Допунски ЈАВНИ ПОЗИВ за избор чланова обласних/предметних комисија ЗАВРШЕНО

332

Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује ДОПУНСКИ ЈАВНИ ПОЗИВ за избор чланова обласних/предметних комисија који ће учествовати у припреми предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, за области Уметност (музичка култура, ликовна култура и драма и покрет), Образовање и васпитање на језицима националних мањина и Стручни предмети у средњем стручном образовању (шумарство и обрада дрвета, геологија, рударство и металургија, графичарство, текстилство и кожарство, личне услуге и саобраћај).

За детаљније информације преузмите документ Допунски јавни позив.

Електронска пријава – пријавни формулар можете попунити на страници  http://89.216.113.174/projekti/zuov/komisije-dopuna

Јавни позив је завршен. Хвала на учешћу.