Директори Регионалних центара у посети Заводу за унапређивање образовања и васпитања

596

Дана 13.03.2018. директори регионалних центара састали су се са директором Завода за унапређивање образовања и васпитања и руководиоцима Центра за професионални развој. На састанку су разматрана питања у вези са проширивањем и унапређивањем међусобне сарадње.