У циљу обележавања званичног оснивања Секретаријата ERI SEE, у Београду је, 26. октобра 2018. године, одржана међународна конференција на тему – Визија регионалне сарадње за квалитетно образовање и обуку. Конференција је окупила највише званичнике из министарстава земаља региона, сачиниоце политика и стручњаке за област образовања и обуке, као и партнере из међународних организација (Европске фондације за обуку, Савета за регионалну сарадњу, ГИЗ…), који су имали прилику да размене ставове у вези са унапређењем квалитета образовања и обуке, као и да наставе са започетим радом на регионалном нивоу.

Циљ ове Конференције јесте подстицање и наглашавање регионалне сарадње као средства за допринос квалитетнијим системима образовања и обуке у региону, као и разумевање актуелних трендова у области квалитета у општем, стручном и високом образовању.

Организатори Конференције су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (државе домаћина Секретаријата ERI SEE) и Секретаријат ERI SEE, уз значајну подршку Министарства образовања Аустрије (преко КulturKontakt Аустрија), међународних партнера (Европске фондације за обуку и Савета за регионалну сарадњу) и министарства просвете земаља региона (Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Молдавије и Црне Горе).

Први део конференције био је посвећен представљању визије квалитетног образовања и обуке у региону Југоисточне Европе од стране највиших званичника, након чега су уследиле презентације експерата о квалитету у образовању и обуци, као и пример сарадње у Нордијском региону.

Други (тематски) део конференције био је организован у форми експертског панела и радних састанка регионалних експертских група (Западнобалкански савез за учење кроз рад, Радна група за признавање академских квалификација, Мрежа за обуку наставника у Југоисточној Европи и Експертска група за обезбеђење квалитета у општем образовању). Ове експертске групе основали су ERI SEE и партнерске организације – Савет за регионалну сарадњу (RCC), Европска фондација за обуку (ЕТF), Мрежа центара за стручно образовање у Југоисточној Европи (SEEVET-Ne) и Инвестициони форум комора (CIF).

Завод за унапређивање образовања и васпитања, на овој Конференцији, представљали су: Златко Грушановић– директор, Оливера Тодоровић – помоћник директора и Гојко Бановић – руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих.