back to top

Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 14/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за...

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и...

Објављен је нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. Правилник погледајте на следећем ЛИНКУ.

Нови правилници: основно образовање – измене и допуне планова и програма; гимназије за ученике...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 13/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и...

Нови правилници: гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке; гимназије за ученике...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 12/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе...

Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласници број 10/2023 и број 11/2023

Објављени су нови прописи у средњем стручном образовању. "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 11/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу балетску школу ПРАВИЛНИК о...

Нови правилници: допуне плана и програма наставе и учења у средњим стручним школама –...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 9/2023. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална...

Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета...

Објављени су нови бројеви Просветног гласника. Листу нових прописа погледајте испод. "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 7/2023. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета...

Календар образовно-васпитног рада oсновне и средње школе за школску 2023/2024. годину

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/2023. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024....

Нови правилници: средње стручно образовање – измене плана и програма, нови стандарди квалификација; допуна...

Објављени су нови Просветни гласници. "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 5/2023. Листа прописа: ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе - гимназије и средње стручне школе ИСПРАВКА Правилника о...

Нови Правилник о упису ученика у средњу школу

У "Службеном гласнику РС", број 23 од 24. марта 2023. донет је нови Правилник о упису ученика у средњу школу. Погледајте Правилник о упису ученика у средњу школу