back to top
null

Специфична питања образовања

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања обавља стручне послове везане за праћење и развој образовања деце и ученика са сметњама у развоју, инклузивно образовање, праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима (талентовани и обдарени) и образовање националних мањина.

Вести Сектора за специфична питања образовања

Уверења за полазнике Програмa обуке за педагошког асистента за децу и...

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на Програму обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом...