У организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Педагошког друштва Србије, у Хотелу „М“ у Београду, 03-04. 12. 2021. реализована је обука за менторски рад у образовању. Циљ обуке је упознавање и разумевање основних докумената, прописа и постулата на којима почива менторска пракса у образовању и подстицање развоја компетенција ментора у областима у којима ће сарађивати са приправником. Обуку су водиле Јасмина Ђелић, координаторка школских управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Невенка Крагуљац, педагог из ОШ „Филип Филиповић“, Београд и др Тања Шијаковић, руководилац Сектора за приправништво, менторство и руковођење у образовању.

Програм обуке развијан је током 2020. године и у његовом стварању учествовали су професори Филозофског факултета у Београду, представници школа, стручњаци ЗУОВ и МПНТР. Обука је пилотирана у октобру 2020. у ОШ „Краљ Петар Први“ у Београду, након чега је уследио рад на финалној верзији. Програм обуке за менторе састоји се из осам тематских целина, које се реализују у оквиру дводневне непосредне обуке, домаћег задатка и онлајн обуке базиране на резултатима тог рада. Домаћи задатак односи се на мини истраживање које учесници у својим установама реализују у области менторско приправничке праксе. Услов за добијање потврде о успешном учешћу у обуци за менторе је активна партиципација у дводневној непосредној обуци као и у онлајн обуци/учењу.

Похађањем обуке запослени у образовању стичу нова и надограђују постојећа професионална знања, вештине и ставове потребне за увођење приправника у образовно-васпитни рад. Осим тога, похађање обуке јача развијање спремности и одговорности да се доприноси унапређивању праксе менторства, грађењу самопоуздања потребног за менторски рад и преиспитивању сопствене професионалне праксе.

Полазници који су у Хотелу „М“ похађали обуку, истичу да је она „корисна, више него потребна и треба да је похађа што већи број наставника.