back to top

Нови правилници – средње стручно образовање – Просветни гласник број 5/2024.

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 5/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство ...

Студијско путовање у Беч и Братиславу

У оквиру пројекта „Дуал ВЕТ Србија“ у оквиру компоненте 3 „Развој курикулума за дуално стручно образовање“ у периоду од 13 -17. 05. 2024. године је реализовано студијско путовање које је обухватило посете институцијама, компанијама...

Нови правилници – Просветни гласник број 4/2024.

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 4/2024. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда...

Нови правилници – Просветни гласник број 3/2024.

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 3/2024. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и...

Радионица у оквиру пројекта Дуал ВЕТ Србија

У оквиру „Дуал ВЕТ Пројекта Србија“, који  има за циљ развијање и унапређивање дуалног образовања у Србији, 13. 02. 2024. године у просторијама привредне коморе Србије одржана је Радионица за представнике партнерских институција у...

Нови правилници: објављен је Просветни гласник број 1/2024

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 1/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардима квалитета рада установе ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних...

Нови правилници: објављен је нови Просветни гласник

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 15/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену...

Одлука о избору стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и...

На основу Допунског јавног позива утврђује се листа и врши избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких...

Обука за развој програма наставе и учења у Швајцарској

У оквиру „Дуал ВЕТ Пројекта Србија“ који суфинансирају Швајцарска канцеларија за сарадњу (СДЦ) и Аустријска развојна агенција (АДА), у сарадњи са партнерима укљученим у реализацију пројекта, Привредне коморе Србије, Швајцарске канцеларије за сарадњу, Аустријске...

Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 14/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за...