Нови и измењени прописи из области образовања

9476

15. фебруара 2019. године проглашени су и донети нови и измењени закони и правилници из области образовања:

  • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
  • Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању
  • Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању
  • Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду
  • Правилник о модел установи
  • Правилник о вредновању квалитета рада установе