весна Ерић 172-3/2022 босански језик, латинично писмо Издавачка кућа "Атос" из Крагујевца 2022
36 337 Старт, математика за четврти разред основне школе, тестови, одговори и решења математика Татјана гргуров, Милена Војновић, Јелена зељковић 1627-3/2021 од 14.02.2022. српски језик, ћирилично писмо Школа плус д.о.о. из Београда 2021
37 336 Математика 4, Радна свеска за 4. разред основне школе на мађарском језику математика Марина Вићентијевић, Весна Ерић, Весна Анђелић ПЗВ 134/2 од 14.02.2022. мађарски језик и писмо Издавачка кућа "Атос" из Крагујевца 2021
38 335 Старт, Српски језик за трећи разред основне школе - тестови, одговори и решења српски језик Милена Војновић, Јелена Зељковић 1624-3/2021 српски језик, ћирилично писмо Школа плус д.о.о. из Београда 2021
39 334 Радна свеска из биологије за 7. разред основне школе биологија Славица Нинковић, Весна Миливојевић, Тихомир Лазаревић 1837-3/2021 српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво "Герундијум" д.о.о. из Београда 2021
40 333 Старт, Српски језик за четврти разред основне школе - Тестови и Одговори и решења српски језик Милена Војновић, Јелена Зељковић 1625-3/2021 српски језик, ћирилично писмо Школа плус д.о.о. из Београда 2021
41 332 Старт, математика за трећи разред основне школе, тестови, одговори и решења математика Јелена Зељковић, Милена Војновић, Татјана Гргуров 1626-3/2021 српски језик, ћирилично писмо Школа плус д.о.о. из Београда 2021
42 331 Радна свеска из биологије 5 за пети разред основне школе биологија Тијана Прибићевић, Славица Нинковић, Јелена Андрејевић Маркварт, Катарина Тодоровић 1574-3/2021 српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво "Герундијум" д.о.о. из Београда 2021
43 330 Радна свеска из биологије 8 заосми разред основне школе биологија Тихомир Лазаревић, Славица Нинковић 1575-3/2021 српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво "Герундијум" д.о.о. из Београда 2021
44 329 Радна свеска из биологије 6 за шести разред основне школе биологија Славица Нинковић, Тихомир Лазаревић 1673-3/2021 српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво "Герундијум" д.о.о. из Београда 2021
45 328 Грађанско васпитање 4, радна свеска за четврти разред основне школе грађанско васпитање Мирјана Трифуновић Паул, Гордана Гајин Цветкоски 1724-3/2021 од 25.1.2022. српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2021
46 327 Физика 1, збирка задатака за први разред гимназије физика Марија Крнета, Катарина Стевановић, Јелена здравковић 1491-3/2021 од 30.12.2021 српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавачку делатност "Нови Логос" д.о.о. из Београда 2021
47 326 Радни листови, Природа и друштво за четврти разред основне школе природа и друштво Зоран Б. Гаврић, Драгица миловановић 1183-3/2021 од 24.12.2021 српски језик, ћирилично писмо Издавачка кућа "KLETT" д.о.о из Београда 2021
48 325 Школски географски атлас за основну и средње школе географија Стручни тим Monde Neuf 1297-3/2021 од 03.12.2021 српски језик, ћирилично писмо Издавачка кућа "KLETT" д.о.о из Београда 2021
49 324 Грађанско васпитање 3, радна свеска за трећи разред основне школе грађанско васпитање Мирјана Трифуновић Паул, Гордана Гајин Цветкоски 1311-2/2021 српски језик, ћирилично писмо Привредно друштво за издавање уџбеника и наставних средстава "Бигз школство" д.о.о. из Београда 2021
50 323 ШАРОЛИЈА, едукативно-дидактички материјал за развој опажања и графомоторике, за децу узраста од 5 до 6 година предшколски узраст Александра Сашка Пејчић 1064-3/2021 од 2.11.2021. српски језик, ћирилично писмо Data Status d.o.o. из Београда 2021
Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Језик и писмо Пун назив издавача

Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви за одобрење поднети до августа 2016. године можете преузети овде.

Листу додатних наставних средстава у дигиталном облику која су одобрена за издавање и употребу у оквиру пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу можете преузети овде.

Остале информације

ИНФОРМАЦИЈА о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

Захтев у папирној форми можете преузети овде и са доле наведном документацијом поднети путем поште на адресу Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11040 Београд или лично у Фабрисова 10, 11040 Београд од 9 до 15 часова радним даном.

Захтев и потребна документација се могу поднети и електронским путем (када се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који по својој природи могу бити достављени у електронској форми, а рукопис додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства мора да се достави у штампаној форми на адресу Фабрисова 10, 11040 Београд) на порталу Завода за унапређење образовања и васпитања на адреси: zavod.edu.rs/obrazac-dns

Уз захтев, издавач подноси у штампаној и електронској форми:

  • графички, ликовно и технички обликован рукопис додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства у пет примерака;
  • елаборат у пет примерака (eлаборат садржи три стручне оцене квалитета рукописа додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства коју даје рецензентска комисија издавача);
  • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства;
  • сагласност издавача да ће омогућити јавном издавачу и наставницима да без накнаде користе садржаје додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства који је изабрала њихова школа, ради прилагођавања према индивидуалном образовном плану за ученике са сметњама у развоју;
  • сагласност издавача да ће омогућити јавном издавачу да без накнаде користи садржаје уџбеника за потребе издавања додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства на језику и писму националне мањине у случају избора тог наставног средства, уколико издавач не прихвати обавезу да га издаје;
  • сагласност издавача да ће у случају избора тог додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства омогућити јавном издавачу да без накнаде користи садржаје уџбеника за потребе издавања прилагођеног наставног средства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом уколико издавач не прихвати обавезу да сам прилагоди наставно средство.

Осим тога, издавач подноси у штампаној форми:

  • потписану и оверену изјаву у којој се потврђује да ће наставно средство бити израђено од материјала који нису штетни по здравље;
  • доказ о уплаћеној такси за стручно мишљење.

Захтев са наведеним прилозима доставља се на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Фабрисова 10, 11040 Београд

(Са назнаком: „Захтев за одобравање додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава“)

Такса за стручно мишљење износи:

1) додатно наставно средство …………………………………….. 15.770,00 динара
2) дидактичко средство ……………………………………………….. 11.800,00 динара
3) дидактичко игровно средство …………………………………. 11.800,00 динара

Број жиро рачуна за уплату Републичке административне таксе је увек 840-742221843-57.
– Број модела за уплату административне таксе је увек 97,
– Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује – види табелу позива на број.

Табелу позива на број за уплату административне таксе можете преузети ОВДЕ.

*) Када се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који по својој природи не могу бити достављени у електронској форми (дидактичка игровна средства, различити модели и др.) уз захтев се прилажу четири примерка наставног средства.

*) Kада се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који су намењени за опремање специјализованих учионица, кабинета, школских радионица, играоница и слично, а чији облик, величина и финансијска вредност захтевају посебне услове за њихов преглед и складиштење, број примерака наставног средства који се достављају Заводу на преглед може бити и мањи од наведеног. Издавач је у обавези да контактира Завод пре подношења захтева за одобравање оваквог наставног средства како би се, у односу на његову специфичност, одредио оптималан број примерака потребан за давање стручног мишљења.

Oсоба за контакт је Татјана Мишовић ( tatjana.misovic@zuov.gov.rs или 011-208-1908).