null

БАЗА УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

Листа одобрених уџбеника

Листа одобрених додатних наставних средстава

wdt_ID Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача Година подношења захтева
1 146 Приручник из физичког васпитања за основне школе физичко васпитање 972-3/2018 од 24.07.2018. српски језик, ћирилично писмо „Факултет за спорт и туризам“ 2018
2 145 МУДРИЦА – СРПСКИ ЈЕЗИК 1, збирка задатака из српског језика за први разред основне школе српски језик 1065-3/2018 од 5.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "Едука" 2018
3 144 МУДРИЦА – СВЕТ ОКО НАС 1, збирка задатака за први разред основне школе свет око  нас 1066-3/2018 од 24.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "Едука" 2018
4 143 МУДРИЦА – МАТЕМАТИКА 1, збирка задатака за први разред основне школе математика 1067-2/2018 од 24.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "Едука" 2018
5 142 Пчелица 4, Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе природа и друштво 1100-3/2018 од 2.07.2018. српски језик, ћирилично писмо „Пчелица издаваштво" 2018
6 141 New English Adventure Starter A, радна свеска за први разред основне школе енглески језик 1132-3/2018 од 27.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за промет књига и наставног материјала "Акроноло" 2018
7 140 Our Discovery Island Starter, радна свеска за први разред основне школе енглески језик 1133-3/2018 од 27.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за промет књига и наставног материјала "Акроноло" 2018
8 139 ЧИТАЛИЦА – ПИСАЛИЦА, вежбанка из српског језика за први разред основне школе српски језик 1264-3/2018 од 27.07.2018. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "Едука" 2018
9 138 Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне школе српски језик Ивана Јухас 1184-1-3/2018 од 2.08.2018. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "Едука" 2018
10 137 РАЗВОЈ ГОВОРА, радни лист за децу од 5 до 7 година за припремни предшколски програм српски језик 1444-2/2018 од 14.08.2018. српски језик, ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "Едука" 2018
Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача

Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви за одобрење поднети до августа 2016. године можете преузети овде.

Листу додатних наставних средстава у дигиталном облику која су одобрена за издавање и употребу у оквиру пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу можете преузети овде.

Остале информације

ИНФОРМАЦИЈА о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

Захтев у папирној форми можете преузети овде и са доле наведном документацијом поднети путем поште на адресу Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11040 Београд или лично у Фабрисова 10, 11040 Београд од 9 до 15 часова радним даном.

Захтев и потребна документација се могу поднети и електронским путем (када се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који по својој природи могу бити достављени у електронској форми, а рукопис додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства мора да се достави у штампаној форми на адресу Фабрисова 10, 11040 Београд) на порталу Завода за унапређење образовања и васпитања на адреси: zavod.edu.rs/obrazac-dns

Уз захтев, издавач подноси у штампаној и електронској форми:

  • графички, ликовно и технички обликован рукопис додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства у пет примерака;
  • елаборат у пет примерака (eлаборат садржи три стручне оцене квалитета рукописа додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства коју даје рецензентска комисија издавача);
  • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства;
  • сагласност издавача да ће омогућити јавном издавачу и наставницима да без накнаде користе садржаје додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства који је изабрала њихова школа, ради прилагођавања према индивидуалном образовном плану за ученике са сметњама у развоју;
  • сагласност издавача да ће омогућити јавном издавачу да без накнаде користи садржаје уџбеника за потребе издавања додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства на језику и писму националне мањине у случају избора тог наставног средства, уколико издавач не прихвати обавезу да га издаје;
  • сагласност издавача да ће у случају избора тог додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства омогућити јавном издавачу да без накнаде користи садржаје уџбеника за потребе издавања прилагођеног наставног средства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом уколико издавач не прихвати обавезу да сам прилагоди наставно средство.

Осим тога, издавач подноси у штампаној форми:

  • потписану и оверену изјаву у којој се потврђује да ће наставно средство бити израђено од материјала који нису штетни по здравље;
  • доказ о уплаћеној такси за стручно мишљење.

Захтев са наведеним прилозима доставља се на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Фабрисова 10, 11040 Београд

(Са назнаком: „Захтев за одобравање додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава“)

Такса за стручно мишљење износи:

1) додатно наставно средство …………………………………….. 13.700,00 динара
2) дидактичко средство ……………………………………………….. 10.250,00 динара
3) дидактичко игровно средство …………………………………. 10.250,00 динара

Број жиро рачуна за уплату Републичке административне таксе је увек 840-742221843-57.
– Број модела за уплату административне таксе је увек 97,
– Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује – види табелу позива на број.

Табелу позива на број за уплату административне таксе можете преузети ОВДЕ.

*) Када се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који по својој природи не могу бити достављени у електронској форми (дидактичка игровна средства, различити модели и др.) уз захтев се прилажу четири примерка наставног средства.

*) Kада се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који су намењени за опремање специјализованих учионица, кабинета, школских радионица, играоница и слично, а чији облик, величина и финансијска вредност захтевају посебне услове за њихов преглед и складиштење, број примерака наставног средства који се достављају Заводу на преглед може бити и мањи од наведеног. Издавач је у обавези да контактира Завод пре подношења захтева за одобравање оваквог наставног средства како би се, у односу на његову специфичност, одредио оптималан број примерака потребан за давање стручног мишљења.

Oсоба за контакт је Татјана Мишовић ( tatjana.misovic@zuov.gov.rs или 011-208-1908).

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link