Демонстрације матурских и завршних испита за школску 2017/2018. годину

2113

Након превођења образовних профила из огледа у редован систем образовања, ове године ће се за петнаест образовних профила по први пут реализовати матурски и завршни испит по новом концепту.

У циљу упознавања школа, наставника и социјалних партнера са новим концептом реализације матурског испита и оспособљавања оцењивача за примену методологије оцењивања заснованог на компетенцијама, Завод за унапређивање образовања и васпитања организује обуку „Имплементација матурског испита по новом концепту.

Обуке ће се реализовати према следећем распореду:

Образовни профил Датум и место реализације Датум и место реализације Датум и место реализације Датум и место реализације
Физиотерапеутски техничар/Козметички техничар 26.4.2018.

Фармацеутско- физиотерапеутска школа,

Београд

Туристички техничар 27.04.2018.

Средња туристичка школа,

Нови Београд

04.05.2018

Угоститељско-туристичка школа

Београд

08.05.2018.

Угоститељско-туристичка школа

Београд

Медицинска сестра-техничар 25.04

Медицинска школа 7.април,

Нови Сад

Фармацеутски техничар 26.04.2018. Медицинска школа,

Звездара, Београд

Лабораторијски техничар 23.04.2018.

Медицинска школа,

Звездара, Београд

Стоматолошка сестра- техничар 20.4.2018.

Зуботехничка школа,

Београд

Техничар за графичку  припрему/Техничар за обликовање графичких  производа 04.05.2018.

Графичка школа,

Нови Београд

Електротехничар за електронику на возилима 24.04.2018

Техничка школа ГСП,

Београд

 

Термини обука за преостале образовне профиле биће накадно објављени на сајту Завода.