Добитници Светосавске награде за 2021. годину

4710

Светосавску награду за 2021. годину, за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивање образовно-васпитне праксе, развој научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији и посебно залагање у организацији и реализацији активности на спречавању ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, у локалној заједници, добили су:


ЈАДРАНКА СПАСИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА САВЕЗА УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ – ЗА ДОПРИНОС ПРОФЕСИОНАЛНОМ СТАТУСУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА У ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Јадранка Спасић ради као дугогодишњи сарадник на унапређивању неге и превентивно-здравствене заштите у Предшколској установи „Дечји дани” у Београду. Учествовала је у формирању Секције медицинских сестара у предшколским установама Републике Србије, 1997. године, а од 2000. године, председница је струковног удружења – Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије. Неисцрпном енергијом и залагањем доприноси свестраној афирмацији делатности и заступа њене кључне интересе организовањем различитих облика стручног усавршавања, учешћем у пројектним иницијативама и изради прописа, сарадњом са релевантним установама, удружењима и организацијама – на националном и локалном нивоу. Јадранка Спасић је посебан допринос дала и активностима у локалној заједници на спречавању ширења и сузбијања заразне болести COVID‒19.


РАДМИЛА АРАНЂЕЛОВИЋ, ДИРЕКТОРКА, ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,РАКОВИЦА”, БЕОГРАД – ЗА ИЗУЗЕТНО ЗАЛАГАЊЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Радмила Аранђеловић је истакнути професионалац у делатности предшколског васпитања и образовања, специјалиста струковни васпитач, са дугогодишњим искуством у непосредном раду са децом, а од 2001. године, директор је Предшколској установи „Раковица”. Својом посвећеношћу и залагањем, показала се као поуздан и отворен сарадник у различитим активностима посвећеним унапређивању делатнoсти предшколских установа и система васпитно-образовног рада у целини. Учествовала је у изради закона и подзаконских аката у области предшколског васпитања и образовања, такође и на бројним стручним скуповима националног и међународног значаја. Треба истаћи и значајан допринос Радмиле Аранђеловић обукама директора предшколских установа за стицање лиценце.


ДЕЧИЈА УСТАНОВА ,,ДЕЧИЈА РАДОСТ”, ИРИГ – ЗА ИЗУЗЕТНОСТ ДЕЛОВАЊА У ОСИГУРАЊУ КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Дечија установа ,,Дечија радост” у Иригу својом ефикасном организацијом, неговањем тимског рада и отвореношћу за учење, сарадњу са породицом, локалном заједницом и партнерима у окружењу, учешћем у релевантним националним и међународним пројектима и иницијативама, континуирано улаже напоре да се обезбеди шири обухват деце квалитетним предшколским васпитањем и образовањем. У Дечијој установи „Дечија радост” у Иригу, посебно су поносни на сарадњу са породицама деце, високошколским установама за образовање васпитача, као и на професионално повезивање и учење са колегама из других предшколских установа. Иницијатори су и учесници бројних хуманитарних и еколошких активности и акција у заједници.


ЈОВАНА ГЛИЏИЋ, УЧЕНИЦА 6. РАЗРЕДА, ОСНОВНА ШКОЛА ,,СТЕФАН НЕМАЊА”, НИШ – ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ЛИТЕРАРНОМ СТВАРАЛАШТВУ

Оригиналност и квалитет прича, песама и књижевних приказа ове дванаестогодишње девојчице донело јој је више од 80 награда на књижевним конкурсима националног и међународног ранга. Њено стваралаштво и промовисање највиших животних вредности, вредан су подстицај за децу и младе, а њена омиљена животна девиза је ‒ Ништа није немогуће за онога ко има вољу да покуша. На такмичењима, где је често била најмлађи учесник, освајала је најпрестижније награде и специјална признања, а све то постиже као одличан ученик, али и као одана и посвећена другарица.


