Нови правилници из области образовања

6234

Нове правилнике:

  • Правилник o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину,
  • Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину,
  • Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања,
  • Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања,
  • Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање и
  • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе

можете погледати на https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=428458&doctype=reg&findpdfurl=true

Све правилнике и законе из области образовања можете погледати на страни: https://zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici