Oбука наставника за увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примену релевантних програмских садржаја

436

Дана 2. септембра почела је реализација 90  обука наставника за увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примену релевантних програмских садржаја, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“, број 6/17 и 8/17), који је усвојио Национални просветни савет.

Обуке су једнодневне и реализоваће се у  периоду од  2.  до 30. септембра 2017. године.

Сви полазници који у потпуности савладају обуку, добиће од Завода уверење о савладаној обуци.

План реализација обука