Бесплатна онлајн обука у области заштите потрошача за наставнике и стручне сараднике

33680

Министарство унутрашње и спољне трговине, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, уз финансијску подршку Европске уније, организују онлајн обуку наставника и стручних сарадника у области заштите потрошача.

Обука се реализује на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

НАЗИВ ОБУКЕ: Обука наставника у области заштите потрошача
АКРЕДИТАЦИЈА: Обука је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 151-00-00002/2022-07
БРОЈ БОДОВА: 8
МЕСТО И ВРЕМЕ: Обука се у потпуности спроводи онлајн. Не постоје рокови за почетак и завршетак обуке – наставници и стручни сарадници сами бирају време почетка и динамику рада на обуци. Процењено време ангажовања на обуци је 8 сати рада.
ЦИЉ ОБУКЕ: Циљ обуке је оснаживање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа за спровођење активности образовних модула припремљених у циљу унапређења образовања деце школског узраста о правима потрошача.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА
Обука је намењена свим наставницима и стручним сарадницима у основној и средњој школи који у свој рад са ученицима могу имплементирати садржаје ове обуке. То може бити у оквиру обавезних предмета, изборних програма, слободних наставних активности, ваннаставних активности, часа одељењског старешине или посета часу које реализују стручни сарадници. С обзиром да се ради о правима потрошача, садржај обуке најдиректније кореспондира са изборним програмом Грађанско васпитање где се ова тематика обрађује удружено са појавом прекомерне потрошње и загађења животне средине, као и са неким предметима у стручним школама, посебно економским и трговачким. Изузетно је погодно ову тематику радити на часу одељењског старешине и то како са млађим тако и старијим ученицима јер се потрошачке навике рано формирају. Обука пружа довољно материјала да заинтересовани наставник може припремити програм слободне наставне активности за ученике од 5. до 8. разреда основне школе или програм рада ваннаставне активности.
Оснаживање ученика да буду финансијски писмени и да поштују своја потрошачка права и обавезе допринос је развоју грађанског друштва заснованог на правима свих и у свим областима.

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ОБУЦИ

Обука се налази на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

1. Платформи приступате:

      1. Преко странице на ЗУОВ сајту – zuov.gov.rs/pasos/ и кликом на линк ДИРЕКТАН УЛАЗ НА ПЛАТФОРМУ (на левој страни испод наслова ШКОЛЕ) или
      2.  Директно преко линка zuov.learningpassport.org/

2. Након уласка на платформу кликните на дугме ПОЧНИ (на левој страни отвореног прозора) или на дугме ПРИЈАВИ СЕ (горњи десни угао прозора).

3. У отвореном прозору унесите свој број телефона без почетне нуле 6XXXXXXXX (изаберите исправан телефонски код за нашу земљу +381 уколико већ није изабран) и кликните на дугме NEXT (СЛЕДЕЋЕ):

4. На ваш број телефона (број који сте унели) стићи ће СМС порука са шестоцифреним кодом. Тај код упишите у за то предвиђено поље и кликните на дугме SUBMIT (ПОТВРДИ):

5. Уколико приступате први пут овој платформи, систем ће захтевати да попуните своје податке. Податке (име и презиме) попуните на ћириличном писму јер ће се на основу ваших унетих података генерисати уверење. Уколико сте већ раније приступали овој платформи, систем ће вас преусмерити на почетну страну платформе.

6. Идите на КАТАЛОГ САДРЖАЈА и изаберите обуку коју желите да похађате. ВАЖНО: наставници и стручни сарадници бирају обуку у области заштите потрошача у складу са установом у којој раде – бира се или ЗАШТИТА ПОТРПШАЧА – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ или ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА – СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.

7. Када изаберете коју обуку желите да похађате (ОСНОВНА или СРЕДЊА школа) и кликнете на њу, отвориће вам се прозор са описом обуке. За почетак рада на обуци кликните на дугме ПРИЈАВА (налази се у доњем делу отвореног прозора):

8. Након отварања садржаја обуке, следите упутства дата на првој страници (Увод у обуку).

Срећан рад!