АНДРЕЈ ДРОБЊАКОВИЋ, УЧЕНИК 8. РАЗРЕДА, ОСНОВНА ШКОЛА ,,КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ”, БЕОГРАД – ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Надареност за математику и природне науке Андреја Дробњаковића, ученика завршног разреда основног  образовања и васпитања, употпуњено је скромношћу, племенитошћу и бројним интересовањима за ваннаставне активности. Спремност да одговори изазовима и велика љубав према науци, донели су му у истој, 2021. години, прве награде на републичким такмичењима из математике, физике и хемије. Осим по   високим постигнућима у савладавању програма свих наставних предмета, Андреј Дробњаковић се истиче бројним талентима и радозналошћу за различите области сазнања, а ученици га  цене као поузданог и осећајног друга.


ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ” СУРЧИН, БЕОГРАД – ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У ПЕДАГОШКОМ ЛИДЕРСТВУ, ОТВОРЕНОСТ ЗА ИНОВАЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ВИШЕГОДИШЊИ ДОПРИНОС КВАЛИТЕТУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Основна школа „Вук Караџић” у Сурчину посвећује велику пажњу обезбеђивању услова за квалитетно образовање и васпитање свих ученика, како кроз редован образовно-васпитни рад, тако и учешћем Школе у великом броју пројеката и програма. Ученици ове школе остварују запажене резултате и постигнућа на свим нивоима такмичења. Организацијом хуманитарних акција, учешћем на спортским и музичким манифестацијама, у Школи се негује тимски рад, отвореност за учење и размену примера добре праксе. Школа остварује плодну сарадњу са образовно-васпитним установама из окружења и из региона.


МР ДЕЈАН КУЛУНЏИЋ, ДИРЕКТОР, ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО”, НОВИ ПАЗАР – ЗА ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ И СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ УСЛОВА ЗА РАД ШКОЛЕ

Мр Дејан Кулунџић, као директор ОШ „Братство” у Новом Пазару, допринео је да ова школа постане пример изузетне праксе у достизању циљева бројних пројеката од националног значаја (инклузивно образовање, подршка надареним ученицима, осигурање квалитета наставе, заштита од насиља, настава на даљину и други). Ову школу посебно одликују квалитетно педагошко лидерство, отвореност за иновације и тимски рад. Школа је, по бројности и квалитету активности, видљива у широј заједници и учесник је бројних манифестација у области науке, али и стваралаштва деце и младих. На иницијативу директора мр Дејана Кулунџића, покренута је и успешно завршена комплетна реконструкција Школе, чиме су ученицима и наставницима обезбеђени најбољи услови за рад и остваривање највиших резултата.


НАТАША СЕЛИЋ СТАНКОВИЋ, ДИРЕКТОРКА, ОСНОВНА ШКОЛА ,,АНТОН СКАЛА”, БЕОГРАД – ЗА ПОСВЕЋЕНОСТ ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Oстварујући послове директора, Наташа Селић Станковић је допринела унапређивању укупног рада са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, што је у стручној заједници било и раније препознато и награђено бројним наградама на такмичењима у земљи и иностранству.  Као директор Основна школа „Антон Скала” из Београда, Наташа Селић Станковић је носилац награде Града Београда за 2014. годину, из области културе и уметности, а иницијатор је и организатор „Дечије олимпијаде”. Помогла је учешћу Школе у јавном представљању примера добре праксе/пројеката у организацији Erasmus+. У стручној заједници Наташу Селић Станковић  препознају по вештинама за развој позитивне атмосфере у установи и  личном доприносу развоју угледа установе ‒ у домаћим и међународним оквирима.


ВЕРИЦА КОСТИЋ, МАСТЕР ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, ОСНОВНА ШКОЛА ,,СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ”, ПРИЛИКЕ – ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Основна школа „Сретен Лазаревић” у Приликама,  у којој Верица Костић ради као наставник, награђивала ју је више пута за постигнуте изузетне успехе у раду, што је посебно видљиво кроз резултате њених ученика на републичким такмичењима из српског језика и књижевности. Учествовала је у програму „Вуковим путем/Примери савремене наставе” у организацији удружења „Чувари дела Вука Караџића”. Континуирано организује предавања и радионице за међународни фестивал дечијег фолклора „Светлост на брежуљку”, који има за циљ очување народне културе. Носилац је награде „Милија Николић” за методику наставе српског језика и књижевности, три школске године за редом, као и других награда у области образовања и културе.


МИРЈАНА САВАНОВ, НАСТАВНИЦА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ, ОСНОВНА ШКОЛА „МАТИЈА ГУБЕЦ“, ДОЊИ ТАВАНКУТ – ЗА ДОПРИНОС УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВАЊА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Мирјана Саванов координатор је тима и коаутор Програма наставе и учења за изборни предмет Буњевачки језик са елементима националне културе, од првог до осмог разреда основног образовања и васпитања. Мирјана Саванов је дала велики допринос образовању буњевачке заједнице. Коаутор је уџбеника „Буњевачки језик за 1. и 2. разред основне школе”, „Буњевачки језик за 3. и 4. разред основне школе”, „Приручника за  учитеље уз буњевачку читанку за 1. и 2. разред основне школе”  и аутор многих дидактичких материјала за наставу. Одржала је низ угледних часова за изборни предмет Буњевачки језик са елементима националне културе. Координатор је пројекта „Буњевачка липа рич”, намењеног дечијем стваралаштву, а изабрана је и за саветника-спољног сарадника Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


ДОБРИЦА ЈОВАНОВИЋ, СТУДЕНТ ПРВЕ ГОДИНЕ, МАСАЧУСЕТСКИ ТЕХНОЛОШКИ ИНСТИТУТ (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY) У САД – ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

Таленат Добрице Јовановића за математику, физику и информатику вишеструко је потврђиван на домаћим и међународним такмичењима, током његовог средњошколског образовања у отаџбини. Као бивши ученик Математичке гимназије, посебно је познат по освојеним наградама на Међународној олимпијади из математике, на којој ја добијао и по две златне медаље. Наставници и ученици ове школе памте га  по свестраности и бројним талентима којима се истицао. Сада је успешан студент физике на престижној научноу-истраживачкој установи у Кембриџу (САД).


МЛАДЕН ШЉИВОВИЋ, НАСТАВНИК ФИЗИКЕ, ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР – ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ СА УЧЕНИЦИМА

 Младен Шљивовић је 15 година наставник физике и изборних предмета у Гимназији у Зајечару. Његови ученици остварују видљиве резултате на државним и међународним такмичењима, на конкурсима за најбоље експерименте и у решавању студије случаја.  Младен Шљивовић је посвећен раду и као ментор ученичке компаније која постиже запажене резултате. Са својим ученицима учествује у различитим пројектима и остварује висока постигнућа. Посебно је поносан на свој рад у СТЕМ каријерном вођењу, вишеструко награђиваном у земљи и иностранству. Активно учествује у раду Црвеног крста у Зајечару. Аутор је квизова, радова и радионица. Награђен је на конкурсу „Магија је у рукама наставника”.


ДЕЈАН НЕДИЋ, ДИРЕКТОР, ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БЕОГРАД – ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У ЛИДЕРСТВУ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Дејан Недић, радећи на пословима у области образовања и васпитања, најпре као наставник (четрнаест година), а затим и као директор исте школе (15 година), истицао се изузетном радном енергијом и посвећеношћу ученицима и развоју установе у свим областима квалитета рада школе и развијању позитивне атмосфере у школи. Више од једне деценије је председник Друштва директора школа Србије, асоцијације која је посвећена развоју професионализма и лидерства у образовању. Члан је Скупштине Заједнице економских, правно-биротехничких, трговачких, туристичких и угоститељских школа Србије. Као посебно значајне активности треба истаћи његов ангажман на уређивању система лиценцирања директора школа и то што је водитељ обука за директоре. Успешно руководи школским хором, пише и аранжира музику и текстове, хоби му је фудбалско суђење.


