back to top

pdf

- О РАДОВИМА ПРАКТИЧАРА У ОВОМ РЕПОЗИТОРИЈУМУ

Продукти практичара су настали током обуке „Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама“ реализоване 2023. године. У њима има простора за њихово унапређивање.

Они су произашли из практичних потреба, а неки од алати и теме су заступљенији и понављају се.

У изради радова, практичари су се руководили критеријумима са процену квалитета и избор дигиталних ресурса које можете преузети испод.

Величина: 646.08 KB
Број преузимања: 367
Датум постављања: 29.01.2024.
pdf

Оквир дигиталних компетенција васпитача

Оквир може да послужи запосленима у предшколској установи и у сврху управљања властитим професионалним развојем, за развој програма професионалног усавршавања итд. Документ је усклађен и комплементаран са упоредо развијеним документом Смернице за примену дигиталних технологија у предшколској установи. 

Величина: 1.47 MB
Број преузимања: 958
Датум постављања: 16.11.2023.
pdf

Смернице за примену дигиталних технологија у предшколској установи

Документ Смернице за примену дигиталних технологија у предшколској установи (Смернице) намењен је запосленима у предшколском васпитању и образовању (ПВО), васпитачима1 , стручним сарадницима и сарадницима, директорима, као и просветним саветницима. Креиран је с циљем да буде подршка практичарима у ПВО да на одговарајући начин користе дигиталне технологије (ДТ) у својој професионалној пракси, да их подстакне на критичко преиспитивање могућности њихове примене и сагледавање под којим условима и на који начин је коришћење ДТ сврсисходно и целисходно у различитим аспектима рада предшколске установе. Документ може послужити и као полазиште за сарадњу са родитељима2 у вези с овом темом.

Величина: 930.28 KB
Број преузимања: 330
Датум постављања: 16.11.2023.