Oбука АгроНет

399

Дана 6. мартa 2018. године у Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10 реализована је обука АгроНет за наставнике стручних предмета у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране. Циљ обуке је подизање дигиталних компетенција наставника стручних предмета. Обуку је организовао Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са ЕТФ (ETF-European Training Foundation) и Центром за образовне политике. Обуци је присуствовало 33 наставника.