Додељене награде на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси“ за 2022. годину

1679

Центар за професионални развој запослених у образовању већ дванаест година организује наградни Конкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси”. Последњих неколико година уведена је новина приликом уручивања награда ауторима најбољих радова – доделе награда се одвијају у срединама у којима су награђени и применили знања и вештине са семинара. Циљ овакве организације је да уручивање награде, уз представљање радова као  примера добре праксе, буде не само признање и подстрек за даљи рад награђених, већ и за рад колега, ученика  и представника локалне заједнице.

Прву награду за рад „Играј своју игру – дигитални Escape Room“, (област: информатика), добила је Рената Мишулић из Прве техничке школе у  Крагујевцу. Награду су уручили руководилац Сектора за стручно усавршавање и напредовање Драган Ракита и саветник-координатор Сања Тодорчев.

Другу награда за рад „Викијуниор књиге“, (област: информатика), добила је Сања Јечменица из ОШ „Јован Стерија Поповић“, Београд.

Награду су уручиле руководилац Сектора за приправништво, менторство и руковођење, др Тања Шијаковић и саветник-координатор Јасна Ђуровић.

Трећу награду за рад „Само да рата не буде“, (област: друштвене науке), добиле су ауторке Марија Алексић и Љиљана Ивановић Јованчевић из ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина.

Награду су уручили руководилац Сектора за стручно усавршавање и напредовање Драган Ракита и саветник-координатор Сања Тодорчев.