Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању

6602

Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању у оквиру припрема за спровођење завршних испита 2019/2020. године и државне матуре 2020/2021.године уз подршку Пројекта „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“

Пројекат „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“ (у даљем тексту: Пројекат државне матуре) на основу Члана 78. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019. од 15.02.2019.), Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013 и од 10.11.2017. године), Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС“, бр. 101/2017) и Правилника о програму стручне матуре и завршног испита („Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“, бр. 1/2018) упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању у оквиру припрема за спровођење завршних испита 2019/2020. године и државне матуре 2020/2021. године уз подршку Пројекта државне матуре.

Пројекат објављује Јавни позив кандидатима за чланове радних група који ће обављати следеће послове, а предмет су Јавног позива:

  1. Састављање задатака за реализацију завршног испита у трогодишњим образовним профилима.
  2. Састављање задатака за реализацију два дела стручног испита (практичног и теоријског) у оквиру стручне матуре у образовним профилима у четворогодишњем стручном образовању.

Пријава се попуњава електронски. Крајњи рок за пријаву је 26.05.2019. Неблаговремене, непотпуне и неодговарајуће пријаве неће бити разматране. За додатне информације можете се јавити на електронску адресу info.matura2021@gmail.com.