Наставни процес мора се прилагођавати и мењати, уколико хоћемо резултате код ученика. Треба промишљати, анализирати, не одбацивати старо, ако је добро, али и не опирати се новом, уколико је боље.

О свему што нас чека у „врелом” школском септембру и наставку нове школске године, у најновијем броју „Просветног прегледа” говори др Златко Грушановић, директор Завода за унапређивање образовања и васпитања, институције која је, у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, најодговорнија за разраду и спровођење зацртаних стратегија и планова.

Текст је објављен у листу “Просветни преглед”. Остале текстове и информације о образовно-васпитним процесима на свим нивоима образовања, погледајте на сајту овог листа на следећој адреси: https://www.prosvetni-pregled.rs/