Kонкурс „Сазнали на семинару и применили у пракси 2017.“

408

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

VII КОНКУРС

Сазнали на семинару и применили у пракси 2017.

Завод за унапређивање образовања и васпитања ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрених програма сталног стручног усавршавања, позива запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика да своја искуства поделе са колегама.

На овај начин желимо да подржимо наставнике, васпитаче и стручне сараднике у размени идеја и искустава стечених на семинарима, која су највише допринела унапређивању њихове праксе.

Конкурс се односи на приказ примене знања и вештина стечених током програма обуке одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања у последњих пет година.*

Ако је приказ примене програма стручног усавршавања у пракси продукт тимског рада, аутори су у обавези да изаберу једног представника који ће пријавити рад на Конкурс.

Право учешћа немају радови који су учествовали на неком од конкурса као што су Креативна школа, Дигитални час и сл.

Пријава на Конкурс садржи:
1. Формулар за пријаву се налази на сајту Завода
2. Прилог (максималнe величине 5 MB).

Радови морају бити лекторисани.

Рок за достављање пријава је 30.9.2017. године.

Радове процењују обласне комисије које именује ЗУОВ. Одабрани примери добре праксе налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВ-а. Аутори најбољих примера добре праксе, своје радове ће представити Централној комисији, а аутори три најбоља рада биће награђени.

Радови који не испуњавају прописане услове Конкурса неће бити узети у разматрање.

* Oдноси се само на програме у Каталогу, а не на остале облике стручног усавршавања као што су конференције, сабори, сусрети, округли сто и др.