Средином маја 2020. године, када су наставници који остварују образовно-васпитни рад у иностранству, већ више од два месеца користили сва своја знања, вештине и активирали сву  креативност да ефективно реализују наставу на даљину, стигао је позив од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања за учешће у „онлајн“ обуци  “Дигитална учионица у онлајн окружењу”. Наставници који остварују образовно-васпитни рад у иностранству немају много могућности да кроз стручно усавршавање унапреде своје методичко-дидактичке вештине и ово је била одлична прилика да се развију нове дигиталне компетенције.  Са радошћу и утиском да у време пандемије ипак живимо нормалним животом, прихватили смо изазов. Након што смо добили сагласност за учешће од надлежног Сектора за предшколско и основно образовање, послат је позив на адресе свих 35 наставника за које је задужена координаторка Биљана Букинац. За учешће у обуци пријавило се 23 наставника из СР Немачке, Швајцарске, В.Британије, Грчке, Белгије, Данске, Норвешке и Јужноафричке Републике. Обука у трајању од две недеље, почела је 1. јуна 2020. године и ставила нас у улогу ученика жељних нових знања и доказивања у овладавању новим вештинама. Корак по корак, стицали смо нова знања  и постепено постајали богатији за нове дигиталне компетенције. Почела је и интеракција и жива комуникација међу наставницима, хвалили само се новим постигнућима, тражили и давали савете, делили и предлагали решења и подстицали једни друге. Након завршене обуке сви носимо заједнички утисак да ће нам оно што смо научили бити од велике користи, како у време пандемије, тако и у свим ситуацијама када је потребно применити различите начине наставе, како би се омогућило учење за све ученике.

Сви учесници позитивно су оценили обуку, а посебну вредност истакли су применљивост и корисност стечених вештина. Једна од учесница обуке, Јелена Ангеловски, наставница у Швајцарској, преноси своје утиске:

Дигитални алати никад кориснији

„Наставници Допунске школе на српском језику  прошли су током 2020. године обуку ,,Дигитална учионица и онлајн окружењу“. Након што су прошли програм обуке, који је обухватао развој дигиталних компетенција за рад, ширење сазнања о могућностима примене ИКТ у настави, упознавање са карактеристикама дигиталних образовних садржаја, системима за управљање учењем и поготово важном обуком за коришћење дигиталних уџбеника који су тренутно у понуди, наставници су приступили самосталној изради дигиталних материјала за наставу.

Обуке су у послу наставника увек драгоцен и инспиративан сегмент. Међутим, ретко је која обука, као што је случај са ,,Дигиталном учионицом у онлајн окружењу “, у толикој мери применљива и важна за даљи рад. Ова нас је година, нажалост, а можда мало и на срећу, уверила у драгоценост дигиталних компетенција за сваког наставника који жели да се бави овим послом у актуелном тренутку. Све научено имали смо прилику одмах да применимо и проверимо, и то ,, Дигиталну учионицу у онлајн окружењу “ чини обуком која је дошла у правом моменту. У нади да ће наредна година од нас захтевати мање рада на даљину, али да ћемо умети да одговоримо на захтеве ђака новог доба, трудићемо се да дигитална средства наставе никако не замене она традиционална, већ да их спојимо и на креативан и продуктиван начин употребимо.“

Верујемо у учење и унапређивање знања и вештина и зато се радујемо новим изазовима и позиву на следећу обуку.

Биљана Букинац, координатор образовно.васпитног рада у иностранству