Листа водитеља обуке за програмски језик Python

1494

На основу заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања под називом „Обука наставника информатике 6. и 7. разреда основне школе и 1. разреда гимназије за програмски језик Python“ и дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 2156/2018 од 9.11.2018, Завод за унапређивање образовања и васпитања је расписао

Јавни позив

за избор водитеља за реализацију обуке наставника информатике 6. и 7. разреда основне школе и 1. разреда гимназије за програмски језик Python

На основу пристиглих пријава, радно тело, које је посебним решењем образовао директор Завода, на основу дефинисаних критеријума је извршило селекцију водитеља, и образовало

листу водитеља који ће реализовати обуке