Објављивање конкурса за одобравање програма сталног стручног усавршавања

11411

Објављивање конкурса за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. И 2024/2025. годину

Нови конкурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника биће објављен на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања и у „Просветном прегледу“ након што буду објављене измене важећег Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 81/2017), што се ускоро очекује.