null

Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији

Образовање и васпитање деце са сметњама у развоју регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања,Законом о предшколском васпитању и образовањуЗаконом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању, као и другим подзаконским актима.

У Републици Србији постоји укупно 48 школа за ученике са сметњама у развоју. Основни начин разврставања је у односу на врсту сметње односно оштећења која је преовлађују.  У оквиру неких  образовних установа налазе се предшколско васпитање и образовање, основно образовање и васпитање и средње образовање. Неке образовне установе, међутим, организоване су само као основне школе, а неке само као средње школе.

Подаци о васпитно-образовним установама за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији приказају, квантитативно, број образовно-васпитних установа, број/обухват деце и ученика са сметњама у развоју предшколским, основними и средњим образовањем и васпитањем, као и наставни кадар односно запослене у овим установама.
Подаци се односе на школску 2010/11. годину.

Табела 1. Број школа за децу и ученике са сметњама у развоју по врстама сметњи

Школе по врстама сметњи
Број
Интелектуалне сметње
35
Болничко лечење
1
Моторичке сметње
1
Оштећење вида
2
Оштећење слуха
8
Поремећаји у понашању
1
Укупно
48
Графички приказ 1. Школе за ученике са сметњама у развоју према врсти сметњи
Графички приказ 2.  Школе за ученике са сметњама у развоју према врсти образовања и васпитања
(Предшколско васпитање и образовање деце са сметњама у развоју
реализује се у оквиру школа за ученике са сметњама у развоју.)

Вести Сектора за специфична питања образовања

wpChatIcon
ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link