МУЗИЧКА ШКОЛА, НИШ – ЗА УКУПАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Музичка школа у Нишу једина је средња музичка школа на територији Школске управе Ниш која обухвата три округа. У 2022. години Школа ће обележити 75 година постојања. У Школи се већ 29 година организује Међународно такмичење младих пијаниста, 20 година Међународно такмичење гудача, 20 година такмичење из клавира за ученике Теоретског одсека, а осам година такмичења из солфеђа, теорије музике и хармоније средњих музичких школа. Ученици ове школе су освајили велики број награда на републичким и међународним такмичењима. На 64. Фестивалу музичких и балетских школа 2021. године, у конкуренцији 47 школа, ученици ове школе освојили су прво место.


ГИМНАЗИЈА ,,СВЕТИ САВА”, ПОЖЕГА – ЗА УКУПАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Гимназија „Свети Сава” из Пожеге основана је пре стотину година, а увек је успешно пратила и данас прати, кретања у савременом општем образовању ‒ уводи нове смерове, пројектну наставу, иновативне начине рада, има добро обучен кадар и одличне услове за рад у погледу опремљености наставним средстима. Уз вођство стручних наставника, ученици постижу изванредне резултате. Школу одликују позитивна радна атмосфера, професионално поверење, међусобно уважавање и толеранција, уз промовисање  здравог живота, спортског духа и неговање сарадње са родитељима. Сваке године организује се фестивал науке и уметности, реализују се активности бројних секција у којима су ученици носиоци програма. Разноврсни садржаји већ деценијама превазилазе оквире саме Школе и постали су саставни део културног живота града Пожеге и окружења.


ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА – ЗА УКУПАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Пета београдска гимназија је школа са традицијом, основана 1905. године. Из ове гимназије је потекао велики број знаменитих и успешних људи у свим областима рада и стваралаштва. Након дужег временског периода, Школа је потпуно реконструисана. Школу похађа преко 1200 ученика. Осим природно-математичког и друштвено-језичког смера, уведена су два специјализована смера, намењена надареним ученицима за географију и историју и  биологију и хемију. Ученици су освајали велики број награда на републичким и међународним такмичењима.


ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА – ЗА УКУПАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Прва београдска гимназија има дугу традицију ‒ основана  је 1839. године. Због својих заслуга на пољу просвете у Републици Србији, носилац је престижних одликовања. Бројне знамените личности похађале су ову школу која је дала 124 члана Српске академије наука и уметности, међу којима је и 11 председника САНУ, као и 15 министара просвете. Школу похађа преко 1000 ученика. Школа има развијену кабинетску наставу, а осим класичних смерова, има и  смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Наставници ИТ смера дали су видљив допринос повећању компетенција наставника гимназије и организацији онлајн наставе за више од 50 наставника, а преко 300 часова снимљено и учињено доступним ученицима. Ученици ове школе су освајали награде на великом број републичких и међународних такмичења из различитих области. У Школи се реализује велики број ваннаставних активности, као и пројеката у оквиру међународне  сарадње.


БОБА КОТЛИЦА, СТУДЕНТКИЊА, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ У ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Боба Котлица је студент пете године Медицинског факултета Унивезрзитета у Београду, са просечном оценом 9,67, а има само 22 године. Као студент демонстратор и као ментор, већ три године, своја знања са лакоћом и радошћу преноси на млађе колеге. Имала је само једанаест година када је добила награду за познавање информационо-комуникационих технологија, додељену од стране Internet Society из Вирџиније (САД). Аутор је три научна рада и коаутор на једном, који су презентовани на Конгресу студената биомедицинских наука, са интернационалним учешћем. Због резултата до којих је дошла истраживањем заснованим на савременој светској литератури, изнет је предлог да тестирање мутације ЛРРК2РС34637584 буде део протокола испитивања Паркинсонове болести. Члан је престижних домаћих и светских удружења.


ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЗА ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ ДОПРИНОС КВАЛИТЕТУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ГЕОДЕЗИЈЕ У ЗЕМЉИ И РЕГИОНУ

Грађевински факултет Универзитета у Београду, као најстарија и водећа образовно-научна институција у области грађевинарства и геодезије у нашој земљи и региону, данас има осам катедри и седам института – научноистраживачких јединица. Факултет је ове године прославио 175 година постојања. Двадесет четири професора овог факултета, изабрани су за чланове САНУ и других иностраних академија, а у Гинисовој књизи рекорда је 20 објеката које су пројектовали или извели српски грађевински инжењери. Данас, у складу са развојем нових материјала и технологија, Факултет је иновирао студијске програме, а нови наставни планови јединствени су по томе што представљају почетак теоријског и апликативног изучавања БИМ технологија (English: Building Information Modeling). У оквиру Института за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство на Факултету, под покровитељством УНЕСКА, делује Међународни центар за воде у градским срединама IRTCUD/CUW (International Research and Training Centre on Urban Drainage/Centre for Urban water).


ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВИЋ, СТУДЕНТКИЊА, БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ У ОБЛАСТИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ

Емилија Јовановић је студенткиња молекуларне биологије и физиологије Биолошког факултета Универзитета у Београду, са тренутном просечном оценом од 9,90. Била је стипендиста Владе Руске федерације на Санктпетербуршком државном универзитету, након чега је наставила студије биологије у Београду. Добитница је сребрне медаље на конференцији младих научника у Штутгарту, награде „Светислав Милић”, која јој је додељена за успехе у науци и образовању за 2021. годину, радила је на пројекту о примени двофотонске поларизационе микроскопије у проучавању флуоресцентних протеина у Летњој школи молекуларне биофизике и системске биологије у Чешкој, за шта је и награђена. Ради на пројекту СЕНСОГЕНЕ на Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство,  који је представила на Конгресу српског друштва истраживача рака. Учествовала је у летњем истраживачком програму Биоцентра у Бечу, као један од 14 изабраних студената из целог света, бавећи се облашћу матичних ћелија, а прикључила се и истраживачкој групи Универзитета у Кембриџу, која се бави применом технологије органоида у регенерацији јетре. Члан је Европске асоцијације за истраживање јетре и оснивач Студентске секције за молекуларну биологију, под окриљем Српског друштва за молекуларну биологију.


МИЛАН САВИЋ, СТУДЕНТ МАСТЕР СТУДИЈА, ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС УНАПРЕЂИВАЊУ СТУДЕНСКОГ  ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА

Милан  Савић, студент мастер студија, био је председник СКОНУС-а у два мандата, председник Студентског парламента Факултета техничких наука (ФТН), Универзитета у Приштини, студент продекан ФТН-а, председник студентског парламента Универзитета у Приштини, члан Националног савета за високо образовање Републике Србије, као представник свих студената Србије, представник студената Републике Србије у Европској студентској унији при Европској комисији у Бриселу. Изузетан допринос је дао као члан Радне групе за пружање помоћи професорима и студентима на високошколским установама за време трајања ванредног стања уведеног због пандемије вируса COVID-19, те је на његов предлог оформљена Радна група Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је пратила рад високошколских установа током ванредног стања. Као председник Радне групе за израду Нацрта закона о студентском организовању, први је међу заслужнима за усвајање Закона о студентском организовању, на који се чекало 15 година. Тренутно је на функцији државног секретара у Министарству омладине и спорта Републике Србије.


CASE STUDY CLUB ФОН – ЗОРАНА ДУЛОВИЋ, СЕРГЕЈ СТАНИШИЋ, ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ, ТАМАРА ЂОРЂЕВИЋ, МИНА ПЕТРОВИЋ – ЗА ОСВОЈЕНО ПРВО МЕСТО НА СВЕТСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У РЕШАВАЊУ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА У ОБЛАСТИ ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА ТЕКСТИЛНУ ИНДУСТРИЈУ, GLOBAL CIRCULAR CHALLENGE 2021.

Студенти и студенткиње Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Зорана Дуловић, Сергеј Станишић, Драган Стојановић, Тамара Ђорђевић и Мина Петровић, остварили су изузетне резултате и на светском нивоу промовисали високо образовање Републике Србије. Ови млади успешни људи освојили су прво место на светском такмичењу у решавању студије случаја у области циркуларне економије за текстилну индустрију, Global Circular Challenge 2021. и то једногласном одлуком жирија. Том приликом, победили су већ реномиране светске универзитете и школе као што су: Stanford University, Columbia University, University of Oxford, London School of Economics and Political Sciences, Massachusetts Institute of Technology.


