Обавештење у вези са Јавним позивом за похађање бесплатне онлајн обуке

4632

На Јавни позив наставницима основних школа и гимназија да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке, стигле су 234 пријаве наставника гимназија и 1178 наставника основних школа. Комисија састављена од саветника Завода је прегледале све пристигле пријаве и донела следеће одлуке:
1. За обуку намењену наставницима гимназија, Комисија је донела одлуку о избору свих 118 наставника гимназија који предају изборне предмете (осим другог страног језика и верске наставе, јер се програми ових предмета концепцијски разликују од осталих изборних предмета), што је у тексту Јавног позива наведено као предност приликом избора.
Листа изабраних наставника из гимназија ()
2. Због изузетно великог броја пријављених наставника који су се пријавили на Јавни позив и реализују наставу једног од следећих предмета: Страни језик, Историја, Географија, Музичка култура, Ликовна култура, Информатика и рачунарство и Српски као нематерњи језик у петом разреду основне школе, што је у тексту Јавног позива наведено као предност приликом избора, Комисија је донела одлуку о избору свих 362 наставника који реализију наставу наведених предмета. Непотпуне пријаве и пријаве које нису попуњене у складу са упутством нису разматране.
Листа изабраних наставника из основних школа()
Изабрани наставници ће похађати обуку у првој половини децембра, о чему ће бити обавештени путем електронске поште, а свим осталим пријављеним наставницима и стручним сарадницима биће омогућено да исту обуку похађају током 2019. године, о чему ће бити накнадно обавештени.