Како код ученика развијати умеће самовредновања учења

2039

Нови ресурс за педагоге и психологе:

У материјалу је описан процес саморегулисаног учења, као и значај умећа самовредновања учења ученика, као важне фазе управљања сопственим учењем. Предложен је низ стратегија помоћу којих се ово умеће може развијати у свакодневном образовно-васпитном раду са ученицима. Материјал садржи и конкретне примере за подстицање самовредновања и процеса и резултата учења, који су применљиви у настави различитих предмета. Представљени су и прилози са примерима чек листа које се могу користити у раду са ученицима различитог узраста.

Линк ка ресурсу: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-kod-ucenika-razvijati-umece-samovrednovanja-ucenja