Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за II и VI разред основне школе припремили у дигиталном облику

1663

Завод за унапређивање образовања и васпитања је 10.6.2019. године расписао Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за II и VI разред основне школе припремили у дигиталном облику. Издавачке куће су предале захтеве за преглед 147 уџбеника/уџбеничких комплета у дигиталном облику, а Завод је, након прегледа, предложио да се 145 уџбеника/уџбеничких комплета у дигиталном облику уврсти у Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику, који се могу користити у настави у другом и шестом разреду школске 2019/2020. године.