null

Планови и програми наставе и учења (наставни планови и програми) и остали правилници из области образовања

Сви закони, правилници и планови и програми наставе и учења представљени на овој страни су само линкови ка Регистру и текстовима важећих прописа и других аката који се налазе на сајту Правно информационог система Републике Србије (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/content)

Иако Завод за унапређивање образовања и васпитања има жељу да Вам понуди актуелне и ажурне информације о законима и правилницима, постоји шанса да верзије законских прописа на линковима испод нису последње верзије тих прописа. Како бисте били сигурни у ажурност и важење прописа консултујте се са правном службом у вашој установи.