Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 1.11, 2.11 и 3.11. 2021. године

11924

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Овај круг обука се организује већином за наставнике средњих стручних школа, али и за мањи број наставника основних школа и гимназија, који ову обуку нису похађали током претходних година.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене у ову обуку, проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у терминима од 1.11, 2.11 и 3.11. 2021. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.