Календар образовно-васпитног рада oсновне и средње школе за школску 2023/2024. годину

66946

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/2023.

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