Oбука наставника за увођење новог предмета Техника и технологија и примену релевантних програмских садржаја

635

Дана 26. октобра почeла је реализација обука наставника за увођење новог предмета Техника и технологија и примену релевантних програмских садржаја, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“, број 6/17), који је усвојио Национални просветни савет.

Обуке су једнодневне и реализоваће се у периоду од 26. октобра до 29. новембра 2017. године.

План реализација обука