ТИМ „КЊИГОМ ДО САЗНАЊА” – ПРОФ. ДР ЉУБИША СТОЈМИРОВИЋ, МСЦ ДЕЈАН БАЉАК, ПРОФ. ДР СТОЈАН СТОЈМИРОВИЋ – ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС У КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОМ И ХУМАНИТАРНОМ РАДУ

Хуманитарни рад проф. др Љубише Стојмировића, мсц Дејана Баљака, проф. др Стојана Стојмировића помогао је да се обнове фондови школских библиотека у сиромашнијим срединама наше државе, што је у данашње доба заиста реткост. Својим донацијама помогли су очувању српске речи и српског писма, како на територији Републике Србије, тако и ван њених граница. Књиге  сакупљене од колега, факултета и других установа, поклањају школским библиотекама, са циљем да се на тај начин пружи помоћ свима који учествују у образовно-васпитном процесу, а највише ученицима у овладавању вештинама целоживотног учења, развијању стваралачке маште и оспособљавању да буду одговорни грађани своје државе.


АКАДЕМИК ДРАГАН СИМЕУНОВИЋ – ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС И ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У НАУЧНОМ РАДУ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Академик  Драган Симеуновић је редовни професор на Факултету политичких наука (ФПН) Универзитета у Београду, руководилац мастер и специјалистичких струковних студија на ФПН и оснивач и руководилац мултидисциплинарних мастер студија на Универзитету у Београду. Дао је велики допринос у оснивању и раду Академије за националну безбедност, члан је Европске академије наука и уметности, Академије наука и умјетности Републике Српске и Америчке академије политичких наука, дописни је члан немачког научног друштва Collegium Europaeum Jenense Универзитета у Јени. Аутор је 283 библиографске јединице, објавио је 23 научне књиге, али је написао и више позоришних драма и сценарија, као и научно-образовних ТВ серијала. Један је од најцитиранијих домаћих научника  у области друштвено-хуманистичких наука. Члан је председништва „Римског клуба”, потпредседник научног удружења „Наука и друштво”, директор Центра за студије безбедности и истраживање тероризма, специјални саветник Балканске асоцијације за кривично право, члан бројних међународних научних асоцијација, консултант и сарадник Светске банке, ОУН-а, ОЕБС-а, UNDOC-а, Европске комисије и низа међународних института из домена безбедности, као и Министарства спољних послова Републике Србије.


НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ – ЗА ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ КВАЛИТЕТ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ И РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ

Научни институт за ветеринарство Србије обележава 95 година постојања и његов велики утицај сагледава се кроз допринос развоју науке и истраживања, државне управе и привреде. Институт и запослени као појединци, носиоци су бројних домаћих и међународних признања и награда. Остварени резултати и њихов значај огледају се у објављеном великом броју научних радова, књига, атласа, монографија и библиографија, међународној сарадњи у оквиру  различитих асоцијација, у учешћу појединих  истраживача на листи експерата, у ангажовању у редакционим одборима, у менторству приликом израде докторских дисертација,  рецензирању радова у реномираним часописима, а посебно у активностима  на спречавању ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.


ПРОФ. ДР ДРАГАН ХРНЧИЋ, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЗА ПОСТИГНУТЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ И ОСВОЈЕНЕ БРОЈНЕ НАГРАДЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

Професор Драган Хрнчић је добитник многобројних награда, међу којима треба истаћи следеће: награду ,,Веселин Лучић” Универзитета у Београду, за најбоље стручно и научно остварење, једно од највиших признања Медицинског факултета ‒ годишњу награду и плакету Медицинског факултета Универзитета у Београду за научно-истраживачки рад за младе истраживаче, награду Града Београда за стваралаштво младих у области науке, Теслину награду за стваралаштво младих, Награду Федерације европских физиолошких друштава (FEPS) за најбољи рад. Руководилац је међународног билатералног пројекта са Турском, представник Србије у две међународне EU-COST акције. Професор Драган Хрнчић доприноси афирмацији Медицинског факултета и наше државе, радећи као академски уредник у два врхунска часописа, а од 2009. године је истраживач категорије А1 на пројектима ресорног Министарства за науку, са максималним бројем истраживачких месеци.


ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ, БЕОГРАД – ЗА УКУПАН ДОПРИНОС У ИСТРАЖИВАЊУ ИСТОРИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА, СРБИЈЕ И БАЛКАНА

Историјски институт у Београду је најстарији и највећи институт у Србији, који се 75 година успешно бави проучавањем политичке, економске, друштвене и културне историје Срба и Србије. Препознатљив је по богатој издавачкој делатности, квалитетним сарадницима и истраживачима са високим угледом у земљи и иностранству. Квалитет Института препознатљив је,такође, по научним трибинама, којих је до сада било преко 1070 и који су пружили прилику за представљање резултата истраживања најпознатијих домаћих,  европских и светских историчара. Институт има богату међународну сарадњу у просветној и културној области са најпрестижнијим универзитетима и институтима у окружењу, на Балкану и у Европи.


ДР ДАНИЦА ПАВЛОВИЋ, НАУЧНА САРАДНИЦА, ЦЕНТАР ЗА ФОТОНИКУ, ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ БЕОГРАД – ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ОБЛАСТИ БИОФОТОНИКЕ НА ПОЉУ БИОМАТЕРИЈАЛА И ИНОВАЦИЈА У БИОМЕДИЦИНИ

 Др Даница Павловић, као најмлађи доктор наука у области биофотонике, учествује у реализацији три национална и шест међународних научних пројеката, више пута је награђивана и стипендирана. Посебан допринос је дала у  успешној примени и коришћењу најсавременијих микроскопских, спектроскопских и ласерских техника на пољу биофотонике, затим у технологији заштите докумената, производњи инфрацрвених детектора и различитих биосензора, у војној индустрији и соларној енергетици; један је од иноватора „Теслаграм” технологије за заштиту од фалсификовања, а  резултат  истраживања је и откриће потпуно нових врста инсеката. Објавила је три међународна патента, од којих је један регистрован у шест држава, а за науку и регион посебан допринос дала је у коришћењу „Нелинеарне ласерске микроскопије”, као и у иновацији нових био-уређаја.


КИРИЛ ТЈУРДЕЊЕВ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР, КОМПАНИЈА НИС А.Д. НОВИ САД – ПРОГРАМ ,,ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА” – ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС ЈАЧАЊУ САРАДЊЕ ОБРАЗОВНИХ И НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА КРОЗ ПОДРШКУ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА И ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

Програм ,,Енергија знања” – Компаније НИС а.д. Нови Сад, основан је као програм сарадње са образовно-научним институцијама у области научно-истраживачког рада, у циљу унапређивања програма наставе, креирања савремених услова за рад и прилагођавања студијских програма потребама тржишта рада. Преко инвестирања у систем образовања, подршке најуспешнијим ученицима и студентима и промоције науке, програм ,,Енергија знања” значајно је допринео афирмисању образовања на свим нивоима. Кирил Тјурдењев, као генерални директор, са великом посвећеношћу подржава талентоване ученике и студенте, унапређује услове образовања, промовише науку, културу, уметност и спорт и ангажује се у филантропским акцијама које доприносе општем бољитку.


ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – ЗА ДОПРИНОС УНАПРЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ И НАУЧНИХ ДОСТИГНУЋА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), почев од 2004. године, остварује снажан утицај на системска решења у области предуниверзитетског образовања. У оквиру свог делокруга рада, кроз бројне програме и пројекте, ова установа је посебно посвећена квалитету образовно-васпитне праксе, осигурању квалитета уџбеника и развоју нових програма наставе и учења. Завод је у популацији наставника, васпитача и стручних сарадника познат као носилац система професионалног развоја запослених у образовању, што се документује бројем и квалитетом обука, чији је Завод носилац, координатор или евалуатор. Посебан допринос Завода за унапређивање образовања и васпитања огледа се у унапређивању организације наставе и ваннаставних активности путем учења на даљину, кроз програме неговања српског језика, историје, културе и обичаја у дијаспори и подстицање напредовања надарених ученика.


