Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
СПОЉНЕ САРАДНИКЕ НА ПОСЛОВИМА ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА НОВИХ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И ГИМНАЗИЈАМА

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписује Јавни позив за избор 10 спољних сарадника који ће учествовати у праћењу остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама на територији целе Србије. Пројекат је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Изабрани спољни сарадници добиће наменски припремљену онлајн обуку, инструменте и материјале за послове праћења остваривања грађанског васпитања у основним школама и гимназијама, а које ће се одвијати у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Рад спољних сарадника је хонорарисан.

Изабрани сарадници добиће могућност да у наредном периоду, уз одговарајућу обуку, постану ментори наставницима грађанског васпитања са циљем пружања помоћи и подршке у остваривању нових програма оријентисаних на исходе и развој компетенција.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив је отворен од 15.12.2020. до 15.1.2021. године.

Право на учешће имају наставници грађанског васпитања у основним школама и гимназији који имају најмање 4 године искуства на тим пословима.  

Пријава се врши путем онлајн обрасца који се налази на адреси: zavod.edu.rs/gradjansko-javni-poziv/

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати Јавног позива ће бити објављени на сајту Завода крајем јануара 2021.

Контакт особа за ваша питања је Елеонора Влаховић, мејл адреса: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs.