Дилема – веб апликација за учење о хигијени и здравим обрасцима понашања

3527

Апликација ДИЛЕМА пружа прилику деци/ученицима за учење и ширење знања о хигијени и здравим обрасцима понашања.

Апликација садржи 10 задатака који кроз игролику форму мотивишу децу/ученике да уче о значају одржавања личне и хигијене окружења ради унапређивања здравља, добробити и хуманих услова живота. Задаци су намењени деци предшколског узраста и ученицима млађих разреда основне школе, а намењени су како за индивидуални рад, тако и за рад у мањим и већим групама, код куће или у школи/предшколској установи.

Веб апликација ДИЛЕМА развијена је у оквиру педагошке компоненте пројекта „Јачање капацитета здравствених установа за имплементацију принципа адекватног водоснабдевања, санитације и хигијене у здравственим установама, укључујући подршку ромским породицама у овим областима (WASH)“ који реализује УНИЦЕФ у сарадњи са Републичким институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић – Батут“. Дизајн и техничка решења апликације развијена су у сарадњи са Иновационим центром Електротехничког факултета у Београду, а њено публиковање и доступност стручној јавности обезбедио је Завод за унапређивање образовања и васпитања.