БОШКО ВУЈАЧИЋ, ДИПЛ. ИНГ. МЕТАЛУРГИЈЕ, ГУСЛАР – ЗА ИЗУЗЕТНО АНГАЖОВАЊЕ НА ПОЉУ ОЧУВАЊА ТРАДИЦИЈЕ ЕПСКОГ ПЕВАЊА УЗ ГУСЛЕ

Бошко Вујачић је од детињства интерпретатор епске народне песме уз гусле. Својим дугогодишњим залагањем у васпитно-образовном процесу, представља узор у очувању националног идентитета, али и у пружању значајних подстицаја за остваривање исхода у настави, развоју међупредметних  компетенција, остваривању ваннаставних активности, као и за стручно усавршавање наставника у установи. Добитник је бројних признања у области промовисања гусларске уметности.


ДР МАЈА ВРАЧАРИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ, ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ, ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД – ЗА ПОСЕБНО ЗАЛАГАЊЕ У СПРЕЧАВАЊУ ШИРЕЊА И СУЗБИЈАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Др Маја Врачарић, специјалиста епидемиологије у Градском заводу за јавно здравље у Београду, координаторка је за сарадњу са основним и средњим школама у Центру за контролу и превенцију болести. Пружала је драгоцену стручну помоћ школама у неповољним епидемиолошким условима. Током прошле и текуће школске године, комуницирала је са свим школама на територији Школске управе Београд и дала је више од 7.500 савета и предлога мера за поступање у конкретним ситуацијама, са циљем да се заштити  здравље ученика и запослених у школама.


БЛАЖЕНКА ТРИВУНЧИЋ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, КООРДИНАТОРКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ФРАНЦУСКОЈ, ИТАЛИЈИ И СЛОВЕНИЈИ – ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС НЕГОВАЊУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ, КУЛТУРЕ И ОБИЧАЈА СРПСКОГ НАРОДА У ДИЈАСПОРИ

Наставни рад Блаженке Тривунчић одликују иновативна методичко-дидактичка решења, која су редовно у функцији развоја што успешнијих модела  образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству, односно његовог најважнијег циља да се што свестраније учврсте духовне везе младих нараштаја са отаџбином. Изузетан допринос Блаженке Тривунчић, као наставника и координатора образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству, огледа се у знатном повећању броја  ученика укључених у наставу на  српском језику. У Француску је упућена 2015. године, са задатком да остварује образовно-васпитни рад на српском језику у Париском региону.  На тим пословима провела је четири године. Као координатор допунске наставе на српском језику у Француској и Италији, ангажована је 2019. године, а од 2020. године, и у Републици Словенији. Блаженка Тривунчић је својом стручношћу, посвећеношћу, иновативношћу и креативношћу у образовно-васпитном процесу, допринела знатном унапређивању сарадње наставника, који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству, са институцијама у матици. Треба истаћи да су такав рад и залагање Блаженке Тривунчић допринели очувању и бољем упознавању српске културе и традиције у земљама пријема. Значајан је рад професорке Тривунчић и у области развијања библиотечког фонда у дијаспори, реализацији низа пројеката и континуираној медијској промоцији образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству.


ДР ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК, ГРАД КРАЉЕВО ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС ПОВЕЋАЊУ УЛАГАЊА У ОБРАЗОВАЊЕ   

Др Предраг Терзић, као градоначелник Краљева, активно ради на афирмацији образовања на свим нивоима. Његови доприноси образовању огледају се у унапређивању услова за рад у установама образовања и васпитања, у побољшању ученичког и студентског стандарда, преко доделе стипендија, као и у интензивној укључености у подршку образовно-културним манифестацијама у Краљеву. Подстицање младих да активно учествују у друштвеном животу локалне средине, један је од значајних циљева којима тежи др  Предраг Терзић.